KBCSg:Bibliografie

Knižní bibliografie české sociologie


Sociologická literatura do roku 1948

ADAMEC, Čeněk; POSPÍŠIL, Bohuš; TESAŘ, Milan. Za hlasem lidu: rok výzkumu veřejného mínění v Československu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo informací, 1947. 62 s.
BENEŠ, Edvard. Strannictví: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Forejtka a V. Beneše, 1912. 249 s.
Rec.: KRÁL, Josef. Česká mysl. 1914, roč. 15, s. 70-79.
BENEŠ, Edvard. Problém alkoholové výroby a abstinence. 1. vyd. Praha: Českoslovanský abstinentní svaz, 1915. 82 s.
BENEŠ, Edvard. K budoucímu míru. Přel. Jan Reichmann. 1. vyd. Smíchov: Otto Girgal, 1919. 56 s.
BENEŠ, Edvard. Povaha politického stranictví. 1. vyd. Praha: Stát. škol. knihosklad, 1920. 32 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 103-105.
BENEŠ, Edvard. Válka a kultura: studie z filosofie a sociologie války. 1. vyd. Praha: Československý vědecký ústav vojenský, 1922. 66 s.
Rec.: JAROLÍMEK. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 342-345.
BENEŠ, Edvard. Smysl československé revoluce: první přednáška cyklu „Československá Revoluce“: proslovena 12. března 1923. 1. vyd. Praha: Památník odboje, 1923. 74 s.
BENEŠ, Edvard. Nesnáze demokracie: řeč pronesená v cyklu přednášek O demokracii, pořádaném sdruženými kulturními organisacemi v Praze. 1. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1924. 49 s.
BENEŠ, Edvard. Boj o vyšší politickou kulturu národa: řeč Edvarda Beneše na přátelském večeru důvěrníků Velké Prahy, Československé strany národně-socialistické, dne 22. ledna 1932. 1. vyd. Praha: Ústřední výkonný výbor Čs. strany národně-socialistické, 1932. 27 s.
BENEŠ, Edvard. Řeč k Slovákům / Reč k Slovákom o našej národnej prítomnosti a budúcnosti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1934. 77 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 185.
BEROUNSKÝ, Stanislav. Střední stav v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1940. 40 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Město: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1914. 215 s.
Rec.: X. Česká mysl. 1917, roč. 16, s. 201-202.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Mravní výchova se stanoviska sociologického. 1. vyd. Nové Město na Moravě: Vydavatel. druž., 1921. 28 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Filosofie mravnosti. 1. vyd. Brno: A. Píša, 1922. 282 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 211.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. K psychologii doby: kniha studií. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1922. 148 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 345-348.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. T.G. Masaryk: philosophie du synergisme. 1. Aufl. Prague: E. Beaufort, 1923. 64 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu: proti Arne Novákovu hodnocení Peroutkovy knihy Jací jsme, znovu formuluje these o české národní tradici V. Sobotka. 1. vyd. Beroun: Václav Sobotka, 1924. 18 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev. 1. vyd. Praha: Orbis, 1925. 194 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Naše věda. 1925, roč. 7, s. 150-153.
Rec.: KREJČÍ, František. Česká mysl. 1926, roč. 22, s. 55-56.
Rec.: SMETÁNKA, Václav. Parlament. 1926, roč. 5, s. 16-17.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Problémy lidové výchovy: její pojem, úkoly a předpoklady. 1. vyd. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1927. 99 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 193-194.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 1. vyd. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských; Praha: Dědictví Komenského, 1927. 245 s.
Rec.: U. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 119-120.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Praha: Dědictví Komenského, 1930. 246 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Příčiny nespokojenosti; Morálka povolání. 1. vyd. Brno: Nákladem Čsl. strany pokrokové, 1933. 35 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Dítě a prostředí. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1933. 42 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Dnešní krise rodinného života. 1. vyd. Brno: n. vl., 1933. 118 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 164-167.
Rec.: MARŠALKA, J. P. M. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 118-120.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Česká mysl. 1935, roč. 31, s. 64.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie inteligence. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 395 s.
Polemika: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 338-341.
Polemika: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 334-337.
Rec.: F.R. Náboženská revue Církve československé. 1937, roč. 9, s. 363-365.
Rec.: VORÁČEK, Josef. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 102-106.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1937. 223 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 100-101.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Poznámky sociologovy na okraj tragických dnů = [A Sociologist’s Commentary on the Tragedy of the Present Day]. 1. vyd. Brno: Sociologický seminář Masarykovy university, 1938. 26 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 3., opr. a dopl. vyd. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946. 262 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 1, s. 71-72.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Problém lidu. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1947. 39 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Jak se dívat sociologicky na život. 1. vyd. Brno: Masarykova sociologická společnost, 1947. 39 s.
Rec.: HÁJEK, Mojmír. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 281-282.
BOČEK, Leon (ed.). Živá slova In. Arnošta Bláhy: sborník k jeho šedesátinám. 1. vyd. Brno: Pokorný a spol., 1939. 107 s.
BOHÁČ, Antonín. Studie o populaci v československé republice. [Sv.] 1., R. 1927 = Population de la République tchécoslovaque, études démographiques. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1928. 111 s.
Rec.: KREJČÍ, Dobroslav. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 121-124.
BOHÁČ, Antonín. Národnost a sčítání lidu: k Rádlovu sociologickému rozboru naší národnostní statistiky = Nationalité et recensement (analyse sociologique de la statistique des nationalités en Tchécoslovaquie. 1. vyd. Praha: n. vl, 1930. 22 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 139.
BOHÁČ, Antonín. Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1933. 31 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 168.
BOHÁČ, Antonín. Obyvatelstvo v Československé republice. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 96 s.
Rec.: SLAMINKA, Vladimír. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 123-124.
BORSKÝ, Lev. Vůdcové lidstva a jeho svůdci: základy biopolitiky. 1. vyd. Praha: Otakar Skýpala, 1935. 220 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 322-324.
BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1947. 405 s.
ČÁP, Josef. Alkoholismus a dítě. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1932. 28 s.
Rec.: ŠÍMA, Jaroslav. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 222.
ČAPEK, E. Politická příručka ČSR: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1931. 205 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 3, s. 524-525.
Rec.: Kl. Sociální problémy. 1931, roč. 1, č. 4-5, s. 377-378.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Protiklerikální legenda: pokus o marxistickou analysu. 1. vyd. Praha: Pospolitost, 1929. 230 s.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Marx a teorie hospodářských krisí. 1. vyd. Praha: Knihy Pospolitosti, 1933. 136 s.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Vzpoura středního stavu. 1. vyd. Praha: Volná myšlenka, 1933. 128 s.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 4-5, s. 280-299.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 208-210.
ČEP, Tomáš. Kapitoly ze sociologie venkova. 1. vyd. Brno: Svobodné učení selské, 1933. 23 s. (zvl. otisk z Jubilejního sborníku Svobodného učení selského v zemi Moravskoslezské v letech 1922-1932)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 4, s. 366.
ČEP, Tomáš. Životní spotřeba zemědělské rodiny jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Svobodné učení selské, 1934. 71 s.
DOLEŽAL, Jan; ULLRICH, Zdeněk. Výzkum abiturientů českých středních škol v zemi České a Moravskoslezské ve školním roce 1933/34 = Recherches sur les bacheliers des écoles secondaires Tchèques en Bohême et en Moravie-Silésie dans l'année scolaire 1933/34. 1. vyd. Praha: Nákladem Státního úřadu statistického, 1936, s. 191-486. (zvl. otisk ze Statistického obzoru)
DOŠKOVÁ, Marie. Psychogenese sociálních případů: o vzniku sociální úchylnosti. 1. vyd. Praha: Nová Osvěta, 1946. 343 s.
DUŠEK, Jan. Sociologie: úvod do myšlení biosociologického. 1. vyd. Praha: n. vl., 1926. 355 s.
Rec.: FAJFR, František. Česká mysl. 1926, roč. 12, s. 118-119.
Rec.: SMETÁNKA, Václav. Parlament. 1926, roč. 5, s. 60-61.
Replika Jana Duška: Parlament. 1927-28, roč. 6, s. 28-29.
DVOŘÁK, Jan. Společnost bez trhu a bez peněz. 1. vyd. Praha: Družstvotisk, 1930. 416 s.
Rec.: R. Sociální problémy. 1931, roč. 1, č. 1, s. 75-76.
DYRHON, Josef. Jaký je zděděný charakter českého národa: separatismus uherských Slováků a vývoj české kultury od 15. století. Praha: Čas, 1903. 62 s. (publikováno pod pseudonymem Otakar Jozífek)
FAJFR, František. Masaryk a Comte. 1. vyd. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1925. 97 s.
FIEDLEROVÁ, Bohumila. Poměr dnešního člověka k dějinám. 1. vyd. Brno: Nezávislá politika, 1939. 36 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1939, roč. 11, č. 2-4, s. 217-220.
FISCHER, Josef Ludvík. Saint-Simon a August Comte: příspěvek k dějinám sociologického racionalismu. Praha: Orbis, 1925. 175 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Glosy k české otázce. 1. vyd. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1926. 56 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Budoucnost evropské kultury. 1. vyd. Praha: Pokroková revue Nové Čechy, 1928. 19 s. (otisk vstupního čtení na Masarykově universitě v Brně 17.X.1927)
FISCHER, Josef Ludvík. Kultura a regionalism. 1. vyd. Brno: Index, 1930. 105 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 204-205.
FISCHER, Josef Ludvík. O neklidu dneška. 1. vyd. Praha: Čin, 1930. 36 s. (Příspěvek k stejnojmenné anketě revue Les Cahiers de l’Étoile v Paříži)
FISCHER, Josef Ludvík. Třetí říše: úvodem do současného politického stavu. 1. vyd. Brno: Sociologická revue, 1932. 117 s.
Rec.: ls. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 123-125.
Rec.: J.M. (= MERTL, Jan). Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s.125-126.
FISCHER, Josef Ludvík. Zrcadlo doby: abeceda skoro filosofická. 1. vyd. Praha: Orbis, 1932. 223 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Krise demokracie. D. 1. Svoboda. 1. vyd. Brno: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 150 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Krise demokracie. D. 2. Řád. 1. vyd. Brno: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 250 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 177-180.
Rec.: MERTL, Jan. Sociální problémy. 1935, roč. 4, č. 1, s. 80-83.
Rec.: NAVRÁTIL, J.(akub? = PROCHÁZKA, Arnošt). Naše doba. 1934, roč. 41, s. 446-447.
FISCHER, Josef Ludvík. Řád kapitalistický a skladebný: přednáška, proslovená ve Skupině mladých při Společnosti pro současnou kulturu v Olomouci dne 9. března 1933. 1. vyd. Olomouc: Index, 1933. 46 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 208.
FOŘT, Josef. Ven z přítmí: českých snah pohnutky, cíle a cesty. 1. vyd. Praha: Nákladem F. Šimáčka, 1905. 195 s.
FOŘT, Josef. O sociologických kořenech kapitálu a povaze kapitálu, zvlášť peněžního. 1. vyd. Praha: Česká národohospodářská společnost, 1926. 66 s.
Rec.: KŘÍŽ, Karel. Parlament. 1926, roč. 5, s. 99-100.
FOŘT, Josef. Náčrt vědy společenské na podkladě přírodopisném: rozbor vztahů mezi hospodářstvím, mravností a politikou. 1. vyd. Praha: Česká národohospodářská společnost, 1928. 126 s.
Rec.: BUŠKOVÁ, Jarka. Česká mysl. 1928, roč. 24, s. 375-377.
FOUSTKA, Břetislav. Turgot, sociolog: 1737-1781. 1. vyd. Třeboň: n. vl., 1891. 32 s. (otisk z programu gymnasia třeboňského)
FOUSTKA, Břetislav. Sociologie a školy střední. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1902. (zvl. otisk z programu c.k. Vyšší a reálné školy na Smíchově)
Rec.: ČÁDA, František. Česká mysl. 1903, roč. 4, s. 64.
FOUSTKA, Břetislav. Slabí v lidské společnosti, ideály humanitní a degenerace národů. 1. vyd. Praha: J. Laichter, 1904. 218 s. (habilitační práce)
Rec.: NEZMAR, Vladimír (= KUNTE, Ladislav). Česká mysl. 1905, roč. 6, s. 218.
Rec.: k. Naše doba. 1905, roč. 12, s. 548-549.
FOUSTKA, Břetislav. Ochrana dětství a mládí. 1. vyd. Praha: Edv. Leschinger, 1912. 194 s.
FOUSTKA, Břetislav. Péče o dítě: sociální postavení evropské mládeže a její ochrana. 1. vyd. Praha: Vilímek, 1915. 60 s.
FOUSTKA, Břetislav (ed.). Sociologický rozbor naší doby: soubor populárně vědeckých přednášek o soudobé společnosti. 1. vyd. Praha: Elzevir, 1930. 56 s.
FOUSTKA, Břetislav. Sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1939. 38 s.
FRYČEK, Václav. Integrace lidstva: sociologické předpoklady principu sebeurčení národů. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1929. 257 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 119-120.
FUCHS, Alfred. Dnešní myšlenková krise. 1. vyd. Praha: Čsl. akc. tiskárna, 1926. 32 s.
GALLA, Karel. Filosofie dějin. 1. vyd. Praha: B. Moser, 1929. 24 s.
GALLA, Karel. Pokrok jako idea a společenská skutečnost: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 390 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Naše věda. 1930, roč. 11, s. 181-188.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 314-317.
Rec.: KREJČÍ, František. Česká mysl. 1930, roč. 26, s. 471-472.
Rec.: MERTL, Jan. Česká mysl. 1930, roč. 26, s. 553-559.
GALLA, Karel. Sociology of the Cooperative Movement in the Czechoslovak Village. 1st ed. Prague: Spolek péče o blaho venkova, 1936. 124 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 3-4, s. 338-339.
Rec.: VORÁČEK, Josef. Sociální problémy. 1936, roč. 5, č. 3, s. 228-230.
GALLA, Karel. Sány: příspěvek k sociologii družstevnictví v československé vsi. 1. vyd. Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1937. 150 s.
GALLA, Karel. Vojsko, brannost národa a válka v pojetí T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1938. 37 s. (zvl. otisk ze sborníku Armáda a národ)
GALLA, Karel. Dolní Roveň: sociologický obraz české vesnice. 1. vyd. Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1939. 408 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 103-105.
GALLA, Karel. Předmět sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 17 s.
HÁJEK, Mojmír. Jak funguje moravská vesnice (Neslovice) v oblasti života kulturního? 1. vyd. Praha: Sociologická společnost, 1940. 16 s.
HÁJEK, Mojmír. Sociologická šetření moravské vesnice v rozpětí generačním: (Neslovice, 1904-1934). 1. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1948. 84 s.
HAJN, Alois. Ženská otázka v letech 1900-1920: retrospektiva a kulturně historický dokument: obsah ženského hnutí před válkou: ochrana mateřství: nové manželství podle Ellen Keyové: reforma manželského práva: celibát: rodina a domácnost: problém populační: novomalthusianismus: beztrestnost vyhnání plodu? 1. vyd. Praha: Pokrok, 1939. 191 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 137.
HLAVA, Karel. Hraničářské dítě na Mostecku, jeho hospodářské a sociální poměry a tělesný stav se zřetelem k dnešní nezaměstnanosti. 1. vyd. Most: Okresní akční výbor učitelských organizací, 1933. 31 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 218.
HOŘINA, Miloslav. Poslání inteligence v národě a ve státě. 1. vyd. Praha: Universum, 1947. 31 s.
HRDINA, Josef. Směrem k právu napříč životem. 1. vyd. Praha: Večernice, Vortel a Rejman, 1923. 110 s.
HRDINA, Josef. Stát, právo a třída. 1. vyd. Praha: Var: Rejman, 1923. 78 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. České studentstvo v posledním čtvrtstoletí. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1902. 32 s. (zvl. otisk z Almanachu Slavie)
CHALUPNÝ, Emanuel; PAVLÍK, Josef. Poměry dělnictva táborského. 1. vyd. Tábor: Dělnický spolek, 1903. 42 s.
CHALUPNÝ, Emanuel aj. Studentská otázka a studentské sebevraždy. Uspoř. Vl. Dorazil. 1. vyd. Praha: Vl. Dorazil, 1904. 140 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. Sv. I. 1. vyd. Praha: n. vl., 1905. 226 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1907, roč. 8, s. 163-166.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. Sv. II. 1. vyd. Praha: n. vl., 1905. 227 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1907, roč. 8, s. 163-166.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní povaha česká. 1. vyd. Praha: n. vl., 1907. 45 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1908, roč. 9, s. 222-225.
CHALUPNÝ, Emanuel. Antika a moderní život: časová úvaha. 1. vyd. Praha: Nákl. Přehledu, 1908. 66 s. (zvl. otisk z Přehledu)
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíček: obraz psychologický a sociologický. 1. vyd. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1908. 600 s.
Rec.: Anonym. Čas. 16. 5. 1908, roč. 22, s. 4. Přetištěno in Přehled. 1907/1908, roč. 6, s. 612-614.
Rec.: TOBOLKA, Zdeněk Václav. Česká Revue. 1907/1908, roč. 1, s. 570-572.
CHALUPNÝ, Emanuel. Jungmann. 1. vyd. Praha: Přehled, 1909. 200 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úkol českého národa. 1. vyd. Praha: Přehled, 1910. 82 s. (zvl. otisk z Přehledu)
CHALUPNÝ, Emanuel. Karel Havlíček. 1. vyd. Praha: Mánes, 1911. 71 s.
Rec.: NOVÁK, Arne. Přehled. 1911/1912, roč. 10, s. 185-187.
Replika Chalupného s. 198-199.
Rec.: ŠIMEK, Otakar. Novina. 1910/1911, roč. 4, s. 668-670.
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíčkova osobnost, její ovzduší a kořeny. 2. vyd. Praha: Český čtenář, 1916. 88 s.
Rec.: K. (= KRÁL, Josef). Naše doba. 1917/1918, roč. 24, s. 624.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. 1. vyd. Praha: n. vl., 1916. 258 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
Rec.: KRÁL, Josef. Naše doba. 1919/1920, roč. 27, s. 63-67.
CHALUPNÝ, Emanuel. Poměr sociologie k vědám právním a státním. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1917. 18 s. (zvl. otisk ze Sborníku věd právních a státních, XVII)
CHALUPNÝ, Emanuel. První česká sociologie a poslední odpadky brněnské kritiky. 1. vyd. Tábor: n. vl. 1917. 40 s. (zvl. otisk z časopisu Český jih)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl. 5., Vývoj (dynamika). 1. vyd. Praha: n. vl. 1917. 254 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
Rec.: KRÁL, Josef. Naše doba. 1919/1920, roč. 27, s. 63-67.
CHALUPNÝ, Emanuel. Osudy české sociologie. 1. vyd. Praha: [s.n.] 1918, s. 197-202. (otisk z Památníku spolku českých právníků Všehrd)
CHALUPNÝ, Emanuel. Český stát s hlediska sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1918. 65 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I. Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. 1. vyd. Praha: n. vl. 1919. 255 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
CHALUPNÝ, Emanuel. Poněmčování české sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1920. 18 s. (zvl. otisk z čas. Český jih, 1920)
CHALUPNÝ, Emanuel. Karel Havlíček. 2. vyd. Praha: Mánes, 1921. 95 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Studium sociologie v Americe a u nás. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 14 s. (zvl. otisk z revue Parlament)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II. Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv.1., Úvod a první část nauky o výtvorech. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 179 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
CHALUPNÝ, Emanuel. Přední tvůrcové našeho národního programu: Jungmann, Havlíček, Tyrš, Masaryk. 1. vyd. Praha: Československá obec sokolská, 1921. 101 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 239-240.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sokolstvo a socialism. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 64 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Advokát a advokacie jako zřízení právní a sociální. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1922. 78 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 359-360.
CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Holeček. Praha: Topič, 1922. 16 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 2., Dějiny sociologie. Sv. 1., Od prvopočátku až po Comtea. 1. vyd. Praha: n. vl., 1922. 184 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 444-445.
CHALUPNÝ, Emanuel; KYPR, Ondřej (usp.). Anketa „O trestu smrti“. 1. vyd. Praha: Sociální služba, 1923. 200 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Husovo rodiště a jihočeská sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1924. 40 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Vltava. Praha: Fr. Borový, Vltava. 1924. 249 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Žižka: nástin psychologicko-sociologický. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1924. 212 s.
Rec.: ODLOŽILÍK, Otakar. Naše věda. 1926/1927, roč. 8, s. 34-36.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie citů dle nauky Vilfreda Pareto. Praha: Min. soc. péče, 1925. 39 s. (otisk ze Sociální revue, 1924)
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. 2., dopl. a oprav. vyd. ve 3 sv. Praha: Melantrich, 1925. 151 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše věda. 1926, roč. 8, s. 3-4.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. I. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1925. 151 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. II. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1926, s.157-296.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. III. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1926, s. 301-448.
CHALUPNÝ, Emanuel. Dílo Josefa Holečka. 1. vyd. Praha: n. vl., 1926. 160 s. (obraz J. Holečka od Fr. Bílka. Sociologické studie E. Chalupného, II.)
Rec.: -rbr-. Sociologická studie Dra Em. Chalupného o Jos. Holečkovi. Český jih. 1926, roč. 54, č. 20.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 1. Podstata sociologie. Soustava věd. 2., nově zprac. a rozšíř. vyd. Praha: n. vl, 1927. 228 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 2. Vědecká metoda. Sociologie a život. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1933. 234 s.
Rec.: F.M.H. (= HNÍK, František Miroslav). Náboženská revue Církve československé. 1934, roč. 6, s. 180-182.
CHALUPNÝ, Emanuel. Husitství, Táboři a prof. Pekař. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1928. 40 s. (rozš. znění přednášky proslovené v Masarykově sociologické společnosti dne 10. února 1928)
CHALUPNÝ, Emanuel. Systém sociologie v náčrtku. 1. vyd. Praha: n. vl., 1928. 135 s.
Rec.: J.N. Naše doba. 1928/1929, roč. 36, s. 189-190.
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíček: prostředí, osobnost a dílo. 2. vyd., upr. a dopl. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1929. 468 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie a filosofie práva a mravnosti. 1. vyd. Praha: n. vl., 1929. 214 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 147-151.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie a školy. 1. vyd. Praha: Orbis, 1929. 97 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. O otázce populační a reformě trestního práva: přednáška pronesená dne 10. ledna 1929 na schůzi Sociálního ústavu ČSR, a rozhovor o této přednášce. 1. vyd. Praha: Sociální ústav ČSR, 1929. 40 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 126.
CHALUPNÝ, Emanuel. Regionální sociologie a demokracie dle nauky Radhakamala Mukerdží. 1. vyd. Kdyně: Okresní osvětový sbor, 1931. 78 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 4, s. 501-502.
Rec.: J.Š. (= ŠIMSA, Jaroslav). Křesťanská revue. 1931/1932, roč. 5, s. 218.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní filosofie československá. Díl 1., Národní povaha československá. 1. vyd. Praha: n. vl., 1932. 256 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 217-219.
Rec.: F.F. (= FAJFR, František). Čin. 1934, roč. 4, s. 806-807.
Rec.: KRÁL, Josef. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 105-114.
CHALUPNÝ, Emanuel. Prolegomena k československé sociologii venkova. 1. vyd. Praha: n. vl., 1933. 16 s. (zvl. otisk z čas. Věstník Čsl. akademie zemědělské, r. IX, 1933, č. 4)
Rec.: B. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 256.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. 2. sv.: Vědecká metoda. Sociologie a život. Praha: n. vl., 1933. 228 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, s. 141-142.
Rec.: F.M.H. (=HNÍK, František Maria). Náboženská revue Církve československé. 1934, roč. 6, s. 180-182.
CHALUPNÝ, Emanuel. Základní pravdy sociologické a jejich význam pro praktický život. 1. vyd. Praha: n. vl., 1934. 16 s. (zvl. otisk ze Sociologie, Díl 1., sv. 2.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Vývoj lidské společnosti. 3., rozš. vyd. Praha: Družstevní práce, 1935. 359 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 307-308.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní povaha československá. 4., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1935. 256 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 98-99.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 5., Dynamika. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1935. 358 s. (vydáno také pod názvem Vývoj lidské společnosti)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 307-308.
CHALUPNÝ, Emanuel. Povaha evropských národů, zejména Němců. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 79 s. (zvl. otisk úvodní studie z 1. dílu Národní filosofie československá, 1935)
Rec.: SOUČEK, Jan. Sociální problémy. 1935, roč. 4, č. 4, s. 316-318.
CHALUPNÝ, Emanuel. Hra v šachy s hlediska sociologického. 1. vyd. Praha: Ústřední jednota čs. šachistů, 1936. 20 s. (zvl. otisk z čas. Český šach VI.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 1., Úvod, nauka o přírodním prostředí a o populaci. 2., nově zprac. a rozš. vyd. Praha: n. vl., 1936. 168 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše věda. 1938, roč. 9, s. 28-29.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1936, roč. 7, s. 315-316.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I, Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 2., Sociologie věku, pohlaví, rodiny, rasy a národa. Nauka o kulturním prostředí a kulturních vlastnostech. 2. vyd., nově zprac. a rozš. Praha: n. vl., 1937. 263 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše věda. 1938, roč. 9, s. 252-254.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 98-100.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 3-4, s. 315-316.
Rec.: ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Náboženská revue Církve československé. 1937, roč. 9, s. 365-366.
CHALUPNÝ, Emanuel. Masaryk jako sociolog. 1. vyd. Praha: Masarykova sociologická společnost, 1937. 26 s.
Rec.: KONEČNÝ, Robert. Naše doba. 1937/1938, roč. 45, s. 377-378.
Rec.: TRAPL, Miloslav. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 73-79.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní filosofie československá. Díl 2., Náš národní úkol. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1938. 63 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Advokacie: příspěvek k sociologii advokátního stavu. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1938. 162 s. (publikováno pod pseudonymem Karel Květ)
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 3-4, s. 316-317.
Rec.: Kl. (= KRÁL, Josef). Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 237-238.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv. 2., Druhá část nauky o výtvorech: právo, mravnost, výchova, organisace (politika), náboženství. Závěr: Systém a sociální konsens. 1. vyd. Praha: n. vl., 1939. 286 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1939, roč. 10, č. 2-4, s. 198-200.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech kulturních. Sv. 3., Sociální činnosti A. (práce, hra, sport, tanec, zábava). Praha: n. vl., 1941. 315 s.
Rec.: A.B. (= BLÁHA, Arnošt Inocenc). Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 66-67.
CHALUPNÝ, Emanuel. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1942. 42 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Literární historie a sociologie. 1. vyd. Praha: Pohořelý, 1943. 28 s.
Rec.: J.O. (= OBRDLÍKOVÁ, Juliana). Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 67.
Rec.: KRÁL, Josef. Česká mysl. 1943, roč. 37, s. 159.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jaroslav. Sociologická dynamika. 2. část přehledu obecné sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 38 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Logika věd: základní orientace. 1. vyd. Praha: Jan Pohořelý, 1945. 89 s.
Rec.: STRMISKA, Zdeněk. Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 1, s. 47-48.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1945. 31 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Systém sociologie v náčrtku: učebnice a příručka. 2., rozš. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 143 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie: vývoj sociologie v 19. století (1835-1904). Díl 2., sv. 2. 1. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 472 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt. Sociologická revue. 1949, roč. 15, č. 1-3, s. 68-70.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie pro každého. 1. vyd. Praha: Josef Hokr, 1948. 190 s.
Rec.: HÁJEK, Mojmír. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 158-160.
IBLÍK, Josef. Colmova sociologická theorie státního hospodářství. 1. vyd. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních; Liberec: Cíl, 1947. 122 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologický nárys praslovanského náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický klub, 1943. 16 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie a anthropologie. 1. vyd. Praha: Sociologický klub, 1943. 17 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie a biologie. 1. vyd. Praha: Sociologický klub, 1943. 22 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie: úvod k základům sociologické soustavy. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1946. 29 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie hospodářství: 1. část speciálních přednášek ze sociologie. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1946/7. 48 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 161-162.
KADLEC, Vladimír. Sociologie skupinového zřízení: II. část speciálních přednášek ze sociologie. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1947. 87 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 161-162.
KAIZL, Josef. České myšlénky. 1. vyd. Praha: E. Beaufort, 1896. 157 s.
Rec.: F. Naše doba. 1896, roč. 3, s. 759.
KETTNER, Josef. Sociální politika venkova. 1. vyd. Praha: Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 118 s.
KETTNER, Josef. Vesnické bydlení: příspěvek k sociologii a sociální politice venkova. 1. vyd. Praha: Péče o zdraví venkova, 1934. 111 s.
Rec.: BOCKOVÁ, Anna. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 4-5, s. 303-305.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 4, s. 360-361.
KLIČKA, Benjamin. Pouť do ráje. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1941. 170 s.
KLINEBERGER, Bohdan. Náboženský cit: rozbor hodnoty náboženství. 1. vyd. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1906. 448 s.
Rec.: KREJČÍ, František. Česká mysl. 1908, roč. 9, s. 376-381.
KLINEBERGER, Bohdan. Národ a národnost. 1. vyd. Praha: Jednota pro péči hospodářskou a kulturní, 1919. 62 s.
KLOSSE, Antonín. Myšlenka a síla v dění sociálním. 1. vyd. Praha: Fr. Borový, 1920. 100 s.
KNÍŽEK, B. Sociologie družstevního hnutí. Předmluva František Modráček. 1. vyd. Praha: Orbis, 1929. 70 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 151.
KOBLÍŽEK, Oldřich. Donucení ke smlouvě soukromoprávní: studie sociologicko-právní. 1. vyd. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1933. 166 s.
Rec.: ČAKRT, Kazimír. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 1, s. 59-60.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 183-185.
KOHN, Jindřich. Asimilace a věky. 1. vyd. Praha: Akademický spolek Kapper, 1936, sv. 1. 452 s., sv. 2. s. 453-864.
Rec.: ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 115-116.
KOLLAR, Robert; REŽNÝ, Stanislav; NEČASOVÁ-POUBOVÁ, Marie. Vliv krise na rodiny nezaměstnaných dělníků. 1. vyd. Praha: Výzkumná sekce Sociálního ústavu Československé republiky s podporou Rockefellerovy nadace, 1933. 127 s.
Rec.: MAIWALD, Karel. Sociologická revue. 1933, roč. 5, č. 4, s. 374-376.
KORČÁK, Jaromír. Bytové poměry ve větších městech republiky československé na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1929. 78 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 229-230.
KOŠÁTKO, Josef. Společenský vývoj: základy socialistického dějepisu. 1. vyd. Deštná u Soběslavě: n. vl., 1933. 54 s.
KOUBEK, Ladislav. Sociologický výzkum žactva měšťanských škol ve školním roce 1929-30. 1. vyd. Praha: n. vl., 1931. 109 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 3-4, s. 359-360.
KOZÁK, Jan Blahoslav; ČEP, Tomáš; KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. O vědeckém a filosofickém díle Emanuela Chalupného. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1938. 47 s.
Rec.: KONEČNÝ, Robert. Naše doba. 1939, roč. 46, s. 254.
KOZÁK, Jan Blahoslav. Rooseveltova Amerika. 1. vyd. Praha: Sociologický kruh, 1946. 51 s.
KRAKEŠ, Josef; KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, Marie. Sociální případ. 1. vyd. Praha: Organisace sociálních pracovnic, 1934. 109 s.
KRÁL, Josef; BOCKOVÁ, Anna; ULLRICH, Zdeněk. Sociologické studie o poměšťování pražského okolí = Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung. 1. vyd. Praha: Sociologie a sociální problémy, 1938. 335 s.
KRÁL, Josef. Herbartovská sociologie. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1921. 269 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše doba. 1922, roč. 29, s. 567-568.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 35-36.
KRÁL, Josef. Vztahy sociologie k psychologii a pedagogice. 1. vyd. Praha: n. vl., 1923. 27 s. (zvl. otisk Ruchu filosofického)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Česká mysl. 1923, roč. 19, s. 178-179.
KRÁL, Josef. Na okraj Masarykovy „sebevraždy“. 1. vyd. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského, 1927. 28 s.
Rec.: V.K.Š. (= ŠKRACH, Vasil Kaprálek). Naše doba. 1928, roč. 7, s. 162-164.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Parlament. 1928, roč. 7, s. 162-164.
KRÁL, Josef. Studie o G.A. Lindnerovi. 1. vyd. Bratislava: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 174 s.
KRÁL, Josef. Masaryk filosof a sociolog. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav, 1931. 23 s. (separát z 1. svazku přednášek Slovanského ústavu)
KRÁL, Josef. Československá filosofie: nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 337 s.
Rec.: NAVRÁTIL, Václav. Česká mysl. 1937, roč. 33, s. 236-238.
Rec.: KONEČNÝ, Robert. Naše doba. 1938, roč. 45, s. 189-191.
Rec.: PATOČKA, Jan. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 102-105.
KRÁL, Josef. Nad člověkem a společností: úvahy z rozhlasu. 1. vyd. Praha: Alois Svoboda, 1946. 151 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 3, s. 177.
KRÁL, Josef. Nástin sociologie. 1. vyd. Praha: Soukromý tisk, 1945. 31 s.
KRAUS, Ota; SCHÖN, Erich. Továrna na smrt. 1. vyd. Praha: Čin, 1946. 234 s.
Rec.: BOČEK, Leonard. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 3, s. 182-183.
KREJČÍ, František Václav. České vzdělání: úvahy o jeho podstatě a budoucnosti. 1. vyd. Praha: G. Voleský, 1924. 111 s.
KREJČÍ, František Václav. Češství a Evropanství: úvahy o naší kulturní orientaci. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 218 s.
KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. 1. vyd. Praha: Archiv Ústavu pro sociální a hospodářskou výchovu, 1944. 150 s.
KREJČÍ, Karel. Jazyk ve vývoji společnosti: studie ze sociologie spisovného jazyka. 1. vyd. Praha: Podroužek, 1947. 102 s.
Rec.: SVOBODA, Ludvík. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 314-315.
KUBÁLEK, Josef. Venkovská tradice výchovná a velkoměstské prostředí. 1. vyd. Praha: Svobodné učení selské, 1930. 31 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 1, s. 86.
KUNTE, Ladislav. Socialisace: zásady reálného socialismu. 1. vyd. Praha: Gustav Dubský, 1919. 136 s.
KUNTE, Ladislav. Vznik nového náboženství. 1. vyd. Praha: Minařík: Kvasnička a Hampl, 1920. 210 s.
KUNTE, Ladislav. Náboženství, socialism, národ: sociologické stati o podstatě náboženství a jeho praxi ve společenském životě. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1923. 117 s.
Rec.: ž. Naše doba. 1924, roč. 31, s. 57-58.
KUNTE, Ladislav. Boj o hrad. 1. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1926. 53 s.
LENZ, Antonín. Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky. 1. vyd. Praha: Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví, 1893. 391 s.
LINDNER, Gustav Adolf. Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft. 1. Aufl. Wien: Herold, 1871. 366 s.
LINDNER, Gustav Adolf. Myšlenky k psychologii společnosti jako základ společenské vědy: o utajených představách. Přel. a úvodní studií opatřil Josef Král. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929. 258 s. Přel z: Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 307-312.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1929, roč. 25, s. 461-463.
LOUCKÝ, J.; SVOBODA, O. Anthropologický a sociologický výzkum učitelstva okresu prostějovského. Předmluvu napsal Jan Uher. 1. vyd. Prostějov: J.F. Buček, 1935. 67 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 209-210.
Rec.: ŠTAMPACH, František. Sociální problémy. 1935, roč. 4, č. 2, s. 171-172.
MACEK, Josef. Socialismus. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1925. 192 s.
MACEK, Josef. Základy sociální politiky. Díl 1. Úkoly a zásady. 1. vyd. Praha: A. Svěcený, 1925. 366 s.
Rec.: KŘÍŽ, Karel. Parlament. 1925, roč. 4, s. 245-248.
MACEK, Josef. Cesta z krise. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1935. 191 s.
Rec.: J.V. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 213-214.
MÁCHA, Václav. Útěk z venkova v českých zemích. 1. vyd. Praha: Novina, 1939. 29 s.
MACHOTKA, Otakar. Mravní problém ve světle sociologie: názory, metody, kritika. 1. vyd. Praha: Orbis, 1927. 190 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 181- 183.
MACHOTKA, Otakar; ULLRICH, Zdeněk. Sociologie v moderním životě: směry, organisace, úkoly. Předmluva Břetislav Foustka. 1. vyd. Praha: Orbis, 1928. 128 s.
Rec.: MERTL, Jan. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 439.
Rec.: WIESNER, Jaromír. Parlament. 1928, roč. 7, s. 166.
MACHOTKA, Otakar. K sociologii rodiny: příspěvek k metodám empirické sociologie: metoda statistická a individuální. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1932. 233 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 212-213.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 115-118.
MACHOTKA, Otakar. Sociálně potřebné rodiny v hlavním městě Praze. 1. vyd. Praha: Orbis, 1936. 302 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 110-112.
MACHOTKA, Otakar. Americká sociologie: sociální podmínky vzniku a rozvoje. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1938. 76 s.
MACHOTKA, Otakar. Amerika: její duch a život. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1946. 337 s.
MAKOVIČKA, Emanuel. Kázeň války a míru ve společnosti, v rodině i ve škole: drobné studium. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1887. 26 s.
MAKOVIČKA, Emanuel. Sociologické črty, poznámky a aforismy: příspěvek k dalšímu vzdělání učitelův. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1890. 57 s.
MALÝ, Rudolf Ina. Kříž nad Evropou: revoluce 20. století. 1. vyd. Praha: A. Neubert, 1935. 256 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 1-2, s. 176-177.
NEJEZCHLEB, Dominik. Město a vesnice. 1. vyd. Praha: n. vl., 28 s. (publikováno pod pseudonymem Jaroslav Marcha)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 182.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation. 1. Aufl. Wien: Carl Konegen, 1881. 245 s.
Rec.: d. (= SEYDLER, August). Čas. 1887, roč. 1, s. 147-151.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Theorie dějin dle zásad T.H. Bucklea. 1. vyd. Praha: Otto, 1884. 56 s.
Rec.: Z. Lumír. 1. 8. 1884, roč. 12, č. 22, s. 352.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Základové konkrétné logiky: třídění a soustava věd. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1885. 200 s.
Rec.: A.S. (= SEYDLER, August). Athenaeum. 15. 2. 1885, roč. 3, č. 5, s. 174-178.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka: snahy a tužby národního obrození. 1. vyd. Praha: Čas, 1895. 246 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Naše nynější krise: pád strany staročeské a počátkové směrů nových. 1. vyd. Praha: Čas, 1895. lxiv, 152 s.
Rec.: ŠALDA, František Xaver. Rozhledy. 1895, roč. 4, s. 641-650.
Rec.: ŠALDA, František Xaver. Rozhledy. 1895, roč. 4, s. 709-721.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 1. vyd. Praha: Čas, 1896. 62 s.
Rec.: F. Naše doba. 1895/1896, roč. 3, s. 759.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1896. 496 s.
Rec.: TOBOLKA, Zdeněk Václav. Obzor literární a umělecký. 3. 8. 1899, roč. 1, č. 7-8, s. 116-118.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1898. 701 s.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Česká mysl. 1900, roč. 1, s. 138-140.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Palacký´s Idee des böhmischen Volkes von Dr. T.G. Masaryk. 1. Aufl. Prag: A. Žalud, 1898. 73 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Ideály humanitní: několik kapitol. 1. vyd. Praha: Čas, 1901. 62 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 3., opr. vyd. Praha: Čas, 1903. 118 s.
Rec.: ?. Čas. 1903, roč. 17, s. 2-3.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Jan Laichter, 1904. 522 s.
Rec.: TOBOLKA, Zdeněk Václav. Naše doba. 1904, roč. 11, s. 787-789.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Přel. Antonín Žáček. 1. vyd. Praha: Jan Laichter. 1904. 351 s. Přel. z: Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Naše doba. 1905, roč. 12, č. 6, s. 476-478.
Rec.: Kí (= KREJČÍ, František Václav). Česká mysl. 1. 9. 1904, roč. 5, č. 5, s. 384-385.
MASARYK, Tomáš Garrigue. V boji o náboženství. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1904. 54 s.
Rec.: ?. Akademie. 1904/1905, roč. 9, s. 95-96.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Osm hodin práce: o boji hospodářském a sociálním. 2. vyd. Praha: Čas, 1905. 29 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue aj. Inteligence a náboženství: náboženská diskuse v královéhradeckém Albertinu, 23. října 1906. 1. vyd. Praha: Čas, 1907. 189 s.
Rec.: PEŠEK, Josef; ČÁDA, František. Česká mysl. 1907, roč. 8, s. 332-333.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Palackého idea národa českého. 1. vyd. Praha: Grosman a Svoboda, 1912. 47 s. Přel z: Palacký´s Idee des böhmischen Volkes.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy. 1. kniž. vyd. Praha: Jan Laichter, 1919. 384 s.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Naše doba. 1920, roč. 27, s. 385-392.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 385-730 s.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Naše doba. 1922, roč. 29, s. 57-60.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 1. vyd. Praha: G. Dubský, 1920. 223 s.
Rec.: Z. Naše doba. 1920, roč. 27, s. 621-623.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 4., rozš. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1923. 193 s.
Rec.: Kí (= KREJČÍ, František Václav). Česká mysl. 1923, roč. 19, s. 264-265.
MASARYK, Tomáš Garrigue. O ženě: se statí F.F. Plamínkové. Několik poznámek o práci československých žen. 2. kniž. vyd. Praha: Čin, 1929. 42 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství. 2., opr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1930. 663 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství. 2., opr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1933. 747 s.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1929/1930, roč. 37, s. 441-445.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 1., 1918-1920. 1. vyd. Praha: Čin, 1933. 530 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1933, roč. 6, č. 4, s. 380-381.
Rec.: PEROUTKA, Ferdinand. Přítomnost. 1936, roč. 13, s. 72-74.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1933/1934, roč. 41, s. 186-187.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1934/1935, roč. 42, s. 381.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 2., 1921-1923. 1. vyd. Praha: Čin, 1934. 559 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 4, s. 373-374.
Rec.: PEROUTKA, Ferdinand. Přítomnost. 1936, roč. 13, s. 72-74.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1933/1934, roč. 41, s. 186-187.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1934/1935, roč. 42, s. 381.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Moderní člověk a náboženství. 1. soubor. kniž. vyd. Praha: Jan Laichter, 1934. 410 s.
Rec.: FRAENKL, Pavel. Naše doba. 1935, roč. 42, s. 58-60.
Rec.: ZBOŘIL, Blahoslav. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 1-2, s. 128-130.
MATHESIUS, Vilém. Kulturní aktivismus: anglické paralely k českému životu. 1. vyd. Praha: Gustav Voleský, 1925. 91 s.
MERTL, Jan. Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 268 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 1-2, s. 116-119.
Rec.: Kl. (= KRÁL, Josef). Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 2, s. 146-149.
MERTL, Jan. Byrokracie: studie sociologicko-politická. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 265 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 113-114.
Rec.: POTUŽIL, František. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 113-116.
Rec.: NOVÁČEK, K. Naše doba. 1938, roč. 45, s. 374-376.
MODRÁČEK, František. Samospráva práce. 1. vyd. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1918. 240 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 341-345.
Rec.: F. Naše doba. 1920, roč. 27, s. 221-222.
MODRÁČEK, František. Republika a socialism. 1. vyd. Praha: Socialistické listy, 1919. 24 s.
MODRÁČEK, František. Družstevní statek a pozemková reforma s vylíčením pracovních, výrobních a pachtovních družstev v Italii a Rumunsku. 1. vyd. Praha: Ústřední tisk. druž. soc. strany čsl. lidu pracujícího, 1921. 237 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 202-205.
MODRÁČEK, František. Hospodářské a sociální řády v primitivních společnostech. 1. vyd. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927. 64 s. (otisk ze Sociální revue)
Rec.: J.M. (=MERTL, Jan). Naše doba. 1928, roč. 35, s. 581-582.
MODRÁČEK, František. Společenský vývoj: dějiny společenských řádů. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1929. 160 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 312-313.
MODRÁČEK, František. Sociologie jako teorie dějin: nárys hlavních směrů historické sociologie. 1. vyd. Praha: Dělnická akademie, 1930. 62 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 117-118.
MODRÁČEK, František. Fašistické převraty: krise poválečných demokracií. 1. vyd. Praha: n. vl., 1937. 446 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 159.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 51 s. (zvl. otisk ze Sociálních problémů)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 243-246.
Rec.: SVOBODA, Ludvík. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 242-243.
Rec.: VÁCLAVEK, Bedřich. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 345-348.
MÜLLER, František. Methody sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 1944. 24 s.
MURDOCH, Rudolf. Poměry číšnických učňů v Praze: sociologicko-psychologická studie. 1. vyd. Praha: Sociální ústav, 1929. 121 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 176-177.
NAVRÁTIL, Václav. O sociální myšlení. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1939. 31 s.
NECHLEBA, Alois. Příspěvky k sociologii křivoklátského venkova. 1. vyd. Praha: Čs. Akademie Zemědělská, 1928. 59 s.
NEUSCHL, Robert. Křesťanská sociologie. Sv. 1. 1. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1898. 645 s.
NEUSCHL, Robert. Křesťanská sociologie. Sv. 2. 1. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1900. 662 s.
Rec.: F. Naše doba. 1899, roč. 6, s. 259-267.
NOVOTNÝ, Jan Osvald. Brána svědomí. 1. vyd. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1944. 411 s.
OBERPFALZER, František. Jazykozpyt. 1. vyd. Praha: Jednota českých filologů, 1932. 424 s.
Rec.: HANÁČEK, Jaroslav. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 361-362.
OBRDLÍK, Antonín. Povolání a veřejné blaho: prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 262 s.
Polemika: MACHOTKA, Otakar. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 255-258.
Polemika: VORÁČEK, Josef. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 106-113.
Polemika: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 341-343.
OBRDLÍK, Antonín (ed.). In. Arn. Bláhovi k šedesátým narozeninám: (příspěvek k dějinám české sociologie) [= In honor of professor In. Arn. Bláha]. 1. vyd. Brno: Sociologický seminář Masarykovy university, 1939. 296 s.
Rec.: KRÁL, Josef. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 233-238.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Pedagogická sociologie. 1. vyd. Brno: Komenium, 1947. 29 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociální distance jako vertikální vazba společnosti. [rukopis] [S.l.]: [s.n.], 1948. 140 s.
OKROUHLÝ, Jaroslav. Sociální a populační struktura českých zemí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1947. 26 s.
Rec.: SLAMINKA, Vladimír. Sociologická revue. 1948, roc. 14, č. 1, s. 52-54.
PEROUTKA, Ferdinand. Jací jsme. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1924. 254 s.
PEROUTKA, Ferdinand. Jací jsme. 2. vyd. Praha: Fr. Borový, 1934. 209 s.
PLUHAŘ, Bohumil. Pohledy do učitelského života: příspěvek k sociologii učitelstva. 1. vyd. Praha: Dělnické nakladatelství, 1946. 74 s.
POTUŽIL, František. Sociální pojištění a doba: sociálně politická studie. Předmluva Jan Gallas. 1. vyd. Praha: Svaz zaměstnanců sociálních pojišťovacích ústavů, 1931. 105 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 3, s. 361-362.
Rec.: MERTL, Jan. Sociální problémy. 1931, roč. 1, č. 2, s. 154-155.
POTUŽIL, František. O vzniku a významu hospodářské sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1940. 57 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 3-4, s. 319-320.
PRAŽÁK, František. Americké dítě: studie z oboru psychologie, sociologie a pedagogiky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1933. 290 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 218.
PRAŽÁK, František. České dítě. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1948. 326 s.
PROCHÁZKA, Oldřich. Výhledy do budoucnosti jasné i pochmurné. 1. vyd. Praha: Práce, 1947. 156 s.
První zpráva o činnosti Sociologického ústavu České společnosti sociologické v Praze za rok 1941. Praha: [s.n.], 1941. 9 s.
RÁDL, Emanuel. Národ a stát: předneseno 5. února 1921 v Masarykově studentské koleji. 1. vyd. Praha: Samospráva Masarykovy studentské koleje, 1921. 31 s.
RÁDL, Emanuel. O smysl našich dějin: předpoklady k diskusi o této otázce. 1. vyd. Praha: Čin, 1925. 95 s.
RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 1. vyd. Praha: Čin, 1928. 220 s.
RÁDL, Emanuel. Krise inteligence. 1. vyd. Praha: Akademická YMCA, 1928. 39 s.
RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém. 1. vyd. Praha: O. Girgal, 1929. 83 s.
Rec.: BLÁHA, Inocenc Arnošt. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 137-139.
RÁDL, Emanuel. O ženském hnutí. 1. vyd. Praha: Čin, 1933. 78 s.
Rec.: TVRDÝ, Josef. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 161-162.
Rec.: Kl. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 120-121.
Rec.: Z. Naše doba. 1934, roč. 41, s. 188-189.
RAUSCHER, Vladimír. Hrdinové a jejich společenská funkce: disertace ze sociologie. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 237 s.
REICH, E.; ŠÍMA, J.; TELŠTÍK, R. (eds.). Šedesát let Emanuela Chalupného: sborník vzpomínek. 1. vyd. Praha: Svobodná škola politických nauk, 1940. 115 s.
REYL, František. Sebevraždy studentů: sociální úvaha. 1. vyd. Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1904. 39 s.
REYL, František. Reforma manželství. 1. vyd. Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1906. 145 s.
REYL, František. Úkoly sociální politiky. 1. vyd. Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1909. 320 s.
REYL, František. Jádro křesťanské sociologie. 1. vyd. Hradec Králové: Polit. družstvo tiskové, 1914. 351 s.
REYL, František. Sociologie v politice. 1. vyd. Praha: Českoslovanská akciová společnost tisková, 1924. 411 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1925, roč. 21, s. 181-183.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1926, roč. 5, s. 13-15.
RÝZNAR, Václav. Z výzkumu prostředí hraničářského dítěte na Šilpersku. 1. vyd. Olomouc: Národní jednota pro východní Moravu, 1929. 45 s.
RÝZNAR, Václav. Sociologický výzkum československého pohraničí: smíšená část Šilperska: rodina. 1. vyd. Olomouc: Krajské ústředí osvětových sborů, 1936. 67 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 114-115.
Sborník Masarykovy akademie práce. Seš. 1 (1926-1939). 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1926-1939.
