Globalistika

globalistika – (z lat. globus = koule) – termín, který byl počátkem 80. l. zaveden a používán zejm. v SSSR k označení věd. výzkumu globálních problémů současného světa. G. většinou není chápána jako nový vědní obor, ale spíše jako specif. syntetizující směr interdisciplinárního výzkumu, který se opírá o integraci poznatků přír., tech. a spol. věd.

globalistics globalisme Globalistik globalistica

Literatura: viz problémy globální.

Jiří Dvořák