KBCSg:Illner Michal

Illner MichalKnižní bibliografii české sociologie

ILLNER, Michal; FORET, Miroslav. Sociální ukazatele: metodologie, zdroje, využití. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1980. 374 s.
ILLNER, Michal; JUNGMANN, Bohumil. Výzkum názorů a postojů obyvatel ve vybraných obcích okresu Trutnov: podkladový materiál pro sestavení plánu sociálního rozvoje. Pardubice: Česká vědeckotechnická společnost, 1977. 214 s.
RÝZNAR, Ladislav; ILLNER, Michal; JUNGMANN, Bohumil. Výzkum městských národních výborů I. a II. kategorie: závěrečná zpráva. Praha: Ústav státní správy; Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1988. 239 s.
BERNARD, Josef, Tomáš HUDEČEK, Michal ILLNER, Tomáš KOSTELECKÝ, Přemysl ŠTYCH a Jana VOBECKÁ. Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 126 s. Sociologické studie = Sociological studies. ISBN 978-80-7330-187-3.
BERNARD, Josef, Tomáš KOSTELECKÝ, Michal ILLNER a Jana VOBECKÁ. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7419-069-8.
ILLNER, Michal. The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-37-5.
ILLNER, Michal; BALDERSHEIM, Harald; WOLLMANN, Hellmut (eds.). Local democracy in post-communist Europe. Opladen: Leske + Budrich, 2003. 338 s. ISBN 3-8100-3192-5.
KOSTELECKÝ, Tomáš; PATOČKOVÁ, Věra; ILLNER, Michal. Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci - případová studie Prahy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 108 s. ISBN 978-80-7330-164-4.
MUSIL, Jiří; ILLNER, Michal. Dlouhodobé směry vývoje hlavního města Prahy z hlediska sociálně ekonomického, kulturního a geopolitického. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1992. 48 s.
RYŠAVÝ, Dan, Daniel ČERMÁK, Michal ILLNER, Josef BERNARD a Petr VAŠÁT. Na/O kraji: kraje a jejich představitelé 2000-2013. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2015. 213 s. ISBN 978-80-7419-227-2.
VAJDOVÁ, Zdenka; ČERMÁK, Daniel; ILLNER, Michal. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.