SCHMIDT, Otto. Hodnocení kancelářské práce. 1. vyd. Praha: Tiskové podniky Ústředního svazu čs. průmyslu, 1947. 152 s.
Rec.: BLÁHA, Aleš. Sociologická revue. 1948, roc. 14, č. 1, s. 74.
SKÁCEL, Miloslav. Člověk a společnost. 1. vyd. Praha: Universum, 1946. 30 s.
SKALÁK, Josef. Válka světová a marxism: sociologický smysl nauky Marxovy a její význam v přítomnosti. 1. vyd. Praha: Ant. Svěcený, 1919. 133 s.
SMETANA, Augustin. Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters. 1. Aufl. Prag: Friedrich Ehrlich, 1848. 80 s.
SMETANA, Augustin. Úvahy o budoucnosti lidstva: obrat ve vývoji filosofického myšlení a jeho konečný cíl. Přel. G. Tichý. Uprav. J. Glücklich a F. Krejčí. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1903. 348 s. Přel. z Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters.
SOBOTKA, Václav. Masaryk a veliká naše minulost i budoucnost. 1. vyd. Beroun: Václav Sobotka, 1919. 23 s.
SOBOTKA, Václav. Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu: proti Arne Novákovu hodnocení Peroutkovy knihy Jací jsme, znovu formuluje these o české národní tradici V. Sobotka. 1. vyd. Beroun: Václav Sobotka, 1924. 18 s.
SOLDÁT, Alois. Bytová otázka dělnická: dějiny a přehled úkolů reformy bytové. 1. vyd. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1905. 164 s.
SOLDÁT, Alois. Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských: příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální. 1. vyd. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1913. 1 sv.
SOLNAŘOVÁ, Božena. Naše životní úroveň: spotřeba nezbytných statků v novém hospodářství. 1. vyd. Praha: Práce, 1948. 114 s.
Rec.: B. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 4, s. 295-296.
SOUČEK, Jan. Sociologie výchovy. Č. 1: Socialisace dítěte. 1. vyd. Chrudim: Vysoká škola pedagogická, 1947. 63 s.
SOUČEK, Jan. Sociologie veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů Vysoké školy politické a sociální, 1947-49. 38 s.
SRB, Vladimír. Bytová otázka a populační problém. 1. vyd. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1947. 54 s.
Rec.: SLAMINKA, Vladimír. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 1, s. 56.
STANISLAV, Josef. Hudební kultura, umění a život: Studie z filosofie, estetiky a sociologie hudby. 1. vyd. Praha: Unie čes. hudebníků z povolání, 1940. 62 s.
STOCKÝ, Jan. Soběstačnost států s hlediska národohospodářského a sociologického: převrat v hospodářství jako důsledek hospodářské isolace mezistátní?: autarkie? 1. vyd. Praha: Spolek Švehlova malozemědělského ústavu, 1934. 91 s.
Rec.: km. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 174-175.
SUDA, Zdeněk. Fašismus jako politické hnutí a společenská soustava: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 133 s.
ŠEJHAR, Jan (ed.). Towards a better life: social welfare in Czechoslovakia. 1st ed. Prague: Orbis, 1947. 52 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sexuální revoluce: sociologický příspěvek k veřejné diskusi o sexuální mravnosti. Předmluva Emanuel Chalupný. 1. vyd. Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1933. 103 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 214.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Výchova a sociální eubiotika: črta z užité sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: n. vl., 1934. 16 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Ježíš a bída. 1. vyd. Praha: Kruh, 1934. 67 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. K sociologii duchovního. 1. vyd. Praha: Akademický dům; Al. Pekárek, 1937. 12 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. K sociologii umění. 1. vyd. Praha: Knihkupectví a nakladatelství Akademického Domu Alois Pekárek, 1937. 47 s.
Rec.: HANÁČEK, Jaroslav. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 186-187.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: Československá grafická unie, 1938. 232 s.
Rec.: UHER, Jan. Naše doba. 1938, roč. 45, s. 507-509.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 248-254.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 192-193.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Pohlaví a společnost: sociologická úvaha. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1940. 28 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Platové systémy veřejných zaměstnanců s hlediska sociologického. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 1942. 25 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Přehled americké sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1943. 4 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Přehled italské sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy. Praha: [s.n.], 1943. 3 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie a sociálně zdravotní problémy. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 17 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie a vývoj našeho školství. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Úvod do sociologie pro sociální pracovníky a pracovnice. Část prvá, obecná, Poznámky z přednášek. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociální filosofie, sociologie a speciální vědy sociální. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 16 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938-1945: příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Societas, 1945. 287 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 125-126.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek. Aforismy z Masaryka o demokracii. 1. vyd. Praha: Sociální služba, 1923. 46 s.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek (ed.). Vůdce generací. D. 1.: 1930-1931. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 483 s.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek (ed.). Vůdce generací. D. 2.: 1930-1931. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 444 s.
Rec.: MERTL, Jan. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 5-6, s. 457-461.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek (ed.). Velicí mužové: T.G. Masaryk. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1926. 200 s.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek. Z tradice našeho dějinného myšlení: František Palacký, Augustin Smetana, Tomáš G. Masaryk. 1. vyd. Praha: Akce pro rozšíření spisů T.G. Masaryka, 1938. 13 s.
ŠMEJKAL, Karel. Sociologie vojáka. Úvod E. Chalupný. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 169 s.
Rec.: FAJFR, František. Česká mysl. 1932, roč. 28, s. 48.
Rec.: MACHOTKA, Otakar. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 3, s. 227-230.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 1-2, s. 73-74.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1932, roč. 39, s. 252-253.
ŠPALDÁK, Adolf. Jak předejíti sociální revoluci? 1. vyd. Olomouc: [s.n.], 1932. 11 s.
ŠTAMPACH, František. Kulturní primitivismus a civilisace: studie a příklady o primitivních prvcích kulturních u Slovanů. 1. vyd. Brno: František Štampach, 1931. 205 s.
ŠTAMPACH, František. Dítě nad propastí: dítě toulavé, tulácké a cikánské, jeho záchrana, výchova a výučba. 1. vyd. Plzeň; Košice: Vědecké nakladatelství Marie Lábkové, 1933. 138 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 4, s. 389-390.
ŠTAMPACH, František. Rodinná výchova: národní vychovatelství rodinné v rámci branné průpravy mimoškolní. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1939. 83 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 142-143.
ŠTERN, Evžen. Krise a nezaměstnanost. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 91 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 1, s. 82-87.
ŠTERN, Evžen aj. Masaryk myslitel: cyklus přednášek Masarykovy sociologické společnosti. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1938. 111 s.
TEIGE, Karel. K sociologii architektury. 1. vyd. Praha: Odeon, 1930. 64 s.
Rec.: VÁCLAVEK, Bedřich. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 404-405.
TEIGE, Karel. Nejmenší byt: bytová krise: reforma bydlení: byt pro existenční minimum: rodinný, nájemný a kolektivní dům: regulace obytných čtvrtí: nové formy domu a bytu: hnutí za lidový byt. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1932. 367 s.
TRAKAL, Josef. Hlavní směry novější právní a státní filosofie. 1. vyd. Praha: Fr. Řivnáč, 1885. 164 s.
TRAPL, Miloslav. Vědecké základy Masarykovy politiky: pokus o soustavný výklad Masarykovy politické theorie: poctěno cenou osvobození Zemského Národního Výboru v Brně roku 1946. 1. vyd. Brno: Zář, 1947. 192 s.
Rec.: B. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 271-272.
TVRDÝ, Josef. Názory o hrdinství v životě společenském. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1940. 34 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 309-310.
UHLÍŘ, Antonín. Sociální filosofie. 1. vyd. Praha: O. Janáček, 1913. 106 s.
UHLÍŘ, Antonín. Husova lidová univerzita. 1. vyd. Praha: Bočánek, 1914. 16 s.
UHLÍŘ, Antonín. K české demokracii kulturní. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Knihovny sociálně filosofické, 1914. 20 s.
UHLÍŘ, Antonín. Český socialism, jeho filosofie a politika: řeč prosl. dne 30. září 1917 v Č.O.D. 1. vyd. Praha: Čes. obec dělnická, 1917. 28 s.
UHLÍŘ, Antonín. Občanská výchova. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1919. 23 s. (zvl. otisk z Nár. politiky ze dne 13. února 1919)
UHLÍŘ, Antonín. Politické a sociální pojetí státu. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1930. 1 sv. (zvl. otisk ze Sociální revue)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 241-242.
UHLÍŘ, Antonín. Sociologická idea: sociální věda. 1. vyd. Praha: Otakar Janáček, 1932. 257 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 3-4, s. 304-305.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 2, s. 149-164.
Polemika: UHLÍŘ, Antonín. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 3, s. 209-214.
Polemika: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 3, s. 214-221.
UHLÍŘ, Antonín. Škola a sociologie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1933. 68 s.
UHLÍŘ, František. Pohledy do sociologické pedagogiky dítěte předškolního věku. 1. vyd. Brno: Komenium, 1947. 28 s.
UHLÍŘ, František. Sociologie rodiny s hlediska dětského vývoje. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1947. 292 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 287-295.
ULLRICH, Zdeněk. Společnosti ve světě zvířat. 1. vyd. Praha: Ústřední osvětový sbor hl. m. Prahy, 1928. 16 s.
Rec.: J.N. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 645-646.
ULLRICH, Zdeněk. Sociologický rozbor dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Vyšší škola sociální péče, 1936. 24 s. (zvl. otisk z díla Sociální práce)
ULLRICH, Zdeněk. Osvobození práce: sociologický rozbor názorů na práci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství L. J. Peroutka, 1947. 289 s.
ULLRICH, Zdeněk. Nástin sociologické analysy pražského okolí. 1. vyd. Praha: Sociologický seminář VŠPS, 1948. 132 s.
VÁCLAVEK, Bedřich. Poesie v rozpacích: studie k sociologii umění a kultury. 1. vyd. Praha: Jan Fromek, 1930. 246 s.
Rec.: P.F. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 266-268.
VÁCLAVEK, Bedřich. Společenské vlivy v životě a díle K.H. Máchy. 1. vyd. Olomouc: n. vl., 1938. 27 s.
Rec.: SVOBODA, Ludvík. Sociologická revue. 1939, roč. 10, č. 2-4, s. 247-248.
VAŠEK, Bedřich. Moderní člověk: studie eticko-pastorální. 1. vyd. Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 1919. 241 s.
VAŠEK, Bedřich. Rodina dvacátého století: studie sociologická. 1. vyd. Olomouc: Cyrilometodějská matice, 1924. 264 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1925, roč. 4, s. 148-150.
VAŠEK, Bedřich. Z problémů dnešní společnosti: studie sociálně-psychologické a sociálně-etické. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1926. 288 s.
VAŠEK, Bedřich. Křesťanská sociologie: se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské. Díl 3., Sociální práce. 1. vyd. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1929. 365 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 3, s. 340-341.
VAŠEK, Bedřich. Křesťanská sociologie: život sociální. Díl 1., Život sociální. 1. vyd. Praha: Universum, 1933. 317 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 4, s. 321-323.
VAŠEK, Bedřich. Křesťanská sociologie. Díl 2., Spravedlnost v životě hospodářském. 1. vyd. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1931. 460 s.
VERUNÁČ, Václav (ed.). Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální: vývoj, rozsah, sociální důsledky racionalisace. 1. vyd. Praha: Sociální ústav republiky Československé, 1930. 303 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 333-335.
VOHRYZEK, Viktor. Kniha životní moudrosti. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1925. 132 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1925, roč. 21, s. 350-351.
VORÁČEK, Josef. Počátky vlastnictví a práva ve světle etnologie a sociologie. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1936. 73 s.
VORÁČEK, Josef. Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace: člověk a společnost na nižších stupních vývoje a kultury. 1. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1940. 259 s.
VORÁČEK, Josef. Primitivní rodina: Rozprava o theoriích a metodách ethnologické sociologie. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1941. 203 s.
WEINGART, Miloš. Český jazyk v přítomnosti: úvahy a podněty z jazykové therapie a kultury. 1. vyd. Praha: Československá grafická Unie, 1934. 125 s.
Rec.: HANÁČEK, Jaroslav. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 410-411.
WEYR, František. Veřejné mínění v demokracii: jeho podstata, organizace a význam. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1925. 36 s.
Rec.: SÝKORA, Hanuš. Parlament. 1925, roč. 4, s. 199-201.
WEYR, František. Nadprůměrná inteligence jako hromadný zjev: statistika vynikajících lidí. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1927. 108 s.
Rec.: FAJFR, František. Česká mysl. 1927, roč. 23, s. 235.
WEYR, František. O metodě sociologické. 1. vyd. Brno: Barvič & Novotný, 1927. 63 s.
ZELENKA, Jindřich. Přehledná zpráva o patnáctileté činnosti české společnosti sociologické: od založení 1925 do r. 1941. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1941. 76 s.
ŽMAVC, Johann (Ivan). Elemente einer allgemeinen Arbeitstheorie: Beiträge zur Grundlegung einer neuen Wirtschafts- und Rechtsphilosophie. 1. Aufl. Bern: Scheitlin, Spring: 1906. 75 s.
ŽMAVC, Johann (Ivan). Die Gesundung des sozialen Lebens durch die angewandte Naturwissenschaft: gemeinverständliche Anregungen zu einer arbeitsgemeinverständlicheLösung der sozialen Frage. 1. Aufl. Gautzsch bei Leipzig: Dietrich, 1908. 34 s.
Rec.: HORÁČEK, O. Česká mysl. 1908, roč. 9, s. 305-308.
ŽMAVC, Ivan. Úvod do sociální energetiky. 1. vyd. Praha: F. Topič, 1919. 67 s.
ŽMAVC, Ivan. O přírodovědeckých základech sociálních náprav: čtyři sociotechnické přednášky. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1922. 55 s.
ŽMAVC, Ivan. Energetické základy sociotechniky: obecná nauka o lidské práci jakožto prvku vědecky založené společnosti. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1923. 114 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1923, roč. 19, s. 52-53.
ŽMAVC, Ivan. Přírodovědecký rozbor funkcí sociálního úvěru: o sociotechnické racionalisaci a normalisaci peněžnictví a úvěrnictví. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1930. 48 s.
ŽMAVC, Ivan. O sociotechnickém dlouhodobém plánu řešení krise a o základech sociální technokracie. 1. vyd. Praha: Československá technokratická společnost, 1935. 48 s.


Sociologická literatura 1949–1989

1. konference marxistických průmyslových sociologů: sborník referátů, ČSSR, Liblice 22.-25. listopadu 1971. Praha: Čsl. sociologická společnost při ČSAV, 1971. 425 s.
Aktuálne teoretické a metodologické problémy skúmania sociálnej dynamiky: konferencia Smolenice 16.-17. 6. 1988 – zborník. Praha: Čs. sociologická společnost při ČSAV; Bratislava: Slov. sociologická spoločnosť pri SAV, 1988. 105 s.
Aktuální otázky tělesné kultury a sportu: sborník referátů a příspěvků z pracovního zasedání sekce Sociologie volného času a kultury. Praha: Československá sociologická společnost, 1976. 134 s.
ALAN, Josef. Příspěvky k sociologické analýze sociální diferenciace: sociologické studie. Praha: [s.n.], 1969. 214 s.
ALAN, Josef aj. (eds.). Sociální a profesionální mobilita pracujícího obyvatelstva ČSSR. 1. vyd. Bratislava: Československý výzkumný ústav práce, 1972. 308 s.
ALAN, Josef. Společnost, vzdělání, jedinec: kapitoly ze sociologie vzdělání. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 232 s.
ALAN, Josef. Budúcnosť vo svetle prognostiky alebo čo vieme a čo nevieme o budúcnosti. Bratislava: Smena, 1983. 149 s.
ALAN, Josef. Sociodemografická teritoriální diferenciace v ČSSR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1985. 91 s.
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 80-7038-044-6.
Rec.: ŠANDEROVÁ, Jadwiga. SČ. 1990, roč. 26, č. 3, s. 223-225.
ALBERT, Bohuslav aj. Sociální péče a ochrana zdraví lidu. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1950. 191 s.
ALEXANDER, Pavel. Předpokládaný vývoj potřeb v oblasti kultury a jejich uspokojování. Praha: ÚVTEI, 1976. 47 s.
AMBROŽ, Josef. Průzkum sociálních poměrů důchodců. Praha: Státní úřad sociálního zabezpečení, 1961. 131 s.
ANDĚL, Vladimír. Míra ekonomické aktivity osob v důchodovém věku. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha, 1986. 71 s.
ANTOŠ, Zdeněk. Některé sociálně ekonomické aspekty československého zemědělství v letech 1949-1955. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1971. 48 s.
Aplikovaná psychologie a sociologie: sympozium pracovníků báňského průmyslu. Příbram: ČSVTS, 1969. 1 sv. [přerušované stránkování].
AUERHAN, Jan. Technika, kvalifikace, vzdělání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 307 s.
Rec.: KOHOUT, Jaroslav. SČ. 1966, roč. 2, č. 3, s. 463-465.
BAJGER, Lubomír. Průmyslové oblasti Československa v období socialistické výstavby: hospodářský, demografický a sociální vývoj. Opava: Slezský Ústav Československé akademie věd, 1980. 97 s.
BÁRTA, Vladimír aj. Mezinárodní vědecká konference: o otázkách výzkumu spotřebitelské poptávky. Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1978. 337 s.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Některé sociologické aspekty pacienta. 1. vyd. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1981. 44 s.
BARTOŠ, Bohumír. Co víme sami o sobě: malá sociologie intrapersonálních vztahů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 195 s.
BARTOŠ, Milan. Zájmová činnost ve volném čase jako součást formování socialistického způsobu života. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1987. 153 s.
BARTOŠOVÁ, Milada. Výzkum veřejného mínění k otázkám populačního vývoje a populační politiky: příspěvek k metodice. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1976. 92 s.
BÁRTOVÁ, Eva. Postavení a sociální participace ženy v různých sociálně ekonomických systémech: vývojová a komparativní analýza. 1. vyd. Praha: Horizont, 1977. 216 s.
Rec.: ČÁKLOVÁ, Eva. SČ. 1978, roč. 14, č. 4, s. 427-429.
BAUDYŠ, Otakar. Podmínky rozvoje lidské aktivity v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 123 s.
BAUDYŠ, Otakar. Vědecký světový názor a společenská aktivita. 1. vyd. Praha: Horizont, 1984. 95 s.
BAUEROVÁ, Jaroslava; BERKA, Jaroslav aj. Problémy zaměstnaných žen. Pardubice: Dům techniky ČVTS, 1971. 203 s.
BAUEROVÁ, Jaroslava. Zaměstnaná žena a rodina. 1. vyd. Praha: Práce, 1974. 161 s.
Rec.: BÁRTOVÁ, Eva. SČ. 1975, roč. 11, č. 4, s. 401-405.
BAUEROVÁ, Jaroslava; RŮŽIČKA, Jiří. Sociologie a psychologie v řízení. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1986. 92 s.
BAUEROVÁ, Jaroslava; BÁRTOVÁ, Eva. Proměny ženy v rodině, práci a ve veřejném životě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1987. 306 s.
Rec.: VANĚK, Antonín. SČ. 1988, roč. 24, č. 1, s. 102-104.
Rec.: PLÁVKOVÁ, Olga. Sociológia. 1988, roč. 20, č. 3, s. 367-370.
BĚLINOVÁ, Ludmila. Kapitoly ze sociologie výchovy: rodina - výchova k rodičovství. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 98 s.
BENEŠ, Arnošt; VÍTŮ, Květoslava. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 1., Problematika věkové skupiny 55-62 let. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 24 s.
BENEŠ, Edvard. Deux conférences sur T.G. Masaryk. Melbourne: D. Jakovenko, 1968. 24 s.
BENEŠ, Milan. Možnosti využití kvalitativních metod při výzkumu veřejného mínění. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1968. 52 s.
BENEŠOVÁ, Marie (ed.). Film a divák: čtyři studie ze sociologie a psychologie filmu. Praha: Filmový ústav, 1967. 87 s.
BERÁNEK, Miloslav; FAZIK, Alexander; HRABĚ, Josef; KOLÍNEK, Alois; PATERA, Josef; VAŠÍČEK, Miroslav (eds.). Bulletin č. 3: Vojenská sekce Československé sociologické společnosti. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 220 s.
BERÁNEK, Miloslav; VACEK, Lubomír (eds.). K výsledkům výzkumu veřejného mínění a uplatnění faktorové anylýzy: sborník materiálů ze semináře sekce sociologie veřejného mínění konaného v dubnu 1974 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 96 s.
BERÁNEK, Miloslav (ed.). Dotazník v sociologickém výzkumu: sborník referátů ze semináře konaného v květnu 1976 v Liblicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 51 s.
BERÁNEK, Miloslav; VACEK, Lubomír. Tazatelé a tazatelské sítě: sborník ze semináře konaného 19.-21. 1. 1981 v Hrádku u Trhových Svinů. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 82 s.
BERÁNEK, Miloslav. Životní rytmus zemědělské populace v ČSR v podzimní sezóně. Praha: Výzkumné oddělení Československého rozhlasu, 1986. 46 s.
BERGL, Jaroslav; POŠVÁŘ, Václav. Sociologie a právní normy. II, Právní normy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 160 s.
BERKA, Karel. Měření: pojmy, teorie, problémy. 1. vyd. Praha: Academia, 1977. 267 s.
Rec.: ČECHÁK, Vladimír; ZICH, František. SČ. 1979, roč. 15, č. 5, s. 505-508.
BIČÍK, Lubomír. Pracovní síly v zemědělství: sociologický průzkum a úvahy o úloze a postavení žen pracujících především v zemědělství. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1971. 82 s.
BITTNER, Karel. Úvod do sociologie pro posluchače 3. a 4. ročníku přírodovědecké fakulty University Palackého. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1968. 86 s.
BLÁHA, Inocenc Arnošt. Jak se dívat sociologicky na život. Brno: Vojenská akademie A. Zápotockého, 1968. 41 s.
BLÁHA, Inocenc Arnošt. Sociologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 433 s.
BLÁHA, Karel (ed.). Čítanka československé sociologie: vybrané statě z děl českých a slovenských sociologů do roku 1945. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 255 s.
BLUCHA, Jiří; SLEJŠKA, Dragoslav; BUREŠ, Zbyněk. Sociologie průmyslu: studijní materiály. 1. vyd. Praha: SNTL, 1966. 133 s.
BLUCHA, Jiří; SLEJŠKA, Dragoslav; BUREŠ, Zbyněk. Sociologie průmyslu: studijní materiály. II. 1. vyd. Praha: SNTL, 1966. 132 s.
BLUCHA, Jiří; KUCHYŇKA, Zbyněk. Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. Díl 3. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 26 s.
BLUCHA, Jiří; TOMÍŠKA, František. Sociologie v řídící praxi průmyslového podniku. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 70 s.
BOBEK, Pavel. Perspektivy tvorby životního prostředí ve městech. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1971. 41 s.
BOGUSZAK, Jiří aj. Základy teorie a sociologie státu a práva. Praha: SPN, 1964. 254 s.
BRÄUNER, Vilém (ed.). Pedagogická sociologie: výběr z knižních publikací a časopiseckých článků. Brno: Státní pedagogická knihovna v Brně, 1967. 20 s.
BRŮŽEK, Miloslav. Kultura v revolučních přeměnách společnosti 1945-1976. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1978. 125 s.
BRŮŽEK, Miloslav. Teorie kultury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 342 s.
BRŮŽEK, Miloslav. Vznik a vývoj marxisticko-leninské teorie kultury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. 258 s.
BRŮŽEK, Miloslav; ORTOVÁ, Jitka. Kultura a životní prostředí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 389 s. ISBN 80-04-22838-0.
BUČIL, Jiří. Výsledky sociologického průzkumu učitelů. Příbram: Okresní pedagogické středisko, 1968. 17 s.
BUDÍN, Stanislav. Sedmá velmoc. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1966. 195 s.
Rec.: OSVALD, Václav. SČ. 1967, roč. 3, č. 3, s. 338-340.
BUDINSKÝ, Václav. Sociologie pro vedoucí pracovníky. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání MZVž ČSR, 1980. 219 s.
Bulletin výzkumného úkolu R-1 „Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možností diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš)“. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 1 sv.
BURIAN, Antonín. Sociologické náhledy do problematiky řídící práce. Brno: Organizační středisko federálního ministerstva hutnictví a strojírenství, 1971. 158 s.
BURIAN, Antonín. Osobnost studenta a motivace studia na VŠZ. Brno: VŠZ, 1973. 391 s.
BURIAN, Antonín. Sociologické aspekty odměňování práce a potřeby určité hranice mzdy u pracovníků československého zemědělství: závěrečná zpráva podetapy výzkumného úkolu čís. E III-7/5.1-21.4. Brno: Ústav pro vědeckou soustavu hospodaření, 1974. 204 s.
BURIAN, Antonín. Sociologické posouzení funkce jednotlivých typů forem odměn v hodnotovém systému pracovníků čs. zemědělství: závěrečná výzkumná práce dílčího úkolu. Brno: Ústav racionalizace řízení a práce, 1980. 21 s.
BURIAN, Antonín. Výzkum pracovní motivace a aktivizace jednotlivců a pracovních kolektivů k iniciativě a výkonnosti v čs. zemědělství: závěrečná výzkumná práce dílčího úkolu. Brno: Ústav racionalizace řízení a práce, 1980. 17 s.
BURIAN, Antonín. K sociologickým problémům řídící práce v československém zemědělství. Praha: Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice, 1984. 229 s. ve 2 sv.
Rec.: HÁJEK, Mojmír. SČ. 1986, roč. 22, č. 4, s. 424-425.
BURIÁNEK, Jiří (ed.). Metody a techniky sociologického výzkumu. Díl 1, Principy, struktury a strategie empirického výzkumu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 121 s.
BURIÁNEK, Jiří. Systémová sociologie: předpoklady, problémy, perspektivy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 161 s.
Rec.: DVOŘÁK, Jiří. SČ. 1985, roč. 21, č. 4, s. 419-421.
Rec.: SZOMOLÁNYIOVÁ, Soňa. Sociológia. 1985, roč. 17, č. 2, s. 228-231.
BURIÁNEK, Jiří. Metody a techniky sociologického výzkumu. Díl 2, Průvodce empirickým výzkumem. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 137 s.
CEJP, Martin; KADEŘÁBKOVÁ, Drahuše. Rozvoj odvětví kultury: závěrečná studie hlavního úkolu SPEV 906 334 604. Praha: Výzkumný ústav kultury, 1966. 176 s.
CEJP, Martin. Postoje české veřejnosti k hodnotě, funkci a náplni volného času: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1974. 245 s.
CEJP, Martin. Postoje české veřejnosti k některým otázkám kulturně výchovné funkce socialistického státu: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 237 s.
CEJP, Martin. Prognóza rozvoje české kultury do roku 2000. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1982. 216 s.
CEJP, Martin; KADEŘÁBKOVÁ, Drahuše. Rozvoj odvětví kultury: teoreticko-metodologická studie. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1984. 133 s.
CEJP, Martin. Sbližování kulturní úrovně městského a venkovského obyvatelstva. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1986. 486 s.
Cesta vesnice k socialismu: čtvrté thema roku stranického školení 1950-1951. Praha: Kulturně propagační oddělení sekretariátu ÚV KSČ, 1951. 31 s.
CIGÁNEK, Jan. Nástin sociologie umění. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1972. 136 s.
CIGÁNEK, Jan. Úvod do sociologie umění. Praha: Obelisk, 1972. 300 s.
CÍGLER, Radovan. Úvod do hudební sociologie. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1984. 73 s.
CIKLER, Jaroslav. K sociologii malých společenských skupin: sociometrická studie. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 108 s.
CIKLER, Jaroslav. Sociologie. 1., Vybrané problémy k úvodu do obecné sociologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 155 s.
CIKLER, Jaroslav. Sociologie. 2., Vybrané otázky sociologie globální společnosti. 3., Vybrané problémy sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 198 s.
CIKLER, Jaroslav (ed.). Socialistické Československo dnes a v roce 2000: prognostický úkol na léta do 1975. Praha: Universita Karlova, 1974. 45 s.
CVRČEK, Jaromír. Profesionální diferenciace a mobilita důstojníků ČSLA: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1969. 161 s.
CZECHOSLOVAK ACADEMY OF SCIENCES. Planning and forecasting social proceses. Praha: Academia, 1978. 341 s.
ČÁP, Václav. Fakta o sociálně ekonomickém rozvoji Československa po roce 1945. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 213 s.
ČEDÍK, Miloslav. Hlavní směry a vývojové tendence v dějinách sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 98 s.
ČECH, Vladimír Herbert; JUKL, Eduard; KOHOUT, Jaroslav. Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. Díl 1. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 59 s.
ČECH, Vladimír Herbert; JUKL, Eduard. Sociologie v praxi Západočeského kraje. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1966. 155 s.
ČECH, Vladimír Herbert. Psychologické a sociologické problémy řízení lidí v podniku. 1. vyd. Plzeň: Vysoká škola strojní a elektrotechnická, 1968. 117 s.
ČECH, Vladimír Herbert; JUKL, Eduard. Člověk v průmyslovém podniku: psychologie a sociologie v řídící práci. 1. vyd. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1970. 182 s.
Rec.: KOHOUT, Jaroslav. SČ. 1971, roč. 7, č. 2, s. 186-187.
ČECH, Vladimír Herbert; JUKL, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 103 s.
ČECH, Vladimír; JUKL, Eduard. Česká sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení. Pardubice: Česká vědeckotechniká společnost, 1971. 271 s.
Rec.: VEJVODA, František. SČ. 1974, roč. 10, č. 2, s. 213-216.
ČECH, Vladimír Herbert. Racionalizace jako společenský jev. 1. vyd. Praha: Horizont, 1971. 34 s.
ČECH, Vladimír Herbert; JUKL, Eduard. Organizace a řízení práce a pracovních kolektivů v podniku. 1. vyd. Plzeň: Vysoká škola strojní a elektrotechnická, 1981. 120 s.
ČECH, Vladimír Herbert; KOHOUT, Jaroslav. Vědecké základy aktivizace pracujících: sociologické aspekty intenzifikace výroby. 1. vyd. Praha: Práce, 1987. 58 s.
ČECHÁK, Vladimír. Sborník referátů z mezinárodní konference „Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání socialistického společenského vědomí“: Praha 19.-21. dubna 1982. Část I. a II. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1983. 115, 154 s.
Rec.: VÁCLAVÍK, Petr. SČ. 1986, roč. 22, č. 5, s. 543-544.
ČECHÁK, Vladimír; LINHART, Jiří. Sociologie sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1986. 240 s.
Rec.: HOLDA, Dalibor. SČ. 1987, roč. 23, č. 6, s. 649-652.
Rec.: PÁCL, Pavel. Sociológia. 1988, roč. 20, č. 1, s. 116-119.
ČECHÁK, Vladimír; REZEK, Jan; ŠTEFANKO, Milan. Úloha vědy v socialistické společnosti. Praha: Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ, 1987. 72 s.
ČELECHOVSKÝ, Gorazd; ŠIPLER, Vladimír. Města jako systémy. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 206 s.
ČERMÁK, Václav. Výběrové statistické zjišťování. 1. vyd. Praha: SNTL, 1980. 396 s.
Rec.: TOMEK, Ivan. SČ. 1982, roč. 18, č. 1, s. 96-98.
ČERMÁKOVÁ, Zdena; MEVALDOVÁ, Eva; STEHLÍKOVÁ, Eva. Hodnotové a socioprofesionální orientace vysokoškolských studentů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 241 s.
ČERNOUŠKOVÁ, Viola. Sociální psychologie: užití sociometrie v pedagogické praxi. 1. vyd. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1987. 69 s.
ČERNÝ, Jiří. Fotbal je hra: pokus o fenomenologii hry. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1968. 161 s.
ČERVINKA, Antonín. Práce a volný čas. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. 181 s.
ČIHÁKOVÁ, Květa. Postavení kovozemědělců v sociální struktuře kapitalistické a socialistické společnosti: studijní zpráva. Praha: Ústav vědeckotechnických informací, 1968. 70 s.
ČIHOVSKÝ, Jaroslav; SCHNEIDER, Milan. Úvod do základů sociologie výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1977. 110 s.
ČIHOVSKÝ, Jaroslav; SCHNEIDER, Milan. Marxistická sociologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1984. 142 s.
ČIHOVSKÝ, Jaroslav. Vybrané problémy z marxistické sociologie. Ostrava: Městské kulturní středisko, 1989. 19 s.
Čítanka k některým otázkám sociologie práce, průmyslu a podniku. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1967. 204 s.
ČMOLÍK, Otto; VARHOLÍK, Juraj. Pokolení: příspěvek k problematice posloupnosti generací a formování komunistického vědomí mládeže v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1974. 257 s.
Rec.: KUNSTOVÁ, Alena. SČ. 1975, roč. 11, č. 4, s. 405-406.
ČTVRTEČKA, Josef (ed.). Člověk v pracovním procesu: výběrová bibliografie z psychologické a sociologické literatury socialistických zemí z let 1971-1974. 1. vyd. Praha: SNTL, 1976. 101 s.
Další rozvoj socialismu a úkoly společenských věd. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. 449 s.
DEYL, Zdeněk aj. K politickým a sociálně ekonomickým přeměnám v ČSR v letech 1948-1953. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1967. 185 s.
DEYL, Zdeněk. Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl 1., Sociální politika. Praha: Ústav čs. a světových dějin ČSAV, 1973. 243 s.
DEYL, Zdeněk. Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl 2., Sociální poměry. Praha: Ústav čs. a světových dějin ČSAV, 1975. 410 s.
DEYL, Zdeněk. Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918-1938. Díl 3., Sociální hnutí. Praha: Ústav čs. a světových dějin ČSAV, 1979. 421 s.
DEYL, Zdeněk. Sociální vývoj Československa 1918-1938. Praha: Academia, 1985. 321 s.
DISMAN, Miroslav. Výzkum v osvětové praxi: metodika a technika společenského výzkumu osvěty ve venkovském prostředí. Praha: Osvětový ústav, 1963. 120 s.
DISMAN, Miroslav. Úvod do metod společenského výzkumu. S dodatkem: PERGLEROVÁ, Zuzana. Kvantitativní vyhodnocení výzkumu. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 191 s.
Rec.: KAPR, Jaroslav; ŠAFÁŘ, Zdeněk. SČ. 1965, roč. 1, č. 3, s. 297-301.
DISMAN, Miroslav. Funkce, metody a techniky sociologického výzkumu v osvětě: úvod do problematiky. Liberec: Severočeské krajské nakladatelství, 1965. 40 s.
DISMAN, Miroslav. Rozhodování v sociologickém výzkumu a výzkum kulturních zájmů. Praha: UDA, 1966. 34 s.
DISMAN, Miroslav. Terénní sběr informací. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1966. 304 s.
DISMAN, Miroslav. Rozhodování v sociologickém výzkumu. Praha: Socialistická akademie, 1967. 55 s.
DOHNALOVÁ-SLÁMOVÁ, Marie. Sociální plánování a rozvoj ekonomiky: některé konkrétní problémy sociálního plánování v období přechodu k intenzívnímu rozvoji národního hospodářství. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1988. 118 s.
Rec.: SOPÓCI, Ján. Sociológia. 1989, roč. 21, č. 2, s. 243-244.
DOJČÁK, Pavel; PRUSÁK, Jozef. Základy sociologie práva. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 56 s.
Dokumenty o životě a boji zemědělského lidu: materiál z československých archivů. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra, 1957. 68 s.
DRÁB, Zdeněk. Systémové inženýrství: racionalizace navrhování sociotechnických systémů. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1981. 176 s.
Rec.: ČECH, Vladimír. SČ. 1982, roč. 18, č. 4, s. 455-457.
DRÁB, Zdeněk. Sociální projektování: teoreticko-analytický podklad. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 179 s. ISBN 80-7007-004-8.
DUBEN, Rostislav. Úvod do teorie a praxe sociálního plánování. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 218 s.
DUBEN, Rostislav; JÍROVÁ, Hana; SOVA, Václav. Sociální rozvoj. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 335 s.
Rec.: KUTTA, František. SČ. 1989, roč. 25, č. 1, s. 104-105.
DUBEN, Rostislav. Socialistický způsob života. 1. vyd. Praha: SNTL, 1988. 121 s.
DUBSKÁ, Irena. Auguste Comte a vytvoření sociologie. Praha: Československá akademie věd, 1963. 83 s.
DUBSKÁ, Irena. Objevování Ameriky: příspěvek k otázkám „moderního člověka“. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1964. 175 s.
Rec.: FILIPEC, Jindřich. SČ. 1965, roč. 1, č. 1, s. 52-55.
DUBSKÝ, Vladimír. Pracující mládež v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1983. 100 s.
DUBSKÝ, Josef. Veřejné mínění a propagace. 1. vyd. Brno: Dům techniky ČSVTS, 1989. 25 s. ISBN 80-02-99168-0.
DUFEK, Miroslav (ed.). K problematice sociálně patologických jevů v městě a velkoměstě: sborník prací ze semináře sekce sociální patologie ČSSS, konané ve dnech 4.-6. října 1978 v Liblicích. Praha: Československá sociologická společnost, 1978. 96 s.
DUFFEK, Petr. Sociologie a životní prostředí. Díl 1., Věda, sociologie, životní prostředí. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 140 s.
DUFFEK, Petr (ed.). Vybrané otázky formování socialistického způsobu života: sborník. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 159 s.
DUFFKOVÁ, Jana. Zkoumání budoucnosti: kritická analýza nemarxistických koncepcí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 304 s.
Rec.: URBÁNEK, Eduard. SČ. 1989, roč. 25, č. 4, s. 420-423.
DVOŘÁK, Pavel; ŘEHÁK, Jan (eds.). Současný vývoj programů pro potřeby sociologie: seminář sekce metod a technik. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 113 s.
DVOŘÁK, Pavel; TRUNDA, Jiří (eds.). Současný stav a vývoj programů pro společenské vědy: sborník příspěvků ze semináře sekce metod a technik sociologického výzkumu Čs. sociologické společnosti ČSAV, 19. 11. - 23. 11. 1984 Kosova Hora. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1984. 157 s.
DYTRYCH, Zdeněk. Mladé rizikové rodiny: psychická a sociální situace mladých rizikových rodin. Praha: Novinář, 1987. 115 s.
ELIÁŠ, Karel; NOVÝ, Jan. Sociální psychologie: vybrané kapitoly z obecné a sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 195 s.
ERBEN, Bohumil aj. Sociální bezpečnost, zdravotní péče, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení v Československu. Praha: Práce, 1960. 123 s.
Estetika a životní prostředí: k problematice estetické výchovy ve vztahu k životnímu prostředí. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1984. 148 s.
FAJTA, Jan. Čítanka k některým otázkám sociologie venkova. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1966. 163 s.
FANTA, Karel. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 6, Bydlení starých lidí ve městě. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 70 s.
FAZIK, Alexander; MUCHA, Jaroslav. Sociologický výzkum postojů vojenské mládeže k vojenské službě a k některým stránkám vztahů ve vojenských skupinách. 1. vyd. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda: Vojenský ústav sociálních výzkumů, 1966. 251 s.
FAZIK, Alexander; NAKONEČNÝ, Milan; MUCHA, Jaroslav. Mezilidské vztahy. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 144 s.
FAZIK, Alexander (ed.). Aktuální otázky integrace věd o člověku: sborník prací. Praha: Československá sociologická společnost, 1974. 229 s.
Rec.: FREIOVÁ, Eliška. SČ. 1975, roč. 11, č. 4, s. 406-409.
FAZIK, Alexander. O lidském štěstí bez iluzí: pozvání do filosofie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1974. 209 s.
Rec.: BLÁHA, Karel. SČ. 1975, roč. 11, č. 2, s. 184-185.
FAZIK, Alexander aj. Mládež ve společnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 259 s.
Rec.: FRANĚK, Rudolf. SČ. 1978, roč. 14, č. 4, s. 429-423.
FAZIK, Alexander. Dynamika sociálních procesů v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti: příspěvky k poznání zákonitosti vývoje socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 113 s.
FAZIK, Alexander; HIMAL, Juraj. Mládež naše budoucnost. 1. vyd. Praha: Práce, 1981. 167 s.
FAZIK, Alexander (ed.). Sociální svět vysokoškolského studenta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1983. 186 s.
Rec.: SIVÁKOVÁ, Danica. Sociológia. 1984, roč. 16, č. 4, s. 470-471.
FAZIK, Alexander; TOMŠÍK, Miloslav. Pracovní kolektiv a utváření osobnosti: sborník referátů a diskusních příspěvků přednesených na symposiu pořádaném ve dnech 25. - 27. 9. 1986 v Harrachově. 1. vyd. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 281 s.
Rec.: MANSFELDOVÁ, Zdenka. SČ. 1988, roč. 24, č. 2, s. 216-218.
FETTER, Vojtěch; JUNEK, Václav. Rasy a rasismus. 1. vyd. Praha: Orbis, 1955. 58 s.
FIBICH, Jindřich. K otázkám byrokracie a byrokratismu: vybrané kapitoly ze sociologie organizace a politiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1967. 114 s.
FIDELIUS, Petr. Jazyk a moc. München: Arkýř, 1983. 184 s. ISBN 3-922810-06-3.
FILIPCOVÁ, Blanka. Člověk, práce, volný čas. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 155 s.
Rec.: RYCHTAŘÍK, Karel. SČ. 1967, roč. 3, č. 4, s. 487-488.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 1., Úvodní informace. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 83 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 2., Časový snímek a modely dnů. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 175 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 3., Struktura volného času. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 118 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 4., Jednotlivé oblasti aktivit volného času. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 173 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 5., Představy o volném čase, rodina a volný čas. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 295 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 6., Dovolená. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 266 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Výzkum volného času. 7., Weekend. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1970. 533 s.
FILIPCOVÁ, Blanka aj. Volný čas a kultura v průmyslovém městě: současnost a perspektivy. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1974. 124 s.
Rec.: ZICH, František. SČ. 1977, roč. 13, č. 2, s. 198-200.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. Různoběžky života: zápas o socialistický životní způsob. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1976. 424 s.
Rec.: KOHOUT, Jaroslav. SČ. 1976, roč. 12, č. 6, s. 643-646.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. L’Intelligentsia en Tchécoslovaquie et ses perspectives. Prague: Orbis, 1986. 117 s.
FILIPCOVÁ, Blanka; FILIPEC, Jindřich. The Position and Prospects of the Intelligentsia in Czechoslovakia. Prague: Orbis, 1986. 119 s.
FILIPEC, Jindřich. Kapitoly o díle N.G. Černyševského: některé otázky filosofických a sociálně politických názorů N.G. Černyševského a kritika Masarykova poměru k ruské revoluční demokracii. Praha: Rovnost, 1951. 99 s.
FILIPEC, Jindřich. Člověk v křivém zrcadle :(kritika některých sociologických teorií o postavení člověka v tzv. „industriální společnosti“). 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 202 s.
FILIPEC, Jindřich aj. Člověk a moderní doba. Praha: Orbis, 1966. 209 s.
FILIPEC, Jindřich. Industriální společnost v sociologické diskusi. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 176 s.
FILIPEC, Jindřich (ed.). K aktuálním otázkám naší filosofie a sociologie: soubor příspěvků přednesených na celostátním semináři komunistů, pracovníků v oblasti filosofie a sociologie, konaném ve dnech 10. a 11. dubna 1973 v Solenici. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. 272 s.
FILIPEC, Jindřich; FILIPCOVÁ, Blanka. Socialistický způsob života - skutečnost i program. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 197 s.
Rec.: ZICH, František. SČ. 1981, roč. 17, č. 4, s. 432-433.
FILIPEC, Jindřich; HRZAL, Ladislav. Mládež a světový názor. 1. vyd. Praha: Horizont, 1986. 48 s.
FILIPEC, Jindřich. Sociologie pro novináře. Praha: Novinář, 1987. 166 s.
FILIPEC, Jindřich. Ke kategoriálním a teoretickým otázkám společenského subjektu, jeho vědomí a jednání. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 55 s.
FISCHEL, Max. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 4, Výzkum komunikace ve skupině starých lidí ve městě. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 21 s.
FORMÁNEK, Miloslav. Buržoazní sociálně politické teorie úlohy vědeckotechnického rozvoje. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 350 s.
Rec.: MOŠNER, Otakar. Sociológia. 1982, roč. 14, č. 4, s. 462-464.
FORMÁNEK, Miloslav. Věda - třetí síla v politice? 1. vyd. Praha: Melantrich, 1983. 215 s.
FORMÁNEK, Miloslav. Ideologie a politika neokonzervatismu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986. 200 s.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1987, roč. 23, č. 3, s. 291-293.
FRANĚK, Rudolf; HOLDA, Dalibor. Sociologické výzkumy vysokoškolských studentů. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 112 s.
FRIESOVÁ, Jana Renée. Vědeckotechnická revoluce a vzdělání. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 159 s.
Rec.: GRULICH, Vladimír. SČ. 1977, roč. 13, č. 5, s. 526-527.
FRIŠ, Jan. Cikáni ve starém Mostě: výsledky sociologického průzkumu. Most: ONV v Mostě, 1975. 221 s.
FRIŠ, Jan aj. Staří lidé ve městě: výsledky sociologického výzkumu. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 415 s.
FRIŠOVÁ, Helena; VRÁTNÝ, Jan. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 2, Životní úroveň a styl starých lidí. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 56 s.
FROLEC, Václav. Dítě a tradice lidové kultury: sborník. 1. vyd. Brno: Blok, 1980. 183 s.
FROLEC, Václav. Horní Věstonice: společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1984. 626 s.
GABRIEL, Jiří aj. Sociologie náboženství: antologie sociologických textů. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1974. 173 s.
GAĎOUREK, Ivan. The political control of Czechoslovakia: a study in social control of a soviet communist state. Leiden: H. E. Stenfert Kroese, 1953. 285 s.
GAĎOUREK, Ivan. A Dutch community: social and cultural structure and process in a bulb-growing region in the Netherlands. 1st ed. Leiden: Stenfert Kroese, 1956. 555 s.
GAĎOUREK, Ivan. Riskante gewoonten en zorg voor eigen welzijn: een structureel-sociologische analyse van het roken en het drinken alsmede van enkele maatschappelijke aspecten van het zich psychisch wel-bevinden bij een steekproef uit de Nederlandse bevolking. Groningen: J. B. Wolters, 1963. 516 s.
GAĎOUREK, Ivan. Social change as redefinition of roles: a study of structural and causal relationships in the Netherlands of the ,seventies‘. Assen: Van Gorcum, 1982. 522 s. ISBN 90-232-1898-1.
GÁL, Fedor; MAJTÁN, Michal; ALAN, Josef. Systémové prognózovanie. Bratislava: Československý výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1976. 149 s.
GÁL, Fedor; ALAN, Josef. Spoločnosť vo svetle sociológie. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1987. 227 s.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1989, roč. 24, č. 6, s. 657-658.
GALLA, Karel. Úvod do sociologie výchovy: její vznik, vývoj a problematika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 176 s.
Rec.: KAHUDA, František. SČ. 1968, roč. 4, č. 6, s. 722-723.
Rec.: MACHÁČEK, Ladislav. Sociológia. 1969, roč. 1, č. 2-3, s. 284-286.
GALLA, Karel. Úvod do obecné teorie komunistické výchovy. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 199 s.
GALLA, Karel. Sociologie výchovy: její vývoj a problémy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 194 s.
GARDAVSKÝ, Václav; KŘÍŽ, Vladislav (eds.). Kulturní krajiny v průmyslových oblastech: sborník referátů k 17. sjezdu Československé geografické společnosti v Ostravě ve dnech 6. - 10. 7. 1987. Brno: Československá geografická společnost při ČSAV, 1987. 685 s. ve 4 svazcích.
GEMBALA, Rudolf. Práce a kultura: k dialektice objektivních a subjektivních stránek vývoje společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965. 226 s.
GREGOR, Miroslav; ŘEHÁK, Jan. Matematika pro sociology. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 113 s.
GREGOR, Miroslav. Sociologie práce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 115 s.
GREGOR, Miroslav; PŘADKOVÁ, Svatomíra; SPĚŠNÁ, Daniela. Statistika pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 141 s.
GRULICH, Vladimír. Osobnost a její společenský rozvoj. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983. 343 s.
GRÜNTHALOVÁ, Pavla; RYŠKA, Miroslav; RAŠEK, Antonín (eds.). Rok před nástupem: sociologická a sociálně psychologická studie o procesu přípravy branců k vojenským rolím. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1969. 183 s.
HÁJEK, František; NÁRTA, Miroslav. Úvod do sociologie výchovy, vzdělání a vědy. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 96 s.
HÁJEK, František. Soudobé problémy americké a západoevropské školy: pedagogickosociologická studie. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 148 s.
HÁJEK, František. Sociologie a filosofie výchovy a vzdělání: historická genese. 1. vyd. Praha: SPN, 1973. 157 s.
HÁJEK, František. Kapitoly ze sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 228 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1976, roč. 12, č. 5, s. 527-528.
HÁJEK, František; MANOVÁ, Milena. Soudobá sociologie v SSSR. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 125 s.
HÁJEK, František; MANOVÁ, Milena. Současná sovětská sociologie. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 237 s.
HÁJEK, František; KRAUS, Blahoslav. Sociologie výchovy. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1983. 253 s.
HÁJEK, Mojmír; GREGOR, Miroslav; TOMÁŠEK, Pavel. Přehled základů sociologie pro profesory středních odborných škol. Část 1-3. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1969. 30 s.
HÁJEK, Mojmír. Kompletní sociologická bibliografie: původně sociologické pracoviště FF UJEP v Brně. Brno: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, 1982. 74 s.
HÁJKOVÁ, Eva. Mládež, práce, společnost. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 93 s.
HÁJKOVÁ, Eva. Žena a ekonomika. 1. vyd. Praha: Horizont: Nakladatelství Svoboda, 1983. 121 s.
HAJN, Petr. Sociologické problémy hospodářského práva. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979. 133 s.
HÁKOVÁ, Libuše aj. Identifikace pracujících se závodem: výsledky sociologického průzkumu v potravinářském závodu Central. Praha: ČSAV. Sociologický ústav, 1969. 299 s.
HAMPL, Martin; JEŽEK, Josef; KÜHNL, Karel. Sociálně geografická rajonizace ČSR. Praha: Československá demografická společnost při ČSAV, 1978. 301 s.
