Rýznar Václav

Rýznar Václav

v Horních Studénkách (okr. Šumperk)
v Olomouci

Rýznar Václav 01.jpg

Učitel a osvětový pracovník, amatérský zájemce o sociologii. Po gymnaziálních studiích v Litovli absolvoval filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve 20. letech vyučoval v Šilperku (od 1949 Štíty), 1930–45 byl ředitelem měšťanských škol v Horní Olešné, Jestřebici a Krasíkově. V letech 1945–48 byl okresním osvětovým inspektorem v Olomouci, kde později působil jako učitel. Zabýval se vlastivědou Šumperska, spolupracoval s regionálním muzeem, osvětovými organizacemi a tiskem (zejm. Stráž Moravy). Sbíral místní pověsti a psal beletrii. Podle Antonína Vaňka ministerstvu zdravotnictví ve 30. letech předložil projekt zdravotních knížek, které měly sloužit k celoživotní evidenci zdravotních problémů občanů.

Rýznarovy brožury se sociologickou tématikou nepřekročily úroveň vlastivědného popisu, k němuž autora vedl zájem o oblast severní Moravy, kde působil. Vzhledem k jejímu smíšenému česko-německému charakteru (v období před odsunem/vyhnáním moravských Němců) jej zaujaly především komplikované multietnické vztahy. Jeho nejvýznamnějším dílem je knížečka Sociologický výzkum československého pohraničí (1936), v níž charakterizoval zdravotní problematiku, ošacení, bydlení, populační vývoj, ekonomické poměry, vzdělanost, pracovní podmínky, politické a náboženské preference obyvatel Šilperska. Materiál získal prostřednictvím pozorování a sběrem jednoduché ankety, jejíž zpracování bylo považováno za vědecky neadekvátní již v jeho době.

Knihy: Z výzkumu prostředí hraničářského dítěte na Šilpersku (Národní jednota pro východní Moravu, Olomouc 1929); O řeči severomoravských hraničářů (Národní jednota pro východní Moravu, Olomouc 1932); Sociologický výzkum československého pohraničí: Smíšená část Šilperska – rodina (Krajské ústředí osvětových sborů, Olomouc 1936); Hygienou k vyšší kultuře národa (Zemská osvětová rada, Brno 1948); Polní nářadí našich dědů (Vlastivědný ústav, Šumperk 1972).

Mimo sociologii: Lyžařské pohádky (Státní nakladatelství, Praha 1937; 2. vyd. 1947, 3. vyd. 2002); Hanácké metropoli: Verše (Propagační ústředí, Olomouc 1946); Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou horou (Veduta, Štíty 2001).

Literatura: Ferdinand Koudelka – Ladislav Rýznar: Poznámky k podílu špičkových sociologů na empirických výzkumech (Sociologica 1, 1969: 191–194).

Zdeněk R. Nešpor


Václav Rýznar je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.