KBCSg:Nový Lubomír

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nový LubomírKnižní bibliografii české sociologie

NOVÝ, Lubomír. Vývoj marxistického sociologického myšlení po Říjnové revoluci: výběr textů. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 135 s. ISBN 80-210-0077-5.
NOVÝ, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 150 s. ISBN 80-210-0187-9.
NOVÝ, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1990. 150 s. ISBN 80-210-0187-9.