KBCSg:Sociologická literatura do roku 1948: Porovnání verzí

imported>JD
(přesměrování)
(Značka: Nové přesměrování)
Řádek 1: Řádek 1:
 
+
#REDIRECT [[KBCSg:Bibliografie#Sociologická_literatura_do_roku_1948]]
<span id="entry">Knižní bibliografie české sociologie:<br/>Sociologická literatura do roku 1948</span>
 
 
<div class="bib-work" name="contrib-adfcce71 contrib-3c7f57bd contrib-b70a3865"><span class="bib-author" name="contrib-adfcce71">ADAMEC, Čeněk</span>; <span class="bib-author" name="contrib-3c7f57bd">POSPÍŠIL, Bohuš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-b70a3865">TESAŘ, Milan</span>. <span class="bib-title">Za hlasem lidu: rok výzkumu veřejného mínění v Československu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo informací, 1947. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Strannictví: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství J. Forejtka a V. Beneše, 1912. 249 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1914, roč. 15, s. 70-79.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Problém alkoholové výroby a abstinence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Českoslovanský abstinentní svaz, 1915. 82 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">K budoucímu míru. Přel. Jan Reichmann</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Smíchov</span>: Otto Girgal, 1919. 56 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Povaha politického stranictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Stát. škol. knihosklad, 1920. 32 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5136c8e5">KLIMT, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 103-105.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Válka a kultura: studie z filosofie a sociologie války</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československý vědecký ústav vojenský, 1922. 66 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a47e70e0">JAROLÍMEK</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 342-345.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Smysl československé revoluce: první přednáška cyklu „Československá Revoluce“: proslovena 12. března 1923</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Památník odboje, 1923. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Nesnáze demokracie: řeč pronesená v cyklu přednášek O demokracii, pořádaném sdruženými kulturními organisacemi v Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svaz národního osvobození, 1924. 49 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Boj o vyšší politickou kulturu národa: řeč Edvarda Beneše na přátelském večeru důvěrníků Velké Prahy, Československé strany národně-socialistické, dne 22. ledna 1932</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední výkonný výbor Čs. strany národně-socialistické, 1932. 27 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-249644bd"><span class="bib-author" name="contrib-249644bd">BENEŠ, Edvard</span>. <span class="bib-title">Řeč k Slovákům / Reč k Slovákom o našej národnej prítomnosti a budúcnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1934. 77 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-098b4604"><span class="bib-author" name="contrib-098b4604">BEROUNSKÝ, Stanislav</span>. <span class="bib-title">Střední stav v dnešní společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšehrad, 1940. 40 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Město: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1914. 215 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: X. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1917, roč. 16, s. 201-202.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Mravní výchova se stanoviska sociologického</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Nové Město na Moravě</span>: Vydavatel. druž., 1921. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Filosofie mravnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: A. Píša, 1922. 282 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 211.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">K psychologii doby: kniha studií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Bursík a Kohout, 1922. 148 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5136c8e5">KLIMT, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 345-348.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">T.G. Masaryk: philosophie du synergisme</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: E. Beaufort, 1923. 64 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu: proti Arne Novákovu hodnocení Peroutkovy knihy Jací jsme, znovu formuluje these o české národní tradici V. Sobotka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Beroun</span>: Václav Sobotka, 1924. 18 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1925. 194 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Naše věda</span>. 1925, roč. 7, s. 150-153.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4c3934c4">KREJČÍ, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1926, roč. 22, s. 55-56.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91361f57">SMETÁNKA, Václav</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1926, roč. 5, s. 16-17.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Problémy lidové výchovy: její pojem, úkoly a předpoklady</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykův lidovýchovný ústav, 1927. 99 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 193-194.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Sociologie dětství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústřední spolek jednot učitelských; <span class="bib-place">Praha</span>: Dědictví Komenského, 1927. 245 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: U. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928, roč. 35, s. 119-120.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Sociologie dětství</span>. <span class="bib-edition">2., opr. a dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; <span class="bib-place">Praha</span>: Dědictví Komenského, 1930. 246 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Příčiny nespokojenosti; Morálka povolání</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Nákladem Čsl. strany pokrokové, 1933. 35 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Dítě a prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1933. 42 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Dnešní krise rodinného života</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: n. vl., 1933. 118 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 164-167.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ea6c09b3">MARŠALKA, J. P. M.</span> <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 2, s. 118-120.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1935, roč. 31, s. 64.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Sociologie inteligence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1937. 395 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 338-341.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 334-337.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F.R. <span class="bib-journal">Náboženská revue Církve československé</span>. 1937, roč. 9, s. 363-365.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e4f179ec">VORÁČEK, Josef</span>. <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 102-106.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev</span>. <span class="bib-edition">2., opr. a dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1937. 223 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 100-101.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Poznámky sociologovy na okraj tragických dnů = [A Sociologist’s Commentary on the Tragedy of the Present Day]</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Sociologický seminář Masarykovy university, 1938. 26 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Sociologie dětství</span>. <span class="bib-edition">3., opr. a dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946. 262 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roč. 14, č. 1, s. 71-72.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Problém lidu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Václav Petr, 1947. 39 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-title">Jak se dívat sociologicky na život</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Masarykova sociologická společnost, 1947. 39 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1947, roč. 13, č. 4, s. 281-282.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9c102c11"><span class="bib-author" name="contrib-9c102c11">BOČEK, Leon</span> (ed.). <span class="bib-title">Živá slova In. Arnošta Bláhy: sborník k jeho šedesátinám</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Pokorný a spol., 1939. 107 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-503d4703"><span class="bib-author" name="contrib-503d4703">BOHÁČ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Studie o populaci v československé republice. [Sv.] 1., R. 1927 = Population de la République tchécoslovaque, études démographiques</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní úřad statistický, 1928. 111 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e16f0ece">KREJČÍ, Dobroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 121-124.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-503d4703"><span class="bib-author" name="contrib-503d4703">BOHÁČ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Národnost a sčítání lidu: k Rádlovu sociologickému rozboru naší národnostní statistiky = Nationalité et recensement (analyse sociologique de la statistique des nationalités en Tchécoslovaquie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl, 1930. 22 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 139.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-503d4703"><span class="bib-author" name="contrib-503d4703">BOHÁČ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost národohospodářská, 1933. 31 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 168.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-503d4703"><span class="bib-author" name="contrib-503d4703">BOHÁČ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Obyvatelstvo v Československé republice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1935. 96 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65ec3a9b">SLAMINKA, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 123-124.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5528422b"><span class="bib-author" name="contrib-5528422b">BORSKÝ, Lev</span>. <span class="bib-title">Vůdcové lidstva a jeho svůdci: základy biopolitiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Otakar Skýpala, 1935. 220 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 322-324.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0528d604"><span class="bib-author" name="contrib-0528d604">BROUK, Bohuslav</span>. <span class="bib-title">Lidé a věci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Václav Petr, 1947. 405 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c3f4dc1b"><span class="bib-author" name="contrib-c3f4dc1b">ČÁP, Josef</span>. <span class="bib-title">Alkoholismus a dítě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1932. 28 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 222.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d9e19fce"><span class="bib-author" name="contrib-d9e19fce">ČAPEK, E.</span> <span class="bib-title">Politická příručka ČSR: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1931. 205 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 3, s. 524-525.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Kl. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1931, roč. 1, č. 4-5, s. 377-378.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ded4599"><span class="bib-author" name="contrib-4ded4599">ČECHÁČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Protiklerikální legenda: pokus o marxistickou analysu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pospolitost, 1929. 230 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ded4599"><span class="bib-author" name="contrib-4ded4599">ČECHÁČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Marx a teorie hospodářských krisí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Knihy Pospolitosti, 1933. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4ded4599"><span class="bib-author" name="contrib-4ded4599">ČECHÁČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Vzpoura středního stavu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Volná myšlenka, 1933. 128 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 4-5, s. 280-299.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 208-210.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-70f7ac7c"><span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Kapitoly ze sociologie venkova</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Svobodné učení selské, 1933. 23 s. (zvl. otisk z Jubilejního sborníku Svobodného učení selského v zemi Moravskoslezské v letech 1922-1932)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 4, s. 366.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-70f7ac7c"><span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-title">Životní spotřeba zemědělské rodiny jako sociologický problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Svobodné učení selské, 1934. 71 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b85ee8aa contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-b85ee8aa">DOLEŽAL, Jan</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Výzkum abiturientů českých středních škol v zemi České a Moravskoslezské ve školním  roce 1933/34 = Recherches sur les bacheliers des écoles secondaires Tchèques en Bohême et en Moravie-Silésie dans l'année scolaire 1933/34</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nákladem Státního úřadu statistického, 1936, s. 191-486. (zvl. otisk ze Statistického obzoru)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a533a64c"><span class="bib-author" name="contrib-a533a64c">DOŠKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Psychogenese sociálních případů: o vzniku sociální úchylnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nová Osvěta, 1946. 343 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1ceb0570"><span class="bib-author" name="contrib-1ceb0570">DUŠEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie: úvod do myšlení biosociologického</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1926. 355 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-33eb9ac7">FAJFR, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1926, roč. 12, s. 118-119.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-91361f57">SMETÁNKA, Václav</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1926, roč. 5, s. 60-61.</div>
 