Rec.: PRINCOVÁ, Bohumila. SČ. 1980, roč. 16, č. 5, s. 549-550.
HAMPL, Martin; GARDAVSKÝ, Václav; KÜHNL, Karel. Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1987. 255 s.
HAMPL, Martin. Hierarchie reality a studium sociálněgeografických systémů. Praha: Academia, 1989. 76 s.
Rec.: PAVLÍK, Zdeněk. SČ. 1991, roč. 27, č. 2, s. 225-226.
HANZL, Vladimír. Úcinnost propagace a její hodnocení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 253 s.
HÁTLE, Jaroslav; NOVÁK, Ilja. Štatistické metódy v sociologickom výskume. 1. vyd. Bratislava: Československý výskumný ústav práce, 1968. 218 s.
Rec.: ŠALÁT, Marián. Sociológia. 1969, roč. 1, č. 4, s. 392.
HAVELKA, Oldřich (ed.). Problémy marxistické sociologie armády: ze sympozia k sociologii armády. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1967. 208 s.
HAVLÍK, Radomír; ZÁVADA, Jiří; ŠINDELÁŘ, Jan. Sociologie I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1968. 144 s.
HAVLÍNOVÁ-HORVÁTHOVÁ, Miluše. Co je osobnost: příspěvek k hledání podstaty osobnosti. Praha: Academia, 1969. 76 s.
HEJL, Vilém aj. Sociologie vodníka. Curych: Konfrontace, 1979. 158 s.
HELUS, Zdeněk. Psychologické problémy socializace osobnosti. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 259 s.
HEMERKOVÁ, Karolina; DOBRÁ, Adéla. Sociologie ve vztahu k tělesné výchově a sportu. Část 3, Informativní bibliografie z domácí i zahraniční časopisecké literatury z let 1965-1967. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 1967. 16 s.
HEPNER, Vladimír aj. Průzkum postojů české veřejnosti ke knize a jejímu šíření. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1975. 171 s.
HEPNER, Vladimír; ADAMEC, Čeněk; VAŇKOVÁ, L. Postoje české veřejnosti k problematice výchovy k manželství a rodičovství: zpráva o výzkumu veřejného mínění. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 55 s.
HLADKÝ, Aleš; MATOUŠEK, Oldřich; RŮŽIČKA, Jiří. Člověk a práce: psychologické aspekty pracovní činnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1972. 298 s.
Rec.: VLÁČIL, Jan. SČ. 1973, roč. 9, č. 5, s. 540-544.
HNÍZDO, Bohumil. Válka, mír a křesťanství. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 131 s.
HODOVSKÝ, Ivan. Svět a náboženství: ke kritice současných forem apologetiky křesťanství. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1983. 250 s.
Rec.: FORET, Miroslav. SČ. 1984, roč. 20, č. 6, s. 646-648.
HOLDA, Dalibor. Problematika metodik a technik sociologického výzkumu mládeže. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 142 s.
HOLDA, Dalibor; ČERMÁKOVÁ, Zdena. Formování hodnotových orientací socialistické inteligence. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 194 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1988, roč. 24, č. 4, s. 432-435.
HOLDA, Dalibor. Hodnoty a perspektivy mládeže v ČSSR. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988. 187 s.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1989, roč. 25, č. 3, s. 312-315.
HOLLMANN, František. Sociologická sonda Ostrava - Přívoz: závěrečná zpráva. Pardubice: Dům techniky ČSVTS - odbor sociálního plánování, 1982. 90 s.
HOLMANOVÁ, Helena (ed.). Sociologie a psychologie: výběrová bibliografie z fondu Okresní lidové knihovny Semily. Semily: Okresní lidová knihovna, 1972. 15 s.
HOLUBÁŘ, Zdeněk; SOUČEK, Jan. Úvod do sociální psychologie pro učitele. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 134 s.
HOLÝ, Karel; NEDVĚD, Jaroslav; WEINER, Bedřich (eds.). Inteligence za kapitalismu a socialismu: sborník statí pracovníků kateder marxismu-leninismu na vysokých školách. Praha: Ústav pro výuku a vědeckou práci kateder marxismu-leninismu, 1962. 162 s.
HOLÝ, Karel aj. Problems of Social Development of Contemporary Society. 1. [díl], 2. [díl]. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 139, 358 s.
HOMOLA, Miloslav; ROZSYPAL, František; MĚCHUROVÁ, Albína. Učeň a jeho svět. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 194 s.
HONZÍK, Karel. Co je životní sloh. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1958. 101 s .
HONZÍK, Miroslav. Politická aktivita dělnické třídy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 144 s.
Rec.: ČUKAN, Karol. Sociológia. 1985, roč. 17, č. 2, s. 231-233.
HORÁKOVÁ, Eva. Sociologická analýza pracovní situace: studijní zpráva. Praha: Československá akademie zemědělská. Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu - Ústav vědeckotechnických informací, 1969. 84 s.
HORÁKOVÁ, Eva. Sociologická analýza zemědělského výrobního družstva. 1. vyd. Praha: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1969. 56 s.
HORINA, Jiří. Člověk a mzda. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 123 s.
HOROVÁ, Jarmila; KLIMEŠ, Jan; MYNÁŘ, Jan. Vývoj družstevního bydlení v ČSSR: rozborová a prognostická podkladová studie. Brno: Drupos, 1986. 134 s.
HOŠEK, Květoslav; FUKALA, Zbigněv (eds.). Zpráva o výsledcích sociologického výzkumu sociální struktury podniku. Třinec: Třinecké železárny, 1967. 175 s.
HOTÁREK, Miroslav aj. Individuální přístup ke studentům a učňům: sborník. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1975. 153 s.
HOUŠKA, Jiří. Základní problémy teorie sociální revoluce. Praha: ČSAV. Filosofický ústav, 1960. 190 s.
HOUŠKA, Jiří. Společenská struktura a revoluce. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1974. 320 s.
HOUŠKA, Jiří. Sociální revoluce. 1. vyd. Praha: SPN, 1974. 137 s.
HOUŠKA, Jiří. Sociální revoluce v ideologické konfrontaci: příručka pro učitele a aspiranty vědeckého komunismu. 2., rozš. vyd. Praha: SPN, 1977. 298 s.
Rec.: SASKA, Stanislav. SČ. 1978, roč. 14, č. 2, s. 194-197.
HOUŠKA, Jiří. Tvorba společenského vědomí: teoreticko-metodologické aspekty. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 168 s.
HRABĚ, Josef. Armády soudobého imperialismu: sociální charakteristika. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1977. 148 s.
Rec.: RYŠKA, Miroslav. SČ. 1978, roč. 14, č. 5, s. 515-518.
HRABĚ, Josef. Antikomunismus a soudobá buržoazní sociologie armády. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1983. 169 s.
Rec.: STOJAN Antonín. SČ. 1984, roč. 20, č. 4, s. 426-430.
Rec.: ŠKVRNDA, František. Sociológia. 1985, roč. 17, č. 2, s. 234-236.
HRABĚ, Josef. Kritika soudobé buržoazní sociologie armády. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1985. 174 s.
Rec.: STOJAN Antonín. SČ. 1986, roč. 22, č. 4, s. 419-424.
Rec.: FRIESSE, Leoš. Sociológia. 1986, roč. 18, č. 2, s. 224-227.
HRADÍLKOVÁ, Alžběta (ed.). Sociologie: bibliografický leták. Cheb: Knihovna Ladislava Zápotockého, 1968. 11 s.
HRDÝ, Ladislav aj. Leisture[sic] in Czechoslovakia: set of socio-economic data and cultural statistics. 1. vyd. Prague: CAS, Astronomical Institute, 1969. 197 s.
HRDÝ, Ladislav aj. Volný čas v ČSSR: soubor sociálně-ekonomických údajů a kulturních statistik. Díl I. Praha: ČSAV, Sociologický ústav, 1969. 446 s.
HRDÝ, Ladislav aj. Volný čas v ČSSR: soubor sociálně-ekonomických údajů a kulturních statistik. Díl II. Praha: ČSAV, Sociologický ústav, 1969, s. 447-816.
HRDÝ, Ladislav aj. Volný čas v ČSSR: soubor sociálně-ekonomických údajů a kulturních statistik. Díl III. Praha: ČSAV, Sociologický ústav, 1969, s. 817-1102.
HROMÁDKA, Milan. Vědecký výzkum v odvětví kultury. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 212 s.
HRŮZA, Ivan. Společnost, člověk, politika. 1. vyd. Praha: Horizont, 1975. 129 s.
Rec.: ZIFČÁK, František. SČ. 1976, roč. 12, č. 3, s. 324-325.
HRŮZA, Ivan; CHARVÁT, František; ZICH, František; VARHOLÍK, Juraj; FILIPCOVÁ, Blanka. Vybrané otázky sociologického zkoumání vývoje sociálně třídní struktury socialistické společnosti: materiály ze semináře „Sociálně třídní struktura v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti a sociologické problémy jejího zkoumání“, který se konal ve dnech 4. a 5. dubna 1977 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1978. 182 s.
HRZAL, Ladislav. Kritika soudobých sociologických a sociálně filosofických teorií. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1973. 209 s.
Rec.: ROHAN, René. SČ. 1974, roč. 10, č. 2, s. 210-211.
HRZAL, Ladislav. Krize buržoazního vědomí jako součást všeobecné krize kapitalismu. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 223 s.
HRZAL, Ladislav. Politika, revoluce a úloha násilí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 156 s.
Rec.: ČÁPOVÁ, Štěpánka. SČ. 1986, roč. 22, č. 3, s. 282-284.
HRZAL, Ladislav. Morálka, smysl života, svoboda. 1. vyd. Praha: Práce, 1986. 134 s.
Rec.: ĎURINOVÁ, Věra. SČ. 1986, roč. 22, č. 6, s. 644-646.
HUBÍK, Stanislav; KAROLA, Josef; SEKOT, Aleš. Náboženství a globální problémy: křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus. 1. vyd. Praha: Horizont, 1987. 105 s.
HUDEČEK, Jiří. Výzkum mezi čtenáři Rudého práva v Českých zemích: závěrečná zpráva. 1., Složení čtenářské obce, vztah čtenářů k obsahovým prvkům, návyky a představy čtenářů Rudého práva. Praha: [s.n.], 1968. 172 s.
HUDEČEK, Jiří. Výzkum mezi čtenáři Rudého práva v Českých zemích 2., Přílohová část. Praha: [s.n.], 1968. 172 s.
HULÁKOVÁ, Marie. O kultuře a kulturní revoluci: příspěvek k řešení teoretických otázek kulturní revoluce. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963. 280 s.
HULÁKOVÁ, Marie. Životní způsob a problém hodnot. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 265 s.
Rec.: DRAŽILOVÁ, Marika. SČ. 1982, roč. 18, č. 6, s. 645-650.
HUNGR, Pavel. Sociologie pro právníky. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 107 s.
HUTAR, Miroslav. Sociologická čítanka. 2., rozš. vyd. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1968. 210 s.
HYHLÍK, František. Pedagogicko psychologické a sociálně psychologické aspekty vzdělávání dospělých. Praha: Orbis, 1969. 48 s.
CHALOUPKA, Luboš. Úvod do sociální patologie. Díl 7., Toxikománie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 54 s.
CHARVÁT, František (ed.). Sociální struktura ČSSR a její vývoj v 60. letech. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 104 s.
Rec.: ZICH, František. SČ. 1974, roč. 10, č. 1, s. 93-94.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Some theoretical remarks to the scanning of the principles and results of the studies on status inconsistency effects. 1. vyd. Toronto: Institute for Philosophy and Sociology, 1974. 12 s.
CHARVÁT, František aj. Sociální plán města České Budějovice. Praha: Sociologická společnost ČSAV, 1975. 129 s.
CHARVÁT, František. Teorie sociální struktury a struktura sociálních teorií: k vybraným problémům teorie a empirie výzkumu sociální struktury. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 320 s.
Rec.: BAUCH, Vlastislav; KARÁSEK, Jozef; ROŠKO, Róbert; ALIJEVOVÁ, Dilbar. SČ. 1977, roč. 13, č. 5, s. 522-526.
CHARVÁT, František. Dělnická třída a rozvoj kultury v podmínkách výstavby rozvinuté socialistické společnosti: Studijní a podkladový materiál k výzkumnému úkolu státního plánu základního výzkumu VIII-5-8/2-2. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1977. 103 s.
CHARVÁT, František; VEČERNÍK, Jiří. Třídy a vrstvy v buržoazní sociologii. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1978. 249 s.
Rec.: KOŠTA, Jozef. Sociológia. 1979, roč. 11, č. 5, s. 456-459.
CHARVÁT, František; LINHART, Jiří; VEČERNÍK, Jiří. Sociálně třídní struktura Československa: vývoj, data, srovnání. 1. vyd. Praha: Horizont, 1978. 217 s.
Rec.: ZICH, František. SČ. 1979, roč. 15, č. 1, s. 120-121.
CHARVÁT, František. Sociální struktura socialistické společnosti a její vývoj v Československu: srovnávací analýza, reprodukce, perspektivy. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 250 s.
CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda jako společenský jev. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 284 s.
Rec.: MOŠNER, Otakar. Sociológia. 1978, roč. 10, č. 5, s. 461-463.
CHLUPÁČ, Miloslav. Propaganda jako společenský jev. 2., dopln. a rozš. vyd. Praha: SPN, 1982. 356 s.
Rec.: PAVLŮ, Dušan. SČ. 1984, roč. 20, č. 2, s. 197-199 .
CHOUTKA, Miroslav. Sport a společnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1978. 195 s.
CHROMÝ, Karel. Sociologie duševních poruch. 1. vyd. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotních pracovníků, 1984. 41 s.
CHYBA, Miloš (ed.). Výzkum kulturního života dělnické třídy. Část I. - projekt. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1976. 117 s.
CHYBA, Miloš (ed.). Marxisticko-leninská estetika a vědecká kritéria uměleckých hodnot rozvinutého kapitalismu: sborník příspěvků ze semináře konaného 16. června 1982. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1982. 83 s.
ILLNER, Michal; FORET, Miroslav. Sociální ukazatele: metodologie, zdroje, využití. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1980. 374 s.
Rec.: ZICH, František. SČ. 1981, roč. 17, č. 1, s. 89-90.
Rec.: PISCA, Ladislav. Sociológia. 1981, roč. 13, č. 4, s. 474-477.
ILLNER, Michal; JUNGMANN, Bohumil. Výzkum názorů a postojů obyvatel ve vybraných obcích okresu Trutnov: podkladový materiál pro sestavení plánu sociálního rozvoje. Pardubice: Česká vědeckotechnická společnost, 1977. 214 s.
Informační bulletin: formování sociálního vývoje a aktivity československé mládeže při budování rozvinuté socialistické společnosti. Č. 1. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1979. 32 s.
Informační bulletin: formování sociálního vývoje a aktivity československé mládeže při budování rozvinuté socialistické společnosti. Č. 2. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1979. 48 s.
Informatika v sociologii: sborník referátů a volných sdělení ze semináře, který se konal dne 25. března 1982 v Praze. Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1982. 153 s.
Inteligence v soudobé industriální společnosti. Praha: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1968. 177 s.
JANČAROVÁ, Pavla; ŠEDOVÁ, Eva; VALENTOVÁ, Gabriela. Kulturní činnosti ve vztahu k rozvoji osobnosti a životnímu způsobu: závěrečná zpráva reprezentativního výzkumu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1989. 188 s. ISBN 80-7069-003-8.
JANOUŠEK, Jaromír. Sociální komunikace. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1968. 172 s.
JANOUŠEK, Jaromír; BOKOROVÁ, Věra aj. Motivace a civilizační proměny. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 280 s.
Rec.: VLÁČIL, Jan. SČ. 1972, roč. 8, č. 6, s. 651-653.
JANOUŠEK, Jaromír. Sociální psychologie. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 135 s.
JANOUŠEK, Jaromír. Sociální psychologie. Sv. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 130 s.
JANOUŠEK, Jaromír. Společná činnost a komunikace. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 242 s.
JANOUŠEK, Jaromír. Metody sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 256 s.
JANOUŠEK, Jaromír. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 185 s.
JAVŮREK, Jaroslav. Clausewitz a buržoasní sociologie války. Praha: Institut společenských věd při ÚV KSČ, Katedra filosofie, 1961. 305 s.
JAVŮREK, Zdeněk (ed.). Filosofie a ideologie frankfurtské školy: kritika některých koncepcí. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 447 s.
JEŘÁBEK, Hynek aj. Kapitoly ze sociologických metod a technik. II, Vybrané úlohy analýzy dat. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 109 s.
JEŘÁBEK, Hynek (ed.). Teoretické a metodologické základy metod a technik sociologického výzkumu: sborník tezí referátů: Kosova Hora 5.5.-7.5.1986. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 37 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Metoda měření v sociologii a její využití ve výzkumu reprodukce sociální struktury mládeže. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1987. 151 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Měření ve společenských vědách: sborník statí k filozofickým východiskům a koncepcím měření v literatuře SSSR a NDR . Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 132 s.
JINDRA, Eduard. Uplatnění vědecko-technického pokroku v kultuře. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1986. 90 s.
JIRÁSEK, Jaroslav. Naše společnost v kontextu globálního rozvoje. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1984. 235 s.
JIRAVA, Miroslav. Hmotná a kulturní úroveň obyvatelstva ČSSR. 1. vyd. Praha: Práce, 1985. 86 s.
JIRKOVÁ, Marie. Buržoazní sociálně filozofické a sociologické teorie: příspěvek ke kritice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 115 s.
JIRKOVÁ, Marie. Vzdělání a emancipace ženy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 162 s.
Rec.: ZEMAN, Svätopluk. Sociológia. 1984, roč. 16, č. 5, s. 584-585.
JIŘÍKOVIC, Karel. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 3, Výzkum sociální pathologie ve skupině starých lidí. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 28 s.
JODL, Miroslav. Teorie elity a problém elity: příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 226 s.
JOHÁNEK, Tomáš. Hlediska novodobého konstruování: řešení strojírenských výrobků z hlediska požadavků ekonomiky, ergonomiky, technické estetiky a sociologie. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1969. 23 s.
JOCHMANN, Vladimír. Kapitoly ze sociologie výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1969. 54 s.
JOCHMANN, Vladimír. Úvod do sociologie. 1. Olomouc: Krajský pedagogický ústav v Olomouci, 1969. 142 s.
JOCHMANN, Vladimír. Úvod do sociologie. Most: SHD, 1970. 308 s.
JUKL, Eduard; KUBA, Jaroslav aj. (eds.). Sociologie: interní služební pomůcka pro politické pracovníky Západočeského kraje. Plzeň: Státní vědecká knihovna, 1965. 17 s.
JUKL, Eduard. Úvod do sociologie průmyslového podniku: vybrané kapitoly. 1. vyd. Plzeň: Vysoká škola strojní a elektrotechnická, 1967. 106 s.
JÜNGER, Josef; TOMŠÍK, Miloslav; BAUEROVÁ, Jaroslava. Ekonomická sociologie a psychologie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1983. 129 s.
JUNKOVÁ, Lydie. Sociální situace neúplné rodiny: výsledky empirického výzkumu sociální situace neúplné rodiny, rozvedené ženy s dětmi do 15 let. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1975. 181 s.
JUNKOVÁ, Lydie; LINHART, Jiří; UCHYTIL, Aleš. Typologie okresů z hlediska sociální problematiky. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1976. 109 s.
JUŘÍK, Vladimír. Místo a pojetí sociologie kultury. 1. vyd. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1969. 512 s.
K metodologické problematice soudobé sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1973. 131 s.
K problematice sociologie jazyka: sborník textů k semináři konanému v Alšovicích v listopadu 1985. Praha: Československá sociologická společnost, 1985. 152 s.
K vybraným sociologickým a psychologickým aspektům sociální patologie. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1983. 387 s.
KABÁTEK, Aleš aj. Sociologický výzkum v práci SSM. 1. vyd. Praha: Ústřední výbor SSM, 1980. 287 s.
Rec.: RADOVÁ, Eva. SČ. 1982, roč. 18, č. 5, s. 570-572.
KABÁTEK, Aleš. Mládež a malé sociální skupiny. Praha: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1989. 269 s. ISBN 80-7007-000-5.
KABELE, Jiří. Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace. 1. část, Obsahová analýza výstřižků - empirická studie V2B. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 44 s.
KABELE, Jiří. Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace. 2. část, Obsahová analýza výstřižků - empirická studie V2B. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 62 s.
KABELE, Jiří; BLAŽEK, Bohuslav. Problémy čs. tělesné kultury 1981: zpráva o empirickém šetření problémů. Praha: Sportpropag, 1982. 47 s.
KABELE, Jiří; POTŮČEK, Martin; VĚTROVSKÝ, Stanislav. Případ skupiny turistů: zpráva ze sondy výzkumu skupin. Praha: Sportpropag, 1982. 53 s.
KABELE, Jiří; POTŮČEK, Martin; VĚTROVSKÝ, Stanislav. Případ skupiny veslařů: zpráva ze sondy výzkumu skupin. Praha: Sportpropag, 1982. 48 s.
KABELE, Jiří. Případ městského „plácku“. Praha: Sportpropag, 1983. 25 s.
KABELE, Jiří; VOVSOVÁ, Alexandra. Případ žákovského družstva kopané: dílčí zpráva z výzkumu skupin prováděného v rámci DÚ SPEV 909-104-02 „Analýza potřeb, hodnot, norem a cílů ve vztahu k systému řízení tělesné kultury“. Praha: Sportpropag, 1983. 39 s.
KACR, Josef; GABRHELÍK, Ivo; MAREŠ, Petr. Ekonomická psychologie a sociologie. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1980. 152 s.
KADEŘÁBKOVÁ, Drahuše; MAKOVEC, František. Sociálně ekonomické aspekty rozvoje odvětví kultury. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1986. 216 s.
KADLEC, Jan. Sociologie průmyslu. 1. vyd. Ostrava: [s.n.], 1968.
KADLEC, Vratislav. Sociologie města. Gottwaldov: Socialistická akademie, 1968. 14 s.
KADLEC, Vratislav. Úvod do sociologie průmyslu a průmyslového podniku. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 49 s.
KADLECOVÁ, Erika. Sociologický výzkum religiosity dospělého obyvatelstva v Severomoravském kraji a jeho význam pro ateistickou výchovu. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1965. 41 s.
KADLECOVÁ, Erika. Sociologický výzkum religiozity Severomoravského kraje. 1. vyd. Praha: Academia, 1967. 263 s.
KAHUDA, František. Výzkumné metody v sociologii: teorie a praxe sociologických výzkumů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 389 s.
KAHUDA, František. Výzkumné metody v sociologii: teorie a praxe sociologických výzkumů. 1. vyd. Praha: SPN, 1966. 389 s.
KAHUDA, František (ed.). Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. 1/1968. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 191 s.
Rec.: FAZIK, Alexander. Sociológia. 1971, roč. 3, č. 3, s. 297-301.
KAHUDA, František (ed.). Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 3/1970. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 117 s.
KAHUDA, František (ed.). Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. [Sv.] 2/1970. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1970. 155 s.
KAHUDA, František (ed.). Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 2/1969. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 131 s.
KAHUDA, František (ed.). Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství na Pedagogické fakultě University Karlovy. Roč. 3/1971. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1971. 148 s.
KAHUDA, František. Úvod do teorie sociálních výzkumů: učební text pro výběrový seminář na pedagogických fakultách. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 55 s.
KAHUDA, František (ed.). Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 4/1971. 1. vyd. Praha: SPN, 1972. 139 s.
KAHUDA, František (ed.). Mládež a společnost: bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 5/1972. 1. vyd. Praha: SPN, 1973. 119 s.
KAHUDA, František. Úvod do teorie sociálních výzkumů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 53 s.
KAHUDA, František (ed.). Bulletin teoretických, metodických a informačních prací. [Sv.] 6/1973. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 111 s.
KALABIS, František. Sociální dimenze osobnosti vedoucího a pracovní kolektiv. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989. 136 s.
KALENSKÁ, Marie. Sociální politika a kádrový, personální a sociální rozvoj pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Ústav státní správy, 1983. 207 s.
KALINOVÁ, Lenka. Zaměstnanost, vzdělání a intenzifikace. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986. 190 s.
KALINOVÁ, Lenka; SOVA, Václav. Lidský potenciál v podmínkách přestavby. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989. 244 s.
KÁN, František; ZICH, František. Vybrané otázky sociológie v straníckej činnosti. Praha: VŠP ÚV KSČ, 1980. 128 s.
KÁN, František. Základy marxisticko-leninské sociologie. Díl I. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1985. 168 s.
KÁN, František. Základy marxisticko-leninské sociologie. 4. díl, Sociologie v řídící a stranické práci. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1987. 185 s.
KAPR, Jaroslav; ŠAFÁŘ, Zdeněk. Sociologie nebo zdravý rozum?: praxe sociologického průzkumu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969. 237 s.
KAPR, Jaroslav; ŠAFÁŘ, Zdeněk. Základy sociologického výzkumu v oblasti školství a pedagogiky. 1. vyd. Praha: Ústav školských informací při MŠ ČSR, 1973. 94 s.
KAPRAS, Jan; PROKOPEC, Jiří. Rodina a její změny v současných podmínkách. Praha: UVTEI, 1971. 189 s.
KARBUSICKÝ, Vladimír; MOKRÝ, Ladislav; VONDRA, Přemysl. Otázky hudební sociologie: sborník příspěvků z hudebně sociologického semináře Svazu československých skladatelů 6. - 8. dubna 1966. Praha: Osvětový ústav, 1967. 310 s.
KARBUSICKÝ, Vladimír. Podstata umění: sociologický příspěvek do diskuse o gnoseologismu v estetice a teorii umění. 1. vyd. Praha: Horizont, 1969. 103 s.
KASALICKÝ, Václav. Teorie životního prostředí. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1980. 65 s.
KASALOVÁ, Hana. Postoje české veřejnosti k dramatickému umění. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 232 s.
KAUFMAN, Bohdan; PRCHLÍK, Miloš. Sociologický výzkum ve dvou domovech důchodců. Praha: Výzkumný ústav sociálního zabezpečení v Praze, 1968. 109 s.
Rec.: LANGMEIEROVÁ, Dana. SČ. 1969, roč. 5, č. 4, s. 427-429.
KAZIMOUR, Jan aj. Vývoj společnosti ČSSR: podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970. Praha: Federální statistický úřad, 1975. 487 s.
KEBORT, Jan; NOVÁKOVÁ, Helena; STRNAD, Ladislav. Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství a sociologie zdravotnictví. 1. vyd. Praha: SPN, 1966. 113 s.
KELLER, Jan. Systém vybraných odvětvových sociologií. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1986. 110 s.
KELLER, Jan. O povaze sociální reality: soubor textů ke kritice nemarxistické sociologické teorie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 128 s.
KELLER, Jan. Sociální jednání z hlediska marxistické sociologie. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 111 s.
KELLER, Jan. Sociologie organizace a byrokracie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 89 s.
KELLER, Jan. Současná francouzská sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 88 s.
KHOL, Josef. Rozhodování v každodenní životní a řídící praxi. Praha: Svoboda, 1987. 267 s.
Rec.: HAŇDIAK, Michal. Sociológia. 1988, roč. 20, č. 2, s. 237-239 .
KLEGA, Vilém. Základní problémy výchovy a vzdělávání dospělých. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1977. 65 s.
KLÍMOVÁ, Marta (ed.). Sborník vědeckých prací Ústavu sociálního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. Ročník 7, 1976. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1977. 141 s.
KLÍMOVÁ, Marta. Studenti pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v pohledu dlouholetého výzkumu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 214 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Současná empirická sociologie. 1. vyd. Praha: Orbis, 1959. 231 s.
KLOFÁČ, Jaroslav. O rozporech ve společnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 270 s.
KLOFÁČ, Jaroslav. Úvod do marxistické sociologie. Část 1. Praha: Vysoká stranická škola, 1964. 64 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Soudobá sociologie I . 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 514 s.
Rec.: KAPR, Jaroslav. SČ. 1967, roč. 3, č. 1, s. 64-67.
KLOFÁČ, Jaroslav. Úvod do marxistické sociologie. Praha: Novinářský studijní ústav, 1965. 31 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Soudobá sociologie II.: teorie průmyslových společností. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 480 s.
Rec.: MACKŮ, Jan. SČ. 1968, roč. 4, č. 4, s. 487-489.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Moc a autorita: základní kategorie sociologie politiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 50 s.
KLOFÁČ, Jaroslav; TLUSTÝ, Vojtěch. Politická věda a sociologie politiky. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1968. 44 s.
KMOCHOVÁ, Věra; KLÚS, Pavel. Znalosti o umění ve všeobecném vzdělání obyvatel ČSR. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 132 s.
KOCURA, Pavel. Sociologicko ekonomický průzkum JZD: závěrečná zpráva ke státnímu výzkumnému úkolu X-5-1/13. Praha: Česká vědecko-technická společnost pro zemědělství, 1969. 334 s.
KOHÁKOVÁ, Lenka. Estetická výchova a rozvoj tvořivosti: závěrečná zpráva orientačního výzkumu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 53 s.
KÖHLER-WAGNEROVÁ, Alena. Die Frau im Sozialismus: Beispiel ČSSR. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1974. 177 s. ISBN 3455090931.
Rec.: TOMÁŠEK, Pavel. Sociológia. 1978, roč. 10, č. 4, s. 372-374.
KOHN, Pavel; HORÁKOVÁ, Eva; PŘIKRYLOVÁ, A. Vliv změn v technologii a v charakteru práce na sociologické a sociálně-psychologické znaky pracovních rolí u vybraných profesí v živočišné výrobě. 1. sv., Závěrečná zpráva. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 135 s.
KOHN, Pavel; HORÁKOVÁ, Eva; PŘIKRYLOVÁ, A. Vliv změn v technologii a v charakteru práce na sociologické a sociálně-psychologické znaky pracovních rolí u vybraných profesí v živočišné výrobě. 2. sv., Přílohy. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 1 sv. (nestr.).
KOHOUT, Jaroslav. Inteligence a soudobá buržoazní sociologie. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1962. 169 s.
KOHOUT, Jaroslav aj. Sociologie a psychologie v hospodářské praxi. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1966. 163 s.
Rec.: SLEJŠKA, Dragoslav. SČ. 1967, roč. 3, č. 2, s. 196-199.
KOHOUT, Jaroslav. Sociologie a řízení ekonomiky. 1. vyd. Praha: Práce, 1967. 153 s.
KOHOUT, Jaroslav; KOLÁŘ, Jaroslav. Sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 219 s.
KOHOUT, Jaroslav; MALANIUK, Bohdan; RŮŽIČKA, Jiří. Pracovní prostředí. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 274 s.
KOHOUT, Jaroslav; MALANIUK, Bohdan; RŮŽIČKA, Jiří. Člověk v pracovním prostředí. 1. vyd. Praha: Práce, 1971. 158 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociologie spotřebitelů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1973. 55 s.
KOHOUT, Jaroslav; KUČERA, Jan. Marxistická sociologie a psychologie v řízení pracovních skupin. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 81 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociální analýza a řízení socialistického podniku: vznik - pojetí - aplikace. 1. vyd. Praha: Práce, 1976. 286 s.
Rec.: KUTTA, František. SČ. 1977, roč. 13, č. 3, s. 309-311.
Rec.: ČECH, Vladimír. Sociológia. 1978, roč. 10, č. 5, s. 457-459.
KOHOUT, Jaroslav; ČERKASOV, Gelij Nikolajevič. Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Práce, 1979. 248 s.
Rec.: KUTTA, František. SČ. 1979, roč. 15, č. 6, s. 639-642.
Rec.: ČECH, Vladimír. Sociológia. 1980, roč. 12, č. 2, s. 182-185.
KOHOUT, Jaroslav. Řízení pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Práce: Svoboda: Horizont, 1982. 85 s.
Rec.: MIHALIK, Josef. SČ. 1983, roč. 19, č. 5, s. 555.
KOHOUT, Jaroslav. Sociální aspekty řízení pracovních kolektivů . 1. vyd. Praha: Horizont, 1982. 23 s.
KOHOUT, Jaroslav. Sociální analýza a prognóza rozvoje pracovních kolektivů. 1. vyd. Praha: Horizont, 1983. 120 s.
Rec.: PERNICA, Vladimír. SČ. 1985, roč. 21, č. 2, s. 205-206.
KOHOUT, Jaroslav. Sociologie a psychologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 213 s.
KOLÁŘ, Jaroslav. Sociologie podniku. 1. vyd. Praha: Práce, 1968. 141 s.
KOLÁŘ, Jaroslav. Sociologie a řízení. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1969. 110 s.
KOLÁŘ, Jaroslav. Sociologie pro ekonomy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 130 s.
KOLÁŘ, Jaroslav; VELEHRADSKÝ, Antonín. Sociologie a psychologie v řízení. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 165 s.
KOLÁŘ, Zdeněk; PLAČEK, Antonín; POLÁNSKÝ, Jiří. Ke kritice některých filozofických a sociálních teorií soudobého kapitalismu: sborník vědeckých prací. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 67 s.
KOLÁŘ, Zdeněk. Hodnocení komunistické výchovy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 132 s.
KOLAJA, Jiří. A Polish factory: a case study of workers‘ participation in decision making. Lexington: University of Kentucky Press, 1960. xviii, 157 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. SČ. 1968, roč. 4, č. 5, s. 735-738.
KOLEJKA, Josef. Národ - nacionalismus - národnostní otázka: mechanismus vzniku novodobé podoby národů. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 114 s.
KOLEJKOVÁ, Alžběta. Problematika sociální blízkosti 16letých se zvláštním zřetelem k některým determinantám rodinného prostředí a profesionální orientaci. Brno: Psychologická laboratoř ČSAV, 1981. 61 s.
KOMÁRKOVÁ, Růžena; ŠTĚPOVÁ, Vlasta; VANÍČKOVÁ, Jana. Ekonomické aspekty druhého bydlení. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1987. 28 s.
KOMENDA, Josef. Sociologický průzkum zájmů mládeže v mimoškolní a mimopracovní činnosti. Kroměříž: [s.n.], 1966. 43 s.
Komunistická strana, politická organizace socialistické společnosti a společenské řízení: materiály ze stejnojmenného semináře, pořádaného vědeckometodickou radou vědeckého komunismu a sociologie ÚV Socialistické akademie ČSR, 10. a 11. května 1976 v Hradci Králové. 1. vyd. Praha: Horizont, 1976. 235 s.
KOŠŤÁL, Zdeněk. Úloha potřeb a zájmů v rozvoji člověka. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1987. 261 s.
KOTEK, Josef. Hudební šlágr a jeho apercepce v Československu 1949-1966. Praha: [s.n.], 1968. 166 s.
KOTEK, Josef. Šlágrový trh v Československu v letech 1949-1966. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1969. 37 s.
KÖTTNER, Mojmír. Kritika nemarxistické sociologie morálky a mravnosti: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1974. 78 s.
KÖTTNER, Mojmír. Úvod do marxistické sociologické teorie. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1978. 161 s.
KÖTTNER, Mojmír. Marxistická sociologie: systém marxistické sociologické teorie pro neoborové studium. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 169 s.
KÖTTNER, Mojmír. Vývoj sociologie v českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1981. 123 s.
KOUDELKA, Ferdinand (ed.). Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z I. sociologického semináře, pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci se sekcí sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti a odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci: 6.-7. dubna 1965 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta University Palackého, 1965. 191 s.
KOUDELKA, Ferdinand (ed.). Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z II. sociologického semináře, pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci se sekcí sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti a odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci :[? dubna 1966]. Olomouc: Pedagogická fakulta University Palackého, 1967. 332 s.
KOUDELKA, Ferdinand (ed.). Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály z III. sociologického semináře pořádaného pedagogickou fakultou University Palackého ve spolupráci s odbočkou Čs. sociologické společnosti a s odbočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci 12.-14. dubna 1967. 1. díl, 2. díl. Olomouc: Pedagogická fakulta University Palackého, 1967. 441 s., 257 s.
KOUDELKA, Ferdinand (ed.). Sborník prací pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: sociologie 1968. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 105 s.
KOUDELKA, Ferdinand aj. Stručný přehled sociologie pro studující pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 234 s.
KOZELEK, Karel; ZATLOUKAL, Čeněk aj. Sociologie: přehled české a slovenské a výběr ze zahraniční literatury. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1965. 45 s.
KOŽÍŠEK, Vladimír aj. Poznatky o vývoji tělesné výchovy v ČSSR: informativní materiál pro delegáty IV. sjezdu ČSTV. Praha: ÚV ČSTV - kabinet organizace a řízení, 1973. 46 s.
KRÁL, Miloslav aj. Věda a řízení společnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 499 s.
Rec.: ILLNER, Michal. SČ. 1968, roč. 4, č. 2, s. 194-197.
KRÁL, Miloslav. Věda a civilizace. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1968. 168 s.
KRÁLOVÁ, Anežka. Sociologie: výběrová bibliografie literatury z fondů obvodní knihovny Praha 10. Praha: Obvodní knihovna Praha 10, 1967. 8 s.
KRAUS, Blahoslav. Sociologické problémy výchovy. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1978. 134 s.
KRAUS, Blahoslav. Sociologie výchovy. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1984. 253 s.
KRBEC, Miloslav (ed.). Sborník pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: sociologie-historie. [R.] 1966. 1. vyd. Praha: SPN, 1966. 74 s.
KRBEC, Miloslav (ed.). Sborník pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci: Sociologie-historie. 1967. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 83 s.
KREIPL, Jiří. Pohybová aktivita obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1973. 154 s.
KREJČA, Vladimír; DISMAN, Miroslav; MACHÁČKOVÁ, Dagmar. Vliv televize na kulturní život vesnice: individuální příjem. Část 1. Praha: Osvětový ústav, 1961. 74 s.
KREJČÍ, Jaroslav (ed.). Aktuální problémy sociologie mládeže. Ostrava: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1965. 323 s.
KREJČÍ, Jaroslav; KOHOUT, Jaroslav; KREJČOVÁ, Anna. Gesellschaftliche Formationen der Gegenwart, ihre historische Voraussetzungen und Entwicklungestendenzen. Wien: Inst. für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung, 1968. 67 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Informace o výsledcích obecně orientačního sociologického průzkumu některých komponentů světového názoru posluchačů Pedagogické fakulty v Ostravě: Říjen 1967. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1969. 124 s.
KREJČÍ, Jaroslav. Social change and stratification in postwar Czechoslovakia. New York: Columbia University Press, 1972. 207 s. ISBN 0-231-03685-X.
KREJČÍ, Jaroslav. Social structure in divided Germany. 1st ed. London: Croom Helm, 1977. 262 s.
KREJČÍ, Jaroslav; VELÍMSKÝ, Vítězslav. Ethnic and political nations in Europe. London: Croom Helm, 1981. 279 s. ISBN 0-85664-988-0.
KREJČÍ, Jaroslav. Great revolutions compared: the search for a theory. 1st ed. Brighton: John Spiers, 1983. 251 s. ISBN 0-7108-0476-8.
KROHA, Jiří. Sociologický fragment bydlení: instruktážní a fotomontážní dokumentace cyklu z roku 1932/33, knižně zpracováno 1968-70. Brno: Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1973. [asi 200] s.
KRPATA, Miroslav. (úvod). Aktuální otázky marxistické sociologie po 15. sjezdu KSČ: materiály pro lektory Socialistické akademie ČSR ze semináře, konaného 14. a 15. 12. 1976 v Chrudimi. 1. vyd. Praha: Horizont, 1977. 162 s.
KRPATA, Miroslav; FRANĚK, Rudolf. Základní problémy metodiky sociálních průzkumů. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1974. 129 s.
KRŮČEK, Zdeněk; ŠÍMA, Jiří. Sociálně ekonomický rozvoj vesnice při výstavbě rozvinuté socialistické společnosti. Praha: Horizont, 1982. 134 s.
KRŮČEK, Zdeněk; MAJEROVÁ, Věra. Formování sociální struktury pracovníků v zemědělství: sborník referátů ze semináře pořádaného sekcí sociologie venkova a zemědělství Čs. sociologické společnosti při ČSAV 21.-23. 3. 1984 v DVP Alšovicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1984. 185 s.
KRŮČEK, Zdeněk; MAJEROVÁ, Věra. Aktuální sociologické otázky rozvoje venkova a města. Kosova Hora: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1985. 212 s.
KRUŽEJ, Emil aj. Sociologie mládeže: sborník. I. 1. vyd. Plzeň: Lidová univerzita pracujících, 1967. 141 s.
KRUŽEJ, Emil; ŠABACKÝ, Lubor. Seminární texty ke studiu sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 182 s.
KŘENEK, František aj. Úvod do sociologie vesnice a zemědělství. 1. část. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1966. 166 s.
KŘENEK, František aj. Úvod do sociologie vesnice a zemědělství. 2. část. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1966, s. 167-379.
KŘENEK, František. Sociologie vesnice a zemědělství. Gottwaldov: Socialistická akademie, 1968. 11 s.
KŘENEK, František aj. Sociologie zemědělství. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1968. 290 s.
KŘENEK, František. Sociologie zemědělského podniku. 1. vyd. Praha: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1969. 187 s.
KŘENEK, František; PAVLÍN, Antonín; ŠINDLÁŘOVÁ, Jana. Společenské uplatnění a postavení zemědělských inženýrů: absolventi provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Brno: VŠZ, 1969. 181 s.
KŘENEK, František. Od náboženství k ateismu v zemědělských kolektivech. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 162 s.
Rec.: PODVESKÁ, Zdeňka. SČ. 1981, roč. 17, č. 3, s. 320-323.
KŘÍHOVÁ, Šárka (ed.). Průmyslová sociologie: vybrané kapitoly: sborník přednášek ze semináře o průmyslové sociologii. II. část. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1966. 72 s.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Spolupráce v podniku: sociálně psychologický pohled na vztahy lidí v podnikové praxi: příručka pro cyklickou průpravu vedoucích pracovníků 4. okruhu funkcí. Praha: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR, 1978. 71 s.
KŘÍŽEK, Jurij. T.G. Masaryk a naše dělnická třída: Masarykův boj proti revolučnímu dělnickému hnutí před světovou imperialistickou válkou. 1. vyd. Praha: Naše vojsko - SPB, 1955. 92 s.
KUBÍČKOVÁ, Miluše; ŠIKLOVÁ, Jiřina. Studenti a ideologie na Západě: dokumenty. 1. vyd. Praha: Horizont, 1969. 225 s.
KUBÍČKOVÁ, Miluše. Typologická metoda v sociologii a společenských vědách. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1969. 72 s.
Rec.: JECH, Miroslav. SČ. 1970, roč. 6, č. 1, s. 73-74.
KUČERA, Milan. Populační vývoj v ČSSR, jeho podmínky a následky: podkladový materiál pro jednání pracovní skupiny pro vypracování uceleného ideového sociálně ekonomického programu aktivní podpory rodin s dětmi. Praha: Státní statistický úřad, 1967. 54 s.
KUČERA, Stanislav. Úvod do studia marxistické sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 178 s.
KULAŠÍK, Peter. Dějiny společenských teorií. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 156 s.
Kultura, způsob života a volný čas: sborník příspěvků ze semináře sekce sociologie kultury a volného času, konaného 8.-12. září 1980 v Alšovicích. Díl I. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 91 s.
Kulturní aktivity a zájmy dělnické mládeže. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 164 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
Kulturní život dnešní vesnice: sborník z česko-sovětského semináře konaného 22. listopadu 1978 v Praze. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 80 s.
KUTTA, František; SOUKUP, Miroslav aj. Řízení v období vědeckotechnické revoluce: principy socioekonomického řízení. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1973. 338 s.
Rec.: LIŠKOVÁ, Libuše. SČ. 1973, roč. 9, č. 6, s. 655-659.
Rec.: PISCA, Ladislav. Sociológia. 1974, roč. 6, č. 4, s. 391-394.
KUTTA, František. Systém řízení sociálních procesů. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1976. 166 s.
Rec.: KOLÁŘ, Jaroslav. SČ. 1977, roč. 13, č. 3, s. 317-318.
KUTTA, František. Teorie a praxe sociálního plánování a programování v ČSSR. Praha: Svoboda, 1980. 405 s.
Rec.: KONEČNÝ, Stanislav. Sociológia. 1983, roč. 15, č. 1, s. 109-112.
Kvalifikační struktura učitelů marxismu-leninismu vysokých škol ČSSR: závěrečná zpráva o průzkumu. Praha: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1967. 287 s.
Laboratoř sociologického výzkumu 1965-1970. Brno: Filosofická fakulta University J. E. Purkyně, 1971. 92 s.
LAMSER, Václav. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 239 s.
LAMSER, Václav; KRATĚNOVÁ, Taťána; VODÁKOVÁ, Alena. Ekologická analýza: teoreticko-metodologický úvod. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1967. 70 s.
LAMSER, Václav. Komunikace a společnost: úvod do teorie společenské komunikace. 1. vyd. Praha: Academia, 1969. 298 s.
LAMSER, Václav. Kulturně výchovná práce z hlediska sociální komunikace: učební text pro střední knihovnické školy, obor kulturně výchovné práce. Praha: Osvětový ústav, 1970. 53 s.
LAMSER, Václav. Využívání společenských výzkumů pro praktické řízení kulturně výchovné práce: učební text pro střední knihovnické školy, obor kulturně výchovné práce. Praha: SNTL, 1970. 19 s.
LAMSER, Václav; RŮŽIČKA, Ladislav. Základy statistiky pro sociology. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970. 424 s.
LAMSER, Václav. Životní běh a sociální situace člověka: úvod do sociální diagnostiky. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1972. 209 s.
LAMSER, Zdeněk (ed.). Sociální aspekty rozvoje zemědělské výroby a bydlení na venkově: sborník materiálů ze symposia konaného ve dnech 12.-14. prosince 1977 v Ládví u Prahy. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 202 s.
LAMSER, Zdeněk; MĚSÍČEK, Libor. Přírodní prostředí a životní úroveň. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1989. 105 s.
LEGÁTOVÁ, Božena. Sociologie práce a průmyslu: výběrová bibliografie: 1952-1955. Ostrava: Státní vědecká knihovna, 1965. 32 s.
LEGÁTOVÁ, Božena (ed.). Sociologie práce v průmyslu: časové rozmezí: 1965-1968. Ostrava: Státní vědecká knihovna, 1968. 50 s.
LÉROVÁ, Irena. Bydlení a ekonomika. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1981. 240 s.
LÉROVÁ, Irena. Úloha bydlení v sociálně ekonomickém rozvoji. 1. vyd. Praha: SNTL, 1983. 233 s.
LIBROVÁ, Eva; KLOFÁČ, Jaroslav; BRIX, Karel. Jak bydlet: zkušenosti z průzkumu nových sídlišť. 1. vyd. Praha: SNTL, 1961. 152 s.
Rec.: SLEJŠKA, Dragoslav. SČ. 1965, roč. 1, č. 1, s. 59.
LIBROVÁ, Eva; VESELÁ, Anna. Režim dne různých skupin obyvatelstva ve vztahu k řešení bytu. 1. vyd. Praha: Ústav normování ve stavebnictví, 1966. 85, [16] s...
LIBROVÁ, Eva. Výzkum chat a chataření na Ostravsku: textová část. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1969. 135 s.
LIBROVÁ, Eva. Volný čas obyvatel sídlišť v ČSR. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1986. 168 s.
LIBROVÁ, Hana; PAVLÍK, Zdeněk. Vybrané kapitoly z demografie. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981. 158 s.
LIBROVÁ, Hana. Sociální potřeba a hodnota krajiny. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 134 s.
Rec.: ROTTOVÁ, Marta. SČ. 1989, roč. 25, č. 2, s. 208-210.
LIBROVÁ, Hana. Láska ke krajině? 1. vyd. Brno: Blok, 1988. 165 s.
LIČKOVÁ, Eva; ŠIMEK, Milan; TUČEK, Milan. Kulturní obsah televizního programu a jeho vztah k tradičním kulturním a uměleckým aktivitám. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1983. 81 s.
LINHART, Jiří aj. Tábor: sociologická studie obnovy historického jádra města Tábora. 2/1, Hlavní závěry z průzkumu. Tábor: Městský národní výbor, 1973. 76 s.
Literatura politická a odborná 1979: marxismus-leninismus, výstavba strany, ekonomie, historie, filozofie, sociologie, mezinárodní politika. Praha: Svoboda, 1979. 44 s.
LOKAJÍČEK, Vladimír; CVEKL, Jiří. Iluze soukromí v moderní společnosti. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1969. 130 s.
LUTKA, Petr; PYTLOVÁ, Helena; SOVOVÁ, Dana. Sociálně ekonomické aspekty rozvoje odvětví kultury. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 41 s.
MACKŮ, Jan. Repetitorium vybraných otázek z filosofie dějin a obecné sociologie pro mediky. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1967. 77 s.
MACKŮ, Jan. Vybrané kapitoly z dějin československé sociologie. Praha: Socialistická akademie, 1968. 75 s.
MADĚROVÁ, Věra. Některé poznatky z průzkumu mezi učni a mladými dělníky ve strojírenství. Praha: Ústav školských informací, 1974. 49 s.
MÁCHA, Karel. Ke kritice buržoazního individualismu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960. 231 s.
MÁCHA, Karel. Mladá generace známá i neznámá: fakta, názory, analýzy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 126 s.
MÁCHA, Karel. Medziľudské vzťahy v modernej spoločnosti: teória ľudských vzťahov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1967. 408 s.
Rec.: FAZIK, Alexander; MUCHA, Jaroslav. SČ. 1968, roč. 4, č. 5, s. 589-594.
MACHÁČKOVÁ, Dagmar. Metody sociologického výzkumu - bibliografie. Praha: Osvětový ústav, 1968. 119 s.
MACHONIN, Pavel. Cesty k beztřídní společnosti: třídní vztahy v období výstavby socialismu a komunismu. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 168 s.
MACHONIN, Pavel aj. Sociální struktura socialistické společnosti: sociologické problémy soudobé československé společnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 672 s.
Rec.: MACKŮ, Jan. SČ. 1967, roč. 3, č. 4, s. 484-487.
MACHONIN, Pavel aj. Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace. 1. vyd. Bratislava: Epocha, 1969. 619 s.
MACHONINOVÁ, Olga (ed.). Sociologie kultury: bulletin hlavního úkolu státního plánu badatelského výzkumu X - 0 - 10. Praha: Fakulta sociálních věd a publicistiky University Karlovy, 1969. 187 s.
