KBCSg:Rychtaříková Jitka

Rychtaříková JitkaKnižní bibliografii české sociologie

PAVLÍK, Zdeněk; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; ŠUBRTOVÁ, Alena. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 732 s.
HAMPLOVÁ, Dana; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; PIKÁLKOVÁ, Simona. České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 108 s. ISBN 80-7330-040-0.
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; PIKÁLKOVÁ, Simona; HAMPLOVÁ, Dana. Diferenciace reprodukčního a rodinného chování v evropských populacích. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 83 s. ISBN 80-7330-004-4.
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2008. 169 s. ISBN 978-80-86561-52-3.