<div class="bib-followup">Replika Jana Duška: <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1927-28, roč. 6, s. 28-29.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b494449d"><span class="bib-author" name="contrib-b494449d">DVOŘÁK, Jan</span>. <span class="bib-title">Společnost bez trhu a bez peněz</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Družstvotisk, 1930. 416 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: R. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1931, roč. 1, č. 1, s. 75-76.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f38a4d3d contrib-f38a4d3d"><span class="bib-author" name="contrib-f38a4d3d">DYRHON, Josef</span>. <span class="bib-title">Jaký je zděděný charakter českého národa: separatismus uherských Slováků a vývoj české kultury od 15. století</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1903. 62 s. (publikováno pod pseudonymem <span class="bib-author" name="contrib-f38a4d3d">Otakar Jozífek</span>)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-33eb9ac7"><span class="bib-author" name="contrib-33eb9ac7">FAJFR, František</span>. <span class="bib-title">Masaryk a Comte</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Kdyně</span>: Okresní sbor osvětový, 1925. 97 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-5c71c5b6"><span class="bib-author" name="contrib-5c71c5b6">FIEDLEROVÁ, Bohumila</span>. <span class="bib-title">Poměr dnešního člověka k dějinám</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Nezávislá politika, 1939. 36 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1939, roč. 11, č. 2-4, s. 217-220.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Saint-Simon a August Comte: příspěvek k dějinám sociologického racionalismu</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1925. 175 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Glosy k české otázce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Kdyně</span>: Okresní sbor osvětový, 1926. 56 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Budoucnost evropské kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pokroková revue Nové Čechy, 1928. 19 s. (otisk vstupního čtení na Masarykově universitě v Brně 17.X.1927)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Kultura a regionalism</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Index, 1930. 105 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 2, s. 204-205.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">O neklidu dneška</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1930. 36 s. (Příspěvek k stejnojmenné anketě revue Les Cahiers de l’Étoile v Paříži)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Třetí říše: úvodem do současného politického stavu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Sociologická revue, 1932. 117 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: ls. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 2, s. 123-125.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.M. (= <span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>). <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 2, s.125-126.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Zrcadlo doby: abeceda skoro filosofická</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1932. 223 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Krise demokracie. D. 1. Svoboda</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 150 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Krise demokracie. D. 2. Řád</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 250 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 177-180.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1935, roč. 4, č. 1, s. 80-83.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: NAVRÁTIL, J.(akub? = <span class="bib-author" name="contrib-06e3a41e">PROCHÁZKA, Arnošt</span>). <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1934, roč. 41, s. 446-447.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8b2271b6"><span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-title">Řád kapitalistický a skladebný: přednáška, proslovená ve Skupině mladých při Společnosti pro současnou kulturu v Olomouci dne 9. března 1933</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Index, 1933. 46 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 208.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-084417b1"><span class="bib-author" name="contrib-084417b1">FOŘT, Josef</span>. <span class="bib-title">Ven z přítmí: českých snah pohnutky, cíle a cesty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nákladem F. Šimáčka, 1905. 195 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-084417b1"><span class="bib-author" name="contrib-084417b1">FOŘT, Josef</span>. <span class="bib-title">O sociologických kořenech kapitálu a povaze kapitálu, zvlášť peněžního</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká národohospodářská společnost, 1926. 66 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9901e41e">KŘÍŽ, Karel</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1926, roč. 5, s. 99-100.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-084417b1"><span class="bib-author" name="contrib-084417b1">FOŘT, Josef</span>. <span class="bib-title">Náčrt vědy společenské na podkladě přírodopisném: rozbor vztahů mezi hospodářstvím, mravností a politikou</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká národohospodářská společnost, 1928. 126 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7d0d766b">BUŠKOVÁ, Jarka</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1928, roč. 24, s. 375-377.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Turgot, sociolog: 1737-1781</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Třeboň</span>: n. vl., 1891. 32 s. (otisk z programu gymnasia třeboňského)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a školy střední</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1902. (zvl. otisk z programu c.k. Vyšší a reálné školy na Smíchově)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e14a7f99">ČÁDA, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1903, roč. 4, s. 64.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Slabí v lidské společnosti, ideály humanitní a degenerace národů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: J. Laichter, 1904. 218 s. (habilitační práce)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1fce79f9">NEZMAR, Vladimír</span> (= <span class="bib-author" name="contrib-1fce79f9">KUNTE, Ladislav</span>). <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1905, roč. 6, s. 218.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: k. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1905, roč. 12, s. 548-549.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Ochrana dětství a mládí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Edv. Leschinger, 1912. 194 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Péče o dítě: sociální postavení evropské mládeže a její ochrana</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vilímek, 1915. 60 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span> (ed.). <span class="bib-title">Sociologický rozbor naší doby: soubor populárně vědeckých přednášek o soudobé společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Elzevir, 1930. 56 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f24a180"><span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-title">Sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1939. 38 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-9355b615"><span class="bib-author" name="contrib-9355b615">FRYČEK, Václav</span>. <span class="bib-title">Integrace lidstva: sociologické předpoklady principu sebeurčení národů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1929. 257 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 119-120.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46d7399a"><span class="bib-author" name="contrib-46d7399a">FUCHS, Alfred</span>. <span class="bib-title">Dnešní myšlenková krise</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čsl. akc. tiskárna, 1926. 32 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Filosofie dějin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: B. Moser, 1929. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Pokrok jako idea a společenská skutečnost: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 390 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Naše věda</span>. 1930, roč. 11, s. 181-188.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 314-317.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4c3934c4">KREJČÍ, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1930, roč. 26, s. 471-472.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1930, roč. 26, s. 553-559.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociology of the Cooperative Movement in the Czechoslovak Village</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Spolek péče o blaho venkova, 1936. 124 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1936, roč. 7, č. 3-4, s. 338-339.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e4f179ec">VORÁČEK, Josef</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1936, roč. 5, č. 3, s. 228-230.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Sány: příspěvek k sociologii družstevnictví v československé vsi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek péče o blaho venkova, 1937. 150 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Vojsko, brannost národa a válka v pojetí T.G. Masaryka a Edvarda Beneše</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: L. Mazáč, 1938. 37 s. (zvl. otisk ze sborníku Armáda a národ)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Dolní Roveň: sociologický obraz české vesnice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek péče o blaho venkova, 1939. 408 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 103-105.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-781af4ea"><span class="bib-author" name="contrib-781af4ea">GALLA, Karel</span>. <span class="bib-title">Předmět sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1944. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-317ea82b"><span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Jak funguje moravská vesnice (Neslovice) v oblasti života kulturního?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologická společnost, 1940. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-317ea82b"><span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-title">Sociologická šetření moravské vesnice v rozpětí generačním: (Neslovice, 1904-1934)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1948. 84 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8ef94c7f"><span class="bib-author" name="contrib-8ef94c7f">HAJN, Alois</span>. <span class="bib-title">Ženská otázka v letech 1900-1920: retrospektiva a kulturně historický dokument: obsah ženského hnutí před válkou: ochrana mateřství: nové manželství podle Ellen Keyové: reforma manželského práva: celibát: rodina a domácnost: problém populační: novomalthusianismus: beztrestnost vyhnání plodu?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pokrok, 1939. 191 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 137.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59be8d9e"><span class="bib-author" name="contrib-59be8d9e">HLAVA, Karel</span>. <span class="bib-title">Hraničářské dítě na Mostecku, jeho hospodářské a sociální poměry a tělesný stav se zřetelem k dnešní nezaměstnanosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Most</span>: Okresní akční výbor učitelských organizací, 1933. 31 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 218.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a37d257e"><span class="bib-author" name="contrib-a37d257e">HOŘINA, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Poslání inteligence v národě a ve státě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universum, 1947. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7425c48"><span class="bib-author" name="contrib-a7425c48">HRDINA, Josef</span>. <span class="bib-title">Směrem k právu napříč životem</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Večernice, Vortel a Rejman, 1923. 110 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7425c48"><span class="bib-author" name="contrib-a7425c48">HRDINA, Josef</span>. <span class="bib-title">Stát, právo a třída</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Var: Rejman, 1923. 78 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">České studentstvo v posledním čtvrtstoletí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1902. 32 s. (zvl. otisk z Almanachu Slavie)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8 contrib-c0a534db"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c0a534db">PAVLÍK, Josef</span>. <span class="bib-title">Poměry dělnictva táborského</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Tábor</span>: Dělnický spolek, 1903. 42 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span> aj. <span class="bib-title">Studentská otázka a studentské sebevraždy. Uspoř. Vl. Dorazil</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vl. Dorazil, 1904. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie. Sv. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1905. 226 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1907, roč. 8, s. 163-166.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie. Sv. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1905. 227 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1907, roč. 8, s. 163-166.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Národní povaha česká</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1907. 45 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1908, roč. 9, s. 222-225.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Antika a moderní život: časová úvaha</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nákl. Přehledu, 1908. 66 s. (zvl. otisk z Přehledu)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Havlíček: obraz psychologický a sociologický</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1908. 600 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Anonym. Čas. 16. 5. 1908, roč. 22, s. 4. Přetištěno in <span class="bib-journal">Přehled</span>. 1907/1908, roč. 6, s. 612-614.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2c852dab">TOBOLKA, Zdeněk Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká Revue</span>. 1907/1908, roč. 1, s. 570-572.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Jungmann</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Přehled, 1909. 200 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úkol českého národa</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Přehled, 1910. 82 s. (zvl. otisk z Přehledu)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Karel Havlíček</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mánes, 1911. 71 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-b6ba3356">NOVÁK, Arne</span>. <span class="bib-journal">Přehled</span>. 1911/1912, roč. 10, s. 185-187.</div>
 
