KBCSg:Jungmann Bohumil

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jungmann BohumilKnižní bibliografii české sociologie

ILLNER, Michal; JUNGMANN, Bohumil. Výzkum názorů a postojů obyvatel ve vybraných obcích okresu Trutnov: podkladový materiál pro sestavení plánu sociálního rozvoje. Pardubice: Česká vědeckotechnická společnost, 1977. 214 s.
RÝZNAR, Ladislav; ILLNER, Michal; JUNGMANN, Bohumil. Výzkum městských národních výborů I. a II. kategorie: závěrečná zpráva. Praha: Ústav státní správy; Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1988. 239 s.