MACHOTKA, Otakar. The unconscious in social relations: An analysis of unconscious processes in personality, society and culture. New York: Philosophical Library, 1964. xxiii, 321 s.
Rec.: HELUS, Zdeněk. SČ. 1969, roč. 5, č. 2, s. 226-229.
MÁCHOVÁ, Jiřina. Sociologie rodiny: základní problémy. Jihlava: Ústřední vědecko metodická rada pro základy marxisticko-leninské výchovy, 1966. 38 s.
MÁCHOVÁ, Jiřina. Spor o rodinu. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1970. 127 s.
MÁCHOVÁ, Jiřina; VANĚK, Antonín. Mýtus elit. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1973. 209 s.
MÁCHOVÁ, Jiřina. Úloha rodiny v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 100 s.
Rec.: KOLCUNOVÁ, Mária. Sociológia. 1980, roč. 12, č. 1, s. 91-92.
MAJEROVÁ, Věra. Aktuální sociologické otázky stabilizace pracovníků v zemědělství z hlediska motivačních a hodnotových faktorů: soubor statí ze semináře konaného ve dnech 5.-7. 5. 1986 v Alšovicích. Praha: Československá sociologická společnost, 1986. 153 s.
MAJEROVÁ, Věra. Sociologické aspekty ekologické problematiky na venkově a v zemědělství. Alšovice: Československá sociologická společnost, 1988. 77 s.
MALÁ, Helena. Výchova, vzdělávání a biologický vývoj cikánských dětí a mládeže v ČSR. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 81 s.
Malé společenské skupiny. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce ROH, 1967. 75 s.
MANOVÁ, Milena (ed.). Antologie textů ze sovětské sociologické metodologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1975. 140 s.
MANOVÁ, Milena. Dialektické vztahy člověka a společnosti: nástin filozofické a sociologické problematiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 121 s.
MANOVÁ, Milena. Kritika soudobé německé buržoazní sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 204 s.
MAREK, Zdeněk. Některé metodické zásady a postupy při zkoumání vlivu technického pokroku na pracovní síly a zaměstnanost. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, úsek UTEIN, 1975. 91 s.
MAREŠ, Antonín. Pijáci a nepijáci u nás a jinde: Příspěvek k sociologické otázce alkoholismu: referát ústředního tajemníka Českého abstinentního svazu Antonína Mareše na městské konferenci ČAS 12. října a krajské konferenci ČAS Středočeského kraje 14. října 1972. Praha: Český abstinentní svaz, 1972. 12 s.
MAREŠ, Petr; NEZDAŘIL, Vladimír. Antologie z personalistiky. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Fakulta filosofická, 1982. 91 s.
MARKVART, Jaroslav. Dějiny společenských teorií: otrokářská společnost. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta, 1986. 121 s.
MARTIN, Rudolf (ed.). Sociologie kultury ve výboru přeložených textů: sborník statí o problémech soudobé kultury. Díl 4. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 104 s.
MARTIN, Rudolf (ed.). Sociologický výzkum kultury - některé výsledky a problémy: sborník statí k otázkám soudobé kultury - V. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 208 s.
MARUŠIAK, Martin. O manželství a rodině. 1. vyd. Praha: SNPL, 1957. 81 s.
MARVAN, Miroslav; RYCHTAŘÍK, Karel. Sociologie a armáda. [S.l.]: [s.n.], 1968. 95 s.
MAŘÍKOVÁ, Iva. Rodina a kulturní život společnosti: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 135 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
MATĚJOVSKÝ, Antonín; NĚMEC, Václav (eds.). Práce - mládež - kultura: sborník statí. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 171 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
MATĚJŮ, Martin. Sociologie kultury. I. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 114 s. ISBN 80-7066-072-4.
MATĚJŮ, Petr. Family effect on educational attainment in Czechoslovakia, Hungary and the Netherlands: cultural and economic resources of inequality in comparative perspective. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1989. 18 s.
MATOUŠEK, Oldřich; RŮŽIČKA, Jiří. Psychologie práce. 1. vyd. Praha: SPN, 1963. 311 s. 2. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 286 s.
Rec.: LANGMEIEROVÁ, Dana. SČ. 1967, roč. 3, č. 1, s. 68-69.
MATOUŠEK, Vladimír. Úvod do sociální patologie. Díl 3., Delikvence a desintegrovaná rodina. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1980. 28 s.
MATOUŠEK, Vladimír. Úvod do sociální patologie. Díl 4., Delikvence a škola. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 36 s.
MAYDL, Přemysl. Psychologie a sociologie divadla: nástin problematiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 128 s.
MEJZLÍK, Karel. Strukturně funkcionální analýza sociálních systémů. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1966. 79 s.
MERHAUTOVÁ, Jarmila; JOACHIMSTHALER, František; ČECHÁK, Vladimír. Tělesná kultura v procesu tvorby socialistického způsobu života. 1. vyd. Praha: Olympia, 1980. 78 s.
Metodologické otázky výzkumu politického vědomí lidí v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti: sborník. Praha: Vysoká škola politická Ústředního výboru KSČ, Katedra marxisticko-leninské sociologie, 1983. 272 s.
MÍCHAL, Jožka. Zájmy jak je neznáme: Sociologická studie o náplni volného času vojáků. Praha: ÚDA, 1966. 65 s.
MICHŇÁK, Karel. Individuum a společnost: příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 219 s.
Rec.: HAVLÍNOVÁ, Miluše. SČ. 1966, roč. 2, č. 4, s. 605-606.
MINAŘÍK, Miroslav. Sociologická technika rozhovoru, možnost a nutnost její aplikace v kontrolní činnosti. Praha: Institut kontroly, 1967. 208 s.
Mínění o Cikánech a o řešení cikánské otázky. Praha: ČSAV. Ústav pro výzkum veřejného mínění, 1971. 152 s.
MLÁDEK, Jan. Sociologické aspekty práva: vybrané kapitoly ze sociologie práva. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1974. 31 s.
Mládež a zájmová umělecká činnost. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 213 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
MORAVA, Karel. Filmové obecenstvo dnes a zítra. Praha: Filmový ústav, 1967. 159 s.
MORAVCOVÁ, Věnceslava. Metodická příručka pro průzkumy informačních potřeb. 1. vyd. Praha: UVTEI, 1971. 59 s.
MOŠNOVÁ, Eva (ed.). Studie ze sociologie průmyslu a organizace. Praha: Univerzita Karlova, 1975. 109 s.
MOŽNÝ, Ivo (ed.). Sociologie kultury: antologie z děl západních autorů. Brno: Krajské kulturní středisko v Brně, 1967. 152 s.
MOŽNÝ, Ivo; PÁCL, Pavel; PŘADKOVÁ, Svatomíra. Laboratoř sociologického výzkumu: 1971-1972. 1. vyd. Brno: Laboratoř sociologického výzkumu při sociologickém oddělení katedry filosofie, logiky a sociologie na filosofické fakultě UJEP, 1973. 141 s.
MOŽNÝ, Ivo. Úvod do strojového zpracování dat pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979. 71 s.
MOŽNÝ, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1983. 189 s.
Rec.: SLOBODA, Marcel. Sociológia. 1984, roč. 16, č. 5, s. 585-587.
MOŽNÝ, Ivo. Základy strojového zpracování dat pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 176 s.
MOŽNÝ, Ivo; RABUŠIC, Ladislav. Vybrané kapitoly z úvodu do metodologie vědy pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1985. 84 s.
MOŽNÝ, Ivo. Kapitoly ze sociologie rodiny. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 143 s.
MOŽNÝ, Ivo. Úvod do metodologie vědy pro sociology. 2., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 158 s. ISBN 80-210-0028-7.
MRUZEK, Oldřich. Nástin marxistické sociologie hromadného sdělování: výtah z oponované studie k hlavnímu úkolu VIII-2-9/6-1. Praha: Ústav teorie a praxe žurnalistiky při fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy, 1979. 100 s.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. La funzione, la norma e il valore estètico come fatti sociali. Torino: G. Einaudi, 1971. 193 s.
MUNK, Jan. Sociologické aspekty životního způsobu vysokoškolských studentů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 143 s.
MUNK, Jan; HOLDA, Dalibor; MATĚJOVSKÝ, Antonín. Studenti vysokých škol: formování ideově politického profilu mladé socialistické inteligence. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 227 s.
MUSIL, Jiří. Housing needs and policy in Great Britain and Czechoslovakia. 1st ed. Edinburgh and London: Oliver and Boyd, 1966. 140 s.
Rec.: PAGE, Benjamin. SČ. 1967, roč. 3, č. 2, s. 199-200.
MUSIL, Jiří; PAZDEROVÁ, Miluše. Sociologické problémy asanačních čtvrtí. 1. vyd. Praha: Ústav normování ve stavebnictví, 1966. 204 s.
MUSIL, Jiří; KOTAČKA, Lubomír; HRUBÁ, Květa. Průmyslové město v názorech jeho obyvatel: sociologická anketa v Ostravě. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1967. 105 s.
MUSIL, Jiří. Sociologie soudobého města. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1967. 320 s.
Rec.: GOTTLIEB, Miroslav; VIDLÁKOVÁ, Olga; ČERNÝ, Miloš. SČ. 1969, roč. 5, č. 1, s. 110-117.
MUSIL, Jiří. Sociologie bydlení. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 303 s.
MUSIL, Jiří (ed.). Sociologické stránky urbanizace a společenské výhody a nevýhody různých typů měst: přílohy k závěrečné zprávě úkolu. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1973. 64 s.
MUSIL, Jiří (ed.). Otázky urbanizace: sborník výzkumných prací kabinetu sociologie. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1976. 161 s.
MUSIL, Jiří. Urbanizace v socialistických zemích. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1977. 360 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1978, roč. 14, č. 4, s. 419-432.
MUSIL, Jiří. Sociologie pro architekty a urbanisty. I. díl. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1982. 146 s.
MUSIL, Jiří. Problémy osídlení a migrace: sborník referátů semináře pořádaného sekcí sociologie města Československé sociologické společnosti při ČSAV a odbornou skupinou pro rozmístění obyvatelstva a migraci Československé demografické společnosti při ČSAV, Praha 1983. Praha: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1984. 130 s.
MUSIL, Jiří. Lidé a sídliště. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 333 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1986, roč. 22, č. 3, s. 289-292.
Rec.: FRANCŮ, Dušan. Sociológia. 1985, roč. 17, č. 6, s. 690-693.
MUSIL, Jiří; RYŠAVÝ, Zdeněk; VELÍŠKOVÁ, Libuše. Dlouhodobý vývoj aglomerací v ČSR. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1985. 146 s.
MUŽÍK, Josef aj. Věda a ideologie: sborník prací. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 241 s.
Rec.: FAZIK, Alexander. SČ. 1976, roč. 12, č. 2, s. 190-196.
MUŽÍK, Josef; KOLÁŘ, Zdeněk aj. Metodologické otázky společenských věd. [Díl] 1, Filozofické problémy pedagogiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1984. 100 s.
NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do sociální psychologie. Praha: Osvětový ústav, 1966. 153, [12 obr. přil.] s.
NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do sociální psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 373 s.
NAKONEČNÝ, Milan. Přehled metod sociální psychologie. Praha: Osvětový ústav, 1968. 121 s.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970. 394 s.
NÁRTA, Miroslav. Teorie elit a politika: ke kritice elitářství. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 172 s.
NAVRÁTIL, Jan (ed.). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Instituti studiorum marxismi-leninismi. Vol. 9., R. 1987. Studia sociologica. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 136 s.
NAVRÁTIL, Jan. Některé aktuální otázky sociologie umění, zvláště literatury: Václavkova Olomouc 29.-30. září 1986. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1987. 215 s.
NAVRÁTIL, Jan (ed.). Sociologie pomáhá společenské praxi: sborník z výzkumných prací katedry aplikované sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 145 s.
Názory pracovníků v zemědělské výrobě na některé otázky pracovního prostředí: pracovní podmínky, pracovní režimy, pracovní kolektivy, sezónnost práce atd. Praha: Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy, oddělení sociologie zemědělství, 1971. 14 s.
NEBESKÝ, Miloš. Efektivnost sociálního rozvoje pracovních kolektivů. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1980. 126 s.
NEHNĚVAJSA, Jiří. Sociologický základ plánu „Camelot“ [překlad z argentinského časopisu Política International, čís. 86/1967]. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 31 s.
NEJEZCHLEB, Ivo. Sociologie a výchova: informativní studie o některých problémech sociologického přístupu k výchovné skutečnosti. 1. vyd. Praha: Ústav pro učitelské vzdělání na UK, 1967. 50 s.
NĚMCOVÁ, Eva; ŠÍMA, Jiří; VANĚČEK, Petr. Sociologie a zemědělec. 1. vyd. Praha: SZN, 1966. 94 s.
NĚMCOVÁ, Eva. Sociologické a sociálně psychologické aspekty způsobu jednání vedoucích pracovníků v zemědělských podnicích (JZD). Praha: Výzkumný ústav ekonomiky zemědělství a výživy, 1969. 372 s.
NĚMCOVÁ, Eva; KLAČER, Ivan; ŠÍDLO, Jiří. Sociologické aspekty řízení pracovních skupin v zemědělství: stimulace pracovníků k výkonu: závěrečná zpráva. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkum. ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 183, [45 příl.] s.
NĚMCOVÁ, Gargí. Příspěvek k percepci sociální situace. 1. vyd. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1978. 87 s.
NĚMEC, Bohumil; HOLDA, Dalibor. Rozvoj osobnosti v podmínkách budování rozvinuté socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986. 177 s.
Rec.: FRANĚK, Rudolf. SČ. 1987, roč. 23, č. 4, s. 385-386.
Rec.: MOŠNER, Otakar. Sociológia. 1987, roč. 19, č. 2, s. 212-214.
NERUDOVÁ, Liliana. Vybrané problémy sociální politiky v ČSSR. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 229 s.
NERUDOVÁ, Liliana. Vybrané problémy psychologie a sociologie práce. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 102 s.
NERUDOVÁ, Liliana. Partnerské vztahy mládeže a jejich sociální rizika. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1987. 161 s.
NERUDOVÁ, Liliana. Vybrané problémy sociální psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1989. 64 s. ISBN 80-210-0155-0.
NETÍK, Karel; VEČERKA, Kazimír. K některým aktuálním otázkám kriminologického výzkumu v ČSSR. Kosova Hora: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1984. 161 s.
NETOPILÍK, Jakub; ČECHÁK, Vladimír; ZICH, František. Vybrané aspekty metodologie společenských věd. Praha: Vysoká škola politická ústředního výboru KSČ, 1981. 175 s.
NEUFUSSOVÁ, Ludmila. Sociologické aspekty fluktuace a stabilizace pracovníků v maloobchodním provozu. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav obchodu, 1978. 41 s.
NEZKUSIL, Ladislav. Dějiny společenských teorií. Cast 1. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1983. 201 s.
NEZVALOVÁ, Marie. Analýza ideově politického profilu vysokoškolské mládeže z hlediska sociologie mládeže s aspektem na zájmovou činnost a zájmové zaměření vysokoškolských studentů v ČSSR: příspěvek k poznání zájmů a zájmové struktury vysokoškolsky studující mládeže v ČSSR. Olomouc: [s.n.], 1970. 2 sv. Část 1. Díl 1., Část 1. Díl 1. Příl.
NOVÁK, Jaroslav. Osobnost a její začlenění do společenských vztahů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 126 s.
NOVÁK, Zdeněk aj. Sociální souvislosti vědeckotechnické revoluce ve vojenství [informační bulletin 1. komplexního výzkumného úkolu]. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 171 s.
NOVÁK, Zdeněk. Věda a armáda: sociální funkce vědy a sociální role vědce v soudobé vojenské organizaci: sociologická studie. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 239 s.
NOVÁKOVÁ, Helena; SKALSKÁ, Hana; TRUHLÁŘOVÁ, Jevgenia. Staří lidé v domovech důchodců a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné: (zdravotní a sociální aspekty). Hradec Králové: Univerzita Karlova, 1987. 82 s.
NOVOTNÁ, Věra. Etika sociální práce a nové poznatky v péči o defektní děti a mládež a staré občany. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 1981. 86 s.
NOVOTNÝ, Ladislav. Plánování sociálních stránek rozvoje územních celků: sborník příspěvků ze semináře 12.-14. 11. 1979 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Ústav filosofie a sociologie ČSAV, 1980. 206 s.
NOVOTNÝ, Pavel. Dějiny společenských teorií. Část 2. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1985. 129 s.
NOVÝ, Lubomír. Vývoj marxistického sociologického myšlení po Říjnové revoluci: výběr textů. 1. vyd. Praha: SPN, 1989. 135 s. ISBN 80-210-0077-5.
NOVÝ, Lubomír. Životní dráha jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1989. 150 s. ISBN 80-210-0187-9.
NOVÝ, Otakar. Velkoměsto včera, dnes a zítra. Nové, přepracované a doplněné vydání. Praha: Horizont, 1978. 462 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana (ed.). Brněnská sociologická škola. Brno: Katedra sociologie filosofické fakulty UJEP; Městský výbor Socialistické akademie; Československá sociologická společnost, 1967. 124 s.
Rec.: ALAN, Josef. SČ. 1968, roč. 4, č. 2, s. 197-198.
Rec.: HÁJEK, Mojmír. SČ. 1968, roč. 4, č. 6, s. 738-739.
Rec.: MOŠNER, Otakar. Sociológia. 1969, roč. 1, č. 1, s. 108-109.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana; SLÁVIK, Dušan (eds.). Sociologická čítanka. Díl III.: ukázky z děl československých sociologů. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1968. 187 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana; SLÁVIK, Dušan; SOLAŘ, Josef (eds.). O koncepci dějin československé sociologie: sborník materiálů ze symposia konaného v Brně ve dnech 19.-20. června 1967. Praha: Ústřední výbor Socialistické akademie; Brno: Městský výbor Socialistické akademie, 1968. 361 s.
Rec.: GAŠPAREC, Ignác. Sociológia. 1970, roč. 2, č. 1, s. 106-109.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologický výzkum domovů důchodců v Ostravě. Část 1. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 37 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologický výzkum domovů důchodců v Ostravě. Část 2. Výzkum potřeb ostravských starých lidí. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 86 s.
OŠANEC, Jan (ed.). Sborník vědeckých prací Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové. Sv. 22. [Část] 1. Hradec Králové: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Ev. Purkyně, 1967. 250 s.
OŠANEC, Jan (ed.). Sborník vědeckých prací Vojenského lékařského výzkumného a doškolovacího ústavu Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové. Sv. 22. [Část] 2. Hradec Králové: Vojenský lékařský výzkumný a doškolovací ústav Jana Ev. Purkyně, 1967. 124 s.
OŠŤÁDAL, Vlastimil (ed.). Studia sociologica. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 136 s.
PÁCL, Pavel. Sociální a sociologické koncepce práce a volného času. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1978. 122 s.
PÁCL, Pavel. Socialistický způsob života v časové dimenzi. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1980. 154 s.
PÁCL, Pavel. Sociologie životního způsobu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 209 s.
PALOUŠ, Radim; KLOFÁČ, Jaroslav; KŘEN, Jan. Historické a sociologické studie: sborník. Praha: Samizdat, 1982. 189 s.
PAPICA, Jan. Metody sociálně psychologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 205 s.
PAPÍRNÍK, Miloš. Novější zahraniční sociologická literatura ve fondech Universitní knihovny v Brně. Brno: Universitní knihovna, 1964. 4 s.
PAPÍRNÍK, Miloš (ed.). Metody a technika sociologického výzkumu: výběr literatury ke kursu Brněnské lidové university vědy, techniky a umění. Brno: Universitní knihovna, 1965. 16 s.
PATERA, Josef. Sociologie: studijní materiály pro potřeby večerních universit marxismu-leninismu. Část 1. Hradec Králové: Východočeský Krajský výbor KSČ, 1969. 304 s.
PAVLÍK, Zdeněk; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; ŠUBRTOVÁ, Alena. Základy demografie. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 732 s.
Rec.: VODÁKOVÁ, Alena. SČ. 1987, roč. 23, č. 3, s. 293-295.
Rec.: KUCHÁR, Ivan. Sociológia. 1987, roč. 19, č. 4, s. 461-467.
PAVLIS, Jiří. Mýtus nebo skutečnost?: soudobá problematika středních tříd. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1968. 175 s.
PAVLOK, Vladimír. Uplatnění sociologie v sociálním zabezpečení. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1968. 45 s.
PAVLŮ, Dušan. Propagace - kulturně výchovný nástroj socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1981. 142 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1983, roč. 19, č. 3, s. 333-336.
PAVLŮ, Dušan. Základní otázky teorie socialistické propagace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 317 s.
PAVLŮ, Dušan. Propagace - specifická forma sociální komunikace: k některým základním otázkám propagačního působení v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Novinář, 1984. 206 s.
PAZDEROVÁ, Miluše. Sociologické problémy městského centra: výsledky průzkumu v Ostravě. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1972. 192 s.
PECKA, Emanuel; VOŠOHLÍD, Václav. Teorie elity a postavení katolické elity v americké společnosti. Praha: Socialistická akademie, 1969, sv 1. 91 s., sv. 2., s. 99-251.
PECKA, Emanuel. Základy sociologie. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1970. 230 s.
PEJSKAR, Jožka. Pronásledovaní vlastenci: perzekuce čs. národních socialistů 1897-1980. New York: Ústředí československé strany národně-sociální v exilu, 1987. 278 s.
PELÁN, Jan (ed.). Sociologie mládeže: sborník materiálů z celostátního semináře, konaného ve dnech 13.-15. března 1967 v Jihlavě. Praha: Socialistická akademie, 1967. 156 s.
PELÁN, Jan (ed.). Historie a sociologie zemědělství: materiály přednesené na konferencích v Mariánských Lázních, Praze a Senohrabech. 1. díl. Praha: Česká socialistická akademie, 1969. 222 s.
PELÁN, Jan (ed.). Historie a sociologie zemědělství: materiály přednesené na konferencích v Mariánských Lázních, Praze a Senohrabech. 2. díl. Praha: Česká socialistická akademie, 1969. 172 s.
PERGLER, Přemysl aj. Vybrané techniky sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969. 767 s. (Jednotlivé kapitoly: Sledování společenských jevů a jejich souvislostí (P. Pergler), Terénní sběr informací (M. Disman), Škálování (Z. Safář), Statistika (I. Novák, J. Hátle, J. Kozák, J. Likeš, E. Souček), Strategie sociologického výzkumu (Z. Perglerová))
Rec.: GREGOR, Miroslav; MOŽNÝ, Ivo. SČ. 1969, roč. 5, č. 4, s. 407-412.
PEŠEK, Jiří. Dialektika dělby práce, sebedestrukce a perspektivnost člověka. Praha: Univerzita Karlova, 1966. 157 s.
PEŠINOVÁ, Hana. Sociální psychologie a propagandistická činnost. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1980. 51 s.
PETR, Jan. Sociologické, psychologické a pedagogické základy hudební výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 87 s.
PETRÁK, Bořivoj. Sociologie a tělesná kultura: úvod do sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 193 s.
PETRUSEK, Milan. Teoretické a metodologické předpoklady sociologické analýzy sociometrických dat. [strojopis] [S.l.]: [s.n.], [mezi 1955 a 1967]. 181 s.
PETRUSEK, Miloslav. Sociometrie: teorie, metoda, techniky. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1969. 262 s.
Rec.: PRUDKÝ, Libor. SČ. 1970, roč. 6, č. 1, s. 71-73.
Rec.: ČEČETKA, Juraj. Sociológia. 1970, roč. 2, č. 3, s. 316-320.
PETRUSEK, Miloslav. Úvod do studia sociologie. 1, Předmět, struktura a sociální funkce sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 162 s.
PETRUSEK, Miloslav. Úvod do obecné sociologie. Část I. Ostrava: Institut VHJ Vítkovice, 1985. 185 s.
PETRUSEK, Miloslav. Úvod do obecné sociologie. Část II. Ostrava: Institut VHJ Vítkovice, 1985, s. 186-353.
PIFFLOVÁ, Milena (ed.). Sociologie: soupis literatury z informačních pramenů Vědecké knihovny VHÚ [za léta 1968-1972]. Praha: Vojenský historický ústav, 1973. 41 s.
PITHART, Petr; CEPL, Vojtěch (sestavili). Vybrané otázky sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1966. 41 s.
PITRONOVÁ, Blanka (ed.). Vznik a vývoj průmyslových oblastí: teorie a metody výzkumu: sympozium Opava 15.-16. listopadu 1966. [1], Ostravská průmyslová oblast ve 20. století. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1967. 467 s.
PITTNER, Miroslav. Regulace-řízení-vedení: příspěvek k marxisticko-leninské analýze sociální podstaty řízení. 1. vyd. Praha: Academia, 1984. 238 s.
Rec.: KUZÍN, Jiří. SČ. 1986, roč. 22, č. 3, s. 292-294.
Podíl rodinného prostředí na vzniku sociálně patologických jevů: aktuální otázky rodiny a boje s negativními jevy: sborník referátů z celostátního vědeckého semináře s mezinárodní účastí. Olomouc: Krajský pedagogický ústav, 1986. 132 s.
Podmínky výchovy mládeže v průmyslových oblastech: referáty ze semináře, který se konal 18. a 19. května 1967 v Ostravě. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 1967. 83 s.
POKORNÁ, Lucie. Sociálně psychologická analýza dopisů mladých lidí hromadným sdělovacím prostředkům :(závěrečná zpráva). Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 190 s.
POMAIZL, Karel. Rozvoj a sbližování národů a národností za socialismu jako obecně teoretický problém. Problém vyřešení národnostní otázky v ČSSR. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1987. 111 s.
POMAIZL, Karel. Socialismus a nacionální vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 141 s.
Pomocný učební text pro semináře ze sociologie. 1. vyd. Brno: UJEP, 1969. 148 s.
PONDĚLÍČEK, Ivo; MORAVA, Karel. Metamorphoses in Czech movie-goers (1966-1969): an empiric sociological research. Prague: Czech Film Institute, 1969. 108 s.
PONDĚLÍČEK, Ivo; MORAVA, Karel; VESELÁ, Jaroslava. Proměny filmového hlediště v ČSR (1966-1968): empirický sociologický výzkum. Praha: Český filmový ústav, 1969. 97 s.
PORKET, Josef L. Úvod do sociologie práce a sociologického výzkumu: se zaměřením ke komplexním racionalizačním studiím ve stavebnictví. Praha: Ministerstvo stavebnictví, 1966. 79 s.
PORKET, Josef L. Podnik jako sociální systém. Bratislava: Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, 1967. 132 s.
POSPÍŠIL, Radomír. Volný čas: literatura a její propagace. 1. vyd. Praha: Památník národního písemnictví, 1982. 103 s.
Postavení odvětví rozvoje člověka ve společenském reprodukčním procesu: sborník statí z mezinárodního teoretického semináře konaného ve dnech 23.-24. 10. v Brně. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Právnická fakulta, 1985. 417 s. ve 2 sv.
Postoje české veřejnosti k ochraně přírodního prostředí: závěrečná zpráva o řešení výzkumného úkolu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1975. 138 s.
Práce vojenské politické akademie Klementa Gottwalda: Sociologie a armáda. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 168 s.
Pracovní kolektiv a utváření osobnosti: sborník referátů a diskusních příspěvků přednesených na symposiu pořádaném ve dnech 25. - 27. 9. 1986 v Harrachově. 1. vyd. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 281 s.
Rec.: KUSÁ, Zuzana. Sociológia. 1989, roč. 21, č. 1, s. 120-123.
Pracující diabetici a léčebný režim: klinika, sociologie, psychologie: Poznatky z výzkumu, který byl konán mezi zaměstnanými diabetiky okresu Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: KÚNZ, 1976. 57 s.
Pracující mládež v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti v ČSSR: sborník přednášek z celostátního vědeckého semináře. Olomouc: Socialistická akademie: Pobočka čs. sociologické společnosti ČSAV v Olomouci, 1978. 101 s.
Pracující mládež v etapě výstavby rozvinuté socialistické společnosti v ČSSR: sborník referátů z celostátního vědeckého semináře. Olomouc: Československá sociologická společnost při ČSAV v Olomouci. 1982. 178 s.
Právo a sociologie: schváleno výnosem ministerstva školství ČSN čj. 25756/77-31 ze dne 1. února 1978 jako učebnice pro právnické fakulty. 1. vyd. Praha: Panorama, 1978. 277 s.
PRCHLÍK, Miroslav. Úvod do normální psychologické gerontologie: příspěvek k psychologické a sociálně psychologické problematice starých občanů. 2. část, Poznatky z průzkumu postojů jak starých občanů, tak veřejného mínění o stáří. Praha: Výzkumný ústav sociálního zabezpečení, 1971. 123 s.
Problematika rozvoje pracovní a společenské angažovanosti zemědělské populace v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 13.-15. 10. 1980 v Alšovicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 94 s.
Problémy pracující mládeže: sborník referátů z celostátního vědeckého semináře v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 26.-29. 5. 1980. Olomouc: Socialistická akademie: Sekce sociologie mládeže Čs. sociologické společnosti při ČSAV, 1980. 85 s.
Problémy řízení sociálních procesů: sborník: II. celostátní seminář. Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1978. Různé stránkování.
Problémy soudobé sociologie. Praha: Universita Karlova, 1968. 127 s.
Problémy výzkumu osobnosti vysokoškolského studenta: materiály ze IV. sociologického semináře pořádaného pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Ústavem marxismu-leninismu pro vysoké školy v Praze, pobočkou Čs. sociologické společnosti a pobočkou Čs. pedagogické společnosti v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 1968. 446 s.
Programové otázky rozvoje estetické výchovy: sborník příspěvků ze semináře. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 45 s.
PROCHÁZKA, Jaroslav. Sociologické aspekty vědeckotechnické revoluce: nástin kursu. Část 3. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 78 s.
PROCHOVNÍK, Štěpán. Sociologické problémy fluktuace pracovních sil. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1969. 140 s.
PROVAZNÍK, Vladimír. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Studie bydlení starých lidí. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 80 s.
PRŮCHA, Jan. Perspektivy vzdělání. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 109 s.
PRŮCHA, Jan. Potřeby socialistické společnosti a vzdělání. 1. vyd. Praha: Academia, 1983. 167 s.
PRŮCHA, Milan. Kult člověka. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 60 s.
PŘADKA, Milan. Vybrané problémy vztahu výchovy a prostředí. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983. 173 s.
PŘADKA, Milan; PŘADKOVÁ, Svatomíra. Kapitoly ze sociologie výchovy. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1985. 110 s.
PŘADKOVÁ, Svatomíra. Statistika pro sociology. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 143 s.
PŘADKOVÁ, Svatomíra; GREGOR, Miroslav. Statistika pro sociology. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1988. 141 s.
Přehled zahraničních a československých sociologů venkova. Praha: Institut sociologie venkova a historie zeměd. při Výzkum. ústavu ekonomiky zeměd. a výživy, 1966. 25 s.
PŘÍHODOVÁ, Růžena. Bibliografie výzkumných prací z oblasti sociálních věcí 1957-1987. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1987. 71 s.
Přílohová část ke studiu sociologické sekce ÚFS ČSAV o společenské integraci Cikánů v ČSSR. Praha: ÚFS ČSAV, 1975. 142 s.
Příspěvky k dějinám sociologie. Praha: Universita Karlova, 1970. 120 s.
Příspěvky k otázkám soužití pracovníků v závodech. Pardubice: Dům techniky ČVTS, 1973. 221 s.
Příspěvky k sociologii města a bydlení. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1966. 171 s.
Příspěvky k sociologii venkova. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1966. 188 s.
Psychologické a sociologické faktory rozhodování ve VHJ a podnicích. 3. etapa. Přílohy. Praha: Institut československého komitétu pro vědecké řízení, 1973. 145 s.
PURŠOVÁ, Jana. Vývoj systémových teorií společnosti: ke kritice buržoazní filozofie a sociologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1984. 284 s.
Rec.: BERKA, Karel. SČ. 1985, roč. 21, č. 2, s. 206-210.
RÁB, Václav; DOROTÍKOVÁ, Soňa (eds.). Všestranný rozvoj socialistické osobnosti: sborník. 1. vyd. Praha: Horizont, 1984. 105 s.
RADVANOVÁ, Senta. Manželství a rodina v ČSSR. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964. 158 s.
RADVANOVÁ, Senta. O rodině, manželství a dětech. 1. vyd. Praha: Panorama, 1978. 167 s.
Rec.: ZUKALOVÁ, Oľga. Sociológia. 1979, roč. 11, č. 2, s. 184-185.
RANDLÍKOVÁ, Anna; MAŘÍKOVÁ, Iva; POKORNÁ, Lucie. Výzkum kulturního života mládeže: tematický úkol VIII-5-8/2-3: projekt. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1978. 200 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
RANDLÍKOVÁ, Anna; NĚMEC, Václav (eds.). Hromadné sdělovací prostředky - mládež - kultura. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 280 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
RANDLÍKOVÁ, Anna. Zájmová umělecká činnost učňovské a dělnické mládeže: výzkumná sonda. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 156 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
RANDLÍKOVÁ, Anna. Kulturní život mládeže: tematický úkol státního programu základního výzkumu: závěrečná studie. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1980. 121 s.
RANDLÍKOVÁ, Anna (ed.). Umění jako prostředek ideologické a estetické výchovy mládeže: sborník statí. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 160 s.
RAUSCHEROVÁ, Marie (ed.). Průmyslová psychologie a sociologie: výběr knih a článků. Praha: Státní knihovna ČSSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1966. 28 s.
RAUSCHEROVÁ, Marie (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: výběr literatury z r. 1966. Praha: Státní knihovna ČSSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1967. 8 s.
RAUSCHEROVÁ, Marie (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: Výběr literatury z r. 1967. Praha: Státní knihovna ČSSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1968. 15 s.
RECHCÍGL, Miloslav. The Czechoslovak Contribution to World Culture. The Hague: Mouton & Co, 1964. 682 s.
RECHCÍGL, Miloslav (ed.). Czechoslovakia past and present. Vol 1, Political, international, social, and economic aspects. The Hague: Mouton, 1968. 885 s.
RECHCÍGL, Miloslav (ed.). Czechoslovakia past and present. Vol. 2, Essays on the Arts and Sciences. The Hague: Mouton, 1968, s. 886-1889.
REICHEL, Jiří. K některým možnostem aplikace sociologie v defektologii. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 1976. 112 s.
RICHTA, Radovan. Člověk a technika v revoluci našich dnů. Praha: Čs. společnost PVZ, 1963. 85 s.
Rec.: BAREŠ, Gustav. SČ. 1965, roč. 1, č. 4, s. 451-454.
RICHTA, Radovan. Komunismus a proměny lidského života: k povaze humanismu naší doby. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1963. 54 s.
Rec.: BAREŠ, Gustav. SČ. 1965, roč. 1, č. 4, s. 451-454.
RICHTA, Radovan. Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1966. 236 s.
Rodina-mládež-kultura. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1979. 223 s.
Rec.: HUDEČEK, Jaroslav. SČ. 1981, roč. 17, č. 2, s. 200-204.
ROLLOVÁ, Věra. Vybrané skupiny rodin z hlediska zvýšené potřeby péče společnosti. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1983. 115 s.
ROTTEROVÁ, Božena; ČÁP, Jan. Výchova aktivity mládeže ve volném čase: pedagogické a psychologické otázky volného času žáků základních devítiletých škol, výběrových škol a učňů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 158 s.
ROUČEK, Josef S.; PATTERSON, N. J. (eds.). Readings in contemporary American sociology. [S.l.]: Littlefield, Adams & Co., 1961. 716 s.
Rozvoj marxistické sociologické teorie a cesty jejího vstupu do praxe (na příkladu zkoumání problematiky potřeb, zájmů a hodnot): sborník příspěvků. Harrachov: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1983. 94 s.
RUML, Vladimír; MUŽÍK, Josef aj. Empirie, teorie a praxe ve společenských vědách. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. 180 s.
Rec.: FRANĚK, Rudolf; HOLDA, Dalibor. SČ. 1979, roč. 15, č. 5, s. 502-505.
RUSŇÁK, Josef. Teorie řízení. 1. část, Vybrané statě k marxistické sociologii práce v zemědělském podniku. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1976. 121 s.
RŮŽIČKA, Jiří; TOMŠÍK, Miloslav aj. Psychologie a sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 278 s.
RŮŽIČKA, Jiří. Sociální psychologie práce. Praha: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR, 1976. 101 s.
RŮŽIČKA, Jiří. Psychologie v práci s lidmi: sociálně psychologický rozbor. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1978. 232 s.
Rec.: VLÁČIL, Jan. SČ. 1978, roč. 14, č. 5, s. 519-521.
RŮŽIČKA, Jiří aj. Rukověť ke skriptu psychologie a sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 192 s.
RŮŽIČKA, Ladislav. Sebevražednost v Československu z hlediska demografického a sociologického: studie ČSAV č. 1/1968. 1. vyd. Praha: Academia, 1968. 155 s.
Rec.: LANGMEIEROVÁ, Dana. SČ. 1969, roč. 5, č. 3, s. 345-348.
RŮŽIČKA, Richard (ed.). Územní aspekty životního způsobu v současné etapě vývoje ČSSR: sborník příspěvků ze semináře konaného ve dnech 1. až 3. června 1987 v Mikulově na Moravě. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1988. 169 s.
RŮŽIČKA, Richard. Základy marxisticko-leninské sociologie. 3. díl. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1989. 107 s. ISBN 80-7081-018-1.
RYCHTAŘÍK, Karel. Čas náš vezdejší. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1968. 163 s.
RYCHTAŘÍK, Karel. Sociální svět armády. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1971. 235 s.
RYCHTAŘÍK, Karel. Sociologie na cestách poznání. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 273 s.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1979, roč. 15, č. 1, s. 117-120.
RYCHTAŘÍK, Karel. Sociologie a ideologie. Praha: Rudé právo, 1982. 8 s.
RYCHTAŘÍK, Karel. Sociologie poznání a přeměny světa. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 275 s.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1986, roč. 22, č. 2, s. 178-182.
Rec.: SUCHÝ, Juraj. Sociológia. 1987, roč. 19, č. 1, s. 112-116.
RYCHTAŘÍK, Karel. Sociologie znepokojujících otázek. 1. vyd. Praha: Horizont, 1987. 110 s.
RYŠAVÝ, Zdeněk. Prostorové uspořádání ostravské vybavenosti: geografický rozbor obchodní sítě a sítě služeb. I. díl, Postavení Ostravy, vývoj vybavenosti a její dostupnost. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 92 s.
RYŠAVÝ, Zdeněk. Prostorové uspořádání ostravské vybavenosti: geografický rozbor obchodní sítě a sítě služeb. II. díl, Síť středisek a jejich poloha, zhodnocení úrovně vybavenosti. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1971. 189 s.
RYŠAVÝ, Zdeněk; MUSIL, Jiří. Komplexní zhodnocení poválečné sídlištní výstavby v ČSR Nové obytné soubory v ČSR 1946-1970: rozbor skladby a polohy nových sídlišť ve světle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970 a typologie nových sídlišť. 2. sv., Tabulky a grafy. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1980. 63 s.
RÝZNAR, Ladislav; LIŠKOVÁ, Libuše. Úkoly sociologie a sociální psychologie v plánování a řízení sociálních procesů: sborník referátů z konference ČSVTS a Čs. sociologické společnosti při ČSAV, Praha 28.-29. března 1984. Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1984. 167 s.
RÝZNAR, Ladislav; ILLNER, Michal; JUNGMANN, Bohumil. Výzkum městských národních výborů I. a II. kategorie: závěrečná zpráva. Praha: Ústav státní správy; Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1988. 239 s.
ŘEHÁK, Jan (ed.). Kapitoly ze sociologických metod a technik. III., Statistická analýza dat a kauzální závěry: sborník ze semináře Živohošt 1980. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1980. 163 s.
ŘEHÁK, Jan (ed.). Kapitoly ze sociologických metod a technik. IV., Škálování a kvantifikace. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1981. 122 s.
ŘEHÁK, Jan (ed.). Kapitoly ze sociologických metod a technik. V., Typy, typologie a metody jejich vytvářeni: Cikháj 10.10.-14.10.1983. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1983. 213 s.
ŘEHÁK, Jan; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 397 s.
Rec.: FABIAN František. SČ. 1987, roč. 23, č. 4, s. 388-390.
Rec.: SCHENK, Juraj. Sociológia. 1987, roč. 19, č. 2, s. 214-218.
ŘEHÁKOVÁ, Věra. O předmětu zkoumání sociologické vědy. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko Vysoké školy báňské, 1969. 36 s.
SAK, Petr. Sociální vývoj mládeže. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 105 s.
Rec.: KABÁTEK, Aleš; CHARVÁT, František. SČ. 1986, roč. 22, č. 4, s. 415-419.
SAK, Petr; KABÁTEK, Aleš; JEŘÁBEK, Hynek. On theoretical and methodological problems of youth research. Prague: Czechoslovak Academy of Sciences, Institute for Philosophy and Sociology,1988. 158 s. ISBN 80-7007-001-3.
SAK, Petr; ČERMÁKOVÁ, Marie; HUDEČEK, Jaroslav. Mládež v procesu společenské reprodukce a její podíl na intenzifikaci sociálně ekonomického rozvoje. Praha: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1989. 176 s.
SALAJKA, Milan. Rasy a rasismus ve světě. Praha: Lidová demokracie, 1967. 70 s.
SALZMANN, Zdeněk; SCHEUFLER, Vladimír. Komárov: a Czech farming village. New York: Holt, 1974. x, 150 s. Case studies in cultural anthropology. ISBN 0-03-086290-6.
SAVICKÝ, Ivan (ed.). International selective bibliography on leisure. Part two, Europe (1969-1973). Prague: European Centre for Leisure and Education, 1974. 73 s.
Sborník materiálů z celostátního semináře „Sociologie práva“.: Socialistická akademie v prosinci 1966 v Liblicích u Mělníka. 1. část. Praha: Socialistická akademie, 1967. 66 s.
Sborník materiálů z celostátního semináře „Sociologie práva“.: Socialistická akademie v prosinci 1966 v Liblicích u Mělníka. 2. část. Praha: Socialistická akademie, 1967, s. 67-95.
Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě. Řada B. 4, K otázkám sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 77 s.
Sborník prací pedagogické fakulty v Ostravě. Řada B. 7, K otázkám sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 21 s.
Sborník příspěvků ze semináře sekce sociologie rodiny a sekce sociologie kultury a volného času: rodina a kulturní rozvoj v současné československé společnosti. Mladá rodina v současném Československu. 1. vyd. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1988. 154 s.
Sborník referátů přednesených na vědecké konferenci k problémům vědeckého řízení a sociologie zdravotnictví: Hrubá Skála, listopad 1967. Hradec Králové: Krajský ústav národního zdraví, 1968. 288 s.
Sborník referátů ze semináře „Prevence rozvodovosti“, pořádaného sekcí sociologie rodiny Československé sociologické společnosti při ČSAV v Chotěboři dne 27. - 28. září 1977. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1978. 234 s.
Sborník sociologických průzkumů studentů. Praha: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1966. 163 s.
Sborník statí ze seminářů sekce sociální patologie od roku 1979 až 1981. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 203 s.
SEDLÁČEK, Jan. Pojem inteligence v sociologii: analýza a kritika. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1969. 125 s.
SEDLÁČEK, Jan. Východiska Durkheimovy sociologie: analýza a kritika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979. 147 s.
Rec.: SKŘÍTECKÝ, Jaroslav. SČ. 1984, roč. 20, č. 5, s. 550-553.
SEDLÁČEK, Josef; HOLMAN, Jindřich. Sociologický průzkum migrace z pohraničí. České Budějovice: Český statistický úřad - krajské oddělení, 1971. 114, [24] s. Obálkový název: Sociologický průzkum pohraničí.
SEDLÁČEK, Otto. Sociologická problematika malých pracovních skupin. Praha: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků chemického průmyslu, 1968. 31 s.
SEDLÁK, Jaromír. Marxisticko-leninská teorie tříd a třídního boje. 1. vyd. Praha: SNPL, 1959. 110 s.
SEDLÁK, Jaromír. Globální problémy lidstva: ke konstituování a perspektivám marxisticko-leninské a ke kritice nemarxistické globalistiky. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 303 s.
Rec.: PAVLÍK, Petr. SČ. 1987, roč. 23, č. 2, s. 195-196.
SEDLÁK, Jiří. Otázky sociálního učení. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně v Brně, 1984. 357 s.
SEDLÁK, Jiří. Metody aktivního sociálního učení. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 160 s.
SEDLÁŘ, Richard (ed.). Sborník k 70. narozeninám univ. prof. PhDr. Karla Gally, DrSc. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1971. 19 s.
SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studentek Pedagogických škol ve vztahu k religiozitě. Brno: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 159 s.
SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících Ekonomických škol Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě. Brno: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 208 s.
SEKOT, Aleš. Světonázorová a hodnotová orientace studujících středních škol uměleckého typu Jihomoravského kraje ve vztahu k religiozitě. Brno: Ústav vědeckého ateismu ČSAV, 1981. 159 s.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství. 1. vyd. Praha: Horizont, 1981. 142 s.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy náboženství a sekularizace. Praha: Sekretariát pro věci církevní ministerstva kultury ČSR, 1981. 133 s.
SEKOT, Aleš. Sociologie náboženství. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 362 s.
Rec.: URBÁNEK, Eduard. SČ. 1987, roč. 23, č. 1, s. 104-106.
Rec.: KVASNIČKA, Bohumír; TOPOĽSKÁ, Daniela. Sociológia. 1986, roč. 18, č. 6, s. 703-704.
SEKOT, Aleš. Formy a metody světonázorové výchovy: zkušenosti s vědeckoateistickou výchovou mládeže. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1986. 103 s.
SELUCKÝ, Radoslav. Člověk a jeho volný čas: pokus o ekonomickou formulaci problému. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1966. 203 s.
SCHIMMERLING, Hanuš aj. Sociologické a sociálně-psychologické aspekty řídící činnosti vedoucích pracovníků v JZD: sociální role vedoucího pracovníka v JZD. Závěrečná zpráva. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1969. 154 s.
SCHIMMERLINGOVÁ, Věra. Výzkum života a potřeb starých lidí. Praha: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1982. 252 s.
SCHMALZOVÁ, Věra. Veřejné mínění a propaganda: přehled základní problematiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 60 s.
SCHMALZOVÁ, Věra. Buržoazní sociologie v NSR po 2. světové válce. Díl 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 75 s.
SCHNEIDER, Milan. Úvod do základů sociologického výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1974. 158 s.
SIRÁCKY, Andrej; RYCHTAŘÍK, Karel. Sociológia myslenia a činu: príspevok k aktuálnym otázkam rozvoja marxistickej sociológie v Československu. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1976. 138 s.
Rec.: HELÍK, Adam. SČ. 1976, roč. 12, č. 5, s. 520-523.
SLÁDKOVÁ, Stáňa. Postoje severočeské veřejnosti ke kultuře - k některým kulturním hodnotám a kulturním institucím. Ústí nad Labem: Krajské kulturní středisko, 1972. 91 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. O vývoji společnosti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1953. 22 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. Společenská podstata ethiky: úloha náboženské a positivistické ethiky u nás. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1956. 299 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. Sociometrické studie. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 162 s.
Rec.: BATTĚK, Rudolf. SČ. 1967, roč. 3, č. 3, s. 327-330.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 1. Praha: Socialistická akademie, 1966. 24, 27, [1] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 2. Praha: Socialistická akademie, 1966. [33] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 3. Praha: Socialistická akademie, 1966. [72] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Sociologie veřejného mínění: materiály ze semináře. Díl 4. Praha: Socialistická akademie, 1966. [56] s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Závod a člověk: význam institucionálních a pospolitostních vztahů v procesu identifikace pracovníků se závodem: teoretický projekt výzkumu. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1967. 135 s.
SLEJŠKA, Dragoslav aj. Člověk v závodě: výsledky sociologického výzkumu v závodě Prachovické cementárny a vápenice n.p. Praha: Sociologický ústav Československé akademie věd, 1968. 256 s.
SLEJŠKA, Dragoslav. Sociometrické výzkumy pracovních skupin. Hradec Králové: Institut pro sociální analýzu, 1970. 221 s.
SLEPIČKA, Alois. Venkov a/nebo město: lidé/sídla/krajina. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1981. 367 s.
Rec.: CHARVÁT, František; PATOČKA, Jan. SČ. 1984, roč. 20, č. 2, s. 194-197.
Rec.: MAJERČÁKOVÁ, Zuzana. Sociológia. 1984, roč. 16, č. 2, s. 257-261.
SLEPIČKA, Alois. Přeměny venkova: venkov našeho věku. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1989. 387 s. ISBN 80-205-0019-7.
SLEPIČKA, Pavel. Sociální interakce ve sportovní činnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 127 s.
SLEZÁK, Lubomír. Združstevněná vesnice: k historii socialistické přestavby zemědělství brněnského kraje v letech 1949-1959. 1. vyd. Brno: Blok, 1981. 183 s.
SLUNÉČKOVÁ, Jana. Právní vědomí: vybrané problémy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 100 s.
Rec.: KUČERA, Stanislav. SČ. 1986, roč. 22, č. 5, s. 540-542.
SMOLKA, František. Teze pro funkční školení ředitelů a zástupců ředitelů ZDŠ: I. úvod do studia psychologie; II. úvod do sociologie výchovy. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1971. 26 s.
SMRČKA, Ferdinand. Rozhovory s rodiči: úvahy nad dopisy posluchačů rozhlasového cyklu Hovoříme s rodiči. 1. vyd. Praha: SPN, 1966. 150 s.
SMRČKA, Jaroslav. Procedury a techniky sociologie průmyslu. Praha: Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, 1966. 129 s.
SMUTNÁ, R. Zdravotní a sociální stav občanů vyššího věku: (studie z jednoho pražského obvodu). Praha: Novinář, 1987. 91 s.
SOBOTKA, Ladislav M.; JIRKOVÁ, Marie. Demokratizace vzdělání v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 427 s.
Rec.: GRULICH, Vladimír. SČ. 1979, roč. 15, č. 5, s. 508-511.
Rec.: HORANSKÝ, Maxmilián. Sociológia. 1979, roč. 11, č. 2, s. 182-184.
Socialistický způsob života: sborník referátů z panelové diskuse k výsledkům konkrétních sociologických výzkumů. Brno: Socialistická akademie, 1978. 82 s.
Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty sympozia. I. Brno: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1982. 228 s.
Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty sympozia. II. Brno: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1984. 246 s.
Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty sympozia. III. Brno: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1986. 226 s.
Socialistický způsob života jako sociální realita: pracovní texty symposia. IV. Brno: Katedra marxisticko-leninské sociologie Filozofické fakulty UJEP, 1988. 217 s.
Sociálně politická funkce potřeb a zájmů v budování rozvinuté socialistické společnosti: sborník materiálů ze semináře uspořádaného v Táboře 24. a 25. listopadu 1978. 1. vyd. Praha: Horizont, 1979. 111 s.
Sociálně politické rysy dnešní mladé generace ČSSR a některé příčiny protispolečenských jevů v této oblasti. Praha: Studijní a analytická skupina ministra vnitra, 1965.
Rec.: NAVAROVÁ, Růžena. SČ. 1967, roč. 3, č. 5, s. 605-609.
Sociální plánování v zemědělství: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 6. - 8. 1. 1975 v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích u Mělníka. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 219 s.
Sociální psychologie. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1965. 190 s.
Sociální skupiny: Materiály z celostátního semináře v Brně, [který se konal ve dnech 10.-11. listopadu 1965]. Praha: Socialistická akademie, 1966. 51 s.
Sociolog v hospodářské organizaci a příprava 7. pětiletky: sborník tezí referátů ze semináře konaného v Brně ve dnech 13.-15. října 1980. Brno: Československá sociologická společnost při ČSAV, pobočka v Brně: Sociologická akademie ČSR, městský výbor Brno, 1981. 99 s.
Sociologická čítanka: antologie z děl význačných sociologů 19. a 20. století. Praha: Vysoká stranická škola, 1965. 165 s.
Sociologická čítanka I. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1967. 77 s.
Sociologická čítanka 2. díl. Texty z autorů 20. století. 1. vyd. Praha: SPN, 1967. 187 s.
Sociologické a psychologické problémy při rozvoji automatizace a robotizace: sborník přednášek z konference Komise ČR ČSVTS pro automatizaci a robotizaci, Pardubice 11.-12. 2. 1987. Pardubice: Dům techniky ČSVTS, 1987. 93 s.
Sociologické aspekty kooperace a integrace v zemědělství: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 28. a 29. září 1973 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích u Mělníka. 1. vyd. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 139 s.
Sociologické faktory ovlivňující rozhodování ve VHJ a podnicích (předvýzkum). [5. etapa řešení úkolu E-2-1.2.3]. Praha: Institut českoslov. komitétu pro vědecké řízení, 1973. 106 s.
Sociologické problémy organizace a řízení práce zemědělských podniků v podmínkách VTR a z toho vyplývající vliv na pracující v zemědělství: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 19. - 21. září 1979 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Alšovicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 80 s.
Sociologický výzkum filmového hrdiny. 2. Kódovací příručka. Praha: Československý filmový ústav, 1967, s. 98-219.
Sociologický výzkum sociální diferenciace osazenstva průmyslového závodu. II. díl. Praha: Ústav sociálně politických věd University Karlovy, oddělení sociologických výzkumů, 1968. 249 s.
Sociologie: soupis sociologické literatury z fondu věd. odd. Krajské knihovny v Českých Budějovicích. České Budějovice: Krajská knihovna, 1967. 21 s.
Sociologie: určeno pro posluchače PGS. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1973. 74 s.
Sociologie a armáda. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1965. 168 s., [82 s. příl.].
Rec.: KREJČÍ, Jaroslav. SČ. 1965, roč. 1, č. 6, s. 723-726.
Sociologie a vědecký komunismus: vědecké informace ústavu marxismu leninismu pro vysoké školy. Praha: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1966. 411 s.
Sociologie armády. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1968. 236 s.
SOKOLOVÁ, Gabriela (ed.). Závěrečná zpráva z výzkumu soudobých národnostních vztahů na Ostravsku. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1972. 361 s.
SOKOLOVÁ, Gabriela aj. Současný rozvoj národnostních kultur na Ostravsku: výsledky sociologického výzkumu v okresech Frýdek-Místek a Karviná. 1. vyd. Ostrava: Profil, 1978. 333 s.
SOKOLOVÁ, Gabriela. Společenské proměny současného Třinecka: (na základě sociologického výzkumu). Opava: Slezský ústav ČSAV, 1985. 136 s.
SOKOLOVÁ, Gabriela. Soudobé tendence vývoje národností v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 216 s.
SOLAŘ, Josef. Průmyslová sociologie: vybrané kapitoly: sborník přednášek ze semináře o průmyslové sociologii. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1966. 72 s.
SOLAŘ, Josef; OSECKÝ, Pavel; MOŽNÝ, Ivo. Jak se máte? 1. vyd. Brno: Čs. televize, 1967. 76 s.
SOLAŘ, Josef. Úvod do dějin sociologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 63 s.
SOLAŘ, Josef. Úvod do sociologie politiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 102 s.
SOLDAN, Fedor. Sociální umění: sociální malířství a sochařství dvacátých a třicátých let. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1980. 124 s.
SOUČEK, Jan aj. Sociální psychologie mládeže: vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 144 s.
SOUČEK, Jan; HRABAL, Vl.; WÁGNEROVÁ, J. Sociometrie: pracovní text pro potřeby škol. 1. vyd. Praha: Krajský pedagogický ústav, 1969. 50 s.
Soudobá teoretická sociologie na západě: příspěvky ke kritické analýze. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 238 s.
SOUKUP, Miroslav. Strategie pro rozvoj zemské civilizace: reprodukce globálního antropoekologického komplexu v procesu sebeorganizace lidstva. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 406 s.
Rec.: CHARVÁT, František; PECEN, Jaroslav. SČ. 1986, roč. 22, č. 2, s. 177-178.
Společenský význam a metodika výzkumu veřejného mínění: sborník materiálů ze semináře v Měříně. 1. vyd. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1973. 141 s.
Společenský význam výzkumů veřejného mínění: referát a diskusní příspěvky ze semináře konaného dne 5. - 6. 5. 1972: sborník. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1972. 110 s.
SRB, Vladimír. Metody a techniky sociologického výzkumu. Praha: Vysoká škola politická, 1965. 96 s.
SRB, Vladimír. Úvod do demografie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1965. 225 s.
SRB, Vladimír; KUČERA, Milan; RŮŽIČKA, Ladislav. Demografie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 611 s.
Rec.: VOJTKO, Daniel. Sociológia. 1972, roč. 4, č. 3, s. 262-265.
SRB, Vladimír; KUČERA, Milan. Tendence demografického vývoje ve světě. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. 1984. 135 s.
SROVNAL, Jindřich. Kam kráčí lidstvo? Royaumontská konference o kritériích a ideálech pokroku. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1962. 143 s.
STANÍČKOVÁ, Radoslava. Sociologie kultury. Díl I. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1982. 195 s.
STANÍČKOVÁ, Radoslava. Sociologie kultury. Díl II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1983. 200 s.
STANÍČKOVÁ, Radoslava. Sociologie kultury. Díl III. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989. 127 s.
STAŇKOVÁ, Olga aj. Sociologicko-antropologické vazby medicíny. 1. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1969. 77 s.
STEIN, Vladimír. Techniky průzkumu veřejného mínění. Brno: Krajské kulturní středisko, 1968. 177 s.
STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr; HAVLÍKOVÁ, Libuše. Sociologie v ČSSR 1983: bibliografická ročenka. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 131 s.
STEJSKAL, Karel. Prameny k úkolům státního plánu základního výzkumu: soupis časopiseckých článků, recenzí, zpráv a významných citovaných pramenů k problematice sociálního plánování, způsobu života a sociální struktury se zvláštním zřetelem k rozvoji dělnické třídy v časopisech Sociologičeskije issledovanija, Sociologický časopis, Sociológia a Sociologičeski problemi za léta 1976-1981. Liberec: Knihovna Václava Kopeckého, 1982. 132 s.
STEJSKAL, Karel; ČUMPL, Stanislav. Prameny k úkolům státního plánu základního výzkumu: soupis časopiseckých článků, recenzí, zpráv a významných citovaných pramenů k problematice sociálního plánování, způsobu života a sociální struktury se zvláštním zřetelem k rozvoji dělnické třídy v časopisech Sociologičeskije issledovanija, Sociologický časopis, Sociológia a Sociologičeski problemi za léta 1980-1984. Liberec: Knihovna Václava Kopeckého, 1985. 175 s.
STEJSKAL, Karel; FILIP, Petr. Sociologie v ČSSR 1984: bibliografická ročenka. Ústí nad Labem: Sociálně ekonomický ústav ČSAV; Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV; Liberec: Vědecká knihovna V. Kopeckého, 1987. 142 s.
STOKLASA, Jaroslav. Společenský rozvoj a životní prostředí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1983. 108 s.
Stranické vzdělávání v Severomoravském kraji - studijní rok 1972-1973: závěrečná zpráva sociologického průzkumu. Ostrava: Severomoravský krajský výbor KSČ, 1973. 254 s.
STRMISKA, Zdeněk. Současné teorie společenské struktury: materiál z celostátního semináře v Brně. Praha: Socialistická akademie, 1966. 74 s.
STRMISKA, Zdeněk. Otázky marxistické sociologie: prvá část teoretického projektu: „Společenská skutečnost jako systém a struktura“. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1967. 163 s.
STRMISKA, Zdeněk. Sociální systém a strukturální rozpory společností sovětského typu. 1. vyd. Köln: Index - Společnost pro českou a slovenskou literaturu v zahraničí, 1983. 315 s.
STRMISKA, Zdeněk. Change and stagnation in Soviet-type societies: a theorethical framework for analysis. Köln: Index, 1989. 115 s.
STRNAD, Miroslav (ed.). Sociologie: seznam publikací z fondu Vědecké a lidové knihovny v Liberci. Liberec: Vědecká a lidová knihovna, 1969. 22 s.
Studie o vývoji průmyslu a průmyslových oblastí. 3: závěrečná zpráva z výzkumu soudobých národnostních vztahů na Ostravsku. Opava: Slezský ústav AV ČR, 1972. 359 s.
Studie ze sociologie průmyslu a organizace. Praha: Universita Karlova, 1975. 109 s.
SUDA, Zdeněk. La division internationale socialiste du travail: le système communiste face à l'integration. Leyden: A. W. Sijthoff, 1967. 181 s.
SUCHÝ, Oldřich; ŠVANCAR, Zdeněk. Mládež a kriminalita. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1972. 272 s.
Rec.: SLOBODA, Marcel. Sociológia. 1973, roč. 5, č. 5, s. 477-479.
SVĚTLÝ, Jaroslav. Hodnoty a hodnocení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 204 s.
SVITÁK, Ivan. Sociologie filmu: slovníková hesla. Praha: Filmový ústav, 1967. 103 s.
Symposion o koncepci dějin československé sociologie: teze přednášek a referátů: Brno 19. a 20. červen 1967. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1967. 31 s.
ŠAFÁŘ, Zdeněk (ed.). K některým otázkám kritiky současných buržoasně filosofických, politických a sociologických teorií. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1975. 137 s.
ŠAMALÍK, František. Úvod do sociologie práva a politiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 46 s.
ŠAMALÍK, František. Právo a společnost. 1. vyd. Praha: Academia, 1965. 370 s.
ŠAMALÍK, František. Nárys problémů sociologie organizace: určeno pro posluchače právnické fakulty. 1. vyd. Praha: SPN, 1966. 70 s.
ŠAMALÍK, František. Člověk a instituce: antinomie moderní demokracie. Praha: Svoboda, 1967. 355 s.
ŠAMALÍK, František (pod pseudonymem A. Ostrý). Československý problém. Köln: Index, 1972. 355 s.
ŠANDERA, Jiří (ed.). Výzkum rodiny. I, Semináře o rodině, Praha 1986-1987. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1987. 113 s.
ŠANDERA, Jiří (ed.). Výzkum rodiny. II, Semináře o rodině, Praha 1987. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1988. 77 s.
ŠANDERA, Jiří (ed.). Výzkum rodiny. III, Semináře o rodině, Praha 1988. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1988. 83 s.
ŠANDERA, Jiří (ed.). Výzkum rodiny. V, Semináře o rodině, Praha 1989. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1989. 88 s.
ŠEDA, Jaroslav. Hudební umění a jeho podíl na šíření kulturních hodnot. Praha: Ústav pro výzkum kultury, Divadelní ústav, 1986. 202 s.
ŠEMRINEC, Jiří. Sociologická typizace lesních závodů ČSR. 1. vyd. Praha: VN MON, 1986. 38 s.
ŠIKLOVÁ, Jiřina (pod pseudonymem MATULOVÁ, Nina). Deník staré paní. 1. vyd. Praha: MONA, 1986. 95 s.
ŠÍMA, Jiří. Sociologické aspekty profesní a geografické mobility pracovních sil v zemědělství USA a západoevropských zemí: Studijní zpráva. Praha: Ústředí zemědělského a potravinářského výzkumu - Ústav vědeckotechnických informací, 1968. 93 s.
ŠÍMA, Jiří. Výzkum názorů a postojů pracujících v zemědělství: závěrečná zpráva. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkum. ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 62 s.
ŠÍMA, Jiří; VANĚČEK, Petr. Názory zemědělského a venkovského obyvatelstva na vybrané otázky pracovního a životního prostředí na vesnici. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství při Výzkumném ústavu ekonomiky zemědělství a výživy, 1970. 82 s.
ŠIMÁČKOVÁ, Božena; BRŮHA, J. (eds.). Přehled sociologické literatury 1960-1965. Praha: Státní knihovna ČSSR, 1965. 16, 319 s.
ŠIMEK, Milan (ed.). Sociologický výzkum v osvětě: Sborník překladů ze zahr. tisku. Praha: Osvětový ústav, 1964. 66 s.
ŠIMEK, Milan. Kulturní život dnešní vesnice. 1. vyd. Praha: Ústav pro výzkum kultury v Praze, 1981. 158 s.
ŠIMEK, Milan. Kultura - socialistická společnost - osobnost: sborník z mezinárodní konference konané v květnu 1987 v Praze. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 232 s.
ŠMAHEL, František. Pražské universitní studentstvo v předrevolučním období 1399-1419: statistickosociologická studie. Praha: Academia, 1967. 91 s.
ŠMAJS, Josef. Sociální funkce vědy. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988. 136 s.
Rec.: HORYNA, Břetislav. SČ. 1988, roč. 24, č. 6, s. 658-661.
ŠMAUS, Gerlinda. Der Kulturarbeiter der ČSSR: Versuch einer Berufsrolleanalyse. Bern: Herbert Lang, 1974. iv, 207 s. Europäische Hochschulschriften; Reihe XXII; Bd. 12. ISBN 3-261-01429-6.
ŠOLC, Miroslav; ZICH, František (eds.). K problematice metodiky propagandy: využívání poznatků pedagogiky, psychologie, logiky a sociologie v propagandě. 1. vyd. Praha: Horizont, 1978. 87 s.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. K některým otázkám sociologie rodiny. 1. vyd. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1976. 143 s.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. Rodina jak ji neznáte. Brno: Krajské kulturní středisko, 1976. 63 s.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. Rodina a její funkce v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1976. 152 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1979, roč. 15, č. 3-4, s. 413-415.
Rec.: TOMÁŠEK, Pavel. Sociológia. 1978, roč. 10, č. 3, s. 294-295.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. Socialistický způsob života a jeho formování v rodině. 1. vyd. Praha: Horizont, 1979. 203 s.
Rec.: MRKOSOVÁ, Milada. SČ. 1980, roč. 16, č. 5, s. 546-548.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. Socialistický způsob života. 1. vyd. Praha: SPN, 1979. 183 s.
Rec.: VÍTEČKOVÁ, Jana. SČ. 1980, roč. 16, č. 3, s. 324-327.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. Postavení ženy v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1984. 154 s.
Rec.: PLÁVKOVÁ, Olga. Sociológia. 1985, roč. 17, č. 3, s. 337-339.
ŠOLCOVÁ, Miroslava. Sociální politika KSČ. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 434 s.
Rec.: MOŠNER, Otakar. Sociológia. 1984, roč. 16, č. 5, s. 583-584.
ŠORM, František. Věda v socialistické společnosti: k otázkám společenské funkce vědy, řízení a organizace vědecké práce. 1. vyd. Praha: Academia, 1967. 85 s.
Rec.: TONDL, Ladislav. SČ. 1967, roč. 3, č. 5, s. 591-592.
ŠPAČEK, Josef. Sociologie rozvojových zemí. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 77 s.
ŠPAČKOVÁ, Marie. Ekonomická sociologie a psychologie: výběrová bibliografie: knihy a časopisecké články publikované v letech 1974-1975. Praha: Státní knihovna ČSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1977. 111 s.
ŠPAČKOVÁ, Marie. Ekonomická sociologie a psychologie: výběrová bibliografie: pokračující a doplňující soupis knih a článků podle stavu k 31. 12. 1976. Praha: Státní knihovna ČSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1978. 76 s.
ŠPAČKOVÁ, Marie. Ekonomická sociologie a psychologie: výběrová bibliografie: pokračující a doplňující soupis knih a článků podle stavu k 31. 12. 1977. Praha: Státní knihovna ČSR - Ústřední ekonomická knihovna, 1979. 60 s.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga; ŠOLCOVÁ, Miroslava; ZLOMEK, Stanislav (eds.). Studijní materiály pro kurs vybrané kapitoly ze sociologie. Díl 1. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969. 239 s.
ŠTÍPEK, Jaroslav (ed.). K sociálním výzkumům dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1976. 203 s.
ŠTÍPEK, Jaroslav. Pedagogická sociologie. Díl 1, Teorie a praxe sociologických výzkumů mládeže. 1. vyd. Praha: SPN, 1982. 35 s.
ŠTÍPEK, Jaroslav; CHALOUPKA, Luboš. Úvod do sociální patologie. Díl 6., Sebevražednost dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 57 s.
ŠTÍPEK, Jaroslav; CHALOUPKA, Luboš. Úvod do sociální patologie. Díl 5., Volný čas, parta a zájmová sféra obtížně vychovatelných dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 70 s.
ŠTRÁCHAL, Miroslav aj. Dokumentační přehled: společná bibliografie pobočky Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV, Ústí nad Labem a Knihovny Václava Kopeckého Liberec. Ústí nad Labem: ÚFS ČSAV, 1978. 34 s.
ŠUBRTOVÁ, Alena; PURŠ, Jaroslav (eds.). Dějiny populačního myšlení a populačních teorií. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1989. 691 s.
Rec.: SRB, Vladimír. SČ. 1990, roč. 26, č. 3, s. 225-227.
ŠUBRTOVÁ, Eva. Veřejné mínění a jeho výzkum: výběrová bibliografie. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění při FSÚ, 1986. 37 s.
ŠUMBERA, Zdeněk. Základní otázky efektivnosti prostředků masové informace a propagandy. 1. vyd. Praha: Novinář, 1982. 205 s.
Rec.: FILIPEC, Jindřich. SČ. 1983, roč. 19, č. 4, s. 448-449.
ŠVANDA, Ivan; HRABAL, Vladimír; FAZIK, Alexander. Učeň 1978. 1. vyd. Praha: SNTL, 1980. 140 s.
ŠVIGOVÁ, Milada. Sociální chování individua a skupin. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 84 s.
TALPA, Boleslav. Kapitoly z marxistické pedagogické sociologie. České Budějovice: Krajská pedagogicko-psychologická poradna, 1977. 55 s.
TAUBER, Jan B. (ed.). Otázky zemědělské mládeže: dílčí (předběžná) studie k výzkumnému úkolu „Výzkum základních problémů rozvoje kulturní činnosti na vesnici se zvláštním zřetelem k pohraničí“. Praha: ČSAZV, 1958. 408, 16, 16 s.
TAUBER, Jan. Kdo žije na vesnici: sociologická rozprava. 1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství České Budějovice, 1965. 187 s.
Rec.: SLEJŠKA, Dragoslav. SČ. 1966, roč. 2, č. 1, s. 85-88.
TAUBER, Jan (ed.). Sociologie venkova: některé kapitoly. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 200 s.
TAUBER, Jan B.; TAUBEROVÁ, Věra. Cesta sociologů venkova do Anglie, Irska a Skotska: zpráva o účasti Jana a Věry Tauberových na kongresu sociologů venkova v Maynooth u Dublina (21. - 26. 8. 1966) a o pobytu v Anglii, Irsku a Skotsku ve dnech 10. 8. - 5. 9. 1966. Praha: Institut sociologie venkova a historie zemědělství, 1966. 24 s.
TAUBER, Jan B. aj. Sociologie zemědělství a venkova. 1. díl, Část všeobecná. 1. vyd. Praha: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1968. 278 s.
TAUBER, Jan B. aj. Sociologie zemědělství a venkova. 2. díl, Část speciální. 1. vyd. Praha: Institut pro vzdělávání pracovníků v zemědělství a výživě, 1968. 313 s.
TAUBER, Jan; KOLAŘÍK, Josef (eds.). Historie české a slovenské sociologie venkova. Praha: Československá akademie zemědělská v Praze, 1969. 368 s.
TAUBEROVÁ, Věra. Předmět marxisticko-leninské sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 130 s.
Teoretické a metodologické otázky výzkumu mládeže: sborník referátů ze semináře pořádaného sekcí sociologie mládeže Československé sociologické společnosti při ČSAV. 1. vyd. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1987. 119 s.
TEPLÝ, Zdeněk; ADAMEC, Čeněk. Tělesná výchova, sport a pohybová rekreace v životě občanů ČSR. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1977. Nestr.
Texty ke studiu sociální psychologie. I. část. Praha: Vysoká stranická škola, 1965. 93 s.
Texty ke studiu sociální psychologie. II. část. Praha: Vysoká stranická škola, 1965. 127 s.
Texty ke studiu sociální psychologie. III. část. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1966. 137 s.
Texty ke studiu sociální struktury a stratifikace. Díl I. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 117 s.
Texty ke studiu sociální struktury a stratifikace. Díl II. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 136 s.
Texty ke studiu sociologie průmyslu. I. díl. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 149 s.
Texty ke studiu sociologie průmyslu. II. díl. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 91 s.
Texty ke studiu sociologie rodiny. I. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 181 s.
Texty ke studiu sociologie rodiny. II. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ. Katedra marxistické sociologie, 1967. 121 s.
TLUSTÝ, Vojtěch aj. Sociologie pro studenty medicíny 1. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 208 s.
TLUSTÝ, Vojtěch aj. Sociologie pro studenty medicíny 2. O lékařské sociologii. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 196 s.
TOMÍŠKA, František (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: pokračovací a doplňující výběr z literatury podle stavu k 30. 6. 1970. Praha: Ústřední ekonomická knihovna, 1971. 65 s.
TOMÍŠKA, František (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: pokračovací a doplňující výběr z literatury za 2. pololetí 1970 a rok 1971. Praha: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1972. 78 s.
TOMÍŠKA, František (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: pokračující a doplňující výběr z literatury podle stavu k 31. 12. 1972. Praha: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1973. 69 s.
TOMÍŠKA, František (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: pokračující a doplňující výběr z literatury podle stavu k 31. 12. 1973. Praha: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1974. 69 s.
TOMÍŠKA, František (ed.). Ekonomická sociologie a psychologie: výběr literatury podle stavu k 31. 12. 1974. Praha: Státní knihovna ČSR. Ústřední ekonomická knihovna, 1975. 50 s.
TOMŠÍK, Miloslav; RŮŽIČKA, Jiří. Psychologie a sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 278 s.
TOMŠÍK, Miloslav. Řízení sociálních procesů v pracovních kolektivech. Praha: Svoboda, 1980. 157 s.
TOMŠÍK, Miloslav; VELEHRADSKÝ, Antonín. Sociologie a psychologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 213 s.
TOMŠÍK, Miloslav. Sociologie průmyslového podniku. Praha: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu. ČSR, 1985. 67 s.
TOMŠÍK, Miloslav. Sociologie a psychologie práce. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1989. 284 s.
TONDL, Ladislav. Člověk a věda. Praha: Academia, 1969. 103 s.
Rec.: HORÁK, Petr. SČ. 1970, roč. 6, č. 2, s. 205-206.
TREMLOVÁ, Naděžda. Estetický vztah člověka k přírodě: závěrečná zpráva výzkumné sondy. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 121 s.
Třídění sociologie. Praha: Středisko společenských věd, 1966. 16 s.
TUČEK, Milan. Úloha subjektu v urychlování sociálně ekonomického rozvoje. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1988. 266 s.
TURČÍN, Vladimír. Sociologický výzkum řízení a kázně v železniční dopravě. Praha: Nadas, 1969. 41 s.
TUREK, Josef (ed.). Sociologie '66: sborník z 1. celostátní konference československých sociologů, konané ve dnech 22. - 26. listopadu 1966 ve Špindlerově Mlýně. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1968. 252 s.
TUREK, Josef; OBORSKÁ, Jarmila (eds.). Malý sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970. 614 s.
Úloha kultury ve využívání volného času: sborník příspěvků ze semináře. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1983. 73 s.
Umění a život: sociologie a umění. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1968. 123 s.
UNGR, Vladimír. Filosofie a člověk. 1. vyd. Praha: Orbis, 1964. 48 s.
UNGR, Vladimír; VOTAVA, B.; ZICH, František. Postavení důlního dozorce v těžebním provozu uranových dolů: závěrečná zpráva výzkumu. Příbram: Československý uranový průmysl, 1970. 149, 7 s.
UNGR, Vladimír. Metodologické problémy výzkumu diváků v Čs. televizi. Praha: Čs. televize, 1984. 281 s.
UNGR, Vladimír. Úloha televize v rozvoji kultury. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1989. 108 s. ISBN 80-7069-002-X.
Uplatňování poznatků socialistické pedagogiky, sociologie a psychologie v politickovýchovné práci kateder tělesné výchovy na vysokých školách v ČSR: seminář, 28.-29. září 1972. 1. vyd. Praha: Universita 17. listopadu, 1972. 156 s.
URBÁNEK, Eduard. Struktura a dynamika třídní společnosti: příspěvek k teorii a metodologii analýzy třídní společnosti. Praha: Universita Karlova, 1966. 142 s.
URBÁNEK, Eduard; BAUMANN, Bedřich (eds.). Antologie textů ze současné sociologické teorie ve Spojených státech amerických. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 119 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Antologie textů z díla Maxe Webera. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 76 s.
URBÁNEK, Eduard (ed.). Antologie z německé sociologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 81 s.
URBÁNEK, Eduard. K pojetí obecné sociologie: studijní materiál pro profesory filosofie a společenských nauk na výběrových školách. Ústí nad Labem: Krajský pedagogický ústav, 1969. 18 s.
URBÁNEK, Eduard. Lenin a sociologie: studijní materiál pro profesory společenských nauk na středních školách a pro učitele občanské výchovy. Ústí nad Labem: Krajský pedagogický ústav, 1970. 7 s.
URBÁNEK, Eduard. Dějiny marxistického sociologického myšlení v období 2. internacionály. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 153 s.
URBÁNEK, Eduard. Marxismus v konfrontaci s buržoazní koncepcí sociální role: role, masky, charaktery. Praha: Universita Karlova, 1979. 150 s.
URBÁNEK, Eduard. Systém marxistické sociologie: teorie a metody v soudobé sociologii: konfrontace marxistické sociologie s buržoazní sociologií. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 176 s.
URBÁNEK, Eduard. Bedřich Engels a aktuální problémy marxisticko-leninské sociologie. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 129 s.
URBÁNEK, Eduard. Aktuální otázky sociologické metodologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 114 s.
URBÁNEK, Eduard. Kapitoly z marxistické sociologické teorie. 1. vyd. Praha: SPN, 1987. 91 s.
URBÁNEK, Eduard. Kapitoly z marxistické sociologické teorie. Díl II. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1988. 133 s.
URBÁNEK, Eduard. Kritika fenomenologické sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989. 142 s.
URBÁNEK, Eduard. Rozvoj marxisticko-leninské sociologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1. vyd. Praha: Vydavatelství novinářů MON, 1989. 238 s.
VACEK, Lubomír. Sociologická pracoviště v ČSSR: informační přehled k roku 1981. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 75 s.
VACEK, Lubomír. Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů: sborník příspěvků ze semináře konaného 18.-19.4.1985 v Liblicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1985. 123 s.
VALENTA, Zdeněk. Fyzická a duševní práce za socialismu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965. 295 s.
VALTROVÁ, Olga. Studentská manželství z pohledu výchovy studentů LF UJEP Brno k manželství a rodičovství. Brno: Krajský ústav národního zdraví, 1982. 147 s.
VANĚK, Antonín. Příznaky krize manželské rodiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 357 s.
Rec.: KOHOUT, Jaroslav. SČ. 1972, roč. 8, č. 4, s. 445-446.
VANĚK, Antonín. Sociální struktura: kritika buržoazní a revizionistické teorie. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1975. 366 s.
Rec.: ERNEKER, Jaroslav. SČ. 1975, roč. 11, č. 5, s. 530-533.
VANĚK, Antonín. Studenti a společnost. Kritika antikomunistického a revizionistického působení na mládež. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 231 s.
Rec.: ERNEKER, Jaroslav. SČ. 1977, roč. 13, č. 2, s. 200-203.
Rec.: HÁBA, Rostislav. Sociológia. 1977, roč. 9, č. 1, s. 93-94.
VANĚK, Antonín; SLUŠNÁ, Nataša. Antologie vybraných textů z děl klasiků marxismu-leninismu k vývoji marxistického sociologického myšlení. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 161 s.
VANĚK, Antonín. Kapitoly z dějin buržoazní sociologie. Praha: SPN, 1981. 161 s.
VANĚK, Antonín. Úvod do dějin marxistického sociologického myšlení. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 175 s.
VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 238 s.
VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie od roku 1945 do současnosti: vznik, vývoj a formování marxistické sociologie v Československu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 172 s.
VANĚK, Antonín. Kapitoly z dějin české a slovenské sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 134 s.
Rec.: URBÁNEK, Eduard. SČ. 1986, roč. 22, č. 2, s. 284-286.
VANĚK, Antonín. Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů: autoři, časopisy, instituce, společnosti: 1848-1980. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 211 s.
Rec.: URBÁNEK, Eduard. SČ. 1987, roč. 23, č. 6, s. 648-649.
VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu: rozbor psychických složek sportovního výkonu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984. 202 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1984, roč. 20, č. 6, s. 648-652.
VARHOLÍK, Juraj; COŇK, František. Dělnické pokolení. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1976. 147 s.
Rec.: HÁBA, Rostislav. SČ. 1977, roč. 13, č. 4, s. 419-420.
VAŠÍČEK, Miroslav; ŠPAČEK, Milan; SLÁDEK, Aleš. Vztah mládeže k vojenské službě: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Politická správa, 1966. 198 s.
VÁVRA, Zdeněk. Tendence v dlouhodobém vývoji reprodukce obyvatelstva českých zemí (léta 1870-1944). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 148 s.
VEČERKA, Kazimír; ŠTĚCHOVÁ, Markéta (eds.). Příčiny, podmínky a možnosti prevence sociálně patologických jevů u romské populace v ČSSR: sborník referátů ze semináře, pořádaného sekcí sociální patologie Čs. sociologické společnosti při ČSAV v Českém Krumlově ve dnech 11.-12.11.1986. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 177 s.
VEČERKA, Kazimír (ed.). Sociální aspekty drogové problematiky: sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1989. 155 s.
VEČERKA, Kazimír (ed.). Sociální maladaptace: její příčiny, rozpoznání, předcházení a náprava. Praha: Československá sociologická společnost, 1989. 144 s.
VEČERNÍK, Jiří. Problémy sociologie spotřeby. Praha: Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, 1971. 204 s.
Rec.: PETRUSEK, Milan. SČ. 1972, roč. 8, č. 3, s. 345-346.
Vědecké informace Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy. Praha: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1965. 402 s.
Vědecké informace Ústavu marxismu leninismu pro vysoké školy. Praha: Ústav marxismu-leninismu pro vysoké školy, 1967. 344 s.
Vědeckotechnická revoluce ve vojenství. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, 1969. 394 s.
Vědecký komunismus a obecná sociologie: vybrané problémy. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1967. 179 s.
VELEHRADSKÝ, Antonín aj. Hodnocení a hodnoty v činnosti člověka. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1978. 182 s.
VÍŠEK, Petr; NOVÝ, Karel. Společenská péče o staré občany. 1. vyd. Praha: Práce, 1988. 149 s.
VÍTEČKOVÁ, Jana; ŽALOUDEK, Karel; UHLÍŘ, Zdeněk. Zpráva o výsledcích výzkumu názorů mládeže na organizaci mládeže: reprezentativní vzorek mládeže okresu Kolín. Praha: Sociologické pracoviště ÚV ČSM, 1968. 77 s.
VÍTEK, Karel aj. Sociologie pomáhá společenské praxi: sborník z výzkumných prací katedry aplikované sociologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1978. 143 s.
VÍTEK, Karel. Sociologické poznatky o současných manželstvích a o problémech pracujících žen. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 140 s.
VÍTEK, Karel. K aktuálním otázkám sociologie rodiny a předmanželské a rodičovské výchovy mládeže. Ostrava: Městské pedagogické středisko, 1985. 16 s.
VÍTEK, Karel. Problémy manželské rovnováhy: východiska rozvodové prevence. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1985. 277 s.
VLACHOVÁ, Bohumila. Nástin vědy o vědě pro posluchače lékařské a přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1969. 92 s.
VODÁK, Pavel aj. Problémy osvojení dětí. 1. vyd. Praha: SZdN, 1967. 243 s.
Rec.: KAHUDA, František. SČ. 1968, roč. 4, č. 2, s. 211-214.
Vojáci o ČSM: Sociologická studie. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1967. 150 s.
VOJNA, Pavel. Kriminalita - skutečnost a právní vědomí: kriminologické studie. Praha: Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR, 1984. 397 s.
Rec.: TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana. SČ. 1986, roč. 22, č. 1, s. 86-88.
VORÁČEK, František. Možnost života: otázky kolem sebevražd. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1967. 245 s.
VOTRUBEC, Ctibor. Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. 393 s.
Vybrané kapitoly ze sociologie průmyslu. 1. díl. 1. vyd. Praha: SNTL, 1967. 142 s.
Vybrané otázky životního způsobu pracovníků v socialistickém zemědělství: sborník statí ze semináře konaného ve dnech 6.-8. dubna 1983 v Alšovicích . Praha: Československá sociologická společnost, sekce sociologie venkova, sekce výzkumu socialistického způsobu života. 1983. 238 s.
VYHLÍDAL, Vlastimil; PÁTEK, Jaroslav. Sociologie v pedagogické praxi na SOŠ. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1966. 143 s.
VYMĚTAL, Jiří, NUSSBERGER, Jaroslav. Prostředky masového sdělování a kultura. 1. vyd. Praha: Novinář, 1981. 298 s.
Vývoj způsobu života v souvislosti s perspektivním rozvojem společnosti. I. svazek. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1973. 171 s.
Vývoj způsobu života v souvislosti s perspektivním rozvojem společnosti. II. svazek, Přílohy. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1973. 143 s.
Výzkum rodiny ve společenských vědách v 6. pětiletce a předběžný plán pro 7. pětiletku: sborník referátů ze semináře, Zásada u Kadaně 4.-5. 1980. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 123 s.
Výzkum volného času. II., Časový snímek a modely dnů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky,1967-1970. 175 s.
Vztah Čechů a Slováků k dějinám: 1918-1968. Praha: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV, 1968. 51 s.
WAGNEROVÁ, Alena K. Mutter Kind Beruf: Erfahrungsberichte Überlegungen Ratschläge zur Lősung eines vitalen Konflikts. Hamburg: Rowohlt, 1976. 156 s. ISBN 3-499-16965-7.
WEINER, Bedřich; BÁRTA, Miloš; KUCHYŇKA, Zbyněk. Sociologie průmyslu: studijní materiály I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1966. 92 s.
WEINER, Bedřich; SLEJŠKA, Dragoslav. Sociologie průmyslu: upravený záznam z celostátního semináře Čs. společnosti PVZ, Praha 1966. 2. [díl]. Praha: Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, 1966. 27 s.
WEINER, Bedřich. Sociologie průmyslu. Praha: Socialistická akademie, 1967. 132 s.
WEINER, Bedřich. Sociologie průmyslu. II. Praha: Socialistická akademie, 1968. 132 s.
WEINER, Bedřich aj. Sociologie průmyslu. III, studijní materiály. 1. vyd. Praha: SNTL, 1968. 222 s.
WOLF, Josef (ed.). Sborník prací k otázkám integrální antropologie. Sv. I. Praha: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1968. 148 s.
WOLF, Josef (ed.). Sborník prací k otázkám integrální antropologie. Sv. 2. Praha: Čs. sociologická společnost při ČSAV, 1968, s. 149-251.
WOLF, Josef aj. Kulturní a sociální antropologie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1971. 354 s.
ZÁHORSKÁ, Taťjana. Průzkum života a potřeb invalidních občanů. Bratislava: Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1983. 247 s.
ZAJÍČEK, Zdeněk. Hypotéza vývoje pracovního profilu odborného dělníka a středního odborného pracovníka v odvětví strojírenství. Praha: VÚOŠ, 1964. 131 s.
Rec.: SLEJŠKA, Dragoslav. SČ. 1966, roč. 2, č. 6, s. 819-822.
ZAJÍČEK, Zdeněk; FISCHER, J. L. Struktura pracujících ve strojírenství. Praha: Výzkum. ústav odborného školství, 1965. 103 s.
Rec.: SLEJŠKA, Dragoslav. SČ. 1966, roč. 2, č. 6, s. 819-822.
Základní kurs sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Praha: SPN, 1965. 121 s.
Základní kurs sociologie pro ekonomy. Praha: Státní ústav pro racionalizaci ve spotřebním průmyslu, 1968. 181 s.
Základní otázky sociologie: Materiály celostátního semináře konaného 17. a 18. března 1965. Praha: Socialistická akademie, 1965. 119 s.
ZENKL, Luděk; CHYBA, Miloš. Hudební sociologie a hudební výchova: materiály ze semináře o využití hudební sociologie v rámci přípravy učitelů hudební výchovy na pedagogických fakultách, který se konal 10. září 1981 v Ostravě. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1982. 210 s.
ZICH, František (ed.). Metody a techniky sociologického výzkumu. 1.: škálovací techniky v sociologickém výzkumu. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1968. 273 s.
ZICH, František; UNGR, Vladimír. Staří lidé ve městě: sociologický výzkum. Sonda 5, Sociální a politická participace starých lidí ve městě. Ústí nad Labem: Útvar hlavního architekta, 1969. 44 s.
ZICH, František (ed.). Obecné metodologické problémy marxistických sociologických výzkumů. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1972. 201 s.
ZICH, František. Sociologický výzkum. Praha: Svoboda, 1976. 267 s.
Rec.: ŘEHÁK, Jan. SČ. 1977, roč. 13, č. 4, s. 416-419.
Rec.: WOLEKOVÁ, Helena. Sociológia. 1978, roč. 10, č. 2, s. 196-197.
ZICH, František aj. Význam sociologických výzkumů pro řídící práci: referáty a diskusní příspěvky ze semináře konaného 30. a 31. 10. 1975 v Karlových Varech. 1. vyd. Praha: Horizont, 1976. 230 s.
ZICH, František. Co s volným časem? 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1978. 166 s.
Rec.: LINHART, Jiří. SČ. 1979, roč. 15, č. 5, s. 511-513.
ZICH, František aj. Co víte o současné sociologii: základní pojmy současné marxistické sociologie. 1. vyd. Praha: Horizont, 1979. 286 s.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1980, roč. 16, č. 6, s. 641-645.
ZICH, František aj. Sociologie: pro střední školy sociálně právní. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 169 s.
ZICH, František (ed.). Metodologie marxisticko-leninských sociologických výzkumů: příspěvky k prohloubení marxisticko-leninské sociologie a ke kritice empirismu: sborník referátů ze semináře konaného 8.-9. července 1978 v Liberci. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 148 s.
ZICH, František. Význam rozvoje politické aktivity dělníků v procesu formování socialistického způsobu života. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1981. 117 s.
Rec.: HULÁKOVÁ, Marie. SČ. 1983, roč. 19, č. 1, s. 113-115.
ZICH, František. Pracovní kolektiv a socialistická společnost. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1983. 188 s.
Rec.: TOMŠÍK, Miloslav. SČ. 1985, roč. 21, č. 1, s. 87-90.
ZICH, František. Úloha vědeckotechnického rozvoje při budování rozvinuté socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1985. 74 s.
ZICH, František. An introduction to marxist sociology: anthology. Prague: Political College of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, 1986. 137 s.
ZICH, František. Sociální procesy: metodologické otázky zkoumání dialektiky společenského vývoje. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1986. 273 s.
Rec.: CHARVÁT, František. SČ. 1987, roč. 23, č. 4, s. 383-385.
Rec.: STENA, Ján. Sociológia. 1988, roč. 20, č. 1, s. 113-116.
ZICH, František. Základy marxisticko-leninské sociologie. 2., Sociologický výzkum. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, 1986. 205 s.
ZICH, František. Sociologie v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Horizont, 1986. 78 s.
ZICH, František. Vztah sociální a kulturní sféry. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1988. 104 s.
Změny v hodnotovém systému venkovské populace: sborník materiálů ze sympozia konaného ve dnech 30. 10. - 1. 11. 1978 v Alšovicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1978. 151 s.
Změny v sociální struktuře Československa a dynamika sociálně politického vývoje. Praha: Svoboda, 1967. 93 s.
ZYKMUNDOVÁ, Anna; PAPÍRNÍK, Miloš (eds.). Soupis zahraničních periodik z oblasti sociologie v československých knihovnách. Brno: Universitní knihovna, 1967. 11 s.
ŽDÍMAL, Milan. Marxistická sociologie soudobé války. 1. vyd. Praha: Vojenská politická akademie Klementa Gottwalda, katedra sociologie, 1969. 147 s.
Životní způsob v zemědělství: sborník materiálů ze sympózia konaného ve dnech 22. - 24. 9. 1975 v Liblicích u Mělníka. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1977. 254 s.


Sociologická literatura 1990–2017

ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, Eva; KUČEROVÁ, Eva; ŠMÍDOVÁ, Michaela. Periferie zblízka: studie tří periferních obcí a jejich sousedů. 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2008. 100 s. ISBN 978-80-904138-0-1.
ADAMEC, Čeněk. Počátky výzkumu veřejného mínění v českých zemích. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996. 113 s.
ADAMUSOVÁ Marcela; HEJZLAROVÁ, Eva M. (eds.). Rovné příležitosti žen a mužů ve městech a obcích - jak začít?: sborník z konference. 1. vyd. Praha: Fórum 50%, 2009. 72 s. ISBN 978-80-904447-0-6.
AGHA, Petr, Václav BĚLOHRADSKÝ, Radek BUBEN et al. Budoucnost státu?. Praha: Academia, 2017. 214 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2681-1.
ALAN, Josef; MACHONIN, Pavel. Jak se rodí sociologický výzkum: k problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 187 s. ISBN 80-7066-660-9.
ALAN, Josef. Dialogy o občanské společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 254 s. ISBN 80-85850-07-9.
ALAN, Josef; PETRUSEK, Miloslav. Sociologie, literatura a politika: literatura jako sociologické sdělení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 206 s. ISBN 80-7184-034-3.
ALAN, Josef aj. Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 610 s. ISBN 80-7106-449-1.
Rec.: TÍŽIK, Miroslav. Biograf. 2003, č. 30, s. 95-100.
ANDĚL, Jiří; BALEJ, Martin (eds.). Současné sociogeografické procesy: sborník tematického okruhu FG. 1. vyd. Ústí nad Labem: Česká geografická společnost, 2002. 101 s. ISBN 80-7044-408-8.
ANDĚL, Petr. Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí: americký pohled na vstup České republiky, Polska a Maďarska do aliance. Praha: Karolinum, 2012. 230 s. ISBN 978-80-246-2004-6.
ANDREAS, Petr, Hana GRISOVÁ, Lenka HABRNÁLOVÁ et al. Vysokoškoláci o totalitě: sborník oceněných studentských prací 2011. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2012. 373 s. ISBN 978-80-87211-61-8.
ANDRLE, Alois. Koncepce a výhledy bydlení, bytová politika a sociální diferenciace. Praha: Foundation START, 1995. 61 s.
ANTOŠ, Marek a Jan WINTR. Volby, demokracie, politické svobody. Praha: Leges, 2010. 224 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-62-2.
ANTOŠ, Marek a Jan WINTR. Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě. Praha: Leges, 2012. 299 s. Teoretik. ISBN 978-80-87576-38-0.
ANTOŠÍKOVÁ, Lucie. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Akropolis, 2015. 341 s. ISBN 978-80-7470-109-2.
APPELTOVÁ, Michaela, Alžběta MOŽÍŠOVÁ a Lenka VOCHOCOVÁ. Analýza mediálního zobrazování genderově podmíněného násilí. Praha: Úřad vlády České republiky, Oddělení rovnosti žen a mužů, 2016. 74 s.
ARON, Jiří. Sociální nájemní bydlení a regionální disparity v dostupnosti bydlení v České republice. Praha: FinEco, 2011. 119 s. ISBN 978-80-86590-07-3.
BABANOVÁ, Anna aj. Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém: sborník textů kolektivu autorek k problematice genderových aspektů školství v ČR. Praha: Gender Studies, 2008. 57 s. ISBN 978-80-86520-28-5.
BABOUČEK, Ivan. Kapitoly z dějin sociálního myšlení. 1. vyd. Praha: Aleko, 1991. 93 s. ISBN 80-85341-15-8.
BAČUVČÍK, Radim a Lenka HARANTOVÁ. Sociální marketing. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2016. 254 s. ISBN 978-80-87500-80-4.
BAČUVČÍK, Radim. Spotřebitelské typologie: nákupní chování na trzích zboží a služeb 2015. 1. vydání. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 206 s. Verbum; 1705. ISBN 978-80-87500-90-3.
BAČUVČÍK, Radim. Víra, náboženství a církve: nákupní chování na trzích kulturních produktů 2017. 1. vydání. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2017. 164 s. Verbum; 1707. ISBN 978-80-87500-92-7.
BAČUVČÍK, Radim. Kultura a my: vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů. Radim Bačuvčík. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2009. 200 s. ISBN 978-80-904273-2-7.
BAHBOUH, Radvan. Sociomapování týmů. Praha: Qed group, c2011. 272 s. ISBN 978-80-86149-73-8.
BAHBOUH, Radvan. Sociomapování. Praha: Gema Art, 1994. 53 s. ISBN 80-901425-0-8.
BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Praha: Masarykův ústav a Archiv Akdaemie věd AV ČR, 2010. 335 s. ISBN 978-80-86495-70-5.
BAHENSKÁ, Marie, Dana MUSILOVÁ a Libuše HECZKOVÁ. Iluze spásy: české feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice: Veduta, 2011. 282 s. ISBN 978-80-86829-79-1.
BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. O ženské práci: dobové (sebe)reflexe a polemiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 243 s. ISBN 978-80-87782-34-7.
BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Praha: Libri: SLON, 2005. 175 s. ISBN 80-7277-241-4.
BAHENSKÁ, Marie a Jana MALÍNSKÁ. Ženy a politika: (1890-1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. 362 s. ISBN 978-80-87782-24-8.
BAHENSKÁ, Marie, Libuše HECZKOVÁ a Dana MUSILOVÁ. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná: o ženské práci. České Budějovice: Veduta, 2017. 299 s. ISBN 978-80-88030-21-8.
BAHOUNEK, Jiří. Křesťanská sociologie pro každého. 1. vyd. Třebíč: Arca JiMfa, 1997. 375 s. ISBN 80-85766-95-7.
BAHOUNEK, Jiří. Sociologický systém sociální nauky Církve. Brno: Brněnské Angelicum, 2001. 398 s.
BAHOUNEK, Tomáš Jiří. Křesťanská sociologie. Olomouc: Mcm, 1991. 169 s.
BAHOUNEK, Tomáš. Sociologie politiky. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1992. 136 s.
BAKALÁŘ, Petr. Tabu v sociálních vědách. 1. vyd. Praha: Votobia, 2003. 343 s. ISBN 80-7220-135-2.
BAKALÁŘ, Petr. Psychologie Romů. Praha: Votobia, 2004. 179 s. ISBN 80-7220-180-8.
BAKALÁŘ, Petr aj. Dluhy české politiky. Vimperk: Lucie, 2006. 200 s. ISBN 80-903639-4-6.
BAKALÁŘ, Petr. Bůh jako psychický virus. 1. vyd. Praha: Beta Books, 2008. 221 s. ISBN 978-80-87197-14-1.
BALABÁN, Miloš, Jan LUDVÍK a Libor STEJSKAL. Strategické trendy globálního vývoje. Liberec: vydala Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy prostřednictvím nakl. Roman Karpaš - RK, 2012. 142 s. ISBN 978-80-87100-20-2.
BALABÁN, Miloš aj. Zpráva o stavu země: strategické volby, před nimiž stojí. 1. vyd. Praha: UK FSV CESES, 2004. 36 s.
BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989–2009. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. 695 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-236-6.
BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 279 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-224-3.
BALÍK, Stanislav a Vlastimil HAVLÍK. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 259 s. Monografie. ISBN 978-80-210-5537-7.
BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2., přeprac. vyd. Praha: Dokořán, 2012. 215 s. Bod. ISBN 978-80-7363-266-3.
BALÍK, Stanislav. Studie ke komunálním volbám 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s. ISBN 978-80-210-5854-5.
BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 399 s. ISBN 978-80-7325-311-0.
BALÍK, Stanislav (ed.). Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav, 2003. 143 s. ISBN 80-210-3211-1.
BALÍK, Stanislav. Krajské volby 2012. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013. 261 s. Monografie. ISBN 978-80-210-6641-0.
BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností :koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 387 s. ISBN 978-80-7325-144-4.
BALÍK, Stanislav. Většinový systém pro sněmovní volby?: české zkušenosti a debaty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 198 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-304-2.
BALÍK, Stanislav, Petr GONGALA a Kamil GREGOR. Dvacet let komunálních voleb v ČR. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. 159 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-381-3.
BALÍK, Stanislav. Okresy na severu: komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 198 s. ISBN 978-80-7325-174-1.
Rec.: JÜPTNER, Petr. SČ. 2016, roč. 52, č. 2, s. 240-244.
BALÍK, Stanislav; KYLOUŠEK, Jakub (eds.). Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. 235 s. ISBN 80-210-3880-2.
BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-417-9.
BALÍK, Stanislav, Petr FIALA, Jiří HANUŠ a František MIKŠ. Manifest čtyř: program pro přátele svobody. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-135-3.
BALON, Jan; TUČEK, Milan (eds.). Chaos a řád ve společnosti a v sociologii: sborník textů k životnímu jubileu prof. Miloslava Petruska. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, 2006. 184 s. ISBN 80-239-9418-2.
BALON, Jan. Sociologická teorie: příběh krize a fragmentace - projekt obnovy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 164 s. ISBN 978-80-86429-72-4.
BALON, Jan. Sociologie v USA: historické kontextualizace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 173 s. Studie. ISBN 978-80-7419-063-6.
BALVÍN, Jaroslav (ed.), KOWALCZYK, Małgorzata (ed.) a KWADRANS, Łukasz (ed.). Situation of the roma minority in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Vol. 2. Wrocław: Foundation of Social Integration Prom, 2011. 419 s. ISBN 978-83-62969-01-2.
BANDIT, Rad. Naděje je na druhém břehu: životy pražských žen bez domova. Olomouc: Broken Books, 2016. 190 s. ISBN 978-80-905743-4-2.
BAREŠ, Pavel aj. Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2009. 104, 8 s. ISBN 978-80-7416-037-0.
BAREŠOVÁ, Ivona. Současná problematika východoasijských menšin v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2010. 126 s. ISBN 978-80-244-2645-7.
BARGEL, Miroslav, Ewa JAROSZ, Miloslav JŮZL a Kateřina VOJTÍŠKOVÁ. Sociální pedagogika v souvislostech globální krize: sborník příspěvků z mezinárodní konference [online]. Brno: Institut mezioborových studií, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-87182-16-1.
BARONOVÁ, Barbora. Slečny. Praha: Wo-men, 2012. 371 s. ISBN 978-80-905239-0-6.
BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 347 s. ISBN 80-85959-47-X.
Rec.: HRUBEC, Marek. SČ. 2001, roč. 37, č. 2, s. 261-263.
BARŠA, Pavel. Panství člověka a touha ženy: feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 323 s. ISBN 80-86429-06-7.
Rec.: FULKA, Josef. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 583-585.
BARŠA, Pavel; FULKA, Josef. Michel Foucault - politika a estetika. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2005. 198 s. ISBN 80-7363-020-6.
Rec.: SVOBODOVÁ, Marta. SČ. 2008, roč. 44, č. 4, s. 807-809.
BARŠA, Pavel a Tereza STÖCKELOVÁ. Kritika depolitizovaného rozumu: úvahy (nejen) o nové normalizaci. Všeň: Grimmus, c2010. 230 s. ISBN 978-80-902831-6-9.
BARŠA, Pavel. Orientálcova vzpoura: (a další texty z let 2003-2011). Praha: Dokořán, 2011. 326 s. Bod. ISBN 978-80-7363-374-5.
BARŠA, Pavel. Paměť a genocida: úvahy o politice holocaustu. Praha: Argo, 2011. 283 s. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-0368-7.
BARŠA, Pavel. Levice by se měla přihlásit k ideálu rovné důstojnosti. Praha: CESTA - Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. 7 s. Stanoviska. ISBN 978-80-905134-5-7.
BARŠA, Pavel. Cesty k emancipaci. Praha: Academia, 2015. 270 s. 21. století. ISBN 978-80-200-2466-4.
BARTLOVÁ, Milena; PACHMANOVÁ, Martina (eds.). Artemis a Dr. Faust: ženy v českých a slovenských dějinách umění. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 264 s. ISBN 978-80-200-1607-2.
BARTLOVÁ, Milena. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: UMPRUM, 2017. 269 s. ISBN 978-80-87989-23-4.
BARTOŇOVÁ, Dagmar. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7.
BARTOŇOVÁ, Dagmar et al. Demografická situace České republiky: proměny a kontexty 1993-2008. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7419-024-7.
BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma = Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
BARTOŠ, Michael, Drahomíra KUŠOVÁ, Jan TĚŠITEL, Marie NOVOTNÁ, Jan KOPP, Jaroslav MACHÁČEK, MOSS, Laurence A.G. a GLORIOSO, Romella. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2011. 196 s. ISBN 978-80-87154-49-6.
BARTOŠEK, Karel. Český vězeň: svědectví politických vězeňkyň a vězňů let padesátých, šedesátých a sedmdesátých. 1. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2001. 317 s. ISBN 80-7185-363-1.
Rec.: PAVLIŠTÍKOVÁ, Petra. Biograf. 2002, č. 27, s. 137-141.
BARTOŠOVÁ, Eliška a Pavel KLVAČ. Pospolitosti nikdy dosti = Closeness never too close. Drnovice: Občanské sdružení Drnka, 2010. 71 s. ISBN 978-80-904591-0-6.
Rec.: GIBAS, Petr. Biograf. 2010, roč. 17, č. 51, s. 103-107.
BARTŮŇKOVÁ, Alena (ed.). Životy „těch druhých“, aneb Osudy cizinek žijících v ČR. 1. vyd. Praha: Evropská kontaktní skupina v České republice, 2008. 72 s. ISBN 978-80-254-2768-2.
BARVÍKOVÁ, Jana a Jana PALONCYOVÁ. Děti, rodiče a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu, z.ú. Praha: VÚPSV, 2016. 217 s. ISBN 978-80-7416-245-9.
BASTL, Martin. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha: Grada, 2011. 285 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3.
BAŠTA, Jiří. Lidové milice: 1948-1969: nelegální armáda Komunistické strany Československa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013. 406 s. ISBN 978-80-87211-87-8.
BAUM, Detlef, VONDROUŠOVÁ, Kamila a TICHÁ, Iva. Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7464-491-7.
BAYER, Ivo. Průvodce inteligentního občana volebním bludištěm. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 36 s. ISBN 80-901059-5-5.
BAYER, Ivo; KABELE, Jiří. Politische Kultur der Tschechischen Republik und ihre Transformation. Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 1996. 30 s.
BAYER, Ivo; ŠAFR, Jiří; VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina. Přístupy k sociologickému zkoumání kultury a stratifikace. Praha: CESES FSV UK, 2007. 75 s. ISBN 978-80-254-5035-2.
BAYER, Ivo aj. Zobrazování nerovností a hodnotová poselství v časopisech pro děti a mládež. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 127 s. ISBN 978-80-7330-172-9.
BAŽANT, Vojtěch a Věra VEJRYCHOVÁ. Kacíři, barbaři, nepřátelé: odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha: Centrum medievistických studií (CMS), 2016. 302 s. ISBN 978-80-7007-456-5.
BÁRTA, Miroslav a Martin KOVÁŘ. Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur: minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha: Academia, 2011. 814 s. ISBN 978-80-200-2036-9.
BÁRTA, Miroslav a Martin KOVÁŘ. Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha: Academia, 2013. 557 s. ISBN 978-80-200-2301-8.
BÁRTA, Miroslav, Martin KOVÁŘ a Otakar FOLTÝN. Povaha změny: bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace. Praha: Vyšehrad, 2015. 317 s. ISBN 978-80-7429-641-3.
Rec.: CHARVÁT, Martin. SČ. 2017, roč. 53, č. 2, s. 326-328.
BÁRTA, Miroslav, Martin KOVÁŘ a Otakar FOLTÝN. Na rozhraní: krize a proměny současného světa. Praha: Vyšehrad, 2016. 348 s. ISBN 978-80-7429-357-3.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 73 s. ISBN 80-7013-152-7.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociální patologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 53 s. ISBN 80-7013-259-0.
BÁRTLOVÁ, Sylva. Sociologie medicíny a zdravotnictví. 4., přeprac. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. 167 s. ISBN 80-7013-355-4.
BÁRTLOVÁ, Sylva; MATULAY, Stanislav. Sociologie zdraví, nemoci a rodiny. Martin: Osveta, 2009. 141 s. ISBN 978-80-8063-306-6.
BÁRTOVÁ, Zdenka. Hromadné sdělovací prostředky a kultura: závěrečná zpráva z reprezentativního výzkumu k podkladovému úkolu „Podíl filmu, televize a rozhlasu na masovém šíření uměleckých a kulturních hodnot a dlouhodobém formování socialistického způsobu života“. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 211 s. ISBN 80-7069-010-0.
BEDNAŘÍK, Aleš. Internetoví Češi na cestě za vlastní budoucností. Praha: UK FSV CESES, 2003. 23 s.
BEDNAŘÍK, Petr, Barbara KÖPPLOVÁ a Jan JIRÁK. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada Publishing, 2011. 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
BEDNÁRIK, Rastislav, Hynek JEŘÁBEK a Lucie SMÉKALOVÁ. Aktuální otázky české a slovenské společnosti: sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti. Brno: Tribun EU, 2010. 168 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-964-3.
BEDRNOVÁ, Eva. Psychologie a sociologie v řízení firmy: cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7.
BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan aj. Psychologie a sociologie řízení. 1. vyd. Praha: Management Press, 1998. 559 s. ISBN 80-85943-57-3.
BEDRNOVÁ, Eva; NOVÝ, Ivan. Moc, vliv, autorita. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 126 s. ISBN 80-7261-053-8.
BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 95 s. ISBN 80-7067-318-4.
BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy?: k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 80-85917-99-8.
BELLING, Vojtěch. Legitimita moci v postmoderní době: proč potřebuje Evropská unie členské státy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 211 s. ISBN 978-80-210-5081-5.
BENDA, Jan. Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939. Praha: Karolinum, 2013. 542 s. ISBN 978-80-246-2119-7.
BENDA, Jan aj. Česká vize: hledání identity 21. století. Brno: Dialog centrum, 2009. 269 s.
BERAN, Ladislav Josef. Odepřená integrace: systémová analýza sudetoněmecké politiky v Československé republice 1918-1938. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2009. 438 s. ISBN 978-80-87377-02-4.
BERÁNEK, Ondřej. Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Praha: Academia, 2013. 301 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2298-1.
BERÁNEK, Ondřej a Bronislav OSTŘANSKÝ. Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Praha: Academia, 2016. Orient. 294 s. ISBN 978-80-200-2654-5.
BERÁNEK, Ondřej a Bronislav OSTŘANSKÝ. Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. Praha: Academia, 2016. 272 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2630-9.
BERNARD, Josef, Tomáš HUDEČEK, Michal ILLNER, Tomáš KOSTELECKÝ, Přemysl ŠTYCH a Jana VOBECKÁ. Endogenní rozvojové potenciály malých obcí a místní samospráva. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 126 s. Sociologické studie = Sociological studies. ISBN 978-80-7330-187-3.
BERNARD, Josef, Tomáš KOSTELECKÝ, Michal ILLNER a Jana VOBECKÁ. Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7419-069-8.
BERNARD, Josef a Věra PATOČKOVÁ. Mezinárodní mobilita českých vědců a výzkumníků a jejich pobyty v zahraničí. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. 139 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-78-7.
BEZDÍČEK, Viktor; ŽANTOVSKÝ, Petr (eds.). Média a moc. Praha: Votobia, 2000. 151 s. ISBN 80-7220-085-2.
BĚLÍČEK, Pavel. Teoretické základy sociálních a politických věd. 1. vyd. Praha: Urania, 2001. 376 s. ISBN 80-86580-00-8.
BĚLÍČEK, Pavel. Encyklopedie soustavné literární vědy. 2, Sociologie literatury. 1. vyd. Praha: Urania, 2011. 327 s. Literárněvědná edice. ISBN 978-80-86580-39-5.
BĚLÍK, Václav, Stanislava HOFERKOVÁ a Blahoslav KRAUS. Slovník sociální patologie. Praha: Grada, 2017. 120 s. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0599-1.
BĚLOHOUBEK, Miloš. Sociální ekologie. I. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2002. 89 s. ISBN 80-213-0845-1.
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Kapitalismus a občanské ctnosti. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1992. 142 s. ISBN 80-202-0368-0.
BĚLOHRADSKÝ, Václav aj. Eseje o nedavné minulosti a blízké budoucnosti. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. 163 s. ISBN 80-86103-28-5.
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti: eseje z pozdější doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. 301 s. ISBN 978-80-86429-80-9.
Rec.: KRAS, Čeněk. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 448-450.
BĚLONOŽNÍK, Zdeněk. Vzdělávací systém SSSR v procesu „směřování k beztřídní společnosti“ (20. - 80. léta). Pohled sovětské sociologie. Praha: Filozofická fakulta UK: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.
BIČÍK, Ivan aj. Druhé bydlení v Česku. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 167 s. ISBN 80-238-7002-5.
Rec.: BARVÍKOVÁ, Jana. SČ. 2005, roč. 41, č. 2, s. 332-334.
BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. 98 s. Studie. ISBN 978-80-7338-115-8.
BINEK, Jan. Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown, 2007. 137 s. ISBN 978-80-86251-19-6.
BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Etnické komunity: v kulturní a sociální různosti. Praha: FHS UK, 2010. 314 s. Agora. ISBN 978-80-87398-08-1.
BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam aj. Kdo jsem a kam patřím?: identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky. 1. vyd. Praha: Sofis, 2005. 459 s. ISBN 80-902785-8-2.
BITTNEROVÁ, Dana, David DOUBEK a Markéta LEVÍNSKÁ. Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2011. 308 s. ISBN 978-80-87398-18-0.
BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.). Etnické komunity v kulturním kontextu. 1. vyd. Praha: Ermat, 2008. 267 s. ISBN 978-80-87178-01-0.
Rec.: STAROSTOVÁ, Olga. Biograf. 2013, roč. 20, č. 57. S. 141-148.
BITTNEROVÁ, Dana; HEŘMANSKÝ, Martin (eds.). Kultura českého prostoru, prostor české kultury. 1. vyd. Praha: Ermat, 2008. 325 s. ISBN 978-80-87178-03-4.
Rec.: WEINEROVÁ, Renata. Český lid. 2012, roč. 99, č. 3. s. 375-377.
BITTNEROVÁ, Dana; MORAVCOVÁ, Mirjam (eds.). Etnické komunity: elity - instituce - stát . 1. vyd. Praha: FHS UK, 2009. 359 s. ISBN 978-80-87398-03-6.
BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Diverzita etnických menšin: prostorová dislokace a kultura bydlení. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 442 s. Agora. ISBN 978-80-87398-25-8.
BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Etnické komunity: vyjednávání pozice v majoritě. Praha: FHS UK, 2012. 367 s. Agora. ISBN 978-80-87398-28-9.
BITTNEROVÁ, Dana (ed.) a MORAVCOVÁ, Mirjam (ed.). Etnické komunity. Romové. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2013. 223 s. Agora; sv. 11. ISBN 978-80-87398-45-6.
BITTNEROVÁ, Dana (ed.) a MORAVCOVÁ, Mirjam (ed.). Etnické komunity. Lidé Bosny a Hercegoviny. 1. vyd. Praha: FHS UK, 2014. 270 s. Agora; sv. 12. ISBN 978-80-87398-46-3.
BITTNEROVÁ, Dana, NOVOTNÁ, Hedvika a HEŘMANSKÝ, Martin. Cesty k vesnici. 1. vydání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. 158 stran. ISBN 978-80-87178-25-6.
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Pachatelé komerčního sexuálního zneužívání dětí. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2009. 140 s. ISBN 978-80-7338-091-5.
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 126 s. Studie. ISBN 978-80-7338-103-5.
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Nebezpečnost a násilí ve vězeňském prostředí. Vydání první. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. 108 s . Studie. ISBN 978-80-7338-158-5.
BLAŽEK, Bohuslav; BLAŽEK, Kryštof. Tváří v tvář obrazovce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 199 s. ISBN 80-85850-11-7.
BLAŽEK, Bohuslav. Venkov, města, média. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1.
Rec.: ANDRLE, Alois. SČ. 1999, roč. 35, č. 4, s. 480-481.
BLAŽEK, Bohuslav. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. 1. vyd. Brno: ERA, 2004. 184 s. ISBN 80-86517-90-X.
Rec.: BARVÍKOVÁ, Jana. SČ. 2007, roč. 43, č. 5, s. 1058-1060.
Rec.: KLVAČ, Pavel. Biograf. 2005, č. 36, s. 131-135.
BLAŽEK, Bohuslav; OLMROVÁ, Jiřina. Zvrácená pyramida: sociálně-ekologická studie konfliktu mezi pyramidovým schématem a občanskou společností. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 191 s. ISBN 80-86429-54-7.
Rec.: KAISEROVÁ, Ida. Biograf. 2008, č. 47, s. 121-126.
BLAŽEK, Jiří a David UHLÍŘ. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. 2. vyd., přeprac. a rozš. Praha: Karolinum, 2011. 342 s. ISBN 978-80246-1974-3.
BLAŽEK, Jiří; UHLÍŘ, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 211 s. ISBN 80-246-0384-5.
Rec.: MORAVANSKÁ, Katarína. Sociológia. 2004, roč. 36, č. 4, s. 410-412.
BLAŽEK, Petr; KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 359 s. ISBN 978-80-7363-226-7.
BLAŽKOVÁ, Tereza (ed.), FIALOVÁ, Dana (ed.) a MATOUŠEK, Václav (ed.). Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.- 21. století. 1. vyd. Praha: Togga, 2014. 233 s. Steam; sv. 1. ISBN 978-80-7476-063-1.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Československá sociologie: od svého vzniku do roku 1948. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 126 s. ISBN 80-85765-86-1.
Rec.: KŘÍŽOVÁ-FRÝDOVÁ, Eva. Sociológia. 1998, roč. 30, č. 5, s. 546-548.
BLÁHOVÁ, Kateřina (ed.). Komunikace a izolace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 21. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 8.-10. března 2001. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2002. 475 s. ISBN 80-85917-88-2.
BLÁHOVÁ, Kateřina; PETRBOK, Václav (eds.). Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice v české kultuře 19. století: Plzeň, 22.-24. února 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 521 s. ISBN 978-80-200-1584-6.
BLÁHOVÁ, Libuše; DUŠKOVÁ, Anna. Psychologie a sociologie v ekonomice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1994. 86 s. ISBN 80-7078-222-6.
BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007. 471 s. ISBN 978-80-7179-584-1.
BOČKOVÁ, Lenka, Šárka HASTRMANOVÁ a Egle HAVRDOVÁ. 50+ aktivně: fakta, inspirace a rady do druhé poloviny života. Praha: Respekt institut, 2011. 95 s. ISBN 978-80-904153-2-4.
BOGUSZAK, Marek; GABAL, Ivan; RAK, Vladimír. Československo - květen 1990: zpráva z výzkumu. Praha: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1990. 33 s.
BORSKÝ, Vilém; KOŠAŘ, Josef. Sociální dimenze transformace československé ekonomiky. Praha: Ústřední ústav národohospodářského výzkumu, 1992. 79 s.
BOŠTÍK, Jan; VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Kronika kolektivizace malé vesnice: zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945-1959. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. 131 s.
BRADOVÁ, Eva aj. Negativní kampaně a politická reklama ve volbách. Olomouc: Periplum, 2008. 134 s. ISBN 978-80-86624-44-0.
BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. Cesty městem: o racionalitě každodenního cestování. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 283 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-099-5.
Rec.: DOBRYLOVSKÝ, Jiří. SČ. 2014, roč. 50, č. 1, s. 134-135.
BRAUN KOHLOVÁ, Markéta. Mobilita a individuální dopravní chování jako sociologický problém. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 24 s.
BRÁZDIL, Jan. Sociologie zdravotního postižení: teze. 1. vyd. Brno: Centrum pro další vzdělávání učitelů MU v Brně, 1994. 49 s.
BROKL, Lubomír; MANSFELDOVÁ, Zdenka. Česká republika v roce 1993: politická ročenka. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 95 s. ISBN 80-901674-8-9.
BROKL, Lubomír; MANSFELDOVÁ, Zdenka; KROUPA, Aleš. Česká republika v roce 1994: politická ročenka. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 80 s. ISBN 80-85950-06-5.
BROKL, Lubomír. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 210 s. ISBN 80-85850-48-6.
Rec.: ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sociológia. 1998, roč. 30, č. 4, s. 427-430.
BROKL, Lubomír; MANSFELDOVÁ, Zdenka; KROUPA, Aleš. Poslanci prvního českého parlamentu (1992-96). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998. 89 s. ISBN 80-85950-49-9.
BROKL, Lubomír aj. Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 87 s. ISBN 80-85950-73-1.
BROKLOVÁ, Eva. Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938 . 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 144 s. ISBN 80-7184-760-7.
BROKLOVÁ, Eva. Československá demokracie: politický systém ČSR 1918-1938. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1992. 168 s. ISBN 80-901059-6-3.
Rec.: HAVELKA, Miloš. SČ. 1993, roč. 29, s. 105-109.
BROKLOVÁ, Eva; TOMEŠ, Josef; PEHR, Michal. Agrárníci, národní demokraté a lidovci ve druhém poločase první Československé republiky. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2008. 267 s. ISBN 978-80-86495-47-7.
BROUČEK, Stanislav. Češi - národ bez hranic: výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2011. 238 s. ISBN 978-80-87112-49-6.
BROUČEK, Stanislav a Tomáš GRULICH. Migrace a česká společnost: výběr textů a diskuse z konference k aktuálním problémům migrací. Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR, 2012. 195 s. ISBN 978-80-87112-61-8.
BROUČEK, Stanislav. Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2017. 298 s. ISBN 978-80-88081-09-8.
BROUČEK, Stanislav (ed.). Český pohled na Vietnamce: (mediální obraz Vietnamu, Vietnamců a vietnamství). Praha: AV ČR. Etnologický ústav, 2003. 478 s. ISBN 80-85010-46-1.
BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4.
BRTNICKÝ, Michael. Evropská unie a prostor arabského Středomoří: blízký partner, nebo nebezpečná periferie?. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 275 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-406-3.
BRUNCLÍK, Miloš, Vlastimil HAVLÍK a Aneta PINKOVÁ. Skandinávie: [proměny politiky v severských zemích]. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 303 s. ISBN 978-80-7357-703-2.
BRUNCLÍK, Miloš, Miroslav NOVÁK a Daniel KUNŠTÁT. Internetové volby: budoucnost, nebo slepá ulička demokracie?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 291 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-168-8.
Rec.: PETRÚŠEK, Ivan. SČ. 2016, roč. 52, č. 5, s. 765-769.
BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Kdo vládne Česku?: poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2017. 143 s. ISBN 978-80-7485-122-3.
BRZOBOHATÝ, Tomáš et al. Česko hledá budoucnost: sborník projektu. Praha: Heinrich-Böll-Stiftung, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-87753-21-7.
BUBÍK, Tomáš. České bádání o náboženství ve 20. století: možnosti a meze. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 246 s. ISBN 978-80-87378-09-0.
BUCHTOVÁ, Božena aj. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 236 s. ISBN 80-247-9006-8.
Rec.: SEKOT, Aleš. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 588-590.
BUDIL, Ivo T. Úsvit rasismu. Praha: Triton, 2013. 827 s. ISBN 978-80-7387-630-2.
BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1992. 167 s. ISBN 80-900904-5-1.
BUDIL, Ivo T. Za obzor Západu: proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 793 s. ISBN 80-7254-163-3.
BUDIL, Ivo T. Od prvotního jazyka k rase: utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 278 s. ISBN 80-200-0987-6.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus 2: zkušenost Střední a Východní Evropy. 1. vyd. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2006. 147 s. ISBN 80-87025-03-2.
BUDIL, Ivo T. aj. Střet civilizací?: dominance Západu, nebo dialog světových kultur: žhavé sondy deseti autorů. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2002. 186 s. ISBN 80-86316-31-9.
BUDIL, Ivo T.; BALÍK, Stanislav aj. Totalitarismus: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2005. 115 s. ISBN 80-903412-3-3.
BUDIL, Ivo T.; ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus 3: totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru. 1. vyd. Plzeň: Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2007. 187 s. ISBN 978-80-87025-15-4.
BUDIL, Ivo T. Zakladatelé Západu a poslední člověk: esej o zrodu a zániku západní civilizace. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. 183 s. ISBN 978-80-87025-08-6.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus 4: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Plzeň: Katedra antropologických a historických věd, Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2008. 195 s. ISBN 978-80-87025-20-8.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.). Totalitarismus. 5: Podoby politické ideologie. 1. vyd. Rymaně: Dryada, 2009. 117 s. ISBN 978-80-87025-24-6.
BUDILOVÁ, Lenka; JAKOUBEK, Marek. Cikánská rodina a příbuzenství. 1. vyd. Ústí nad Labem: Dryada, 2007. 207 s. ISBN 978-80-87025-11-6.
Rec.: SVOBODA, Michal. Sociológia. 2008, roč. 40, č. 4, s. 375-380.
BURDA, František. Kultura - doličný předmět obětního mechanismu. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. 326 s. ISBN 978-80-7405-317-7.
BURDA, František. Za hranice kultur: transkulturní perspektiva. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 311 s. ISBN 978-80-7325-402-5.
BUREŠ, Jan, Jakub CHARVÁT a Petr JUST. Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2010. 176 s. ISBN 978-80-7380-294-3.
BUREŠ, Jan. Česká demokracie po roce 1989: institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada, 2012. 526 s. ISBN 978-80-247-4283-0.
BUREŠOVÁ, Jana. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 506 s. ISBN 80-244-0248-3.
BURIÁNEK, Jiří. Nerovnosti a rizika. Praha: Karolinum, 2013. 127 s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. ISBN 978-80-246-2222-4.
BURIÁNEK, Jiří, Simona PIKÁLKOVÁ a Zuzana PODANÁ. Násilí na mužích: sonda do zákoutí partnerských vztahů. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 110 s. Humanitas. ISBN 978-80-7308-545-2.
BURIÁNEK, Jiří. Systémová sociologie: problém operacionalizace. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1993. 135 s. ISBN 80-7066-842-3.
Rec.: MAREŠ, Petr. SČ. 1996, roč. 32, č. 1, s. 101-103.
BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-304-3.
BURZOVÁ, Petra Lupták. Okouzleni pohledem na dav: principy uzavření a meze postsocialistické slovenské identifikace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 157 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-183-1.
BURZOVÁ, Petra Lupták. Politika poloveřejnosti: narativní analýza sporů o demolici Domu hrůzy u Radbuzy. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2014. 115 s. Společensko-ekologická edice; sv. 18. ISBN 978-80-7239-320-6.
Rec.: NAXERA, Vladimír. Sociální studia. 2016, roč. 18, č. 3, s. 145-147.
BUŠTÍKOVÁ, Lenka. Známosti osobností lokální politiky . Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 65 s. ISBN 80-85950-66-9.
BYSTŘICKÝ, Jiří. Mediální moderna: studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. 162 s. ISBN 978-80-7465-118-2.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2015, roč. 51, č. 5, s. 584-887.
BYSTŘICKÝ, Jiří. Elektronická kultura a medialita. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 95 s. ISBN 978-80-86391-28-1.
BYSTŘICKÝ, Jiří; MUCHA, Ivan. K filozofii médií. 1. vyd. Praha: Vydavatelství 999, 2007. 167 s. ISBN 978-80-86391-23-6.
BYSTŘICKÝ, Jiří aj. Média, komunikace a kultura: texty k problematice kulturních technik I. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 94 s. ISBN 978-80-7380-117-5.
CABADA, Ladislav a David ŠANC. Panregiony ve 21. století: vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 978-80-7380-357-5.
CABADA, Ladislav; KUBÁT, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 445 s. ISBN 80-86432-41-6.
Rec.: HLOUŠEK, Vít. SČ. 2003, roč. 39, č. 5, s. 737-740.
CABADA, Ladislav. Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 198 s. ISBN 80-86898-32-6.
CABADA, Ladislav aj. Evropa regionů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7380-163-2.
CEJP, Martin. Vývoj organizovaného zločinu na území České republiky. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. 102 s. Studie. ISBN 978-80-7338-105-9.
CEJP, Martin, Šárka BLATNÍKOVÁ, Lucie HÁKOVÁ, Jakub HOLAS, Ivana TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VLACH. Společenské zdroje vývoje organizovaného zločinu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. 211 s. Studie. ISBN 978-80-7338-155-4.
CEJP, Martin. Společenské příčiny a důsledky organizovaného zločinu: dílčí závěrečná studie úkolu „Výzkum organizovaného zločinu v České republice II“. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. 120 s. ISBN 80-86008-68-1.
Celopopulační studie užívání návykových látek: a postojů k němu v České republice v roce 2008. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012. 196 s. Výzkumná zpráva. ISBN 978-80-7440-052-0.
CETL, Jiří; HUBÍK, Stanislav; ŠMAJS, Josef. Příroda a kultura. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1990. 273 s. ISBN 80-205-0087-1.
Rec.: LIBROVÁ, Hana. SČ. 1990, roč. 26, č. 5, s. 456-458.
CIBULKOVÁ, Pavla aj. Genderová ročenka školství. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009. 153 s. + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-211-0588-1.
CIDLINSKÁ, Kateřina. Změna trasy: o odchodech z vědy. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7330-286-3.
CIDLINSKÁ, Kateřina a Martina FUCIMANOVÁ. Mentoring: co v příručkách nenajdete. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2017. 135 s. ISBN 978-80-7330-303-7.
CIMRMANNOVÁ, Tereza. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí. Praha: Karolinum, 2013. 197 s. ISBN 978-80-246-2205-7.
CÍLEK, Václav. Obraz krajiny: pohled ze středních Čech. Praha: Dokořán, 2011. 310 s. ISBN 978-80-7363-205-2.
CÍLEK, Václav. Něco se muselo stát: nová kniha proměn. Praha: Novela bohemica, 2014. 489 s. ISBN 978-80-87683-36-1.
CÍLEK, Václav. Co se děje se světem?: kniha malých dobrodiní v časech velké proměny Země. Praha: Dokořán, 2016. 269 s. ISBN 978-80-7363-761-3.
CÍSAŘ Ondřej; FIALA, Petr (eds.). Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2004. 197 s. ISBN 80-210-3519-6.
CÍSAŘ, Ondřej. Transnacionální politické síte: jak mezinárodní instituce ovlivňují činnost nevládních organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. 181 s. ISBN 80-210-3591-9.
CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 187 s. ISBN 978-80-7325-168-0.
Rec.: POSPÍŠILOVÁ, Tereza. SČ. 2009, roč. 45, č. 4, s. 852-854.
CRHA, Bedřich a kol. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 247 stran. ISBN 978-80-210-8089-8.
CRHA, Bedřich a kol. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 282 stran. ISBN 978-80-210-8442-1.
CSÉMY, Ladislav; CHOMYNOVÁ Pavla; SADÍLEK, Petr. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2009. 171 s. ISBN 978-80-87041-94-9.
CVIKLOVÁ, Lucie; KRÝSL, Šimon (eds.). Autonomie a solidarita: čítanka kritické teorie. I. díl, Rozhovory s Jürgenem Habermasem. Česko: [s.n.], 1999. 102 s. ISBN 80-238-4738-4.
CVIKLOVÁ, Lucie. Politické a společenské postavení bývalým [sic] československých nomenklaturních elit v období tzv. normalizace: okolnosti jejich rozkladu a vybrané aspekty jejich adaptace. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 59 s. ISBN 80-86729-41-9.
CVRČEK, Jaromír. Vzájemné vztahy společnosti a armády: (teoreticko-empirická studie). Praha: Magnet-Press, 1992. 160 s. ISBN 80-85469-32-4.
ČABANOVÁ, Bohumila aj. Sborník teoretických konceptů k problematice násilí na pracovišti ve zdravotnictví a sociálních službách: sociální spravedlnost a solidarita, sociální soudržnost, sociální vyloučení, diskriminace. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2005. 79 s. ISBN 80-86625-47-8.
ČADA, Karel aj. Věda jako věc veřejná: vědní politiky a média. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 75 s. ISBN 80-7330-099-0.
ČADKOVÁ Kateřina; LENDEROVÁ Milena; STRÁNÍKOVÁ, Jana (eds.). Dějiny žen, aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie: (sborník příspěvků z IV. pardubického bienále 27.-28. dubna 2006). 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 601 s. ISBN 80-7194-920-5.
ČADOVÁ, Naděžda; PALEČEK Miloš (eds.). Jak je v Česku vnímána práce. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2006. 228 s. ISBN 80-7330-103-2.
ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé?: národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. 2., přeprac. vyd. Praha: Paseka, 2013. 367 s. ISBN 978-80-7432-294-5.
ČECH, Vladimír H. Sociologie pro psychologické poradenství a sociální výzkum. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 1999. 167 s. ISBN 80-7082-503-0.
ČEJKA, Marek; HANUŠ, Jiří (eds.). Křesťané a socialismus: čítanka textů: 1945-1989. Díl 1. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 178 s. ISBN 978-80-7325-157-4.
ČEJKA, Marek, HANUŠ, Jiří (eds.). Křesťané a socialismus: čítanka textů: 1945-1989. Díl 2. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 210 s. ISBN 978-80-7325-199-4
ČEPELKA, Oldřich. Místní akční skupiny v roce pět: zpráva ze sociologického půzkumu s komentáři a doplňky. 1. vyd. Liberec: Tima, 2008. 82 s. + 1 CD-ROM.
ČEREŠŇÁK, Bedřich aj. Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, 2002. 208 s. ISBN 80-86156-50-8.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2004, roč. 40, č. 1-2, s. 219-221.
ČERMÁK, Daniel. Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě: význam, praxe, příslib. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011. 181 s. Studie. ISBN 978-80-7419-067-4.
ČERMÁK, Daniel (ed.). Aplikace principů partnerství a participace v prostředí malých měst České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 99 s. ISBN 978-80-7330-167-5.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Díl 1., Demokracie a totalitarismus. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 221 s. ISBN 80-200-0379-7.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Díl 2., Člověk. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 370 s. ISBN 80-200-0460-2.
ČERMÁK, Vladimír. Otázka demokracie. Díl 3., Společnost a stát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1997. 254 s. ISBN 80-7182-041-5.
ČERMÁKOVÁ, Marie; NAVAROVÁ, Hana. Ženy a volby '90. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1990. 25 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Gender and the employment of higher education graduates in Czechoslovakia. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 13 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; HRADECKÁ, Irena; NAVAROVÁ, Hana. K postavení žen v československé společnosti. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1991. 29 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; GATNAR, Lumír. Typologická analýza uplatnění absolventů vysokých škol 1990 na trhu práce. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1991. 15 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; GATNAR, Lumír. Zpráva o vybraných výsledcích výzkumu absolventů vysokých škol - ročník 1990. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1991. 29 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie; GATNAR, Lumír. Ženy v sociální struktuře 1991: výzkum pracovních a životních podmínek žen v České republice a Slovenské republice. 1. část, Základní data. Praha: Sociologický ústav ČSAV, 1992. 83 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Sociální postavení rodiny jako základního činitele a adresáta sociální pomoci: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 108 s.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Women, work and society. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 78 s. ISBN 80-85950-02-2.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Rodina a měnící se gender role: sociální analýza české rodiny. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 116 s. ISBN 80-85950-42-1.
ČERMÁKOVÁ, Marie; MAŘÍKOVÁ, Hana (eds.). Proměny současné české rodiny: (rodina-gender-stratifikace). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.
Rec.: SÝKOROVÁ, Dana. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 641-644.
ČERMÁKOVÁ, Marie aj. Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2000. 145 s. ISBN 80-85950-83-9.
ČERMÁKOVÁ, Marie aj. Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 141 s. ISBN 80-7330-013-3.
ČERMÁKOVÁ, Marie aj. Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 115 s. ISBN 80-7330-026-5.
ČERMÁKOVÁ, Zdeňka; HOLDA, Dalibor. Sociální portrét vysokoškolských studentů v České republice. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 1996. 75 s.
ČERNÁ, Alena. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. 150 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4577-0.
ČERNOCH, Felix. Šikaně stop. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1997. 94 s. ISBN 80-86049-14-0.
ČERNÝ, David a Adam DOLEŽAL. Smrt a umírání: etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. 251 s. ISBN 978-80-87439-15-9.
ČERNÝ, Jiří; SEDLÁČKOVÁ, Markéta; TUČEK, Milan. Zdroje utváření skupinových mentalit v České republice po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 101 s. ISBN 80-7330-069-9.
ČERNÝ, Karel. Svět politického islámu: politické probuzení Blízkého východu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 599 s. ISBN 978-80-7422-166-8.
ČERNÝ, Karel. Nad Evropou půlměsíc. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. 278 s. ISBN 978-80-246-3066-3.
ČERNÝ, Karel. Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 577 s. ISBN 978-80-7422-595-6.
ČERNÝ, Karel. Vzdělanostní společnost po česku?: rozhovory o životě a škole pro 21. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 2009. 213 s. ISBN 978-80-7106-582-1.
ČERNÝ, Pavel (ed.). Sondy do světa skautů: sociologické průzkumy Junáka 2000-2003. Praha: Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. 64 s. ISBN 80-86109-96-8.
ČERNÝ, Václav; KOMÁRKOVÁ, Květoslava. Rasismus, jeho základy a vývoj. Olomouc: Votobia, 1995. 90 s. ISBN 80-85885-69-7.
ČERVINKA, František. Česká kultura a okupace. 1. vyd. Praha: Torst, 2002. 153 s. ISBN 80-7215-180-0.
ČERVINKOVÁ, Alice; SMETÁČKOVÁ, Irena (eds.). Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni: výzkumná zpráva. Praha: Sociologický ústav, 2005. 228 s.
ČERVINKOVÁ, Alice; FELT, Ulrike (eds.). Knowing and living in academic research: convergences and heterogeneity in research cultures in the European context. 1st ed. Prague: Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. 242 s. ISBN 978-80-7330-156-9.
České pohraničí v procesu evropské integrace: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ústí nad Labem: Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 110 s.
Československo - listopad 1990: postoje české a slovenské veřejnosti k politickému, ekonomickému a sociálnímu vývoji: zpráva z výzkumu. Praha: AISA. Skupina pro nezávislou sociální analýzu, 1992. 37 s.
Český spotřebitel 2000: společný projekt společnosti STEM/MARK a vydavatelství Strategie Praha. Praha: Strategie, 2000. 139 s. + 1 CD-ROM.
ČEVELA, Rostislav, Zdeněk KALVACH a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: úvod do problematiky. Praha: Grada, 2012. 263 s. ISBN 978-80-247-3901-4.
ČEVELA, Rostislav a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada, 2014. 238 s. ISBN 978-80-247-4544-2.
ČIHOVSKÝ, Jaroslav; KOUDELKA, František. Vybrané kapitoly ze sociologie práce a podniku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 59 s. ISBN 80-7067-142-4.
Člověk v etapě sociálních změn v procesech přestavby: sborník referátů ze sympozia konaného v Liblicích 22.-24. listopadu 1989. 1. vyd. Praha: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1990. 163 s.
ČMEJREK, Jaroslav. Obce a regiony. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, 2008. 165 s. ISBN 978-80-87197-00-4.
ČMEJRKOVÁ, Světla; HOFFMANNOVÁ, Jana. Jazyk, média, politika. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. 258 s. ISBN 80-200-1034-3.
Rec.: MACEK, Jakub; ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina. Biograf. 2004, č. 34, s. 175-177.
ČOPÍK, Jan. Proměny a kontinuita české komunální politiky: územní samospráva v nové době (1850-2010). Praha: Scriptorium, 2014. 317 s. ISBN 978-80-87271-89-6.
ČORNEJOVÁ, Ivana; KUCHAŘOVÁ, Hedvika; VALENTOVÁ, Kateřina (eds.). Locus pietatis et vitae: sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova: Scriptorium, 2008. 535 s. ISBN 978-80-86197-39-5.
ČURDOVÁ, Anna aj. Rovné příležitosti žen a mužů: stanovisko expertní skupiny Evropsko-českého fóra. Praha: Euro-Czech Forum, 2003. 55 s. ISBN 80-239-1890-7.
DANIEL, Ondřej. Bigbít nebo turbofolk: představy migrantů z bývalé Jugoslávie. 1. vydání. Praha: AntropoWeb, 2013. 155 stran. AntropoEdice; svazek 3. ISBN 978-80-905098-5-6.
Rec.: PAVLÁSEK, Michal. Český lid. 2014, roč. 101, s. 122-125.
DANIEL, Ondřej, Tomáš KAVKA a Jakub MACHEK. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013. 327 s. ISBN 978-80-246-2192-0.
DANIEL, Ondřej. Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 169 s. ISBN 978-80-7308-706-7.
DANIEL, Ondřej. Násilím proti "novému biedermeieru": subkultury a většinová společnost pozdního státního socialismu a postsocialismu. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016. 176 s. ISBN 978-80-87855-90-4.
Rec.: PODHAJSKÝ, Jiří. SČ. 2018, roč. 54, č. 2, s. 304-307.
DAVIDOVÁ, Eva. Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice. Praha: Triton, 2010. 251 s. Sociální práce. ISBN 978-80-7387-428-5.
DAVIDOVÁ, Eva a Zdeněk UHEREK. Romové v československé a české společnosti v letech 1945-2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 77 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-98-5.
DAVIDOVÁ, Eva. Romano drom = Cesty Romů: 1945-1990: změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 245 s.
Rec.: SRB, Vladimír. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 239-242.
DAVIDOVÁ, Eva. Romové a česká společnost: hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. 89 s. ISBN 80-238-7739-9.
Demokracie jako hodnota a problém: sborník z konference. II, která se konala 18. a 19. října 2012. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. 311 s. ISBN 978-80-7494-048-4.
DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7363-131-4.
DIAMANT, Jiří. Psychologické problémy emigrace. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 208 s.
DINUŠ, Peter, Ladislav HOHOŠ a Marek HRUBEC. Revoluce nebo transformace = Revolúcia alebo transformácia?. Bratislava: Veda, 2014. 286 s. ISBN 978-80-224-1371-8.
DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7184-141-2.
Rec.: KAPR, Jaroslav. SČ. 1994, roč. 30, č. 3, s. 394.
Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. 348 s. ISBN 978-80-246-1911-8.
DLOUHÁ, Marie, Michaela SVATOŠOVÁ a Hana TENGLEROVÁ. Analýza genderově podmíněného kybernásilí v ČR. Praha: Úřad vlády České republiky, Oddělení rovnosti žen a mužů, 2016. 61 s.
DLUHOŠ, Marek. Vorové v zákoně - vůdcové zločinců postsovětského světa: (od perestrojky k dnešku). 1. vydání. Praha: Vodnář, 2015. 203 s. ISBN 978-80-7439-100-2.
DOČKAL, Jan. Člověk v současném světě: než začneme studovat sociální práci. Středokluky: Zdeněk Susa, 2008. 158 s. ISBN 978-80-86057-53-8.
DOLEŽALOVÁ, Iva; HAMAR, Eleonóra; BĚLKA, Luboš (eds.). Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita; Praha: Malvern, 2006. 272 s. ISBN 80-210-4115-3.
DOPITA, Miroslav; BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti: reflexe sociologie praxe Pierra Bourdieua v české sociologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 183 s. ISBN 978-80-244-1650-2.
Rec.: IVANOVÁ, Kateřina. SČ. 2010, roč. 46, č. 1, s. 168-172.
DOROTÍKOVÁ, Soňa. Morálka a sociální soudržnost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 149 s. ISBN 978-80-7290-631-4.
DOSTÁL, Petr; HAMPL, Martin; BARLOV, Max (eds.). Territory, society and administration: the Czech republic and the industrial region of Liberec. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1994. 230 s. ISBN 90-6993-087-0.
DOSTÁL, Vít. Paradiplomacie českých krajů: regiony jako aktér mezinárodní politiky. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2017. 189 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-447-6.
DOUBEK, Vratislav a Martin POLÁŠEK. Parlament v čase změny: případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha: Akropolis, 2011. 174 s. ISBN 978-80-87481-21-9.
DOUBEK, Vratislav. Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848-1922. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2012. 135 s. ISBN 978-80-7470-023-1.
Rec.: JIRKA, Luděk. Český lid. 2014, roč. 101, č. 2, s. 243-245.
DOUŠEK, Roman. Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694-1761): vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2009. 289 s. ISBN 978-80-210-4966-6.
DRBAL, Ctibor. Budoucnost zdraví a zdravotnictví. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2008. 65 s. ISBN 80-86729-39-7.
DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 207 s. Studie. ISBN 978-80-7419-039-1.
DRBOHLAV, Dušan, Zdeněk ČERMÁK, Milan LUPTÁK et al. Ukrajinská pracovní migrace v Česku: migrace - remitence - (rozvoj). Praha: Karolinum, 2015. 282 s. ISBN 978-80-246-2995-7.
DRBOHLAV, Dušan (ed.). Nelegální ekonomické aktivity migrantů: (Česko v ekonomickém kontextu). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 311 s. ISBN 978-80-246-1552-3.
DRDA, Adam, Karel STRACHOTA a Adam DRDA. Naše normalizace. Praha: Člověk v tísni, 2011. 213 s. ISBN 978-80-87456-11-8.
DROBNÍK, Jaroslav. Biotechnologie a společnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 213 s. ISBN 978-80-246-1484-7.
DRULÁK, Petr a kol. Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 202 s. ISBN 978-80-86506-86-9.
Rec.: BROUČEK, Stanislav. Český lid. 2011, roč. 98, č. 1. s. 95-97.
DRULÁK, Petr. Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 231 s. ISBN 978-80-86506-87-6.
DRULÁK, Petr a kol. Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. 262 s. ISBN 978-80-86506-88-3.
DRULÁK, Petr. Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 323 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-115-2.
Rec.: CÍSAŘ, Ondřej. SČ. 2015, roč. 51, č. 1, s. 153-161.
Rec.: MÜLLER, Karel B. SČ. 2015, roč. 51, č. 1, s. 169-178.
DRULÁK, Petr. Umění, mystika a politické jednání. Praha: Novela bohemica, 2016. 165 s. ISBN 978-80-87683-61-3.
DUBEN, Přemysl. K výsledkům výzkumu názorů občanů České republiky na veřejnou politiku: přehledová analytická studie. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1995. 99 s.
DUBSKÝ, Josef; MURDZA, Karol; URBAN, Lukáš. Sociologie médií a veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. 129 s. ISBN 80-7251-234-X.
DUDOVÁ, Radka. Interrupce v České republice: zápas o ženská těla. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2012. 177 s. ISBN 978-80-7330-214-6.
Rec.: TOMÁŠEK, Marcel. SČ. 2013, roč. 49, č. 1, s. 165-170.
DUDOVÁ, Radka. Postarat se ve stáří: rodina a zajištění péče o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 199 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-182-4.
DUDOVÁ, Radka; KŘÍŽKOVÁ, Alena; FISCHLOVÁ, Drahomíra. Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2006. 120 s. ISBN 80-87007-32-8.
DUDOVÁ, Radka; HASTRMANOVÁ, Šárka. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 129 s. ISBN 978-80-7330-124-8.
DUDOVÁ, Radka (ed.). Souvislosti proměn pracovního trhu a soukromého, rodinného a partnerského života. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 166 s. ISBN 978-80-7330-119-4.
DUDOVÁ, Radka (ed.). Nové šance a rizika: flexibilita práce, marginalizace a soukromý život u vybraných povolání a sociálních skupin. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7330-138-5.
Rec.: BARTOŠOVÁ, Michaela. SČ. 2009, roč. 45, č. 4, s. 839-843.
DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008. 234 s. ISBN 978-80-7330-136-1.
DUFEK, Pavel. Úrovně spravedlnosti: liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. 297 s. Monografie. ISBN 978-80-210-5317-5.
DUFFKOVÁ, Jana; URBAN, Lukáš; DUBSKÝ, Josef. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7380-123-6.
DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. 127 stran. ISBN 978-80-248-2439-0.
DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. 1. vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. 135 stran. ISBN 978-80-248-3658-4.
DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999. 59 s. ISBN 80-7078-691-4.
DUŠÁNKOVÁ, Olga; PŘIBYL, Miroslav; ŘÍHA, Jan. Cizinci a trh práce v České republice. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 1995. 125 s.
DVOŘÁČKOVÁ, Jana a Tereza STÖCKELOVÁ. Politika a každodennost na českých vysokých školách: etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 267 s . Studie. ISBN 978-80-7419-171-8.
Rec.: MACHOVCOVÁ, Kateřina. Biograf. 2015, roč. 22, č. 61, s. 115-120.
DVOŘÁK, František. Kdo vládne světu: máme ještě šanci? 1. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2004. 200 s. ISBN 80-8079-019-1.
DVOŘÁK, Petr. Jako jeden muž?: jednota hlasování poslanců v parlamentních demokraciích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 183 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-428-5.
DVOŘÁK, Tomáš, Radim HLADÍK, Václav JANOŠČÍK, Čeněk PÝCHA, Irena REIFOVÁ, Marek ŠEBEŠ a Filip VOSTAL. Temporalita (nových) médií. Praha: NAMU, 2016. 282 s. ISBN 978-80-7331-425-5.
DVOŘÁK, Tomáš. Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2009. 173 s. ISBN 978-80-7007-304-9.
Rec.: ŠIMŮNEK, Michal. Biograf. 2009, č. 50, s. 95-114.
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Rozkládání státu. Praha: Universum, 2012. 175 s. ISBN 978-80-242-3488-5.
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra; KUNC, Jiří. O přechodech k demokracii. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 156 s. ISBN 80-901424-8-6.
Rec.: KABELE, Jiří. SČ. 1995, roč. 31, č. 3, s. 275-377.
DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Lidé a jídlo. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 182 s. ISBN 80-85866-41-2.
DZÚROVÁ, Dagmar; SMOLOVÁ, Edita; DRAGOMIRECKÁ, Eva. Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech: výsledky výběrového šetření v České republice. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 106 s. ISBN 80-238-6038-0.
EHL, Martin. Globalizace pro a proti. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. 185 s. ISBN 80-200-0897-7.
EICHLER, Jan. Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 214 s. ISBN 978-80-246-1956-9.
Rec.: RAŠEK, Antonín. SČ. 2012, roč. 48, č. 2, s. 390-393.
EICHLER, Jan a Lukáš TICHÝ. USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. 318 s. ISBN 978-80-87558-16-4.
EICHLER, Jan. Terorismus a války na počátku 21. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 352 s. ISBN 978-80-246-1317-8.
Rec.: RAŠEK, Antonín. SČ. 2008, roč. 44, č. 2, s. 438-441.
EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 327 s. ISBN 978-80-7367-540-0.
Rec.: RAŠEK, Antonín. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 327-330.
Rec.: LOUŽEK, Marek. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 185-188.
ETTLEROVÁ, Sylva. Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny: (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 49 s.
Extremismus mládeže v České republice. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 123 s. ISBN 80-86008-31-2.