<div class="bib-followup">Replika Chalupného s. 198-199.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-785c76c0">ŠIMEK, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Novina</span>. 1910/1911, roč. 4, s. 668-670.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Havlíčkova osobnost, její ovzduší a kořeny</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Český čtenář, 1916. 88 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: K. (= <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>). <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1917/1918, roč. 24, s. 624.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 1., Základy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1916. 258 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1919/1920, roč. 27, s. 63-67.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Poměr sociologie k vědám právním a státním</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Bursík a Kohout, 1917. 18 s. (zvl. otisk ze Sborníku věd právních a státních, XVII)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">První česká sociologie a poslední odpadky brněnské kritiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Tábor</span>: n. vl. 1917. 40 s. (zvl. otisk z časopisu Český jih)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl. 5., Vývoj (dynamika)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl. 1917. 254 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1919/1920, roč. 27, s. 63-67.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Osudy české sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.] 1918, s. 197-202. (otisk z Památníku spolku českých právníků Všehrd)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Český stát s hlediska sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1918. 65 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I. Část úvodní a nauka o činitelích civilisace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl. 1919. 255 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Poněmčování české sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1920. 18 s. (zvl. otisk z čas. Český jih, 1920)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Karel Havlíček</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Mánes, 1921. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Studium sociologie v Americe a u nás</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1921. 14 s. (zvl. otisk z revue Parlament)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II. Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv.1., Úvod a první část nauky o výtvorech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1921. 179 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Přední tvůrcové našeho národního programu: Jungmann, Havlíček, Tyrš, Masaryk</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá obec sokolská, 1921. 101 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 239-240.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sokolstvo a socialism</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1921. 64 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Advokát a advokacie jako zřízení právní a sociální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1922. 78 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 359-360.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Josef Holeček</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Topič, 1922. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 2., Dějiny sociologie. Sv. 1., Od prvopočátku až po Comtea</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1922. 184 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 444-445.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8 contrib-94543e74"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-94543e74">KYPR, Ondřej</span> <span class="bib-title">(usp.). Anketa „O trestu smrti“</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociální služba, 1923. 200 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Husovo rodiště a jihočeská sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1924. 40 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Vltava</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Fr. Borový, Vltava. 1924. 249 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Žižka: nástin psychologicko-sociologický</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1924. 212 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a75f0095">ODLOŽILÍK, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Naše věda</span>. 1926/1927, roč. 8, s. 34-36.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie citů dle nauky Vilfreda Pareto</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Min. soc. péče, 1925. 39 s. (otisk ze Sociální revue, 1924)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie</span>. <span class="bib-edition">2., dopl. a oprav. vyd. ve 3 sv.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1925. 151 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Naše věda</span>. 1926, roč. 8, s. 3-4.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie. I</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1925. 151 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie. II</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1926, s.157-296.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie. III</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1926, s. 301-448.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Dílo Josefa Holečka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1926. 160 s. (obraz J. Holečka od Fr. Bílka. Sociologické studie E. Chalupného, II.)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: -rbr-. Sociologická studie Dra Em. Chalupného o Jos. Holečkovi. Český jih. 1926, roč. 54, č. 20.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 1. Podstata sociologie. Soustava věd</span>. <span class="bib-edition">2., nově zprac. a rozšíř. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl, 1927. 228 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 2. Vědecká metoda. Sociologie a život</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1933. 234 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F.M.H. (= HNÍK, František Miroslav). <span class="bib-journal">Náboženská revue Církve československé</span>. 1934, roč. 6, s. 180-182.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Husitství, Táboři a prof. Pekař</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1928. 40 s. (rozš. znění přednášky proslovené v Masarykově sociologické společnosti dne 10. února 1928)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Systém sociologie v náčrtku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1928. 135 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.N. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928/1929, roč. 36, s. 189-190.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Havlíček: prostředí, osobnost a dílo</span>. <span class="bib-edition">2. vyd., upr. a dopl.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1929. 468 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie a filosofie práva a mravnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1929. 214 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 147-151.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie a školy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1929. 97 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">O otázce populační a reformě trestního práva: přednáška pronesená dne 10. ledna 1929 na schůzi Sociálního ústavu ČSR, a rozhovor o této přednášce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociální ústav ČSR, 1929. 40 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 126.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Regionální sociologie a demokracie dle nauky Radhakamala Mukerdží</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Kdyně</span>: Okresní osvětový sbor, 1931. 78 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 4, s. 501-502.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.Š. (= <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>). Křesťanská revue. 1931/1932, roč. 5, s. 218.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Národní filosofie československá. Díl 1., Národní povaha československá</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1932. 256 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 217-219.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F.F. (= <span class="bib-author" name="contrib-33eb9ac7">FAJFR, František</span>). Čin. 1934, roč. 4, s. 806-807.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 2, s. 105-114.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Prolegomena k československé sociologii venkova</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1933. 16 s. (zvl. otisk z čas. Věstník Čsl. akademie zemědělské, r. IX, 1933, č. 4)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: B. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 256.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 1., Základy. 2. sv.: Vědecká metoda. Sociologie a život</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1933. 228 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, s. 141-142.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F.M.H. (=<span class="bib-author" name="contrib-0c552711">HNÍK, František Maria</span>). <span class="bib-journal">Náboženská revue Církve československé</span>. 1934, roč. 6, s. 180-182.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Základní pravdy sociologické a jejich význam pro praktický život</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1934. 16 s. (zvl. otisk ze Sociologie, Díl 1., sv. 2.)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Vývoj lidské společnosti</span>. <span class="bib-edition">3., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Družstevní práce, 1935. 359 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 307-308.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Národní povaha československá</span>. <span class="bib-edition">4., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1935. 256 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 98-99.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 5., Dynamika</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1935. 358 s. (vydáno také pod názvem Vývoj lidské společnosti)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 307-308.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Povaha evropských národů, zejména Němců</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1935. 79 s. (zvl. otisk úvodní studie z 1. dílu Národní filosofie československá, 1935)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f3058b61">SOUČEK, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1935, roč. 4, č. 4, s. 316-318.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Hra v šachy s hlediska sociologického</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední jednota čs. šachistů, 1936. 20 s. (zvl. otisk z čas. Český šach VI.)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 1., Úvod, nauka o přírodním prostředí a o populaci</span>. <span class="bib-edition">2., nově zprac. a rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1936. 168 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Naše věda</span>. 1938, roč. 9, s. 28-29.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1936, roč. 7, s. 315-316.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I, Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 2., Sociologie věku, pohlaví, rodiny, rasy a národa. Nauka o kulturním prostředí a kulturních vlastnostech</span>. <span class="bib-edition">2. vyd., nově zprac. a rozš.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1937. 263 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Naše věda</span>. 1938, roč. 9, s. 252-254.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 98-100.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1936, roč. 7, č. 3-4, s. 315-316.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Náboženská revue Církve československé</span>. 1937, roč. 9, s. 365-366.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Masaryk jako sociolog</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova sociologická společnost, 1937. 26 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-06ce242f">KONEČNÝ, Robert</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1937/1938, roč. 45, s. 377-378.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e043cd0f">TRAPL, Miloslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 73-79.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Národní filosofie československá. Díl 2., Náš národní úkol</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1938. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Advokacie: příspěvek k sociologii advokátního stavu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: L. Mazáč, 1938. 162 s. (publikováno pod pseudonymem Karel Květ)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1940, roč. 11, č. 3-4, s. 316-317.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Kl. (= <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>). <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 237-238.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv. 2., Druhá část nauky o výtvorech: právo, mravnost, výchova, organisace (politika), náboženství. Závěr: Systém a sociální konsens</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1939. 286 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1939, roč. 10, č. 2-4, s. 198-200.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech kulturních. Sv. 3., Sociální činnosti A. (práce, hra, sport, tanec, zábava)</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1941. 315 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: A.B. (= <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>). <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 66-67.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1942. 42 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Literární historie a sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pohořelý, 1943. 28 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.O. (= <span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>). <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 67.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1943, roč. 37, s. 159.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8 contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologická dynamika. 2. část přehledu obecné sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1944. 38 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Logika věd: základní orientace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Pohořelý, 1945. 89 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ee913ae3">STRMISKA, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1946, roč. 12, č. 1, s. 47-48.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8 contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Základy sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1945. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Systém sociologie v náčrtku: učebnice a příručka</span>. <span class="bib-edition">2., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Samcovo knihkupectví, 1948. 143 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie: vývoj sociologie v 19. století (1835-1904). Díl 2., sv. 2</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Samcovo knihkupectví, 1948. 472 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1949, roč. 15, č. 1-3, s. 68-70.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-865507e8"><span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologie pro každého</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Josef Hokr, 1948. 190 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-317ea82b">HÁJEK, Mojmír</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 158-160.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1dabe406"><span class="bib-author" name="contrib-1dabe406">IBLÍK, Josef</span>. <span class="bib-title">Colmova sociologická theorie státního hospodářství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Knihovna Sborníku věd právních a státních; <span class="bib-place">Liberec</span>: Cíl, 1947. 122 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76a0d110"><span class="bib-author" name="contrib-76a0d110">KADLEC, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologický nárys praslovanského náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický klub, 1943. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76a0d110"><span class="bib-author" name="contrib-76a0d110">KADLEC, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologie a anthropologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický klub, 1943. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76a0d110"><span class="bib-author" name="contrib-76a0d110">KADLEC, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologie a biologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický klub, 1943. 22 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76a0d110"><span class="bib-author" name="contrib-76a0d110">KADLEC, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologie: úvod k základům sociologické soustavy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1946. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76a0d110"><span class="bib-author" name="contrib-76a0d110">KADLEC, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologie hospodářství: 1. část speciálních přednášek ze sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1946/7. 48 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 161-162.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-76a0d110"><span class="bib-author" name="contrib-76a0d110">KADLEC, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Sociologie skupinového zřízení: II. část speciálních přednášek ze sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1947. 87 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 161-162.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-af579d04"><span class="bib-author" name="contrib-af579d04">KAIZL, Josef</span>. <span class="bib-title">České myšlénky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: E. Beaufort, 1896. 157 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1896, roč. 3, s. 759.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-544e4cab"><span class="bib-author" name="contrib-544e4cab">KETTNER, Josef</span>. <span class="bib-title">Sociální politika venkova</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 118 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-544e4cab"><span class="bib-author" name="contrib-544e4cab">KETTNER, Josef</span>. <span class="bib-title">Vesnické bydlení: příspěvek k sociologii a sociální politice venkova</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Péče o zdraví venkova, 1934. 111 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-e2039e03">BOCKOVÁ, Anna</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 4-5, s. 303-305.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 4, s. 360-361.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-fad9f5a7"><span class="bib-author" name="contrib-fad9f5a7">KLIČKA, Benjamin</span>. <span class="bib-title">Pouť do ráje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1941. 170 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93e754fc"><span class="bib-author" name="contrib-93e754fc">KLINEBERGER, Bohdan</span>. <span class="bib-title">Náboženský cit: rozbor hodnoty náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1906. 448 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-4c3934c4">KREJČÍ, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1908, roč. 9, s. 376-381.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-93e754fc"><span class="bib-author" name="contrib-93e754fc">KLINEBERGER, Bohdan</span>. <span class="bib-title">Národ a národnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jednota pro péči hospodářskou a kulturní, 1919. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b88e90eb"><span class="bib-author" name="contrib-b88e90eb">KLOSSE, Antonín</span>. <span class="bib-title">Myšlenka a síla v dění sociálním</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fr. Borový, 1920. 100 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4c39a5db"><span class="bib-author" name="contrib-4c39a5db">KNÍŽEK, B.</span> <span class="bib-title">Sociologie družstevního hnutí. Předmluva František Modráček</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1929. 70 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 151.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a7eabdba"><span class="bib-author" name="contrib-a7eabdba">KOBLÍŽEK, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Donucení ke smlouvě soukromoprávní: studie sociologicko-právní</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1933. 166 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-49621f78">ČAKRT, Kazimír</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 1, s. 59-60.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 183-185.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3f6b22e1"><span class="bib-author" name="contrib-3f6b22e1">KOHN, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Asimilace a věky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Akademický spolek Kapper, 1936, sv. 1. 452 s., sv. 2. s. 453-864.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 115-116.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b5472f77 contrib-60e2eaca contrib-c17c7ac1"><span class="bib-author" name="contrib-b5472f77">KOLLAR, Robert</span>; <span class="bib-author" name="contrib-60e2eaca">REŽNÝ, Stanislav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-c17c7ac1">NEČASOVÁ-POUBOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Vliv krise na rodiny nezaměstnaných dělníků</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Výzkumná sekce Sociálního ústavu Československé republiky s podporou Rockefellerovy nadace, 1933. 127 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-fad4b465">MAIWALD, Karel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 5, č. 4, s. 374-376.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-65506906"><span class="bib-author" name="contrib-65506906">KORČÁK, Jaromír</span>. <span class="bib-title">Bytové poměry ve větších městech republiky československé na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní úřad statistický, 1929. 78 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 2, s. 229-230.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b5bb73dc"><span class="bib-author" name="contrib-b5bb73dc">KOŠÁTKO, Josef</span>. <span class="bib-title">Společenský vývoj: základy socialistického dějepisu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Deštná u Soběslavě</span>: n. vl., 1933. 54 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-138939a4"><span class="bib-author" name="contrib-138939a4">KOUBEK, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum žactva měšťanských škol ve školním roce 1929-30</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1931. 109 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1932, roč. 3, č. 3-4, s. 359-360.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a788392e contrib-70f7ac7c contrib-a8184e1e"><span class="bib-author" name="contrib-a788392e">KOZÁK, Jan Blahoslav</span>; <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>; <span class="bib-author" name="contrib-a8184e1e">KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">O vědeckém a filosofickém díle Emanuela Chalupného</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1938. 47 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-06ce242f">KONEČNÝ, Robert</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1939, roč. 46, s. 254.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a788392e"><span class="bib-author" name="contrib-a788392e">KOZÁK, Jan Blahoslav</span>. <span class="bib-title">Rooseveltova Amerika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický kruh, 1946. 51 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b54536db contrib-2958ada2"><span class="bib-author" name="contrib-b54536db">KRAKEŠ, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-2958ada2">KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, Marie</span>. <span class="bib-title">Sociální případ</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Organisace sociálních pracovnic, 1934. 109 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551 contrib-e2039e03 contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e2039e03">BOCKOVÁ, Anna</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociologické studie o poměšťování pražského okolí = Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologie a sociální problémy, 1938. 335 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Herbartovská sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká akademie věd a umění, 1921. 269 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1922, roč. 29, s. 567-568.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 35-36.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Vztahy sociologie k psychologii a pedagogice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1923. 27 s. (zvl. otisk Ruchu filosofického)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1923, roč. 19, s. 178-179.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Na okraj Masarykovy „sebevraždy“</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Filosofická fakulta University Komenského, 1927. 28 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: V.K.Š. (= <span class="bib-author" name="contrib-05cf2ea3">ŠKRACH, Vasil Kaprálek</span>). <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928, roč. 7, s. 162-164.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1928, roč. 7, s. 162-164.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Studie o G.A. Lindnerovi</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Bratislava</span>: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 174 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Masaryk filosof a sociolog</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Slovanský ústav, 1931. 23 s. (separát z 1. svazku přednášek Slovanského ústavu)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Československá filosofie: nástin vývoje podle disciplin</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1937. 337 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3ce125ff">NAVRÁTIL, Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1937, roč. 33, s. 236-238.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-06ce242f">KONEČNÝ, Robert</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1938, roč. 45, s. 189-191.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7f1cdc81">PATOČKA, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 102-105.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Nad člověkem a společností: úvahy z rozhlasu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Alois Svoboda, 1946. 151 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-70f7ac7c">ČEP, Tomáš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1947, roč. 13, č. 3, s. 177.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7a8c6551"><span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-title">Nástin sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Soukromý tisk, 1945. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-91fe131e contrib-40a6a778"><span class="bib-author" name="contrib-91fe131e">KRAUS, Ota</span>; <span class="bib-author" name="contrib-40a6a778">SCHÖN, Erich</span>. <span class="bib-title">Továrna na smrt</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1946. 234 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9c102c11">BOČEK, Leonard</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1947, roč. 13, č. 3, s. 182-183.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cd177e56"><span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-title">České vzdělání: úvahy o jeho podstatě a budoucnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G. Voleský, 1924. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cd177e56"><span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-title">Češství a Evropanství: úvahy o naší kulturní orientaci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1931. 218 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01bec02b"><span class="bib-author" name="contrib-01bec02b">KREJČÍ, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie literatury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Archiv Ústavu pro sociální a hospodářskou výchovu, 1944. 150 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-01bec02b"><span class="bib-author" name="contrib-01bec02b">KREJČÍ, Karel</span>. <span class="bib-title">Jazyk ve vývoji společnosti: studie ze sociologie spisovného jazyka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Podroužek, 1947. 102 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cc54ecce">SVOBODA, Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1947, roč. 13, č. 4, s. 314-315.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-72cf461c"><span class="bib-author" name="contrib-72cf461c">KUBÁLEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Venkovská tradice výchovná a velkoměstské prostředí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svobodné učení selské, 1930. 31 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 1, s. 86.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fce79f9"><span class="bib-author" name="contrib-1fce79f9">KUNTE, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Socialisace: zásady reálného socialismu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Gustav Dubský, 1919. 136 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fce79f9"><span class="bib-author" name="contrib-1fce79f9">KUNTE, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Vznik nového náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Minařík: Kvasnička a Hampl, 1920. 