Exegetika

Verze z 21. 12. 2017, 15:34, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

exegetika – (z řec. exégésis = výklad, uvedení) – teorie a zároveň dovednost souvislého kritického výkladu, interpretace textu. Cílem takového výkladu je dešifrování textu, odkrytí jeho nejhlubšího a nejautentičtějšího smyslu. E. bývá uváděna do souvislosti s hermeneutikou, jejíž rámec je však zejm. od W. Diltheye širší, neboť zahrnuje také výklad ostatních forem, v nichž se vyjadřuje, objektivuje duchovní život člověka (např. uměl. díla). E. má dvě hlavní podoby: 1. teologickou, která se zabývá výkladem textu bible (pomocí jazykové a hist. kritiky se např. snaží objasnit rozdíly a rozpory mezi Starým zákonem a Novým zákonem); 2. právní, jež se zabývá výkladem právních norem, což má význam pro jejich správnou aplikaci na jednotlivé konkrétní případy.

exegetics exégèse Exegetik esegetica

Literatura: Hruschka, J.: Das Verstehen von Rechtstexten. Münchener Universitätsschriften, Reihe der juristischen Fakultät, sv. 22, 1972.

Ladislav Major