KBCSg:Foret Miroslav

Foret MiroslavKnižní bibliografii české sociologie

ILLNER, Michal; FORET, Miroslav. Sociální ukazatele: metodologie, zdroje, využití. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1980. 374 s.
FORET, Miroslav. Jak dopadnou volby?: poznatky z domácích i zahraničních výzkumů volebního chování a rozhodování. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1992. 72 s.
FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1034-7.
FORETOVÁ, Věra; FORET, Miroslav. Komunikující město. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 107 s. ISBN 80-210-1287-0.