210 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fce79f9"><span class="bib-author" name="contrib-1fce79f9">KUNTE, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Náboženství, socialism, národ: sociologické stati o podstatě náboženství a jeho praxi ve společenském životě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1923. 117 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: ž. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1924, roč. 31, s. 57-58.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1fce79f9"><span class="bib-author" name="contrib-1fce79f9">KUNTE, Ladislav</span>. <span class="bib-title">Boj o hrad</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svaz národního osvobození, 1926. 53 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f0f2ab36"><span class="bib-author" name="contrib-f0f2ab36">LENZ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví, 1893. 391 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-91bd81d6"><span class="bib-author" name="contrib-91bd81d6">LINDNER, Gustav Adolf</span>. <span class="bib-title">Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Wien</span>: Herold, 1871. 366 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-91bd81d6"><span class="bib-author" name="contrib-91bd81d6">LINDNER, Gustav Adolf</span>. <span class="bib-title">Myšlenky k psychologii společnosti jako základ společenské vědy: o utajených představách. Přel. a úvodní studií opatřil Josef Král</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká akademie věd a umění, 1929. 258 s. Přel z:  Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 307-312.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1929, roč. 25, s. 461-463.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f1684638 contrib-fbf621cb"><span class="bib-author" name="contrib-f1684638">LOUCKÝ, J.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-fbf621cb">SVOBODA, O.</span> <span class="bib-title">Anthropologický a sociologický výzkum učitelstva okresu prostějovského. Předmluvu napsal Jan Uher</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Prostějov</span>: J.F. Buček, 1935. 67 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 209-210.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-46cf102a">ŠTAMPACH, František</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1935, roč. 4, č. 2, s. 171-172.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4fdfaf72"><span class="bib-author" name="contrib-4fdfaf72">MACEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Socialismus</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1925. 192 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4fdfaf72"><span class="bib-author" name="contrib-4fdfaf72">MACEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Základy sociální politiky. Díl 1. Úkoly a zásady</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: A. Svěcený, 1925. 366 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-9901e41e">KŘÍŽ, Karel</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1925, roč. 4, s. 245-248.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4fdfaf72"><span class="bib-author" name="contrib-4fdfaf72">MACEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Cesta z krise</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1935. 191 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.V. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 213-214.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-be467ade"><span class="bib-author" name="contrib-be467ade">MÁCHA, Václav</span>. <span class="bib-title">Útěk z venkova v českých zemích</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Novina, 1939. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-title">Mravní problém ve světle sociologie: názory, metody, kritika</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1927. 190 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928, roč. 35, s. 181- 183.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>; <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociologie v moderním životě: směry, organisace, úkoly. Předmluva Břetislav Foustka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1928. 128 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928, roč. 35, s. 439.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a49435d4">WIESNER, Jaromír</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1928, roč. 7, s. 166.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-title">K sociologii rodiny: příspěvek k metodám empirické sociologie: metoda statistická a individuální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní úřad statistický, 1932. 233 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 212-213.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 2, s. 115-118.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-title">Sociálně potřebné rodiny v hlavním městě Praze</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1936. 302 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 110-112.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-title">Americká sociologie: sociální podmínky vzniku a rozvoje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1938. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-914cb96f"><span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-title">Amerika: její duch a život</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1946. 337 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f228d86"><span class="bib-author" name="contrib-6f228d86">MAKOVIČKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Kázeň války a míru ve společnosti, v rodině i ve škole: drobné studium</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fr. A. Urbánek, 1887. 26 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-6f228d86"><span class="bib-author" name="contrib-6f228d86">MAKOVIČKA, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Sociologické črty, poznámky a aforismy: příspěvek k dalšímu vzdělání učitelův</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fr. A. Urbánek, 1890. 57 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0295a284"><span class="bib-author" name="contrib-0295a284">MALÝ, Rudolf Ina</span>. <span class="bib-title">Kříž nad Evropou: revoluce 20. století</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: A. Neubert, 1935. 256 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8b2271b6">FISCHER, Josef Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1936, roč. 7, č. 1-2, s. 176-177.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05e7aa16"><span class="bib-author" name="contrib-05e7aa16">NEJEZCHLEB, Dominik</span>. <span class="bib-title">Město a vesnice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 28 s. (publikováno pod pseudonymem Jaroslav Marcha)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 182.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Wien</span>: Carl Konegen, 1881. 245 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: d. (= <span class="bib-author" name="contrib-a5f09a0d">SEYDLER, August</span>). Čas. 1887, roč. 1, s. 147-151.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Theorie dějin dle zásad T.H. Bucklea</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Otto, 1884. 56 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Z. Lumír. 1. 8. 1884, roč. 12, č. 22, s. 352.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Základové konkrétné logiky: třídění a soustava věd</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Bursík a Kohout, 1885. 200 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: A.S. (= <span class="bib-author" name="contrib-a5f09a0d">SEYDLER, August</span>). Athenaeum. 15. 2. 1885, roč. 3, č. 5, s. 174-178.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Česká otázka: snahy a tužby národního obrození</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1895. 246 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Naše nynější krise: pád strany staročeské a počátkové směrů nových</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1895. lxiv, 152 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-10c018ff">ŠALDA, František Xaver</span>. <span class="bib-journal">Rozhledy</span>. 1895, roč. 4, s. 641-650.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-10c018ff">ŠALDA, František Xaver</span>. <span class="bib-journal">Rozhledy</span>. 1895, roč. 4, s. 709-721.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Jan Hus: naše obrození a naše reformace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1896. 62 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1895/1896, roč. 3, s. 759.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1896. 496 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2c852dab">TOBOLKA, Zdeněk Václav</span>. <span class="bib-journal">Obzor literární a umělecký</span>. 3. 8. 1899, roč. 1, č. 7-8, s. 116-118.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1898. 701 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1900, roč. 1, s. 138-140.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Palacký´s Idee des böhmischen Volkes von Dr. T.G. Masaryk</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Prag</span>: A. Žalud, 1898. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Ideály humanitní: několik kapitol</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1901. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Jan Hus: naše obrození a naše reformace</span>. <span class="bib-edition">3., opr. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1903. 118 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: ?. Čas. 1903, roč. 17, s. 2-3.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení</span>. <span class="bib-edition">2., opr. a dopl. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1904. 522 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-2c852dab">TOBOLKA, Zdeněk Václav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1904, roč. 11, s. 787-789.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Přel. Antonín Žáček</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter. 1904. 351 s. Přel. z: Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1905, roč. 12, č. 6, s. 476-478.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Kí (= <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>). <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1. 9. 1904, roč. 5, č. 5, s. 384-385.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">V boji o náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1904. 54 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: ?. Akademie. 1904/1905, roč. 9, s. 95-96.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Osm hodin práce: o boji hospodářském a sociálním</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1905. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span> aj. <span class="bib-title">Inteligence a náboženství: náboženská diskuse v královéhradeckém Albertinu, 23. října 1906</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čas, 1907. 189 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-f6a97f12">PEŠEK, Josef</span>; <span class="bib-author" name="contrib-e14a7f99">ČÁDA, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1907, roč. 8, s. 332-333.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Palackého idea národa českého</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Grosman a Svoboda, 1912. 47 s. Přel z: Palacký´s Idee des böhmischen Volkes.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy</span>. <span class="bib-edition">1. kniž. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1919. 384 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1920, roč. 27, s. 385-392.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1921. 385-730 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-3f24a180">FOUSTKA, Břetislav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1922, roč. 29, s. 57-60.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Nová Evropa: stanovisko slovanské</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: G. Dubský, 1920. 223 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Z. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1920, roč. 27, s. 621-623.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Jan Hus: naše obrození a naše reformace</span>. <span class="bib-edition">4., rozš. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Bursík a Kohout, 1923. 193 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Kí (= <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>). <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1923, roč. 19, s. 264-265.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">O ženě: se statí F.F. Plamínkové. Několik poznámek o práci československých žen</span>. <span class="bib-edition">2. kniž. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1929. 42 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství</span>. <span class="bib-edition">2., opr. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1930. 663 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství</span>. <span class="bib-edition">2., opr. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1933. 747 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1929/1930, roč. 37, s. 441-445.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 1., 1918-1920</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1933. 530 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 6, č. 4, s. 380-381.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-da795f19">PEROUTKA, Ferdinand</span>. <span class="bib-journal">Přítomnost</span>. 1936, roč. 13, s. 72-74.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1933/1934, roč. 41, s. 186-187.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1934/1935, roč. 42, s. 381.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 2., 1921-1923</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1934. 559 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 4, s. 373-374.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-da795f19">PEROUTKA, Ferdinand</span>. <span class="bib-journal">Přítomnost</span>. 1936, roč. 13, s. 72-74.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1933/1934, roč. 41, s. 186-187.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1934/1935, roč. 42, s. 381.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d2e7493f"><span class="bib-author" name="contrib-d2e7493f">MASARYK, Tomáš Garrigue</span>. <span class="bib-title">Moderní člověk a náboženství</span>. <span class="bib-edition">1. soubor. kniž. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1934. 410 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d9ac9db7">FRAENKL, Pavel</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1935, roč. 42, s. 58-60.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5b380634">ZBOŘIL, Blahoslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1936, roč. 7, č. 1-2, s. 128-130.