KBCSg:Pavlík Zdeněk

Pavlík ZdeněkKnižní bibliografii české sociologie

LIBROVÁ, Hana; PAVLÍK, Zdeněk. Vybrané kapitoly z demografie. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981. 158 s.
PAVLÍK, Zdeněk; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; ŠUBRTOVÁ, Alena. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 732 s.
KALIBOVÁ, Květa; PAVLÍK, Zdeněk; VODÁKOVÁ, Alena. Demografie (nejen) pro demografy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-901424-2-7.
PAVLÍK, Zdeněk. Sňatečnost a rodina. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 254 s. ISBN 80-200-0068-2.