Garfinkeling

garfinkeling – velmi specif. procedura etnometodologie nazvaná po H. Garfinkelovi, pomocí níž mají být zjištěna tzv. základová očekávání, tj. neverbalizované vědění, které používá aktér, aby porozuměl interakční situaci. Lidé obvykle nejsou schopni verbálně vyjádřit, jaká interpretační schémata v každodenním životě vlastně používají. Proto Garfinkel navrhl a jeho žáci mnohokráte použili techniku experimentální provokace, která má narušit až rozvrátit rutinní postupy (breaching) a tím odhalit, co je v jejich pozadí. G. odhaluje také nejednoznačnost a nepřesnost výrazů běžného jazyka, která však buď není vůbec pociťována, nebo je dokonce pokládána za komunikační výhodu. V g. jde např. o postupy, kdy se studenti po příchodu domů začali chovat jako v hotelu, kdy na běžnou konverzační otázku typu „Jak ti jde škola?“ kladli neustále zpřesňující otázky („Co rozumíš tím ‘jak ti jde’?“) atd.

garfinkeling garfinkeling garfinkeling

Literatura: Garfinkel, H.: Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J. 1967.

Miloslav Petrusek