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46596d75"><span class="bib-author" name="contrib-46596d75">MATHESIUS, Vilém</span>. <span class="bib-title">Kulturní aktivismus: anglické paralely k českému životu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Gustav Voleský, 1925. 91 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1e654102"><span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-title">Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1931. 268 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1932, roč. 3, č. 1-2, s. 116-119.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Kl. (= <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>). <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1932, roč. 2, č. 2, s. 146-149.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1e654102 contrib-171a06fc"><span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-title">Byrokracie: studie sociologicko-politická</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1937. 265 s. Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 113-114.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-59460a46">POTUŽIL, František</span>. <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 113-116.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7d648ef0">NOVÁČEK, K.</span> <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1938, roč. 45, s. 374-376.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Samospráva práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1918. 240 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5136c8e5">KLIMT, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1921/1922, roč. 1, s. 341-345.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1920, roč. 27, s. 221-222.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Republika a socialism</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Socialistické listy, 1919. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Družstevní statek a pozemková reforma s vylíčením pracovních, výrobních a pachtovních družstev v Italii a Rumunsku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední tisk. druž. soc. strany čsl. lidu pracujícího, 1921. 237 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-5136c8e5">KLIMT, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1922/1923, roč. 2, s. 202-205.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Hospodářské a sociální řády v primitivních společnostech</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927. 64 s. (otisk ze Sociální revue)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.M. (=<span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>). <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928, roč. 35, s. 581-582.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Společenský vývoj: dějiny společenských řádů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1929. 160 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 312-313.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie jako teorie dějin: nárys hlavních směrů historické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dělnická akademie, 1930. 62 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 117-118.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3865d8e1"><span class="bib-author" name="contrib-3865d8e1">MODRÁČEK, František</span>. <span class="bib-title">Fašistické převraty: krise poválečných demokracií</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1937. 446 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 159.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-dee622cd"><span class="bib-author" name="contrib-dee622cd">MUKAŘOVSKÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1935. 51 s. (zvl. otisk ze Sociálních problémů)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 243-246.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cc54ecce">SVOBODA, Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 242-243.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0c1f4988">VÁCLAVEK, Bedřich</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 345-348.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-afcb4d1e"><span class="bib-author" name="contrib-afcb4d1e">MÜLLER, František</span>. <span class="bib-title">Methody sociální psychologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 1944. 24 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0f7bd9c0"><span class="bib-author" name="contrib-0f7bd9c0">MURDOCH, Rudolf</span>. <span class="bib-title">Poměry číšnických učňů v Praze: sociologicko-psychologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociální ústav, 1929. 121 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 176-177.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3ce125ff"><span class="bib-author" name="contrib-3ce125ff">NAVRÁTIL, Václav</span>. <span class="bib-title">O sociální myšlení</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Václav Petr, 1939. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f6dc088d"><span class="bib-author" name="contrib-f6dc088d">NECHLEBA, Alois</span>. <span class="bib-title">Příspěvky k sociologii křivoklátského venkova</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čs. Akademie Zemědělská, 1928. 59 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25923b0a"><span class="bib-author" name="contrib-25923b0a">NEUSCHL, Robert</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie. Sv. 1</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1898. 645 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-25923b0a"><span class="bib-author" name="contrib-25923b0a">NEUSCHL, Robert</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie. Sv. 2</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1900. 662 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: F. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1899, roč. 6, s. 259-267.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-572c560b"><span class="bib-author" name="contrib-572c560b">NOVOTNÝ, Jan Osvald</span>. <span class="bib-title">Brána svědomí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Pražská akciová tiskárna, 1944. 411 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-b3ebcf2e"><span class="bib-author" name="contrib-b3ebcf2e">OBERPFALZER, František</span>. <span class="bib-title">Jazykozpyt</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jednota českých filologů, 1932. 424 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d4dde403">HANÁČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 361-362.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a110a223"><span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-title">Povolání a veřejné blaho: prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1937. 262 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 255-258.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-e4f179ec">VORÁČEK, Josef</span>. <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 106-113.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 341-343.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a110a223"><span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span> (ed.). <span class="bib-title">In. Arn. Bláhovi k šedesátým narozeninám: (příspěvek k dějinám české sociologie) [= In honor of professor In. Arn. Bláha]</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Sociologický seminář Masarykovy university, 1939. 296 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-7a8c6551">KRÁL, Josef</span>. <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 233-238.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-title">Pedagogická sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Komenium, 1947. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-8db2aefd"><span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-title">Sociální distance jako vertikální vazba společnosti</span>. [rukopis] <span class="bib-place">[S.l.]</span>: [s.n.], 1948. 140 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-846de78c"><span class="bib-author" name="contrib-846de78c">OKROUHLÝ, Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální a populační struktura českých zemí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo sociální péče, 1947. 26 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65ec3a9b">SLAMINKA, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roc. 14, č. 1, s. 52-54.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da795f19"><span class="bib-author" name="contrib-da795f19">PEROUTKA, Ferdinand</span>. <span class="bib-title">Jací jsme</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Obelisk, 1924. 254 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-da795f19"><span class="bib-author" name="contrib-da795f19">PEROUTKA, Ferdinand</span>. <span class="bib-title">Jací jsme</span>. <span class="bib-edition">2. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fr. Borový, 1934. 209 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-3a4eae27"><span class="bib-author" name="contrib-3a4eae27">PLUHAŘ, Bohumil</span>. <span class="bib-title">Pohledy do učitelského života: příspěvek k sociologii učitelstva</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dělnické nakladatelství, 1946. 74 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59460a46"><span class="bib-author" name="contrib-59460a46">POTUŽIL, František</span>. <span class="bib-title">Sociální pojištění a doba: sociálně politická studie. Předmluva Jan Gallas</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svaz zaměstnanců sociálních pojišťovacích ústavů, 1931. 105 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 3, s. 361-362.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1931, roč. 1, č. 2, s. 154-155.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-59460a46"><span class="bib-author" name="contrib-59460a46">POTUŽIL, František</span>. <span class="bib-title">O vzniku a významu hospodářské sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost národohospodářská, 1940. 57 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1940, roč. 11, č. 3-4, s. 319-320.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e69b4200"><span class="bib-author" name="contrib-e69b4200">PRAŽÁK, František</span>. <span class="bib-title">Americké dítě: studie z oboru psychologie, sociologie a pedagogiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1933. 290 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 218.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e69b4200"><span class="bib-author" name="contrib-e69b4200">PRAŽÁK, František</span>. <span class="bib-title">České dítě</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1948. 326 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a700c582"><span class="bib-author" name="contrib-a700c582">PROCHÁZKA, Oldřich</span>. <span class="bib-title">Výhledy do budoucnosti jasné i pochmurné</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1947. 156 s.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">První zpráva o činnosti Sociologického ústavu České společnosti sociologické v Praze za rok 1941</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1941. 9 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b63d7dc"><span class="bib-author" name="contrib-4b63d7dc">RÁDL, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Národ a stát: předneseno 5. února 1921 v Masarykově studentské koleji</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Samospráva Masarykovy studentské koleje, 1921. 31 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b63d7dc"><span class="bib-author" name="contrib-4b63d7dc">RÁDL, Emanuel</span>. <span class="bib-title">O smysl našich dějin: předpoklady k diskusi o této otázce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1925. 95 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b63d7dc"><span class="bib-author" name="contrib-4b63d7dc">RÁDL, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Válka Čechů s Němci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1928. 220 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b63d7dc"><span class="bib-author" name="contrib-4b63d7dc">RÁDL, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Krise inteligence</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Akademická YMCA, 1928. 39 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b63d7dc"><span class="bib-author" name="contrib-4b63d7dc">RÁDL, Emanuel</span>. <span class="bib-title">Národnost jako vědecký problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: O. Girgal, 1929. 83 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Inocenc Arnošt</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 137-139.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4b63d7dc"><span class="bib-author" name="contrib-4b63d7dc">RÁDL, Emanuel</span>. <span class="bib-title">O ženském hnutí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1933. 78 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-577dbd08">TVRDÝ, Josef</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 161-162.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Kl. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1934, roč. 3, č. 2, s. 120-121.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: Z. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1934, roč. 41, s. 188-189.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d3e0797b"><span class="bib-author" name="contrib-d3e0797b">RAUSCHER, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Hrdinové a jejich společenská funkce: disertace ze sociologie</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 237 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a5a94c15 contrib-df9e0bb4 contrib-23991832"><span class="bib-author" name="contrib-a5a94c15">REICH, E.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, J.</span>; <span class="bib-author" name="contrib-23991832">TELŠTÍK, R.</span> (eds.). <span class="bib-title">Šedesát let Emanuela Chalupného: sborník vzpomínek</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Svobodná škola politických nauk, 1940. 115 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1ffc63c"><span class="bib-author" name="contrib-d1ffc63c">REYL, František</span>. <span class="bib-title">Sebevraždy studentů: sociální úvaha</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Politické družstvo tiskové, 1904. 39 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1ffc63c"><span class="bib-author" name="contrib-d1ffc63c">REYL, František</span>. <span class="bib-title">Reforma manželství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Politické družstvo tiskové, 1906. 145 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1ffc63c"><span class="bib-author" name="contrib-d1ffc63c">REYL, František</span>. <span class="bib-title">Úkoly sociální politiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Politické družstvo tiskové, 1909. 320 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1ffc63c"><span class="bib-author" name="contrib-d1ffc63c">REYL, František</span>. <span class="bib-title">Jádro křesťanské sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Hradec Králové</span>: Polit. družstvo tiskové, 1914. 351 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d1ffc63c"><span class="bib-author" name="contrib-d1ffc63c">REYL, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie v politice</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Českoslovanská akciová společnost tisková, 1924. 411 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1925, roč. 21, s. 181-183.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1926, roč. 5, s. 13-15.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-96443243"><span class="bib-author" name="contrib-96443243">RÝZNAR, Václav</span>. <span class="bib-title">Z výzkumu prostředí hraničářského dítěte na Šilpersku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Národní jednota pro východní Moravu, 1929. 45 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-96443243"><span class="bib-author" name="contrib-96443243">RÝZNAR, Václav</span>. <span class="bib-title">Sociologický výzkum československého pohraničí: smíšená část Šilperska: rodina</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Krajské ústředí osvětových sborů, 1936. 67 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 114-115.</div>
 