EZZEDDINE, Petra a Magdalena HORNOVÁ. Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Praha: Gender Studies, 2012. 79 s. ISBN 978-80-86520-45-2.
FAFEJTA, Martin. Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál, 2016. 237 s. ISBN 978-80-262-1030-6.
FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Jan Piszkiewicz, 2004. 159 s. ISBN 80-86768-06-6.
Rec.: MARKOVÁ, Dagmar. SČ. 2006, roč. 42, č. 4, s. 817-820.
FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Ivana et al. Venkov jako místo pro žití. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 99 s. ISBN 978-80-7357-911-1.
FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. 527 s. ISBN 80-7272-010-4.
FARKOVÁ, Marie. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada, 2009. 136 s. ISBN 978-80-247-2480-5.
FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 423 s. ISBN 978-80-7325-233-5.
FASORA, Lukáš; HANUŠ, Jiří; MALÍŘ, Jiří (eds.). Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno: Matice moravská: Historický ústav, 2009. 266 s. ISBN 978-80-86488-55-4.
FASORA, Lukáš; HANUŠ, Jiří; MALÍŘ, Jiří (eds.). Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 139 s. ISBN 978-80-7325-117-8.
FASORA, Lukáš; HANUŠ, Jiří; MALÍŘ, Jiří (eds.). Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 387 s. ISBN 80-7325-091-8.
FAZIK, Alexander. Čítanka: Sociologie volného času a cestovniho ruchu: (výběr statí, textů a klíčových citací z děl pojednávajících o sociologii volného času a cestovním ruchu). Praha: Vysoká škola obchodní, 2011. 297 s. ISBN 978-80-86841-35-9.
FAZIK, Alexander a Jan ŠTEMBERK. Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov ve spolupráci s Katedrou společenských věd Vysoké školy obchodní v Praze, 2013. 199 s. ISBN 978-80-7415-076-0.
FAZIK, Alexander; MATĚJŮ, Martin (eds.). Aktuální problémy životního stylu: sborník referátů a příspěvků ze semináře sekce Sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce Sociologie kultury a volného času: Praha 6.10.2005. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta pro Masarykovu českou sociologickou společnost při AV ČR, [2006]. 136 s. ISBN 80-7308-131-8.
FÁREK, Martin. Hnutí Haré Kršna: institucionalizace alternativního náboženství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 208 s. ISBN 978-80-246-1579-0.
FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Československé město včera a dnes: každodennost - reprezentace - výzkum. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 281 s. ISBN 978-80-87378-44-1.
FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Meno, mesto, vec: urbánne plánovanie v sociológii mesta a prípad (post)socialistického Brna. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 275 s. EDIS: ediční řada disertačních prací Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity; sv. 7. ISBN 978-80-210-5583-4.
FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Sociologie města: 20. a 21. století. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2013. 290 s. Základy sociologie. ISBN 978-80-7419-162-6.
FERENČUHOVÁ, Slavomíra aj. Město: proměnlivá ne/samozřejmost. Červený Kostelec: Pavel Mervart; Brno: Masarykova univerzita, 2009. 252 s. ISBN 978-80-86818-86-3.
FERKO, Martin a František KUDA. Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing, 2011. 180 s. ISBN 978-80-7431-052-2.
FIALA, Josef. Máme ještě šanci?, nebo, Kam kráčí naše civilizace? Bratislava: Eko-konzult, 2005. 127 s. ISBN 80-8079-038-8.
FIALA, Petr. Politika, jaká nemá být. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 163 s. ISBN 978-80-7325-216-8.
FIALA, Petr. Na konci bezstarostnosti: co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice. Brno: Barrister & Principal, 2015. 146 s. ISBN 978-80-7485-038-7.
FIALA, Petr. Rozum a odvaha: jak čelit současným výzvám a krizím Evropy. Brno: Barrister & Principal, 2017. 131 s. ISBN 978-80-7485-131-5.
FIALA, Petr; HANUŠ, Jiří (eds.). Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 217 s. ISBN 80-85959-98-4.
FIALA, Petr aj. Český politický katolicismus 1848-2005. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 535 s. ISBN 978-80-7325-155-0.
FIALA, Petr. Laboratoř sekularizace: náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7325-141-3.
Rec.: LOUŽEK, Marek. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 1, s. 80-84.
FIALA, Vlastimil. Vliv politických aktérů na fungování veřejné správy a veřejné politiky. Olomouc: Periplum, 2011. 189 s. Studie a analýzy. ISBN 978-80-86624-58-7.
FIALA, Vlastimil. Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: rysy politického stranictví. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 390 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-299-1.
FIALOVÁ, Eva; SPOUSTOVÁ, Ivana; HAVELKOVÁ, Barbara. Diskriminace a právo: [diskriminace na základě pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. Praha: Gender Studies, 2007. 46 s. ISBN 978-80-86520-20-9.
FIALOVÁ, Ludmila a František David KRCH. Pojetí vlastního těla - zdraví, zdatnost, vzhled. Praha: Karolinum, 2012. 278 s. ISBN 978-80-246-2160-9.
FIALOVÁ, Ludmila aj. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 163 s. ISBN 80-85850-87-7.
Rec.: BAUSOVÁ, Martina. Sociológia. 2001, roč. 33, s. 230-232.
FIALOVÁ, Ludmila; HORSKÁ, Pavla; KUČERA, Milan. Současné a perspektivní proměny rodiny, manželství a rodičovství. Praha: Nadace pro výzkum sociální transformace START, 1995. 64 s.
Filipov - I. 1. vyd. Praha: Katedra sociologie, UK-FSV v Praze, 1998. 97 s. ISBN 80-238-3610-2.
Filipov - II. 1. vyd. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 1999. 264 s. ISBN 80-238-5397-X.
Rec.: STACHOVÁ, Jana. SČ. 2003, roč. 39, č. 2, s. 287-288.
FIRSTOVÁ, Jana. Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 215 s. ISBN 978-80-7380-521-0.
FIŘTOVÁ, Magdalena a Kryštof KOZÁK. Spojené státy v úpadku?: vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu. Praha: Dokořán, 2013. 287 s. Bod. ISBN 978-80-7363-545-9.
FISCHER, Josef Ludvík. Osobnost, dílo, myšlenky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1990. 124 s. ISBN 80-7067-924-7.
FISCHER, Josef Ludvík; FISCHEROVÁ, Sylva; ŠULC, Jan (eds.). Výbor z díla. I. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 805 s. ISBN 978-80-200-1580-8.
FISCHER, Petr. Veřejné osvětlení: postmoderní morálka, postmoderní politika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 198 s. ISBN 978-80-86429-91-5.
FISCHER, Slavomil; ŠKODA, Jiří. Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 218 s. ISBN 978-80-247-2781-3.
FISCHLOVÁ, Drahomíra. Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen - navržení modelového postupu zjišťováni podílu diskriminace. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 63, 14 s.
FIŠTEJN, Jefim. Za humny je válka. Praha: Daranus, 2016. 227 s. ISBN 978-80-87423-71-4.
FORET, Miroslav. Jak dopadnou volby?: poznatky z domácích i zahraničních výzkumů volebního chování a rozhodování. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1992. 72 s.
FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1034-7.
Rec.: KAPR, Jaroslav. SČ. 1996, roč. 32, č. 1, s. 109-110.
FORETOVÁ, Věra; FORET, Miroslav. Komunikující město. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 107 s. ISBN 80-210-1287-0.
FORMÁNKOVÁ, Lenka, Hana MAŘÍKOVÁ, Alena KŘÍŽKOVÁ a Romana VOLEJNÍČKOVÁ. Gender a rovnováha moci: podpora rovného přístupu žen do řídících pozic v sociálním a konvenčním podniku ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 56 s. ISBN 978-80-7330-273-3.
FÓNADOVÁ, Laura. Nenechali se vyloučit: sociální vzestupy Romů v české společnosti: (kvalitativní studie). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6574-1.
FRANC, Martin a Jiří KNAPÍK. Volný čas v českých zemích 1957-1967. Praha: Academia, 2013. 573 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2229-5.
FRANĚK, Rudolf. Příprava technické inteligence na vysokých školách v České republice: výsledky sociologického výzkumu. Praha: Ústav školských informací, 1990. 83 s. ISBN 80-211-0054-0.
FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 s. ISBN 978-80-210-7740-9.
FREIDINGEROVÁ, Tereza. Vietnamci v Česku a ve světě: migrační a adaptační tendence. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 232 s. Studie. ISBN 978-80-7419-174-9.
FREIOVÁ, Michaela. Meze sociální politiky státu: sborník příspěvků z konference, Praha říjen 1996. Praha: Občanský institut, 1996. 88 s. ISBN 80-901659-8-2.
FRIČ, Pavol, Arnošt VESELÝ a Miloš BALABÁN. Riziková budoucnost: devět scénářů vývoje české společnosti. Praha: Matfyzpress, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7378-110-1.
FRIČ, Pavol a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. 263 s. ISBN 978-80-903696-8-9.
FRIČ, Pavol, Pavel MACHONIN, Martin NEKOLA a Milan TUČEK. Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007). Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 171 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-69-5.
FRIČ, Pavol a VÁVRA, Martin. Tři tváře komunitního dobrovolnictví: neformální pomoc, organizovaná práce a virtuální aktivismus. Praha: Agnes, 2012. 137 s. ISBN 978-80-903696-9-6.
FRIČ, Pavol, Tamara KATUŠČÁK, Pavel MIČKA a Vít SKÁLA. Občanský sektor v ohrožení?. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 288 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-243-2.
FRIČ, Pavol aj. Češi na cestě za svojí budoucností: budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 2003. 233 s. ISBN 80-86103-71-4.
FRIČ, Pavol aj. Vůdcovství českých elit. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 296 s. ISBN 978-80-247-2563-5.
FRIČ, Pavol aj. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice: výsledky výzkumu NROS a AGNES. 1. vyd. Praha: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2001. 115 s. ISBN 80-902633-7-2.
FRIČ, Pavol. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky: rozhovory o neziskovém sektoru II. Praha: AGNES - Agentura neziskového sektoru, 2000. 113 s. ISBN 80-902633-6-4.
FRIEDL, Jiří. Státní politika vůči polské menšině na Těšínsku v letech 1945-1949: výběrová edice dokumentů. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2011. 623 s. Bibliotheca Tessinensis. V., Series Bohemica. ISBN 978-80-7286-194-1.
FRITZOVÁ, Marie. Život za zdí: sociální identita řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr (Beit Sahour). Plzeň: Katedra blízkovýchodních studií, Západočeská univerzita, 2017. 332 s. ISBN 978-80-261-0704-0.
FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.). Všechny naše včerejšky: paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 207 s. ISBN 80-902367-0-7.
FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.). Všechny naše včerejšky II: paměť žen. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 239 s. ISBN 80-902367-5-8.
FUČÍK, Petr. Rozvod a změny reprodukčních strategií. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 168 s. ISBN 978-80-210-6093-7.
FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Lucie VONDRÁČKOVÁ, Martin LAKOMÝ, Jiří MATULA, Ladislav RABUŠIC a Jana BUKVAIOVÁ. Rodičovské dráhy: dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2.
FUJDA, Milan a LUŽNÝ, Dušan. Oddaní Kršny: hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 255 s. ISBN 978-80-7043-951-7
GABAL, Ivan (ed.). The 1990 election to the Czechoslovakian Federal Assembly: analyses, documents and data. Berlin: Sigma, 1996. 198 s. ISBN 3-89404-158-7.
Rec.: VLACHOVÁ, Klára. Czech Sociological Review. 1998, roč. 6, č. 1, s. 123-125.
GABAL, Ivan aj. Etnické menšiny ve střední Evropě: konflikt nebo integrace. 1. vyd. Praha: G plus G, 1999. 341 s. ISBN 80-86103-23-4.
GABAL, Ivan; VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka. Jak čtou české děti: analýza výsledků sociologického výzkumu. Praha: Gabal, Analysis & Consulting, 2003. 54 s.
GABAL, Ivan; ČADA, Karel; SNOPEK, Jan. Klíč k posílení integrační politiky obcí: sociální vyloučení Romů a česká společnost. Praha: Otevřená společnost, 2008. 56 s. ISBN 978-80-87110-07-2.
GAĎOUREK, Ivan; NEHNĚVAJSA, Jiří. Žalářování, pronásledování a zneuznaní: svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 129 s. ISBN 80-210-1718-X.
GAĎOUREK, Ivan. On the variability of social life: a few empirical studies. Groningen: Institute of Sociology, 1998. 152 s. ISBN 90-367-0884-2.
GATNAR, Lumír (ed.). Teoretická východiska a zkušenost výzkumu nových českých elit: sborník ze semináře k výzkumnému projektu. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 84 s. ISBN 80-7330-016-8.
GÁL, Fedor. Dnešní krize česko-slovenských vztahů. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 112 s. ISBN 80-901059-4-7.
GEBHART, Jan; ŠEDIVÝ, Ivan (eds.). Česká společnost za velkých válek 20. století: (pokus o komparaci). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 312 s. ISBN 80-246-0742-5.
GEIST, Bohumil. Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. 647 s. ISBN 80-85605-28-7.
Gender a rovnováha moci: dobré praxe napříč Evropou: podpora rovného přístupu žen a mužů do řídicích pozic v sociálních a konvenčních podnicích v Evropě. Praha: [Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.], 2016. 31 s. ISBN 978-80-7330-291-7.
GERLOCH, Aleš; ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volby v demokracii: soubor přednášek. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 1995. 154 s.
GIBAS, Petr et al. Non-humans in social science: animals, spaces, things. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 314 s. ISBN 978-80-7465-010-9.
GIBAS, Petr, Lucie MATĚJOVSKÁ, Arnošt NOVÁK, Eliška ROLFOVÁ, Veronika TVARDKOVÁ, Irena VALEŠOVÁ a Martin VESELÝ. Zahrádkové osady: stíny minulosti nebo záblesky budoucnosti?. Praha: Egmont, 2013. 147 s. ISBN 978-80-87398-30-2.
GILLERNOVÁ, Ilona et al. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 256 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.
GILLERNOVÁ, Ilona, Vladimír KEBZA a Milan RYMEŠ. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada, 2011. 256 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2798-1.
GJURIČOVÁ, Adéla. Rozdělení minulostí: vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011. 415 s. Edice Knihovny Václava Havla. ISBN 978-80-87490-03-7.
GJURIČOVÁ, Adéla; KOPEČEK, Michal (eds.). Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. 1. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2008. 320 s. ISBN 978-80-7185-876-8.
Rec.: KUNŠTÁT, Daniel. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 440-444.
GLOSOVÁ, Dagmar aj. Bydlení pro seniory. Brno: ERA, 2006. 179 s. ISBN 80-7366-057-1.
GRACOVÁ, Blažena a Martin TOMÁŠEK. Obraz období "socialismu" v českých a polských učebnicích = Obraz okresu "socjalizmu" w czeskich i polskich podręcznikach. Přeložil Jan KUBICZEK. Ostrava: University of Ostrava, 2016. 435 s. ISBN 978-80-7464-854-0.
GRAF, Sylvie, Martina HŘEBÍČKOVÁ, Magda PETRJÁNOŠOVÁ a Alicja LEIX. Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. Praha: Academia, 2015. 349 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2489-3.
GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ. Spravedlivý start?: nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. 177 s. ISBN 978-80-7290-861-5.
GREZLOVÁ, Otilie; KUZNĚCOV, Gennadij. Mládež a důsledky sociálně-ekonomické transformace: výsledky terénního šetření. Ústí nad Labem: Sociálně ekonomický ústav ČSAV, 1992. 103 s.
GRONSKÝ, Libor. Racionální protidrogová politika: uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů? Olomouc: Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4.
GRULICH, Josef. Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. 474 s. ISBN 978-80-7394-091-1.
GRYGAR, Jakub. Děvušky a cigarety: o hranicích, migraci a moci. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 256 s. Studie. ISBN 978-80-7419-234-0.
Rec.: JIRKA, Luděk. SČ. 2017, roč. 53, č. 2, s. 322-325. ISSN 0038-0288.
Rec.: WŁADYNIAK, Ludmiła. Biograf. 2016, roč. 23, č. 63-64. S. 177-182.
GUASTI, Petra, Jessie HRONEŠOVÁ a Zdenka MANSFELDOVÁ. The nexus between democracy, collective identity formation, and EU enlargement. 1st ed. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. 193 s. ISBN 978-80-7330-198-9..
Rec.: GAWRECKÁ, Daniela. SČ. 2013, roč. 49, č. 2, s. 321-324.
HAHNOVÁ, Eva. Dlouhé stíny předsudků: německé a anglické stereotypy o Češích v dějinách 20. století. Praha: Academia, 2015. 487 s. Historie. ISBN 978-80-200-2479-4.
HAISOVÁ, Marie. Quo Vadis, femina ?: vize žen o trvale udržitelném životě. Tábor: Gimli, 2007. 277 s. ISBN 978-80-903966-0-9.
HAISOVÁ, Marie; HAUSEROVÁ, Eva (eds.). Peníze nebo život?: kudy ven z pasti konzumerismu. Praha: Agentura Gaia, 1998. 71 s. ISBN 80-238-3431-2.
HALAMOVÁ, Veronika. Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci. 1. vyd. Ostrava: Moravapress, 2013. 98 s. ISBN 978-80-87853-02-3.
HAMPL, Martin. Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. Praha: DemoArt, 1996. 395 s. ISBN 80-902154-2-4.
HAMPL, Martin. Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. 1. vyd. Praha: Demoart, 1998. 110 s. ISBN 80-902154-7-5.
Rec.: DRBOHLAV, Dušan. SČ. 2000, roč. 36, č. 2, s. 240-242.
HAMPL, Martin aj. Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, 2001. 328 s. ISBN 80-902686-6-8.
Rec.: KOSTELECKÝ, Tomáš. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 580-583.
HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum, 2013. 151 s. ISBN 978-80-246-2244-6.
HAMPLOVÁ, Dana, Kristina BŘEZINOVÁ, Jana KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ a Olga SIVKOVÁ. Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 147 s. Studie. ISBN 978-80-7419-169-5.
HAMPLOVÁ, Dana. Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele: štěstí ze sociologické perspektivy. Praha: Fortuna Libri, 2015. 214 s. ISBN 978-80-7321-947-5.
HAMPLOVÁ, Dana. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti: mezinárodní srovnání na základě emirického výzkumu ISSP (International Social Survey Programme). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 60 s. ISBN 80-85950-79-0.
HAMPLOVÁ, Dana; RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka; PIKÁLKOVÁ, Simona. České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2003. 108 s. ISBN 80-7330-040-0.
HAMPLOVÁ, Dana. Vstup do manželství a nesezdaného soužití v České republice po roce 1989 v souvislosti se vzděláním. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 52 s. ISBN 80-7330-029-X.
HAMPLOVÁ, Dana. Životní spokojenost: rodina, práce a další faktory. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 43 s. ISBN 80-7330-063-X.
HAMPLOVÁ, Dana aj. Nemanželská plodnost: její rizika a sociální podmínky: informační bulletin z projektu Sociální a ekonomické charakteristiky mimomanželské plodnosti v České republice po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 27 s. ISBN 80-7330-105-9.
HAMPLOVÁ, Dana (ed.). Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 2006. 92 s. ISBN 80-7330-093-1.
HAMPLOVÁ, Dana; ŠALAMOUNOVÁ, Petra; ŠAMANOVÁ, Gabriela (eds.). Životní cyklus: sociologické a demografické perspektivy. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 307 s. ISBN 80-7330-082-6.
HAMPLOVÁ, Dana; CHALOUPKOVÁ, Jana aj. Děti na psí knížku?: mimomanželská plodnost v ČR. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd, v.v.i., 2007. 155 s. ISBN 978-80-7330-128-6.
HAMPLOVÁ, Dana; ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí: výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 - Náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009. 139 s. ISBN 978-80-7330-163-7.
HANÁK, Ondřej. Hippies: slepé rameno mrtvé řeky. Praha: Argo, 1992. 135 s. ISBN 80-901198-4-0.
HANÁKOVÁ, Petra. Volání rodu. Praha: Ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy vydal Akropolis, 2013. 269 s. ISBN 978-80-7470-042-2.
HANÁKOVÁ, Petra; HECZKOVÁ, Libuše; KALIVODOVÁ, Eva (eds.). V bludném kruhu: mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. 1. vyd. Praha: SLON, 2006. 437 s. ISBN 80-86429-49-0.
Rec.: BAHENSKÁ, Marie. SČ. 2008, roč. 44, č. 1, s. 210-214.
HANDL, Vladimír. Německo v čele Evropy?: SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011. 375 s. ISBN 978-80-87558-03-4.
HANKUSOVÁ, Veronika. Vývoj výzkumu rozhlasových posluchačů v Československu a v České republice. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 152 s. ISBN 80-246-1092-2.
HANOVSKÁ, Lenka a Linda HRONÍKOVÁ. Člověk a strach: strach v antropologických perspektivách. Praha: Togga, 2013. 216 s. Andrias. ISBN 978-80-7476-018-1.
HANŠPACH, Daniel. Political, organizational and policy transformation at the municipal level: the case of Liberec. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 40 s. ISBN 80-85950-23-5.
HANUŠ, Jiří. Meze smířlivosti: diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Quaestiones quodlibetales. 101 s. ISBN 978-80-7325-282-3.
HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Lenin: kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 163 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-310-3.
HANUŠ, Jiří. Jak mohou přežít hodnoty?: příspěvky ze senátní konference pořádané Centrem pro studium demokracie a kultury. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2017. 117 s. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-426-1.
HANUŠ, Jiří (ed.). Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století. 1. vyd. Praha: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2002. 248 s. ISBN 80-7325-006-3.
HANUŠ, Jiří; VYBÍRAL, Jan (eds.). Evropa a její duchovní tvář: eseje - komentáře - diskuse. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 331 s. ISBN 80-7325-071-3.
HANUŠ, Jiří. Tradice českého katolicismu ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005. 295 s. ISBN 80-7325-036-5.
HANUŠ, Jiří; VYBÍRAL, Jan (eds.). Náboženství v globální občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 s. ISBN 978-80-7325-140-6.
HANYŠ, Milan, Jóhann Páll ÁRNASON, Zdeněk R. NEŠPOR, Jan SOKOL a Pavel BARŠA. Mezi náboženstvím a politikou. Praha: Togga, 2016. 393 s. Scholia. ISBN 978-80-7476-102-7.
HARNA, Josef. Konsenzus a kompromis: budování politického systému první Československé republiky 1918-1922. Praha: Historický ústav, 2013. 242 s. Práce Historického ústavu AV ČR. ISBN 978-80-7286-209-2.
HARTL, Jan; HUK, Jaroslav; HABERLOVÁ, Věra. Česká společnost 1998. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 103 s.
HARTL, Pavel. Komunita občanská a komunita terapeutická. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 221 s. ISBN 80-85850-45-1.
HASIL, Jiří. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. 221 s. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 978-80-7414-400-4.
HASMAN, Jiří a Josef NOVOTNÝ. Kdo, odkud, kam a s kým: prostorová příbuznost migračních skupin na globální, národní i lokální úrovni. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2017. 146 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-13-1.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava a Ema HREŠANOVÁ. První krok na sociologické stezce. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. 251 s. ISBN 978-80-7043-950-0.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Matky samoživitelky a jejich situace v České republice: sandwichová generace" - kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory). Praha?: Gender Studies, 2011. 18 s.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava, Martin KREIDL, Barbora HUBATKOVÁ, Alena PAŘÍZKOVÁ, Ladislav RABUŠIC a Martina ŠTÍPKOVÁ. Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 264 s. Studie. ISBN 978-80-7419-142-8.
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt: diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 170 s. Studie. ISBN 978-80-7419-152-7.
Rec.: PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Sociální studia. 2014, roč. 16, č. 3, s. 105-108.
Rec.: TICHÁ, Soňa. SČ. 2015, roč. 51, č. 2, s. 324-326.
HAŠKOVÁ, Hana (ed.) a UHDE, Zuzana (ed.). Women and social citizenship in Czech society: continuity and change [CD-ROM]. 1st ed. Prague: Institute of Sociology AS CR, 2011. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader. ISBN 978-80-7330-195-8.
HAŠKOVÁ, Hana, Steven SAXONBERG a Jiří MUDRÁK. Péče o nejmenší: boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 199 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-114-5.
HAŠKOVÁ, Hana, Marta VOHLÍDALOVÁ, Hana MAŘÍKOVÁ, Radka DUDOVÁ, Zuzana UHDE, Alena KŘÍŽKOVÁ a Lenka FORMÁNKOVÁ. Vlastní cestou?: životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 397 s. Studie. ISBN 978-80-7419-178-7.
Rec.: KOZÁKOVÁ, Kateřina. SČ. 2015, roč. 51, č. 5, s. 877-881.
HAŠKOVÁ, Hana. Názorové diference k současným změnám v českém porodnictví. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 53 s. ISBN 80-85950-97-9.
HAŠKOVÁ, Hana aj. Rovné příležitosti mužů a žen při slaďování práce a rodiny? Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 111 s. ISBN 80-7330-048-6.
HAŠKOVÁ, Hana aj. Women´s civic and political participation in the Czech Republic and the role of European Union gender equality and accession policies. 1. vyd. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2003. 97 s. ISBN 80-7330-042-7.
HAŠKOVÁ, Hana (ed.). Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 153 s. ISBN 80-7330-092-3.
Rec.: SLEPIČKOVÁ, Lenka. SČ. 2007, roč. 43, č. 2, s. 456-459.
HAŠKOVÁ, Hana (ed.). Rodičovství a bezdětnost ve vybraných časopisech pro ženy a pro muže. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 107 s. ISBN 80-7330-111-3.
HAŠKOVÁ, Hana; KŘÍŽKOVÁ, Alena; LINKOVÁ, Marcela (eds.). Mnohohlasem: vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.
Rec.: JARKOVSKÁ, Lucie. SČ. 2006, roč. 42, č. 5, s. 1077-1080.
HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 264 s. ISBN 978-80-7419-020-9.
HAŠKOVÁ, Hana; UHDE, Zuzana (eds.). Women and social citizenship in Czech society: continuity and change. 1st ed. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vydání druhé, podstatně přepracované a doplněné. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 978-80-87109-19-9.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Sociální gerontologie, aneb, Senioři mezi námi. Praha: Galén, 2012. 194 s. ISBN 978-80-7262-900-8.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 407 s. ISBN 80-7038-158-2.
HAUSER, Michal (ed.). Sociální stát a kapitalismus. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2007. 306 s.
HAUSEROVÁ, Eva. Jsi přece ženská ...: malý, lehce feministický rádce. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 115 s. ISBN 80-7169-690-0.
HAVEL, Ivan M. Hlavou zeď: 2011: úvahy nad civilizací a její budoucností. Praha: Dybbuk, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7438-055-6.
HAVEL, Jiří. Chování subjektů v transformaci. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. 76 s. ISBN 80-238-1690-X.
HAVELKA, Miloš. Ideje - dějiny - společnost: studie k historické sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010. 414 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-220-5.
Rec.: HAVLÍČEK, Jakub. SČ. 2011, roč. 47, č. 2, s. 433-438.
HAVELKA, Miloš. Víra, kultura a společnost: náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. 520 s. ISBN 978-80-7465-053-6.
HAVELKA, Miloš. Výklady a kritika. Červený Kostelec: Pavel Mervart a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. 285 s. ISBN 978-80-7465-177-9.
HAVELKA, Miloš; CABADA, Ladislav. Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2000. 147 s. ISBN 80-7082-706-8.
HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny „české otázky“ 1895-1989. Praha: Lidové noviny, 2001. 203 s. ISBN 80-7106-424-6.
HAVELKA, Miloš aj. Skupinové mentality. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 85 s. ISBN 80-7330-034-6.
HAVELKOVÁ, Barbara a Blanka BELLAK-HANČILOVÁ. Co s prostitucí?: veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 304 s. Studie. ISBN 978-80-7419-149-7.
Rec.: KOTÍK, Michal. Biograf. 2015, roč. 22, č. 62, s. 77-82.
Rec.: MOSKVINA, Yuliya. SČ. 2017, roč. 53, č. 1, s. 127-129.
HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium, 2007. 157 s. ISBN 978-80-903786-2-9.
HAVELKOVÁ, Hana, Libora OATES-INDRUCHOVÁ, Petra HANÁKOVÁ et al. Vyvlastněný hlas: proměny genderové kultury v české společnosti: 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. 512 s. POST. ISBN 978-80-7419-096-4.
Rec.: ANTOŠOVÁ, Svatava. Tvar. 2016, roč. 27, č. 13, s. 18.
HAVELKOVÁ, Hana; VODRÁŽKA, Mirek (eds.). Žena a muž v mediích. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3.
HAVELKOVÁ, Hana; LINKOVÁ, Marcela aj. Trans/formace: gender, věda a společnost. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2007. 62 s. ISBN 978-80-7330-118-7.
HAVLÍČEK, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 223 s. ISBN 978-80-210-5563-6.
Rec.: VLČKOVÁ, Markéta. SČ. 2014, roč. 50, č. 1, s. 141-144.
HAVLÍČEK, Tomáš, Kamila KLINGOROVÁ a Jakub LYSÁK. Atlas náboženství Česka = The atlas of religions in Czechia. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. 223 s. ISBN 978-80-246-3794-5.
HAVLÍK, Radomír. Aktuální problémy společnosti z pohledu sociologie. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7452-121-8.
HAVLÍK, Radomír. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 146 s. ISBN 80-86039-72-2.
HAVLÍK, Radomír. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 131 s. ISBN 80-7066-615-3.
HAVLÍK, Radomír; NOVOTNÁ, Marie; PROKOP, Jiří. Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 66 s. ISBN 80-7066-781-8.
HAVLÍK, Radomír; HALÁSZOVÁ, Věra; PROKOP, Jiří. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1996. 109 s. ISBN 80-86039-10-2.
HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7.
Rec.: ONDREJKOVIČ, Peter. Sociológia. 2003, roč. 35, s. 182-185.
HAVLÍK, Vratislav. Města jako partner v procesu vládnutí: případ českých a německých měst. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013. 167 s. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4.
HAVLOVÁ, Radka aj. Kulturní pluralita současného světa. II. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002. 189 s. ISBN 80-245-0405-7.
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha: FHS UK, 2011. 102 s. ISBN 978-80-87398-14-2.
HAVRDOVÁ, Zuzana. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: FHS UK, 2011. 206 s. ISBN 978-80-87398-15-9.
HAZDRA, Zdeněk, Václav HORČIČKA a Jan ŽUPANIČ. Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století: Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2011. 347 s. ISBN 978-80-87211-52-6.
HÁBLOVÁ, Anna Beata. Města zdí: život a smrt obchodních center. Praha: Dokořán, 2017. 253 s. ISBN 978-80-7363-861-0.
HÁJEK, Ladislav. Základy sociologie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1991. 91 s. ISBN 80-7041-396-4.
HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj: vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 226 s. Studie. ISBN 978-80-7419-161-9.
Rec.: JANTULOVÁ, Magdaléna Šťovíčková. SČ. 2017, roč. 53, č. 1, s. 130-132.
HÁJEK, Martin. Vývoj vybraných oborů vzdělání z hlediska genderu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 56 s. ISBN 80-85950-31-6.
HÁJEK, Martin aj. Kdo se bojí hierarchií?: dědictví komunistické vlády. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 99 s. ISBN 80-7330-006-0.
HÁJEK, Martin. Svět hierarchií a reálný socialismus: dědictví komunistické vlády. II. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 97 s. ISBN 80-7330-020-6.
HÁJEK, Martin (ed.). Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí: dědictví komunistické vlády IV: sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 112 s. ISBN 80-7330-045-1.
HÁJEK, Martin (ed.). Hierarchy as the strength and weakness of communist rule: the legacy of communist rule IV: a volume of papers from the Seminar held in Prague on September 11-12, 2003. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 167 s. ISBN 80-7330-051-6.
HÁJEK, Martin aj. Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007. 249 s. ISBN 978-80-7378-035-7.
HÁJEK, Martin; BAYER, Ivo. Diskurzivní stabilita „ne/spravedlivého“ - kvantitativní obsahová analýza českých deníků z let 1996-2006. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 36 s.
HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpadkový koš: eseje o stereotypech ve vizuální kultuře. Praha: Labyrint, 2011. 148 s. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-31-9.
HÁJKOVÁ, Dagmar. "Naše česká věc": Češi v Americe za první světové války. Praha: Lidové noviny, 2011. 162 s. Knižnice Dějin a současnosti. ISBN 978-80-7422-086-9.
HÁLA, Jaroslav aj. Development of social dialogue in the Czech republic. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 83 s.
HÁŠOVÁ TRUHELKOVÁ, Lucie. Rozhovory o matkách a mateřství. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7367-456-4.
HÄUBERER, Julia, Tomáš KOSTELECKÝ, Pat LYONS, Gabriela ŠAMANOVÁ, Paulína TABERY a Klára PLECITÁ. Voliči a volby 2010. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 254 s. ISBN 978-80-7419-110-7.
HECZKOVÁ, Libuše (ed.). Vztahy, jazyky, těla: texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: Ermat pro FHS UK v Praze, 2007. 430 s. ISBN 978-80-903086-6-4.
HEČKOVÁ, Michaela. O městech a lidech. Ústí nad Orlicí: Piána na ulici, 2016. 335 s. ISBN 978-80-270-1016-5.
HEGEDÜS, József, Martin LUX a Nóra TELLER. Social housing in transition countries. New York: Routledge, 2013. Routledge studies in health and social welfare. 342 s. ISBN 978-0-415-89014-4.
HEITLINGER, Alena; TRNKOVÁ, Zuzana. Životy mladých pražských žen. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 207 s. ISBN 80-85850-56-7.
Rec.: KUBÁTOVÁ, Helena. SČ. 1999, roč. 35, č. 4, s. 485-487.
Rec.: ŠMÍDOVÁ, Olga. Biograf. 2000, č. 22, s. 83-92.
HEJDÁNEK, Ladislav a Jan HRON. Češi a Evropa. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2017. 123 s. ISBN 978-80-87912-95-9.
HEJLOVÁ, Denisa. Zveřejněné soukromí: utváření obrazu soukromého života politiků v mediích. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 199 s. Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-294-6.
HEJNA, Dalibor. Náboženství a společnost: věda o náboženství a její historické kořeny. Praha: Grada, 2010. 198 s. ISBN 978-80-247-2427-0.
HELLER, Jiří a Olga PECINOVSKÁ. Pavučina závislosti: alkoholismus jako nemoc a možnosti efektivní léčby. Praha: Togga, 2011. 215 s. ISBN 978-80-87258-62-0.
HELLER, Josef; NEUŽIL František (eds.). Bojíte se socialismu? Příbram: Periskop, 2007. 196 s. ISBN 978-80-87077-01-6.
HENDL, Jan a Lubomír DOBRÝ. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum, 2011. 300 s. ISBN 978-80-246-2000-8.
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3.
Rec.: ŠMÍDOVÁ, Olga. Biograf. 1998, č. 13, s. 71-76.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
HERNOVÁ, Šárka; SOKOLOVÁ, Gabriela; MALÁ, E. Základní výsledky sociologických výzkumů národnostní problematiky ostravské oblasti. 2, Tabulkové přehledy. Opava: Slezský ústav zemského muzea v Opavě, 1997. 65 s.
HERNOVÁ, Šárka; SOKOLOVÁ, Gabriela. Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2000. 171 s. ISBN 80-86224-17-1.
HERZMANN, Jan a Martin KOMÁREK. Proč právě Zeman?. Praha: Práh, 2013. 177 s. ISBN 978-80-7252-419-8.
HEŘMANOVÁ, Eva. Kvalita života a její regionální diferenciace v Česku a v Praze: případová studie kvality života Pražanů: doktorská disertační práce. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy, 2010. 252 s.
HEŘMANOVÁ, Eva. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: SLON, 2012. 239 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-106-0.
HEŘMANOVÁ, Eva; PATOČKA, Jiří. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí. II. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 142 s. ISBN 978-80-245-1304-1.
HEŘMANOVÁ, Eva; CHROMÝ, Pavel aj. Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009. 348 s. ISBN 978-80-7357-339-3.
HESOVÁ, Nela, Lumír GATNAR, Eva MIKOLÁŠOVÁ a Radka TAUCOVÁ. Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009). Praha: Scriptorium, 2010. 232 s. ISBN 978-80-87271-27-8.
HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. "Miluji tvory svého pohlaví": homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí. Praha: Argo, 2013. 649 s. Každodenní život. ISBN 978-80-257-0876-7.
HIML, Pavel. Zrození vagabunda: neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 371 s. ISBN 978-80-7203-917-3.
HIRŠL, Miroslav. Analýza struktury chudého obyvatelstva v Československu v roce 1988. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1992. 168 s. ISBN 80-7138-060-1.
HIRT, Tomáš. Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 330 s. ISBN 978-80-261-0122-2.
HIRT, Tomáš; JAKOUBEK, Marek (eds.). „Romové“ v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 414 s. ISBN 80-86898-76-8.
HLADÍK, Jaroslav. Společenské vědy v kostce. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 108 s. ISBN 80-7200-044-6.
HLAVAČKA, Milan, Antoine MARÈS a Magdaléna POKORNÁ. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 685 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia. ISBN 978-80-7286-186-6.
HLAVAČKA, Milan a Pavel CIBULKA. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav, 2013. 623 s. Práce Historického ústavu AV ČR. ISBN 978-80-7286-225-2.
HLAVÁČEK, Pavel a Petr JUREK. Politické systémy anglosaských zemí. Praha: Dokořán, 2014. 247 s. Bod. ISBN 978-80-7363-678-4.
HLAVÁČEK, Petr. Intelektuál ve veřejném prostoru: vzdělanost, společnost, politika. Praha: Academia, 2012. 399 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2083-3.
HLAVÁČEK, Petr et al. Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí". 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 132 stran, 7 nečíslovaných stran obrazových příloh. Europeana Pragensia; 9. Historia Franciscana; VI. ISBN 978-80-7308-688-6.
HLAVÁČEK, Petr, Václav BĚLOHRADSKÝ, Martin C. PUTNA a Michael ROMANCOV. Proč jsme Západ?: Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. 317 s. ISBN 978-80-7308-669-5.
HLAVÁČEK, Petr. Západ, nebo Východ?: české reflexe Evropy 1918-1948. Praha: Academia, 2016. 838 s. Historie. ISBN 978-80-200-2606-4.
HLAVÁČOVÁ, Simona. Islám ve Spojených státech amerických. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 129 s. ISBN 978-80-210-4669-6.
HLAVIČKOVÁ, Zora; MASLOWSKI, Nicolas (eds.). Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě: středoevropské studie v sociálních vědách. Praha: CES, 2005. 118 s. ISBN 80-239-4456-8.
HLAVIČKOVÁ, Zora; MASLOWSKI, Nicolas (eds.). The weight of history in Central European Societies of the 20th century: central European studies in social sciences. Praha: CES, 2005. 187 s. ISBN 80-239-4457-6.
HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 s. ISBN 978-80-87474-23-5.
HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Záchrana státu?: úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Brno: Barrister & Principal, 2012. 118 s. ISBN 978-80-87474-59-4.
HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace: (pojmy, měření, teorie). Praha: Univerzita Karlova - Karolinum, 2010. 207 s. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 978-80-246-1776-3.
HNILICA, Karel; KROUPA, Aleš; VAŠKOVÁ, Renáta. Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 57 s.
HNILICOVÁ, Helena (ed.). Kvalita života: sborník příspěvků z konference, konané dne 25.10.2004 v Třeboni. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004. 120 s. ISBN 80-86625-20-6.
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., doplněné vydání. Brno: Host, 2012. 207 s. ISBN 978-80-7294-592-4.
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 1. vyd. Brno: ERA, 2005. 131 s. ISBN 80-7366-028-8.
HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie I: úvod do problematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 213 s. ISBN 80-210-4064-5.
HODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie. II. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
HODOVSKÝ, Ivan; ZIMA, Petr. Svobodná společnost - svobodná morálka: pluralismus hodnot a etická odpovědnost: sborník příspěvků z mezinárodní konference Svobodná společnost - svobodná morálka, konané ve dnech 26. až 28. září 1995 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Pedagogická fakulta UP Olomouc, 1995. 233 s. ISBN 80-900189-9-8.
HOFFMANNOVÁ, Jana; MÜLLEROVÁ, Olga. Jak vedeme dialog s institucemi. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 188 s. ISBN 80-200-0446-7.
Rec.: VODOCHODSKÝ, Ivan. SČ. 2002, roč. 38, č. 4, s. 511-513.
HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. Prvenství žen: ženy iniciativní, vzdělané a tvořivé. Praha: Ústav T.G.Masaryka, 2016. 208 s. ISBN 978-80-86142-56-2.
HOJDA, Zdeněk (ed.), OTTLOVÁ, Marta (ed.) a PRAHL, Roman (ed.). Útisk, charita, vyloučení: sociální 19. století: sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 27.2.-1.3.2014. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. 391 s. ISBN 978-80-200-2460-2.
HOJDA, Zdeněk; OTTLOVÁ, Marta; PRAHL, Roman (eds.). Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?: sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 28. února - 1. března 2008. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 325 s. ISBN 978-80-200-1691-1.
HOLAS, Jakub. Politický radikalismus a mládež. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. 163 s. Studie. ISBN 978-80-7338-131-8.
HOLAS, Jakub a Kazimír VEČERKA. Stát a občan v prevenci kriminality. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2013. 137 s. Studie. ISBN 978-80-7338-137-0.
HOLAS, Jakub, Eva KRULICHOVÁ, Lucie HÁKOVÁ a Miroslav SCHEINOST. Regionální kriminalita a její odraz v kvalitě života obyvatel. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2016. 142 s. Studie. ISBN 978-80-7338-160-8.
HOLÁ, Marie, Markéta SEDLÁČKOVÁ a Jiří ŠAFR. Demokracie jako hodnota a problém: sborník z konference, která se konala ... u příležitosti 20. výročí založení fakulty 22.10.2010. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. 112 s. ISBN 978-80-7372-707-9.
HOLEČKOVÁ, Marta Edith. Cesta českého katolického samizdatu 80. let. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009. 217 s. ISBN 978-80-7021-983-6.
HOLUBEC, Stanislav. Ještě nejsme za vodou: obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. Dolní Břežany: Scriptorium, 2015. 310 s. ISBN 978-80-88013-07-5.
HOLUBEC, Stanislav. Výměna elit: sociologické aspekty tzv. sametové revoluce. 1. vyd. Praha: Futura, 2002. 32 s. ISBN 80-85523-84-1.
HOLUBEC, Stanislav. Lidé periferie: sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 329 s. ISBN 978-80-7043-834-3.
HOLUBEC, Stanislav. Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 206 s. ISBN 978-80-7419-014-8.
HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 65 s. ISBN 80-210-0985-3.
HOLÝ, Ladislav; UHEREK, Zdeněk. Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 209 s. ISBN 80-85850-97-4.
Rec.: SKALNÍK, Petr. SČ. 2003, roč. 39, č. 4, s. 585-587.
HOLZBACHOVÁ, Ivana. Příspěvky k dějinám francouzské filozofie společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 168 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 397. ISBN 978-80-210-5530-8.
HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 96 s. ISBN 80-210-1318-4.
HOLZER, Jan, Pavel MOLEK a Jiří BAROŠ. Demokratizace a lidská práva: středoevropské pohledy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 266 s. Studie. ISBN 978-80-7419-159-6.
HOMEROVÁ, Marie. Kapitoly z dějin evropského města. Praha: Akropolis, 2012. 346 s. ISBN 978-80-7304-144-1.
HOMOLÁČ, Jiří; KARHANOVÁ, Kamila; NEKVAPIL, Jiří (eds.). Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 183 s. ISBN 80-7239-137-2.
Rec.: KANDERKA, Petr. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 175-178.
HOPPE, Jiří, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří SUK a Francesco CACCAMO. O nový československý model socialismu: čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2015. 141 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny. ISBN 978-80-7285-194-2.
HORA, Ondřej. Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: (souhrnná zpráva z výzkumu). 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 154, 8 s. ISBN 978-80-87007-98-3.
HORÁK, Martin. Úspěch i zklamání: demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000. Praha: Karolinum, 2014. 278 s. Politeia. ISBN 978-80-246-2330-6.
HORÁK, Pavel. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti: evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 176 s. ISBN 978-80-210-7489-7.
HORÁK, Svatopluk (ed.). Filozoficko-sociologická dimenze tělesné kultury: sborník z česko-polského sympozia. 1. vyd. Olomouc: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1993. 172 s.
HORÁK, Vít. Společnost jako otázka: hermeneutický pohled na sociologii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 199 s. Quaestiones quodlibetales. ISBN 978-80-7325-439-1.
HORÁKOVÁ, Hana. Kultura jako všelék?: kritika soudobých přístupů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 318 s. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-103-9.
Rec.: SOUKUP, Martin. Český lid. 2012, roč. 99, č. 4. s. 497-500.
Rec.: KRČÁL, Petr. SČ. 2013, roč. 49, č. 2, s. 328-330.
HORÁKOVÁ, Hana a Dana FIALOVÁ. Transformace venkova: turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1.
HORÁKOVÁ, Milada. Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly. Praha: VÚPSV, 2003. 97, 247 s.
HORÁKOVÁ, Milada. Postoje veřejnosti k běžencům a přesídlencům. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 14 s. ISBN 80-7138-012-1.
HORÁKOVÁ, Milada; KRAUSE, Danica; POLÍVKA, Milan. Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 36 s.
HORKÝ, Ondřej. Česká rozvojová spolupráce: diskurzy, praktiky, rozpory. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 165 s. Studie. ISBN 978-80-7419-040-7.
HORKÝ, Ondřej a Tomáš PROFANT. Mimo Sever a Jih: rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. 328 s. ISBN 978-80-87558-18-8.
Rec.: MIKUŠ, Marek. SČ. 2017, roč. 53, č. 5, s. 790-792.
HORNEK, Jakub. Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice: případová studie Karlovarského kraje 2010-2014. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 348 s. Studie. ISBN 978-80-7419-242-5.
HORNEK, Jakub. Politické dopady zadlužování malých obcí v České republice: případová studie Karlovarského kraje 2010-2014. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. 348 s. ISBN 978-80-7419-242-5.
HORSKÁ, Pavla. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha: Panorama, 1990. 474 s. ISBN 80-7038-011-X.
HORSKÁ, Pavla. Naše prababičky feministky. Praha: Lidové noviny, 1999. 124 s. ISBN 80-7106-380-0.
HORSKÁ, Pavla; MAUR, Eduard; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vyd. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 80-7185-409-3.
Rec.: FIALOVÁ, Ludmila. SČ. 2003, roč. 39, č. 2, s. 275-277.
HORSKÝ, Jan. Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje. Praha: Argo, 2015. 274 s. Historické myšlení. ISBN 978-80-257-1320-4.
HORSKÝ, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. 1. vyd. Praha: Argo, 2009. 339 s. ISBN 978-80-257-0124-9.
HORSKÝ, Jan; SELIGOVÁ, Markéta. Rodina našich předků. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 143 s. ISBN 80-7106-195-6.
HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Společenství Romů na Moravě a Muzeum romské kultury v nakladatelství Lidové noviny, 2002. 84 s. ISBN 80-7106-615-X.
HORYNA, Břetislav. Druhá moderna: (Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 70 s. ISBN 80-210-2677-4.
HORYNA, Břetislav. Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin. 1. vyd. Praha: Argo, 2001. 212 s. ISBN 80-86598-32-2.
Rec.: KELLER, Jan. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 670-671.
HOUDA, Přemysl. Intelektuální protest, nebo masová zábava?: folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace. Praha: Academia, 2014. 239 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2353-7.
HOUŽVIČKA, Václav. Odsun Němců z Československa 65 let poté. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 175 s. ISBN 978-80-7325-296-0.
HOUŽVIČKA, Václav. Sudetoněmecká otázka v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 38 s. ISBN 80-85950-08-1.
HOUŽVIČKA, Václav; ZICH, František; JEŘÁBEK, Milan. Reflexe sudetoněmecké otázky: a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu. Ústí nad Labem: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 94 s. ISBN 80-85950-27-8.
HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. 546 s. ISBN 80-246-1007-8.
HOUŽVIČKA, Václav; NOVOTNÝ, Lukáš (eds.). Otisky historie v regionálnich identitách obyvatel pohraničí: sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2007. 170 s. ISBN 978-80-7330-109-5.
HRABA, Joseph; PECHAČOVÁ Zdeňka; LORENZ, Frederick O. Deset rodin po 10 letech: 1989-1999. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 134 s. ISBN 80-200-0731-8.
Rec.: SÝKOROVÁ, Dana. SČ. 2000, roč. 36, č. 3, s. 365-367.
Rec.: JUSTIANOVÁ, Barbora. Biograf. 2000, č. 21, s. 119-122.
HRADILKOVÁ, Jana a kol. Zbuzanky, aneb, Obec je rodu ženského. 1. vyd. Zbuzany: Zbuževa, 2014. 211 s. ISBN 978-80-260-6760-3.
HRČKA, Michal. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 302 s. ISBN 80-85850-68-0.
Rec.: ŠMAUSOVÁ, Gerlinda. SČ. 2002, roč. 38, č. 5, s. 651-655.
HRDÝ, Ladislav; SOUKUP, Václav; VODÁKOVÁ, Alena. Sociální a kulturní antropologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 157 s. ISBN 80-901424-1-9.
Rec.: KANDERT, Josef. SČ. 1995, roč. 31, č. 3, s. 382-384.
HREŠANOVÁ, Ema. Kultury dvou porodnic: etnografická studie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7043-749-0.
Rec.: DUDOVÁ, Radka. Biograf. 2009, č. 50, s. 121-129.
HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. 340 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-232-6.
HROCH, Miroslav. Comparative studies in modern European history: nation, nationalism, social change. Aldershot: Ashgate, 2007. 282 s. ISBN 978-0-7546-5935-8.
HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a utváření moderních evropských národů. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 314 s. ISBN 978-80-7419-010-0.
Rec.: HAVLÍČEK, Jakub. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 323-327.
HRUBÁ, Drahoslava. Životní podmínky a zdravotní stav populace. 1. vyd. Praha: KPK, 1993. 135 s. ISBN 80-85267-43-8.
HRUBEC, Marek. Od zneuznání ke spravedlnosti: kritická teorie globální společnosti a politiky. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2011. 562 s. Filosofie a sociální vědy; sv. 40. ISBN 978-80-7007-362-9.
