KBCSg:Rýznar Václav

Rýznar VáclavKnižní bibliografii české sociologie

RÝZNAR, Václav. Z výzkumu prostředí hraničářského dítěte na Šilpersku. 1. vyd. Olomouc: Národní jednota pro východní Moravu, 1929. 45 s.
RÝZNAR, Václav. Sociologický výzkum československého pohraničí: smíšená část Šilperska: rodina. 1. vyd. Olomouc: Krajské ústředí osvětových sborů, 1936. 67 s.