<div class="bib-work" name=""><span class="bib-title">Sborník Masarykovy akademie práce. Seš. 1 (1926-1939)</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova akademie práce, 1926-1939.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c1cdae8d"><span class="bib-author" name="contrib-c1cdae8d">SCHMIDT, Otto</span>. <span class="bib-title">Hodnocení kancelářské práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Tiskové podniky Ústředního svazu čs. průmyslu, 1947. 152 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-df162126">BLÁHA, Aleš</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roc. 14, č. 1, s. 74.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-34fad9cd"><span class="bib-author" name="contrib-34fad9cd">SKÁCEL, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Člověk a společnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universum, 1946. 30 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a3983cd"><span class="bib-author" name="contrib-1a3983cd">SKALÁK, Josef</span>. <span class="bib-title">Válka světová a marxism: sociologický smysl nauky Marxovy a její význam v přítomnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ant. Svěcený, 1919. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba40ea2b"><span class="bib-author" name="contrib-ba40ea2b">SMETANA, Augustin</span>. <span class="bib-title">Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Prag</span>: Friedrich Ehrlich, 1848. 80 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ba40ea2b"><span class="bib-author" name="contrib-ba40ea2b">SMETANA, Augustin</span>. <span class="bib-title">Úvahy o budoucnosti lidstva: obrat ve vývoji filosofického myšlení a jeho konečný cíl. Přel. G. Tichý. Uprav. J. Glücklich a F. Krejčí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Laichter, 1903. 348 s. Přel. z Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3cfcefa"><span class="bib-author" name="contrib-a3cfcefa">SOBOTKA, Václav</span>. <span class="bib-title">Masaryk a veliká naše minulost i budoucnost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Beroun</span>: Václav Sobotka, 1919. 23 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a3cfcefa"><span class="bib-author" name="contrib-a3cfcefa">SOBOTKA, Václav</span>. <span class="bib-title">Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu: proti Arne Novákovu hodnocení Peroutkovy knihy Jací jsme, znovu formuluje these o české národní tradici V. Sobotka</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Beroun</span>: Václav Sobotka, 1924. 18 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10c494f4"><span class="bib-author" name="contrib-10c494f4">SOLDÁT, Alois</span>. <span class="bib-title">Bytová otázka dělnická: dějiny a přehled úkolů reformy bytové</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1905. 164 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10c494f4"><span class="bib-author" name="contrib-10c494f4">SOLDÁT, Alois</span>. <span class="bib-title">Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských: příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Dědictví sv. Prokopa, 1913. 1 sv.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-69f1177b"><span class="bib-author" name="contrib-69f1177b">SOLNAŘOVÁ, Božena</span>. <span class="bib-title">Naše životní úroveň: spotřeba nezbytných statků v novém hospodářství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Práce, 1948. 114 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: B. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roč. 14, č. 4, s. 295-296.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3058b61"><span class="bib-author" name="contrib-f3058b61">SOUČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie výchovy. Č. 1: Socialisace dítěte</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Chrudim</span>: Vysoká škola pedagogická, 1947. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f3058b61"><span class="bib-author" name="contrib-f3058b61">SOUČEK, Jan</span>. <span class="bib-title">Sociologie veřejného mínění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek posluchačů Vysoké školy politické a sociální, 1947-49. 38 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e581c413"><span class="bib-author" name="contrib-e581c413">SRB, Vladimír</span>. <span class="bib-title">Bytová otázka a populační problém</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ministerstvo sociální péče, 1947. 54 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-65ec3a9b">SLAMINKA, Vladimír</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1948, roč. 14, č. 1, s. 56.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-51719e7f"><span class="bib-author" name="contrib-51719e7f">STANISLAV, Josef</span>. <span class="bib-title">Hudební kultura, umění a život: Studie z filosofie, estetiky a sociologie hudby</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Unie čes. hudebníků z povolání, 1940. 62 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-4e3cab6b"><span class="bib-author" name="contrib-4e3cab6b">STOCKÝ, Jan</span>. <span class="bib-title">Soběstačnost států s hlediska národohospodářského a sociologického: převrat v hospodářství jako důsledek hospodářské isolace mezistátní?: autarkie?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Spolek Švehlova malozemědělského ústavu, 1934. 91 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: km. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 174-175.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-087056d5"><span class="bib-author" name="contrib-087056d5">SUDA, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Fašismus jako politické hnutí a společenská soustava: sociologická studie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 133 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-7eda4bf2"><span class="bib-author" name="contrib-7eda4bf2">ŠEJHAR, Jan</span> (ed.). <span class="bib-title">Towards a better life: social welfare in Czechoslovakia</span>. <span class="bib-edition">1st ed.</span> <span class="bib-place">Prague</span>: Orbis, 1947. 52 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sexuální revoluce: sociologický příspěvek k veřejné diskusi o sexuální mravnosti. Předmluva Emanuel Chalupný</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1933. 103 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 214.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Výchova a sociální eubiotika: črta z užité sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: n. vl., 1934. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Ježíš a bída</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Kruh, 1934. 67 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">K sociologii duchovního</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Akademický dům; Al. Pekárek, 1937. 12 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">K sociologii umění</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Knihkupectví a nakladatelství Akademického Domu Alois Pekárek, 1937. 47 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d4dde403">HANÁČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 186-187.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie výchovy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá grafická unie, 1938. 232 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-00dba93b">UHER, Jan</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1938, roč. 45, s. 507-509.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Sociologie a sociální problémy</span>. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 248-254.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 192-193.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Pohlaví a společnost: sociologická úvaha</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Václav Petr, 1940. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Platové systémy veřejných zaměstnanců s hlediska sociologického</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický ústav, 1942. 25 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Přehled americké sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1943. 4 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Přehled italské sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy</span>. <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1943. 3 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a sociálně zdravotní problémy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1943. 17 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociologie a vývoj našeho školství</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociologie pro sociální pracovníky a pracovnice. Část prvá, obecná, Poznámky z přednášek</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Sociální filosofie, sociologie a speciální vědy sociální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká společnost sociologická, 1944. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-df9e0bb4"><span class="bib-author" name="contrib-df9e0bb4">ŠÍMA, Jiří Jaroslav</span>. <span class="bib-title">Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938-1945: příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vydavatelství Societas, 1945. 287 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 125-126.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05cf2ea3"><span class="bib-author" name="contrib-05cf2ea3">ŠKRACH, Vasil Kaprálek</span>. <span class="bib-title">Aforismy z Masaryka o demokracii</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociální služba, 1923. 46 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05cf2ea3"><span class="bib-author" name="contrib-05cf2ea3">ŠKRACH, Vasil Kaprálek</span> (ed.). <span class="bib-title">Vůdce generací. D. 1.: 1930-1931</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1932. 483 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05cf2ea3"><span class="bib-author" name="contrib-05cf2ea3">ŠKRACH, Vasil Kaprálek</span> (ed.). <span class="bib-title">Vůdce generací. D. 2.: 1930-1931</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1932. 444 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1e654102">MERTL, Jan</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1932, roč. 2, č. 5-6, s. 457-461.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05cf2ea3"><span class="bib-author" name="contrib-05cf2ea3">ŠKRACH, Vasil Kaprálek</span> (ed.). <span class="bib-title">Velicí mužové: T.G. Masaryk</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1926. 200 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-05cf2ea3"><span class="bib-author" name="contrib-05cf2ea3">ŠKRACH, Vasil Kaprálek</span>. <span class="bib-title">Z tradice našeho dějinného myšlení: František Palacký, Augustin Smetana, Tomáš G. Masaryk</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Akce pro rozšíření spisů T.G. Masaryka, 1938. 13 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-ef91bb7e"><span class="bib-author" name="contrib-ef91bb7e">ŠMEJKAL, Karel</span>. <span class="bib-title">Sociologie vojáka. Úvod E. Chalupný</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Orbis, 1931. 169 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-33eb9ac7">FAJFR, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1932, roč. 28, s. 48.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-914cb96f">MACHOTKA, Otakar</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1932, roč. 2, č. 3, s. 227-230.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-a110a223">OBRDLÍK, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1932, roč. 3, č. 1-2, s. 73-74.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-69a4536e">ŠIMSA, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1932, roč. 39, s. 252-253.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-10bf1b20"><span class="bib-author" name="contrib-10bf1b20">ŠPALDÁK, Adolf</span>. <span class="bib-title">Jak předejíti sociální revoluci?</span> <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: [s.n.], 1932. 11 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46cf102a"><span class="bib-author" name="contrib-46cf102a">ŠTAMPACH, František</span>. <span class="bib-title">Kulturní primitivismus a civilisace: studie a příklady o primitivních prvcích kulturních u Slovanů</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: František Štampach, 1931. 205 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46cf102a"><span class="bib-author" name="contrib-46cf102a">ŠTAMPACH, František</span>. <span class="bib-title">Dítě nad propastí: dítě toulavé, tulácké a cikánské, jeho záchrana, výchova a výučba</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> Plzeň; <span class="bib-place">Košice</span>: Vědecké nakladatelství Marie Lábkové, 1933. 138 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 4, s. 389-390.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-46cf102a"><span class="bib-author" name="contrib-46cf102a">ŠTAMPACH, František</span>. <span class="bib-title">Rodinná výchova: národní vychovatelství rodinné v rámci branné průpravy mimoškolní</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1939. 83 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 142-143.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cabedd2f"><span class="bib-author" name="contrib-cabedd2f">ŠTERN, Evžen</span>. <span class="bib-title">Krise a nezaměstnanost</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čin, 1932. 91 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1933, roč. 4, č. 1, s. 82-87.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-cabedd2f"><span class="bib-author" name="contrib-cabedd2f">ŠTERN, Evžen</span> aj. <span class="bib-title">Masaryk myslitel: cyklus přednášek Masarykovy sociologické společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1938. 