Fundamentalismus islámský: Porovnání verzí

 
Řádek 8: Řádek 8:
 
</div>
 
</div>
  
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Islamic'' Revolution: Achievements, Obstacles and Goals. London 1980; ''Kovář, J.'': Islám a muslimské země. Praha 1984.
+
<span class="section_title">Literatura:</span> Islamic Revolution: Achievements, Obstacles and Goals. London 1980; ''Kovář, J.'': Islám a muslimské země. Praha 1984.
  
 
''[[:Kategorie:Aut: Hubík Stanislav|Stanislav Hubík]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Hubík Stanislav|Stanislav Hubík]]''<br />

Aktuální verze z 13. 12. 2017, 23:06

fundamentalismus islámský – současný vývojový proud islámu, hnutí stojící proti islámskému modernismu, s nímž se rozchází ve výkladu islamizace, tj. obnovy a rozvoje muslimské společnosti podle hodnot islámu. F.i. hlásá a prakticky uplatňuje návrat k základu islámského náboženství, ke koránu, a k dalším zdrojům šaríe (kodex islámského práva), tj. k hadísu, idžmě a kijásu. Požaduje obnovu čistoty islámu, islámské kultury a v polit. oblasti posílení islámské civilizace. Přitom se zcela nezříká vymožeností moderní doby, vědy a techniky apod. Nesnášenlivý je zejm. v náb. a polit. ohledu. Cesta f.i. nemá být cestou kapitalismu ani komunismu. F.i. se stal východiskem islámské revoluce v Íránu, kde došlo do značné míry k renesanci teokracie a k oživení institucí reprezentujících muslimskou tradici, jako např. „fakíhů“ (vykladačů fikhu, náb. práva), „muftí“ (duchovních rozhodujících v náboženskoprávních otázkách) a „imáma“ jako nejvyšší duchovní autority šíitů. Vliv f.i. znamená upevnění teokratických soc. struktur, návrat k tradičnímu pojetí postavení ženy ve společnosti, obnovení starých trestů, ale současně – jak ukazuje historie – bývá předzvěstí spol. vzestupu zemí, kde se prosazuje.

Islamic fundamentalism fondamentalisme islamique islamischer Fundamentalismus fondamentalismo islamico

Literatura: Islamic Revolution: Achievements, Obstacles and Goals. London 1980; Kovář, J.: Islám a muslimské země. Praha 1984.

Stanislav Hubík