111 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bdc2fbc5"><span class="bib-author" name="contrib-bdc2fbc5">TEIGE, Karel</span>. <span class="bib-title">K sociologii architektury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Odeon, 1930. 64 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0c1f4988">VÁCLAVEK, Bedřich</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 404-405.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bdc2fbc5"><span class="bib-author" name="contrib-bdc2fbc5">TEIGE, Karel</span>. <span class="bib-title">Nejmenší byt: bytová krise: reforma bydlení: byt pro existenční minimum: rodinný, nájemný a kolektivní dům: regulace obytných čtvrtí: nové formy domu a bytu: hnutí za lidový byt</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Václav Petr, 1932. 367 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-125b2063"><span class="bib-author" name="contrib-125b2063">TRAKAL, Josef</span>. <span class="bib-title">Hlavní směry novější právní a státní filosofie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Fr. Řivnáč, 1885. 164 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e043cd0f"><span class="bib-author" name="contrib-e043cd0f">TRAPL, Miloslav</span>. <span class="bib-title">Vědecké základy Masarykovy politiky: pokus o soustavný výklad Masarykovy politické theorie: poctěno cenou osvobození Zemského Národního Výboru v Brně roku 1946</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Zář, 1947. 192 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: B. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1947, roč. 13, č. 4, s. 271-272.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-577dbd08"><span class="bib-author" name="contrib-577dbd08">TVRDÝ, Josef</span>. <span class="bib-title">Názory o hrdinství v životě společenském</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Václav Petr, 1940. 34 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 309-310.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociální filosofie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: O. Janáček, 1913. 106 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Husova lidová univerzita</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Bočánek, 1914. 16 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">K české demokracii kulturní</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství Knihovny sociálně filosofické, 1914. 20 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Český socialism, jeho filosofie a politika: řeč prosl. dne 30. září 1917 v Č.O.D</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Čes. obec dělnická, 1917. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Občanská výchova</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1919. 23 s. (zvl. otisk z Nár. politiky ze dne 13. února 1919)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Politické a sociální pojetí státu</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1930. 1 sv. (zvl. otisk ze Sociální revue)</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 2, s. 241-242.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Sociologická idea: sociální věda</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Otakar Janáček, 1932. 257 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1932, roč. 3, č. 3-4, s. 304-305.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1932, roč. 2, č. 2, s. 149-164.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1932, roč. 2, č. 3, s. 209-214.</div>
 
<div class="bib-followup">Polemika: <span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-journal">Sociální problémy</span>. 1932, roč. 2, č. 3, s. 214-221.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-f89e6ee6"><span class="bib-author" name="contrib-f89e6ee6">UHLÍŘ, Antonín</span>. <span class="bib-title">Škola a sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1933. 68 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d27747ad"><span class="bib-author" name="contrib-d27747ad">UHLÍŘ, František</span>. <span class="bib-title">Pohledy do sociologické pedagogiky dítěte předškolního věku</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Komenium, 1947. 28 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-d27747ad"><span class="bib-author" name="contrib-d27747ad">UHLÍŘ, František</span>. <span class="bib-title">Sociologie rodiny s hlediska dětského vývoje</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1947. 292 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-8db2aefd">OBRDLÍKOVÁ, Juliana</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1947, roč. 13, č. 4, s. 287-295.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Společnosti ve světě zvířat</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Ústřední osvětový sbor hl. m. Prahy, 1928. 16 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: J.N. <span class="bib-journal">Naše doba</span>. 1928, roč. 35, s. 645-646.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Sociologický rozbor dnešní společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Vyšší škola sociální péče, 1936. 24 s. (zvl. otisk z díla Sociální práce)</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Osvobození práce: sociologický rozbor názorů na práci</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Nakladatelství L. J. Peroutka, 1947. 289 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-1a4b3db2"><span class="bib-author" name="contrib-1a4b3db2">ULLRICH, Zdeněk</span>. <span class="bib-title">Nástin sociologické analysy pražského okolí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociologický seminář VŠPS, 1948. 132 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0c1f4988"><span class="bib-author" name="contrib-0c1f4988">VÁCLAVEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Poesie v rozpacích: studie k sociologii umění a kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Jan Fromek, 1930. 246 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: P.F. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 2, s. 266-268.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-0c1f4988"><span class="bib-author" name="contrib-0c1f4988">VÁCLAVEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Společenské vlivy v životě a díle K.H. Máchy</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: n. vl., 1938. 27 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cc54ecce">SVOBODA, Ludvík</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1939, roč. 10, č. 2-4, s. 247-248.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a22d8c32"><span class="bib-author" name="contrib-a22d8c32">VAŠEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Moderní člověk: studie eticko-pastorální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Matice Cyrilometodějská, 1919. 241 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a22d8c32"><span class="bib-author" name="contrib-a22d8c32">VAŠEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Rodina dvacátého století: studie sociologická</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Olomouc</span>: Cyrilometodějská matice, 1924. 264 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-171a06fc">BLÁHA, Arnošt Inocenc</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1925, roč. 4, s. 148-150.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a22d8c32"><span class="bib-author" name="contrib-a22d8c32">VAŠEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Z problémů dnešní společnosti: studie sociálně-psychologické a sociálně-etické</span>. <span class="bib-place">Olomouc</span>: Matice cyrilometodějská, 1926. 288 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a22d8c32"><span class="bib-author" name="contrib-a22d8c32">VAŠEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie: se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské. Díl 3., Sociální práce</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Českoslovanská akciová tiskárna, 1929. 365 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1931, roč. 2, č. 3, s. 340-341.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a22d8c32"><span class="bib-author" name="contrib-a22d8c32">VAŠEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie: život sociální. Díl 1., Život sociální</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Universum, 1933. 317 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d176baff">ZWICKER, Bruno</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1934, roč. 5, č. 4, s. 321-323.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-a22d8c32"><span class="bib-author" name="contrib-a22d8c32">VAŠEK, Bedřich</span>. <span class="bib-title">Křesťanská sociologie. Díl 2., Spravedlnost v životě hospodářském</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Českoslovanská akciová tiskárna, 1931. 460 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-332cc471"><span class="bib-author" name="contrib-332cc471">VERUNÁČ, Václav</span> (ed.). <span class="bib-title">Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální: vývoj, rozsah, sociální důsledky racionalisace</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Sociální ústav republiky Československé, 1930. 303 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-865507e8">CHALUPNÝ, Emanuel</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 333-335.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-bbdb83c1"><span class="bib-author" name="contrib-bbdb83c1">VOHRYZEK, Viktor</span>. <span class="bib-title">Kniha životní moudrosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Obelisk, 1925. 132 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1925, roč. 21, s. 350-351.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e4f179ec"><span class="bib-author" name="contrib-e4f179ec">VORÁČEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Počátky vlastnictví a práva ve světle etnologie a sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Melantrich, 1936. 73 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e4f179ec"><span class="bib-author" name="contrib-e4f179ec">VORÁČEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace: člověk a společnost na nižších stupních vývoje a kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká grafická unie, 1940. 259 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e4f179ec"><span class="bib-author" name="contrib-e4f179ec">VORÁČEK, Josef</span>. <span class="bib-title">Primitivní rodina: Rozprava o theoriích a metodách ethnologické sociologie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Česká akademie věd a umění, 1941. 203 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-c7b00634"><span class="bib-author" name="contrib-c7b00634">WEINGART, Miloš</span>. <span class="bib-title">Český jazyk v přítomnosti: úvahy a podněty z jazykové therapie a kultury</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá grafická Unie, 1934. 125 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-d4dde403">HANÁČEK, Jaroslav</span>. <span class="bib-journal">Sociologická revue</span>. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 410-411.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-487bd5a6"><span class="bib-author" name="contrib-487bd5a6">WEYR, František</span>. <span class="bib-title">Veřejné mínění v demokracii: jeho podstata, organizace a význam</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní nakladatelství, 1925. 36 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-ada953a0">SÝKORA, Hanuš</span>. <span class="bib-journal">Parlament</span>. 1925, roč. 4, s. 199-201.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-487bd5a6"><span class="bib-author" name="contrib-487bd5a6">WEYR, František</span>. <span class="bib-title">Nadprůměrná inteligence jako hromadný zjev: statistika vynikajících lidí</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Státní úřad statistický, 1927. 108 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-33eb9ac7">FAJFR, František</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1927, roč. 23, s. 235.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-487bd5a6"><span class="bib-author" name="contrib-487bd5a6">WEYR, František</span>. <span class="bib-title">O metodě sociologické</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Brno</span>: Barvič & Novotný, 1927. 63 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-e08344db"><span class="bib-author" name="contrib-e08344db">ZELENKA, Jindřich</span>. <span class="bib-title">Přehledná zpráva o patnáctileté činnosti české společnosti sociologické: od založení 1925 do r. 1941</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: [s.n.], 1941. 76 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Johann (Ivan)</span>. <span class="bib-title">Elemente einer allgemeinen Arbeitstheorie: Beiträge zur Grundlegung einer neuen Wirtschafts- und Rechtsphilosophie</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Bern</span>: Scheitlin, Spring: 1906. 75 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Johann (Ivan)</span>. <span class="bib-title">Die Gesundung des sozialen Lebens durch die angewandte Naturwissenschaft: gemeinverständliche Anregungen zu einer arbeitsgemeinverständlicheLösung der sozialen Frage</span>. <span class="bib-edition">1. Aufl.</span> <span class="bib-place">Gautzsch bei Leipzig</span>: Dietrich, 1908. 34 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-0080c101">HORÁČEK, O.</span> <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1908, roč. 9, s. 305-308.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Ivan</span>. <span class="bib-title">Úvod do sociální energetiky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: F. Topič, 1919. 67 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Ivan</span>. <span class="bib-title">O přírodovědeckých základech sociálních náprav: čtyři sociotechnické přednášky</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova akademie práce, 1922. 55 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Ivan</span>. <span class="bib-title">Energetické základy sociotechniky: obecná nauka o lidské práci jakožto prvku vědecky založené společnosti</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova akademie práce, 1923. 114 s.</div>
 
<div class="bib-followup">Rec.: <span class="bib-author" name="contrib-cd177e56">KREJČÍ, František Václav</span>. <span class="bib-journal">Česká mysl</span>. 1923, roč. 19, s. 52-53.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Ivan</span>. <span class="bib-title">Přírodovědecký rozbor funkcí sociálního úvěru: o sociotechnické racionalisaci a normalisaci peněžnictví a úvěrnictví</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Masarykova akademie práce, 1930. 48 s.</div>
 
<div class="bib-work" name="contrib-80bd4ac2"><span class="bib-author" name="contrib-80bd4ac2">ŽMAVC, Ivan</span>. <span class="bib-title">O sociotechnickém dlouhodobém plánu řešení krise a o základech sociální technokracie</span>. <span class="bib-edition">1. vyd.</span> <span class="bib-place">Praha</span>: Československá technokratická společnost, 1935. 48 s.</div>
 
 
 
[[Kategorie:KBCSg]]
 

Verze z 21. 11. 2018, 08:04