Rec.: PULLMANN, Michal. SČ. 2012, roč. 48, č. 4, s. 819-821.
HRUBEC, Marek. Etika sociálních konfliktů: Axel Honneth a kritická teorie uznání. Praha: Filosofia, 2012. 263 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-377-3.
HRUBEC, Marek. Od zneuznání ke spravedlnosti: kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, 2012. 562 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-362-9.
HRUBEC, Marek. Kritická teorie společnosti: český kontext. Praha: Filosofia, 2013. 715 s. Filosofie a sociální vědy. ISBN 978-80-7007-403-9.
Rec.: CHARVÁT, Martin. SČ. 2015, roč. 51, č. 5, s. 581-884.
Rec.: RAKOWSKI, Roman. Biograf. 2014, roč. 21 , s. 177-183.
HRUBEC, Marek. Odjištěná společnost: rozhovory o potřebné společenské změně. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. 150 s. Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-228-9.
HRUBEC, Marek (ed.). Demokracie, veřejnost a občanská společnost. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2004. 268 s. ISBN 80-7007-211-3.
Rec.: ŠTĚCH, Ondřej. SČ. 2006, roč. 42, č. 1, s. 232-236.
HRUBEC, Marek. Globální spravedlnost a demokracie. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2004. 355 s. ISBN 80-7007-210-5.
Rec.: BRABEC, Martin. SČ. 2006, roč. 42, č. 4, s. 820-823.
HRUBEC, Marek (ed.). Interkulturní dialog o lidských právech: západní, islámské a konfuciánské perpektivy [sic]. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008. 490 s. ISBN 978-80-7007-282-0.
HRUBEC, Marek aj. Sociální kritika v éře globalizace: odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha: Filosofia, 2008. 479 s. ISBN 978-80-7007-286-8.
Rec.: HOLUBEC, Stanislav. SČ. 2009, roč. 45, č. 1, s. 216-218.
HRUBÝ, Karel; BROUČEK, Stanislav (eds.). Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30. června 1998. 1. vyd. Praha: Karolinum: Etnologický ústav AV ČR, 2000. 339 s. ISBN 80-7184-932-4.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor a kol. Industriální město v postindustriální společnosti. 2. díl, Sousedství, komunity a lokality. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2010. 179 s. ISBN 978-80-904810-0-8.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor a kol. Industriální město v postindustriální společnosti. 3. díl, Komparace měst. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. 221 s. ISBN 978-80-904810-1-5.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor a kol. Industriální město v postindustriální společnosti. 4. díl, Závěrečná monografie. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. 249 s. ISBN 978-80-904810-3-9.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor a kol. Socioekonomický atlas Ostravy = Socioeconomic atlas of Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2011. 103 s. ISBN 978-80-904810-2-2.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor. Industriální město v postindustriální společnosti. 2. díl, Sousedství, komunity a lokality. 2., upr. vyd. Ostrava: Accendo - centrum pro vědu a výzkum, 2012. 180 s. ISBN 978-80-904810-5-3.
HRUŠKA TVRDÝ, Lubor. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů: pohled prostorové sociologie s využitím multikriteriálních analýz. 1. vyd. Ostrava: Accendo - Centrum pro vědu a výzkum, 2012. 318 s. ISBN 978-80-904810-4-6.
HUBÁČEK, Ondřej; Lenka OPLETALOVÁ; Barbora PŮTOVÁ; Martin SOUKUP; Václav SOUKUP a Josef ŽÁK. Lokální funkce kultury: teoreticko metodologická východiska evaluace kulturních služeb. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7308-569-8.
HUBÁČEK, Ondřej; OPLETALOVÁ, Lenka; MATĚJŮ, Martin. Sociokulturní adaptace malých měst: kulturní a sociální změny v lokální společnosti 1992 až 2008. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 2009. 133 s. ISBN 978-80-7308-281-9.
HUBINKOVÁ, Zuzana. Psychologie a sociologie ekonomického chování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 126 s. ISBN 80-245-0284-4.
HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991. 55 s. ISBN 80-900604-9-8.
HUBÍK, Stanislav. Sociologie vědění: základní koncepce a paradigmata. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 224 s. ISBN 80-85850-58-3.
HUBÍK, Stanislav. Sociální rekonstrukce regionu: teoretická a metodologická východiska. 1. vyd. Brno: MSD, 2006. 102 s. ISBN 808663373.
HUDEČKOVÁ, Helena; ZAGATA, Lukáš. Sociologie a její aplikace ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007. 143 s. ISBN 978-80-213-1637-9.
HUK, Jaroslav. Mediální publikum a výzkum veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského, 2007. 112 s. ISBN 978-80-86723-24-2.
HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Praha: Academia, 2011. 475 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2041-3.
HUNGR, Pavel. Sociologie a psychologie práva: vybrané otázky. 1. vyd. Brno: Sting, 2011. 66 s. ISBN 978-80-86342-96-2.
HUNGR, Pavel. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 152 s. ISBN 80-210-0527-0.
HUNGR, Pavel; DOBROVIČOVÁ, Gabriela. Sociologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 141 s. ISBN 80-210-0192-5.
HUNGR, Pavel; URBANOVÁ, Martina. Prameny ke studiu sociologie práva. I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 121 s. ISBN 80-210-0421-5.
HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti: případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 195 s. Politika a společnost. ISBN 978-80-7325-400-1.
HÜBL, Milan; SKŘENKOVÁ, Eliška. Češi, Slováci a jejich sousedé: úvahy, studie a polemiky z let 1979-1989. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990. 192 s. ISBN 80-206-0279-8.
HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: vzpoury v žurnalistice: dějiny rozhovoru a další texty o médiích 2006-2011. Praha: Portál, 2011. 263 s. ISBN 978-80-7367-851-7.
HVÍŽĎALA, Karel, Karel SCHWARZENBERG, Martin RYŠAVÝ et al. Evropa, Rusko, teroristé a běženci: Schwarzenberg, Ryšavý, Kraus, Glanc, Přibáň, Romancov, Robejšek, Dobrovský, Rubeš, Steiner, Rupnik, Petříček, Pithart. Praha: Mladá fronta, 2016. 252 s. ISBN 978-80-204-4061-7.
HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5651-0.
HYNČICA, Pavel, Pavel MAŠKARINEC a Lukáš NOVOTNÝ. Euroskepticismus ve střední Evropě. Praha: Academia, 2016. 215 s. Edice XXI. století. ISBN 978-80-200-2619-4.
HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: sociální reprezentace smrti. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 227 s. ISBN 978-80-7387-092-8.
CHALOUPKOVÁ, Jana; ŠALAMOUNOVÁ, Petra. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 60 s. ISBN 80-7330-062-1.
CHALOUPKOVÁ, Jana. Rozdělení domácí práce: ekonomická racionalita, mocenské zdroje a symbolické významy. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 28 s.
CHALOUPKOVÁ, Jana. Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7330-169-9.
CHALUPECKÝ, Jindřich; ČERVENKA, Miroslav; HAUKOVÁ, Jiřina. Tíha doby: stati o časových souvislostech a situacích kultury, 1968-1988. Olomouc: Votobia, 1997. 180 s. ISBN 80-7198-175-3.
CHARVÁT, Jakub. Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada, 2013. 228 s. Politologie. ISBN 978-80-247-4700-2.
CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7367-098-6.
CHARVÁT, Martin. O nových médiích, modularitě a simulaci. Praha: Togga, 2017. 275 s. ISBN 978-80-7476-121-8.
CHARVÁT, Michal. Sociální aspekty sportovních aktivit. Brno: Paido, 2002. 52 s. ISBN 80-7315-029-8.
CHÁB, Milan. Svět bez ústavů. Praha: QUIP - Společnost pro změnu, 2004. 83 s. ISBN 80-239-4772-9.
CHMELÍK, Jan aj. Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 201 s. ISBN 80-7178-739-6.
CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. 172 s. ISBN 80-7201-265-7.
CHOTAŠ, Jiří, Aleš PRÁZNÝ a Tomáš HEJDUK. Moderní univerzita: ideál a realita. Praha: Filosofia, 2015. 456 s. ISBN 978-80-7007-419-0.
CHOVANČÍKOVÁ, Irena (ed.). Tomáš Garrigue Masaryk a sociologie: sborník příspěvků z 2. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 18. listopadu 1993. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 1994. 117 s.
CHRASTINA, Karel. Přežije Západ svůj úspěch?: euroamerická civilizace v pasti. Příbram: xPrint, 2012. 340 s. Edice X. ISBN 978-80-904946-3-3.
CHROMÝ, Jan. Komunikace, média, vzdělávání, kultura. Praha: Extrasystem Praha, 2014. 201 s. Didaktika, pedagogika. ISBN 978-80-87570-19-7.
CHROMÝ, Karel. Duševní nemoc: sociologický a sociálněpsychologický pohled. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1990. 82 s. ISBN 80-201-0050-4.
CHŘIBKOVÁ, Marie; CHUCHMA Josef; KLIMENTOVÁ, Eva (eds.). Feminismus devadesátých let českýma očima. 1. vyd. Praha: Marie Chřibková, 1999. 278 s. ISBN 80-902443-6-X.
CHYTILEK, Roman. Politický prostor a politická témata: studie k soutěži politických stran. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014. 203 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-357-8.
ILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti: (polemický spis). 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 109 s. ISBN 80-85850-96-6.
ILLNER, Michal. The territorial dimension of public administration reforms in East Central Europe. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997. 61 s. ISBN 80-85950-37-5.
ILLNER, Michal; BALDERSHEIM, Harald; WOLLMANN, Hellmut (eds.). Local democracy in post-communist Europe. Opladen: Leske + Budrich, 2003. 338 s. ISBN 3-8100-3192-5.
Rec.: RYŠAVÝ, Dan. SČ. 2004, roč. 40, č. 4, s. 532-535.
Integrace cizinců v Evropě: sborník z mezinárodní konference: Praha 27.-28.11.2003 = Integration of immigrants in Europe: proceedings of an international conference: Prague, November 2003. Praha: Slovo 21, 2004. 89, 96 s. ISBN 80-239-3924-6.
IRMANOVÁ, Eva. Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska a Maďarska po roce 1989. Ústí nad Labem: Albis International, 2005. 316 s. ISBN 80-86067-67-X.
JAHODA, Robert, Jiří VYHLÍDAL, Jana GODAROVÁ, Pavel KOFROŇ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy. Praha: VÚPSV, 2015. 109 s. ISBN 978-80-7416-215-2.
JAKLOVÁ, Alena. Proměny etnické a kulturní identity českých přistěhovalců ve Spojených státech amerických. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 117 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-96-1.
JAKLOVÁ, Alena. Národnostní a sociálně-ekonomická sebereflexe českých přistěhovalců v čechoamerických periodikách 19. a 20. století. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2006. 171 s.
JAKLOVÁ, Halka; ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina (eds.). Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení. Praha: Aperio, 2005. 39 s. ISBN 80-903087-4-0.
JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2010. 347 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-230-4.
Rec.: WOITSCH, Jiří. SČ. 2012, roč. 48, č. 1, s. 163-166.
Rec.: PAVLÁSEK, Michal. Český lid. 2011, roč. 98, č. 4. s. 425-427.
JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo: kus česko-bulharské historie: tentokrát převážně očima jeho obyvatel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. 258 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-261-8.
JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 199 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-292-2.
Rec.: ZALABÁKOVÁ, Jitka. Český lid. 2014, roč. 101, č. 2, s. 254-256.
Rec.: WOITSCH, Jiří. SČ. 2014, roč. 50, č. 1, s. 136-138.
JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo: identity, tradice a výzkum. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 262 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-327-1.
Rec.: PENČEV, Vladimir. SČ. 2014, roč. 50, č. 4, s. 626-628.
JAKOUBEK, Marek, Luděk JIRKA, Nela KRÁLOVÁ, Michal PAVLÁSEK a Jiří TŮMA. Krajané: hledání nových perspektiv. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 186 s. ISBN 978-80-7465-151-9.
JAKOUBEK, Marek. Teorie etnicity: čítanka textů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2016. Studijní texty. 733 s. ISBN 978-80-7419-185-5.
Rec.: HEJNAL, Ondřej. Sociální studia. 2017, roč. 19, č. 2. s. 149-152.
Rec.: JIRKA, Luděk. Biograf. 2017, roč. 24, č. 65-66, s. 122-126.
JAKOUBEK, Marek; PODUŠKA, Ondřej. Romské osady v kulturologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 174 s. ISBN 80-7239-140-2.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2004, roč. 40, č. 4, s. 544-547.
Rec.: JANKŮ, Kateřina. Sociální studia. 2004, roč. 1, č. 1, s. 132-136.
JAKOUBEK, Marek. Romové - konec (ne)jednoho mýtu. 1. vyd. Praha: Socioklub: BMSS-Start, 2004. 317 s. ISBN 80-86140-21-0.
JAKOUBEK, Marek; HIRT, Tomáš. Romové: kulturologické etudy: (etnopolitika, příbuzenství a sociální organizace). Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 383 s. ISBN 80-86473-83-X.
JAKOUBEK, Marek (ed.). Cikáni a etnicita. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 403 s. ISBN 978-80-7387-105-5.
Rec.: HIRT, Tomáš. Sociológia. 2009, roč. 41, č. 1, s. 92-96.
JAKOUBEK, Marek; BUDILOVÁ, Lenka. Romové a cikáni - neznámí i známí: interdisciplinární pohled. 1. vyd. Voznice: Leda, 2008. 342 s. ISBN 978-80-7335-119-9.
Rec.: HEJNAL, Ondřej. SČ. 2009, roč. 45, č. 5, s. 1111-1114.
JAKOUBEK, Marek; BUDILOVÁ, Lenka (eds.). Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7325-178-9.
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka et al. Balkán a migrace: na křižovatce antropologických perspektiv. 1. vydání. Praha: AntropoWeb, 2011. 149 stran. AntropoEdice; sv. 1. ISBN 978-80-905098-0-1.
Rec.: MACHOVÁ, Barbora. Český lid. 2013, roč. 100, č. 2, s. 233-235.
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, Lenka. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900–1950. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2011. 242 s. Etnologická řada. ISBN 978-80-7325-263-2.
JANATA, Jaromír. Agrese tolerance a intolerance. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 220 s. ISBN 80-7169-889-X.
JANATA, Michal. Velkoměsta v 19. a 20. století - křižovatky změn: urbanistické strategie v komparativní perspektivě. Zlín: Archa, 2016. 163 s. Architektura. ISBN 978-80-87545-47-8.
JANATA, Michal. Paradoxy demokracie. Praha: Malvern, 2017. 175 s. ISBN 978-80-7530-100-0.
JANÁČKOVÁ, Stanislava, Jan SKOPEČEK, Martin SLANÝ et al. Masová imigrace: záchrana, nebo zkáza Evropy?. Praha: Institut Václava Klause, 2016. 221 s. Publikace. ISBN 978-80-7542-007-7.
JANÁK, Dušan. Počátky sociologie ve střední Evropě: studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 279 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-176-3.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2016, roč. 52, č. 1, s. 107-109.
JANÁK, Dušan, Miroslav PILÁT a Jan BEZDĚK. Rozdělování sociálních nerovností pod patronací státu: situační analýza Osoblažska a možností jeho socioekonomického rozvoje. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2014. 133 s. ISBN 978-80-7248-947-3.
JANÁK, Dušan, Martin STANOEV, Kateřina TVRDÁ, Václav WALACH, Miroslav PILÁT a Lubomír HLAVIENKA. Rozšířit řečiště hlavního vzdělávacího proudu: sociální inkluze žáků a transformace vzdělávacího systému v Krnově a v Sokolově. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, 2015. 147 s. ISBN 978-80-7510-157-0.
JANÁK, Dušan. Hodnoty a hodnocení v sociologii Inocence Arnošta Bláhy: studie z dějin klasické české sociologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 228 s. ISBN 978-80-210-5038-9.
JANDOUREK, Jan. Čítanka sociologických klasiků. Praha: Grada, 2010. 197 s. ISBN 978-80-247-2934-3.
JANDOUREK, Jan. Vzestup a pád moderního ateismu. Praha: Grada, 2010. 108 s. ISBN 978-80-247-2981-7.
JANDOUREK, Jan. Sociologie zločinu: proč lidé vraždí a jezdí načerno. Praha: Portál, 2011. 175 s. ISBN 978-80-262-0026-0.
Rec.: GERBERY, Tomáš. Sociológia - Slovak Sociological Review. 2012, roč. 44, č. 2, s. 244-247.
JANDOUREK, Jan. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: Grada, 2012. 258 s. ISBN 978-80-247-3679-2.
JANDOUREK, Jan. Průvodce šílené socioložky po vlastním osudu. Praha: Portál, 2014. 190 s. ISBN 978-80-262-0723-8.
Rec.: NOVOTNÁ, Hana. SČ. 2017, roč. 53, č. 2, s. 331-335.
JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0.
JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3.
JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2397-6.
JANEČEK, Petr a Dana BITTNEROVÁ. Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum, 2011. 135 s. ISBN 978-80-7036-315-7.
Rec.: OTČENÁŠEK, Jaroslav. Český lid. 2012, roč. 99, č. 3, s. 372-374.
JANEČEK, Petr. Současná pověst a fáma v České republice: Vznik, geneze a sociální a kulturní funkce domácího urbánního folkloru v mezinárodním kontextu. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, 2012. 281 s. 281 stran.
JANIŠOVÁ, Helena. Zdeněk Ullrich: příspěvek k dějinám československé sociologie let 1945-1949. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 139 s. ISBN 80-85850-43-5.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2000, roč. 36, č. 2, s. 233-235.
JANOŠOVÁ, Pavlína. Homosexualita v názorech současné společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 218 s. ISBN 80-7184-954-5.
JANOUCH, František. Myslím zeleně, proto volím jádro: úvahy o energii, životním prostředí a politice. Praha: Akropolis, 2011. 350 s. ISBN 978-80-87481-46-2.
JANSA, Petr. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu. Praha: Karolinum, 2014. 116 s. ISBN 978-80-246-2444-0.
JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh: rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 220 s. Studie. ISBN 978-80-7419-030-8.
Rec.: HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Sociální studia. 2011, roč. 13, č. 4, s. 151-155.
JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. Studie; sv. 96. ISBN 978-80-7419-119-0.
Rec.: HREŠANOVÁ, Ema. SČ. 2016, roč. 52, č. 2, s. 237-240.
Rec.: OBROVSKÁ, Jana. Sociální studia. 2014, roč. 16, č. 1, s. 189-193.
JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ, Lucie OBROVSKÁ et al. Etnická rozmanitost ve škole: stejnost v různosti. Praha: Portál, 2015. 255 s. ISBN 978-80-262-0792-4.
Rec.: JELÍNEK, Matouš. Sociální studia. 2016, roč. 18, č. 3, s. 155-164.
Rec.: MACHOVCOVÁ, Kateřina. SČ. 2016, roč. 52, č. 4, s. 597-601.
JÁCHYMOVÁ KRÁLOVCOVÁ, Magdalena. Emil Lederer, sociolog a ekonom. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2015. 159 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-88018-04-9.
JECH, Karel. Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008. 331 s. ISBN 978-80-7021-902-7.
Jedinec a společnost: sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Jana Sedláčka, CSc. Praha: Katedra sociologie FF UK, 2000. 161 s. ISBN 80-85899-91-4.
JENÍK, Zdeněk (ed.). Fenomén štěstí v životě mladých lidí: výsledky výzkumu fenoménu štěstí v roce 1995: sborník příspěvků ze semináře konaného dne 10. dubna 1996 v Krnově. 1. vyd. Krnov: Retis, 1996. 109 s. ISBN 80-238-0860-5.
JENÍK, Zdeněk; KREJČÍ, Jaroslav (eds.). Člověk a česká společnost na prahu 21. století: sborník statí z mezioborového kolokvia k 10. výročí demokratické revoluce v Československu a z filosofického semináře o fenoménu štěstí u mladých lidí. Opava: Open Education & Sciences, [1999?]. 260 s. ISBN 80-901974-7-7.
JEŘÁBEK, Hynek. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 316 s. Studie. ISBN 978-80-7419-117-6.
Rec.: VIDOVIĆOVÁ, Lucie. SČ. 2014, roč. 50, č. 2, s. 309-311.
JEŘÁBEK, Hynek. Slavné sociologické výzkumy: (1899-1949). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 395 s. Klas. ISBN 978-80-7419-165-7.
Rec.: ŠUBRT, Jiří; JEŘÁBEK, Hynek. SČ. 2015, roč. 51, č. 4, s. 714-718.
JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992. 162 s. ISBN 80-7066-662-5.
JEŘÁBEK, Hynek; REMR, Jiří (eds.). Klasické sociologické výzkumy. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1993. 143 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 183 s. ISBN 80-7184-342-3.
Rec.: VAJDOVÁ, Zdenka. SČ. 1998, roč. 34, č. 4, s. 501-503.
JEŘÁBEK, Hynek. Vlivní lidé a názoroví vůdci v malém městě: výzkumná zpráva. Praha: Institut sociologických studií, 1997. 73 s.
JEŘÁBEK, Hynek aj. Utváření postojů obyvatel českého města: lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace při utváření politických postojů v lokální komunitě: (rozpracování projektu a metodika výzkumu). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 85 s. ISBN 80-85950-71-5.
JEŘÁBEK, Hynek; VEISOVÁ, Eva. 11th September: mezinárodní internetový komunikační výzkum: international on-line communication research. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 60 s. ISBN 80-7330-005-2.
JEŘÁBEK, Hynek; SOUKUP, Petr (eds.). Advanced Lazarsfeldian methodology. 1st ed. Prague: Karolinum, 2008. 250 s. ISBN 978-80-246-1521-9.
Rec.: KATRŇÁK, Tomáš. SČ. 2010, roč. 46, č. 3, s. 491-492.
JEŘÁBEK, Hynek. Paul Lazarsfeld's research methodology: biography, methods, famous projects. 1st ed. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2006. 136 s. ISBN 80-246-1098-1.
Rec.: HÄUBERER, Julia. SČ. 2008, roč. 44, č. 3, s. 600-601.
Rec.: LAIFEROVÁ, Eva. Sociológia. 2007, roč. 39, č. 1, s. 85-90.
JEŘÁBEK, Milan, Blanka POHAJDOVÁ a Pavel RAŠKA. Regionální výzkum v česko-německém pohraničí. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. 137 s. Acta Universitatis Purkynianae. ISBN 978-80-7414-236-9.
JEŘÁBEK, Milan. Individuální kontakty obyvatel na česko-německé hranici. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996. 46 s. ISBN 80-85950-17-0.
JEŘÁBEK, Milan; JEŽEK, Jiří; ŠINDELÁŘOVÁ, Eva. Průmyslové podniky se zahraničním kapitálem v česko-německém pohraničí. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 52 s. ISBN 80-85950-26-X.
JEŘÁBEK, Milan (ed.). Geografická analýza pohraničí České republiky. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 180 s. ISBN 80-85950-76-6.
JEŘÁBEK, Milan (ed.). Reflexe regionálního rozvoje pohraničí České republiky. Praha: AV ČR. Sociologický ústav, 2001. 107 s. ISBN 80-85950-85-5.
JEŘÁBEK, Milan; DOKOUPIL, Jaroslav; HAVLÍČEK, Tomáš aj. České pohraničí: bariéra nebo prostor zprostředkování? 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 296 s. ISBN 80-200-1051-3.
JEŽEK, Vlastimil a Jan JIRÁK. Média a my. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta, 2014. Management umění - umění managementu. 145 s. ISBN 978-80-7331-304-3.
JEŽKOVÁ, Veronika. Právem proti násílí na ženách: bílá místa české legislativy. Praha: ProFem, 2016. 143 s. ISBN 978-80-904564-7-1.
JIRÁK, Jan, Barbara KÖPPLOVÁ a Radim WOLÁK. Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 978-80-262-0056-7.
JIRÁK, Jan, Petr BEDNAŘÍK a Barbara KÖPPLOVÁ. Druhá republika: 167 obyčejných dnů: politické a mediální klima a jeho reflexe. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2016. 198 s. ISBN 978-80-246-3586-6.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7.
Rec.: PETRUSEK, Miloslav. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 160-162.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara; KASL KOLLMANOVÁ, Denisa (eds.). Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 383 s. ISBN 978-80-7367-446-5.
JIRÁNEK, Tomáš; KUBEŠ, Jiří (eds.). Dítě a dětství napříč staletími: 2. Pardubické bienále: 4. až 5. dubna 2002, Pardubice. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 259 s. ISBN 80-7194-515-3.
JIRÁSKOVÁ, Věra. Občan v demokratické společnosti: učebnice pro střední školy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 1999. 311 s. ISBN 80-85850-78-8.
JIRÁSKOVÁ, Věra aj. Mezigenerační porozumění a komunikace. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 198 s. ISBN 80-86861-80-5.
JIRKOVÁ, Klára a Aleš ČERMÁK. Formování historie: interpretace dějin z pohledu různých států. Praha: Akademie výtvarných umění ve spolupráci s nakl. Ausdruck Books, 2012. 333 s. ISBN 978-80-87108-37-6.
JIROUŠKOVÁ, Jana a Monika BAĎUROVÁ. Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 337 s. Mythologie. ISBN 978-80-7106-229-5.
JIRSA, Jakub. Idea university. Praha: Academia, 2015. 186 s. XXI. století. ISBN 978-80-200-2375-9.
Jsme přece lidé, ne? = We're all people, no? Praha: Slovo 21, 2007. 89, 91 s. ISBN 978-80-239-8605-1.
JUNG, Richard. Experience and action: selected items in systems theorie. Wien: Wisdom - edition echoraum, 2007. 308 s. ISBN 978-3-901941-13-9.
Rec.: ŠUBRT, Jiří. SČ. 2009, roč. 45, č. 2, s. 435-437.
Rec.: ALIEVA, Dilbar. Sociológia. 2009, roč. 41, č. 4, s. 401-408.
JURECHOVÁ-MAŇKOVÁ, Zuzana (ed.) a BARGÁR, Pavol (ed.). Krizové situace v česko-slovenském kontextu po roce 1989. 1. vyd. Praha: Středoevropské centrum misijních studií, 2011. 179 s. ISBN 978-80-903986-4-1.
JURKOVÁ, Zuzana. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum, 2013. 303 s. ISBN 978-80-246-2484-6.
JUŘÍČKOVÁ, Věra. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita. Fakulta veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. 1 CD-ROM, 168 s.
JUST, Jiří; NEŠPOR, Zdeněk R.; MATĚJKA, Ondřej aj. Luteráni v českých zemích v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Lutherova společnost, 2009. 395 s. ISBN 978-80-903632-8-1.
K sociologické reflexi modernizace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 153 s. ISBN 80-246-0843-X.
KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha: Práh, 2011. 470 s. ISBN 978-80-7252-347-4.
KABÁTEK, Aleš. Sociologické výzkumy mladé generace: (aktuální poznatky a výsledky). Praha: Ústav školských informací (ÚŠI), 1991. 40 s. ISBN 80-211-0061-3.
KABÁTEK, Aleš. Sociologické texty. I., Základy obecné sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 182 s. ISBN 80-7066-890-3.
KABÁTEK, Aleš. Sociologické texty. II., Speciální a aplikovaná sociologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 225 s. ISBN 80-7066-962-4.
KABELE, Jiří. Přerody: principy sociálního konstruování. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 394 s. ISBN 80-7184-359-8.
KABELE, Jiří; MLČOCH, Lubomír (eds.). Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 549 s.ISBN 80-246-0431-0.
KABELE, Jiří aj. Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let: dědictví komunistické vlády V.: sborník popisů komunistického vládnutí. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 202 s. ISBN 80-7330-047-8.
KABELE, Jiří (ed.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 433 s. ISBN 80-86732-35-5.
KABELE, Jiří (ed.). Výklady vládnutí v reálném socialismu: (dědictví VI). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 122 s. ISBN 80-86732-31-2.
KABELE, Jiří. Z kapitalismu do socialismu a zpět: teoretické vyšetřování přerodů Československa a České republiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 582 s. ISBN 80-246-1127-9.
KABELE, Jiří. Strategické vyvažování, koordinace a spravedlnost. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 60 s.
KABELE, Jiří; HÁJEK, Martin. Jak vládli?: průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. ISBN 978-80-7239-213-1.
KADLEC, Petr et al. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. II. díl. Vydání první. [Ostrava]: Ostravská univerzita, 2016. 440 stran. ISBN 978-80-7422-551-2.
KADLECOVÁ, Kateřina. Dívky a girls podle českých dívčích časopisů: jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup. Liberec: Nakladatelství Bor, 2007. 190 s. ISBN 978-80-86807-57-7.
KAJANOVÁ, Alena. Proč selhává sociální práce se sociálně exkludovanými. Praha: NLN, 2017. 69 s. ISBN 978-80-7422-613-7.
KALEJA, Martin. Romové a škola versus rodiče a žáci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 162 s. ISBN 978-80-7368-943-8.
KALIBOVÁ, Květa; PAVLÍK, Zdeněk; VODÁKOVÁ, Alena. Demografie (nejen) pro demografy. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993. 125 s. ISBN 80-901424-2-7.
KALINOVÁ, Lenka. Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti 1969–1993. Praha: Academia, 2012. 396 s. Historie. ISBN 978-80-200-2043-7.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2012, roč. 48, č.2, s. 384-386.
Rec.: PRŮCHA, Václav. Soudobé dějiny. 2012, roč. 19, č. 2, s. 323-330.
KALINOVÁ, Lenka; MACHONIN, Pavel. K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 221 s.
KALINOVÁ, Lenka. Základní podmínky a charakteristika vývoje sociální struktury československé společnosti v 70. a 80. letech. Praha: Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1993. 59 s.
KALINOVÁ, Lenka. Společenské proměny v čase socialistického experimentu: k sociálním dějinám v letech 1945-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. 363 s. ISBN 978-80-200-1536-5.
Rec.: NEŠPOR, Zdeněk R. SČ. 2008, roč. 44, č. 4, s. 813-817.
KALNICKÁ, Zdeňka. Úvod do gender studies: otázky rodové identity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 119 s. ISBN 978-80-7248-528-4.
KALOUS, Jan a František KOLÁŘ. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2015. 236 s. ISBN 978-80-87912-38-6.
KALOUS, Jaroslav; VESELÝ, Arnošt (eds.). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 80-246-1262-3.
KALVAS, František. Nastolování agendy: role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7043-805-3.
KAMENÍČEK, Jiří. Lidský kapitál: bohatství, které dřímá v nás. Vydání 2., upravené. Praha: Karolinum, 2012. 230 s. ISBN 978-80-246-2139-5.
KAMÍN, Tomáš; MACHALOVÁ, Tatiana. Kritika rasy a rasismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 173 s. ISBN 80-210-3275-8.
KANDERT, Josef (ed.). Jihomoravský venkov po socialismu: Filipovsko na konci devadesátých let 20. století. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004. 317 s. ISBN 80-86732-26-6.
KANDERT, Josef. Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 258 s. ISBN 80-246-0782-4.
Rec.: PODOBA, Juraj. SČ. 2007, roč. 43, č. 1, s. 235-238.
KANDERT, Josef. Chápání spravedlnosti v různých kulturních kontextech. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 32 s.
KANIOKOVA, Miriam, Štěpán RIPKA a Jan SNOPEK. Ukončování bytové nouze rodin a jednotlivců: východiska, zahraniční praxe, doporučení a strategie. Brno: Platforma pro sociální bydlení, 2016. 137 s.
KAPLAN, Karel. Proměny české společnosti (1948-1960). Část druhá, Venkov. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012. 467 s. Česká společnost po roce 1945. ISBN 978-80-7285-155-3.
KAPLÁNEK, Michal. Čas volnosti - čas výchovy: pedagogické úvahy o volném čase. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. 175 s. ISBN 978-80-262-0450-3.
KAPR, Jaroslav. Co je to demokracie: učební pomůcka o demokracii jako způsobu rozhodování. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 97 s. ISBN 80-901059-2-0.
KAPR, Jaroslav. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 115 s. ISBN 80-85850-03-6.
KARLAS, Jan. Národní parlamenty a kontrola evropských záležitostí: komparativní analýza. Praha: Karolinum, 2011. 218 s. ISBN 978-80-246-1886-9.
KARLAS, Jan. Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2008. 206 s. ISBN 978-80-246-1433-5.
KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 189 s. ISBN 978-80-7465-076-5.
KASALOVÁ, Hana. Problémy starých občanů se sníženou soběstačností: (Sonda). Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991. 78 s. ISBN 80-7138-046-6.
KASPER, Tomáš a Markéta PÁNKOVÁ. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě: profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015. 319 s. Historie. ISBN 978-80-86935-26-3.
KASTNER, Quido. Osidlování českého pohraničí od května 1945. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1996. 67 s. ISBN 80-85950-19-7.
Rec.: SRB, Vladimír. SČ. 1997, roč. 33, č. 4, s. 501-502.
KASTNER, Quido. Osidlování českého pohraničí od května 1945: (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). Díl II. Ústí nad Labem: Sociologický ústav AV ČR Praha, detašovaný tým v Ústí n. Labem, 1999. 334 s.
KAŠPAROVÁ, Eva a HAMPL, Petr. Sociologie řízení. 1. vyd. [Praha]: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2011. 154 s. ISBN 978-80-86730-67-7.
KAŠPAROVÁ, Eva a HAMPL, Petr. Sociologie řízení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. 181 s. Edice učebních textů. ISBN 978-80-86730-81-3.
KAŠPAROVÁ, Irena. Politika romství - romská politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. Knižnice Sociologické aktuality. 274 s. ISBN 978-80-7419-157-2.
KAŠPAROVÁ, Irena; RIPKA, Štěpán; SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina (eds.). Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice - moravské lokality. Praha: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity; Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2008. 374 s. ISBN 978-80-87041-56-7.
KATRŇÁK, Tomáš. Na prahu dospělosti: partnerství, sex a životní představy mladých v současné české společnosti. Praha: Dokořán, 2010. 222 s. ISBN 978-80-7363-352-3.
KATRŇÁK, Tomáš a Petr FUČÍK. Návrat k sociálnímu původu: vývoj sociální stratifikace v letech 1989 až 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 213 s. Sociologická řada.
Rec.: ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální studia. 2012, roč. 9, č. 4, s. 89-94.
KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. 1. vyd. Praha: SLON, 2004. 190 s. ISBN 80-86429-29-6.
Rec.: SIMONOVÁ, Natalie. SČ. 2005, roč. 41, č. 1, s. 156-160.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 2005, roč. 37, č. 5, s. 481-484.
KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 211 s. ISBN 80-7325-067-5.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 5, s. 477-480.
KATRŇÁK, Tomáš. Spříznění volbou?: homogamie a heterogamie manželských párů v České republice. 1. vyd. Praha: Slon, 2008. 239 s. ISBN 978-80-86429-98-4.
Rec.: BAHNA, Miloslav. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 1, s. 68-70.
KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 263 s. ISBN 80-200-1307-5.
KELLER, Jan. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 211 s. Studie. ISBN 978-80-7419-031-5.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2011, roč. 47, č. 4, s. 859-862.
Rec.: GERBERY, Tomáš. Sociológia - Slovak Sociological Review. 2011, roč. 43, č. 5, s. 615-617.
KELLER, Jan. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. Knižnice Sociologické aktuality. 197 s. ISBN 978-80-7419-059-9.
Rec.: KRČÁL, Petr. SČ. 2012, roč. 48, č. 2, s. 381-384.
KELLER, Jan. Sociologie středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 215 s. Studie. ISBN 978-80-7419-109-1.
Rec.: DOBRYLOVSKÝ, Jiří. SČ. 2014, roč. 50, č. 4, s. 623-626.
KELLER, Jan. Posvícení bezdomovců: úvod do sociologie domova. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 290 s. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-155-8.
Rec.: SEJKOVÁ, Apolónia. Sociální studia. 2014, roč. 16, č. 4, s. 121-124.
KELLER, Jan. Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 59 s. ISBN 978-80-7464-490-0.
KELLER, Jan. Jsme tady doma: komentáře z let 2008-2014. Praha: Novela Bohemica, 2014. 235 s. ISBN 978-80-87683-37-8.
KELLER, Jan. Odsouzeni k modernitě: co hledá sociologie a našla beletrie. Praha: Novela bohemica, 2015. 186 s. ISBN 978-80-87683-53-8.
KELLER, Jan. Evropské rozpory ve světle migrace. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2017. Sociologické aktuality. 227 s. ISBN 978-80-7419-249-4.
Rec.: MARŠÁLEK, Jan. SČ. 2017, roč. 53, č. 5, s. 781-784.
KELLER, Jan. Sociologie konfliktu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 119 s. ISBN 80-210-0193-3.
KELLER, Jan. Kvalitativní přístupy v sociologii: sborník ze semináře sekce metod a technik ČSSS Alšovice 23.-25.10.1989. Praha: Masarykova česká sociologická společnost při ČSAV, 1991. 90 s.
KELLER, Jan. Nedomyšlená společnost. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1992. 125 s. ISBN 80-901102-0-7.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 186 s. ISBN 80-901059-3-9.
Rec.: SEDLÁČEK, Jan. SČ. 1992, roč. 28, č. 3, s. 412-416.
KELLER, Jan. Až na dno blahobytu: ke společenským kořenům ekologické krize. 1. vyd. Brno: Hnutí Duha, 1993. 127 s.
Rec.: KAMARÝT, Jan; ŠEVČÍK, Oldřich. SČ. 1994, roč. 30, č. 3, s. 392-393.
KELLER, Jan. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. 1. vyd. Praha: G plus G, 1995. 175 s. ISBN 80-901896-1-X.
KELLER, Jan. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.
Rec.: HUBÍK, Stanislav. SČ. 1996, roč. 32, č. 2, s. 223-226.
Rec.: BÚZIK, Bohumil. Sociológia. 1995, roč. 27, č. 5-6, s. 461-463.
Rec.: ALAN, Josef. Biograf. 1995, č. 5, s. 30-33.
Rec.: NOHEJL, Marek. Biograf. 1996, č. 6, s. 33-36.
KELLER, Jan; GÁL, Fedor; FRIČ, Pavol. Hodnoty pro budoucnost. 1. vyd. Praha: G plus G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan. Šok z ekologie, aneb, Politické systémy v rozpacích. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1996. 52 s. ISBN 80-202-0606-X.
KELLER, Jan. Abeceda prosperity. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 160 s. ISBN 80-85765-98-5.
KELLER, Jan. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 232 s. ISBN 80-85850-42-7.
KELLER, Jan. Naše cesta do prvohor: o povaze automobilové kultury. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 170 s. ISBN 80-85850-64-8.
KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 123 s. ISBN 80-85850-95-8.
Rec.: ŠANDEROVÁ, Jadwiga. SČ. 2001, roč. 37, č. 3, s. 385-388.
KELLER, Jan. Politika s ručením omezeným: proměny moci na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2001. 139 s. ISBN 80-86316-27-0.
KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2001. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
KELLER, Jan aj. O hypermarketech veřejně: sborník. 1. vyd. Brno: Nesehnutí, 2002. 116 s. ISBN 80-238-6832-2.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 80-86429-34-2.
Rec.: MARADA, Radim. SČ. 2006, roč. 42, s. 211-216.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2006, roč. 42, s. 217-220.
Rec.: ŠANDEROVÁ, Jadwiga. SČ. 2006, roč. 42, s. 221-222.
Rec.: LAIFEROVÁ, Eva. Sociológia. 2005, roč. 37, č. 4, s. 373-379.
KELLER, Jan. Soumrak sociálního státu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 158 s. ISBN 80-86429-41-5.
Rec.: MUSIL, Jiří. SČ. 2005, roč. 41, č. 5, s. 931-935.
KELLER, Jan. Teorie modernizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. 194 s. ISBN 978-80-86429-66-3.
KELLER, Jan. Teď, když máme, co jsme chtěli: články z let 1998-2008. Praha: EarthSave, 2008. 141 s. ISBN 978-80-86916-07-1.
KELLER, Jan; TVRDÝ, Lubor. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. 183 s. ISBN 978-80-86429-78-6.
Rec.: SOUKUP, Petr. SČ. 2008, roč. 44, č. 2, s. 435-438.
KELLER, Jan. Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 173 s. ISBN 978-80-7419-002-5.
Rec.: TOUŠEK, Laco. SČ. 2010, roč. 46, č. 2, s. 313-315.
KHENDRICHE TRHLÍNOVÁ, Zuzana. Partnerství v rozvoji obcí, měst a regionů. Praha: Auditorium, 2014. 233 s. ISBN 978-80-87284-44-5.
KINDLEROVÁ, Rita a Pat LYONS. 47 odstínů české společnosti. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 369 s. ISBN 978-80-7330-280-1.
KINDLEROVÁ, Rita a Pat LYONS. Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. 551 s. ISBN 978-80-7330-299-3.
KLADIWA, Pavel, Dan GAWRECKI, Petr KADLEC, Andrea POKLUDOVÁ a Petr POPELKA. Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930: mechanismy, problémy a důsledky národnostní klasifikace. I. díl. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 307 s. ISBN 978-80-7422-549-9.
KLAPETEK, Martin. Muslimské organizace v Německu, Rakousku a Švýcarsku: význam náboženství jako identifikačního prvku při integraci do západních společností. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 255 s. ISBN 978-80-7325-264-9.
KLIMENT, Pavel. Pohled na bezdomovectví v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 122 s. ISBN 978-80-244-5007-0.
KLIMEŠ, David. Jak zábavné je informovat: infotainment čili infozábava v teorii, praxi a českém kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 118 s. ISBN 978-80-246-2973-5.
KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL. Kultura a totalita: národ. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 474 s. Varia. ISBN 978-80-7308-488-2.
KLIMEŠ, Ivan a Jan WIENDL. Kultura a totalita. III, Revoluce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. Varia / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 513 s. ISBN 978-80-7308-637-4.
KLIMEŠOVÁ, Magdalena, Radim BUREŠ a Petr BOUDA. Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012. 95 s. ISBN 978-80-7330-221-4.
KLÍMA, Michal. Od totality k defektní demokracii: privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem. Praha: Slon, 2015. 364 s. Politické systémy. ISBN 978-80-7419-139-8.
Rec.: BÍLEK, Jaroslav. SČ. 2016, roč. 52, č. 1, s. 109-111.
KLÍMA, Michal. Kvalita demokracie v České republice a volební inženýrství. 1. vyd. Praha: Radix, 2001. 179 s. ISBN 80-86031-29-2.
KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana, Dana HAMPLOVÁ a Eva MITCHELL. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7330-185-9.
KLÍMOVÁ, Monika. Interkulturní specifika a cestovní ruch. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 107 s. ISBN 978-80-7552-619-9.
KLUFOVÁ, Renata. Demografický vývoj a typologie českého venkova v kontextu prostorových souvislostí. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 275 s. ISBN 978-80-7478-733-1.
KLVAČ, Pavel (ed.). Na tom našem dvoře = in our back yard. Drnovice: Občanské sdružení Drnka, 2007. 73 s.: fot. ISBN 978-80-254-0882-7.
KLVAČOVÁ, Petra. Biografie a identity cizinců usilujících o integraci do české společnosti: od „samozřejmé nerovnosti“ k „nesamozřejmé rovnosti“. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2012. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. 85 s. ISBN 978-80-86729-79-4.
KMOCHOVÁ, Věra; TREMLOVÁ, Naďa. Význam umění v rozvoji člověka: prognostická studie. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1990. 63 s. ISBN 80-7069-014-3.
KMONÍČEK, Leoš. Sociální potřebnost a struktura čs. domácností. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1991. 40 s.
KNAPÍK, Jiří a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. II. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 657-1297. Šťastné zítřky; sv. 5. ISBN 978-80-200-2019-2.
Rec.: PETRÁŇOVÁ, Lydia. Český lid. 2013, roč. 100, č. 2, s. 243-244.
KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura: sovětizace české kultury 1948-1950. 1. vyd. Praha: Libri, 2004. 359 s. ISBN 80-7277-212-0.
KOBES, Tomáš. Nastartovali nás jako motorky: činnost nevládních organizací při řešení romské problematiky na východním Slovensku. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. 135 s. ISBN 978-80-7043-823-7.
KOCIAN, Jiří, Jaroslav PAŽOUT a Jakub RÁKOSNÍK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek VIII. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 326 s. ISBN 978-80-7363-504-6.
KOCOURKOVÁ, Jiřina aj. Propopulační politika - ano či ne: sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. 73 s.
KOCOURKOVÁ, Jiřina; RABUŠIC, Ladislav (eds.). Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?: proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
KOHÁK, Erazim. Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. 2., rozš. a opr. vyd. Praha: Filosofia, 2010. 422 s. ISBN 978-80-7007-340-7.
Rec.: JÜPTNER, Jan. SČ. 2015, roč. 51, č. 1, s. 163-167.
KOHÁK, Erazim. Průvodce po demokracii: vzpomínky z amerického života, naděje z pražského návratu. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 156 s. ISBN 80-85850-23-0.
Rec.: VODÁKOVÁ, Alena. SČ. 1998, roč. 34, č. 1, s. 112-113.
KOHOUTEK, Rudolf aj. Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2.
KOKAISL, Petr, Sandra KREISSLOVÁ, Andrea ŠTOLFOVÁ, Jana ZYCHOVÁ a Pavla FAJFRLÍKOVÁ. Po stopách Němců ve východní Evropě: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, bývalá Jugoslávie a Ukrajina. Praha: Nostalgie, 2015. 322 s. Pestrá Evropa. ISBN 978-80-906207-1-1.
KOLÁŘ, Pavel a Michal PULLMANN. Co byla normalizace?: studie o pozdním socialismu. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 222 s. ISBN 978-80-7422-560-4.
Rec.: MORAVANSKÁ, Lucia. Sociální studia. 2017, roč. 19, s. 159-163.
KOLÁŘ, Petr; PECHÁČEK, Štěpán; SYLLOVÁ, Jindřiška. Parlament České republiky: 1993-2001. 1. vyd. Praha: Linde, 2002. 296 s. ISBN 80-7201-325-4.
Rec.: LINEK, Lukáš. SČ. 2005. roč. 41, č. 3, s. 511-512.
KOLÁŘOVÁ, Kateřina. Jinakost - postižení - kritika: společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu: antologie textů z oboru disability studies. Přeložil Zuzana ŠŤASTNÁ, přeložil Sylva FICOVÁ. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. 581 s. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-050-6.
KOLÁŘOVÁ, Marta a Anna ORAVCOVÁ. Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. 264 s. ISBN 978-80-7419-060-5.
Rec.: FUČÍK, Petr. Sociální studia. 2016, roč. 18. č. 3, s. 141-143.
KOLÁŘOVÁ, Marta. Globální a české „anti-globalizační“ hnutí: kolektivní identita a difúze. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008. 20 s.
KOLÁŘOVÁ, Marta; VOJTÍŠKOVÁ, Kateřina. Vnímání a utváření sociálních distancí a třídních nerovností v české společnosti. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 101 s. ISBN 978-80-7330-155-2.
KOLÁŘOVÁ, Marta. Protest proti globalizaci: gender a feministická kritika. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 253 s. ISBN 978-80-86429-96-0.
Rec.: KOBOVÁ, Ľubica. Sociológia. 2010, roč. 42, č. 2, s. 177-181.
KOLDINSKÁ, Kristina, Harald Christian SCHEU a Martin ŠTEFKO. Sociální integrace cizinců. Praha: Auditorium, 2016. 350 s. ISBN 978-80-87284-60-5.
KOLESÁROVÁ, Karolína. Životní styl v informační společnosti. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. 176 s. ISBN 978-80-7452-119-5.
KOMÁREK, Stanislav. Eseje o lidských duších a společnosti. II. Praha: Argo, 2011. 301 s. ISBN 978-80-257-0344-1.
KOMÁREK, Stanislav. Muž jako evoluční inovace?: eseje o maskulinitě, její etologii, životních strategiích a proměnách. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. 262 s. ISBN 978-80-200-2086-4.
Rec.: TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Český lid. 2014, roč. 101, č. 4, s. 503-505.
KOMÁREK, Stanislav. Západ v mlze. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2192-2.
KOMÁREK, Stanislav. Evropa na rozcestí. Praha: Academia, 2015. 397 s. ISBN 978-80-200-2510-4.
KOMÁRKOVÁ, Olga. Genderové stereotypy v reklamních textech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2006. 214 s. ISBN 80-7308-148-2.
KOMENDA, Antonín. Sociální deviace: historická východiska a základní teoretické přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 80-244-0019-7.
KOMENDA, Antonín; KELLER, Jan. Úvod do sociologie pro právníky: (sociální kontrola a deviace). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1993. 171 s. ISBN 80-7067-317-6.
KONČELÍK, Jakub; KÖPPLOVÁ, Barbara; PRÁZOVÁ, Irena (eds.). Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii: (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2002. 407 s. ISBN 80-86732-00-2.
KONOPÁSEK, Zdeněk; TUTTEROVÁ, Jitka. Sociální politika, sociální pomoc a sociální příjmy. Praha: Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce, 1990. 163 s.
KONOPÁSEK, Zdeněk. Auto/biografie a sociologie: druhá verze. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1994. 90 s.
KONOPÁSEK, Zdeněk. Estetika sociálního státu: o krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení. 1. vyd. Praha: G plus G, 1998. 341 s. ISBN 80-86103-14-5.
KONOPÁSEK, Zdeněk (ed.). Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 371 s. ISBN 80-7184-755-0.
KONOPÁSEK, Zdeněk (ed.); HAWKER, Andrew (transl.). Our lives as database: doing a sociology of ourselves: Czech social transitions in autobiographical research dialogues. 1st ed. in English. Praha: Karolinum, 2000. 302 s. ISBN 80-246-0120-6.
KOPÁČ, Radim a Josef SCHWARZ. Pohlavní sklony v pořádku?: erotika v kultuře, kultura v erotice (v českém kontextu po roce 1989). Praha: Artes Liberales, 2011. 177 s. ISBN 978-80-904745-5-0.
KOPECKÝ, Martin. Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 132 s. Varia. ISBN 978-80-7308-474-5.
KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou: politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. 165 s. Humanitas. ISBN 978-80-7308-493-6.
KOPECKÝ, Martin. Sociální hnutí a vzdělávání dospělých: aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 131 s. ISBN 80-86432-96-3.
KORYTOVÁ-MAGSTADT, Štěpánka. Kde domov můj?: Češi a Slováci v USA a jejich vazba k mateřské zemi, 1880-1920. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2010. 93 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky. ISBN 978-80-86729-56-5.
KOŘÍNKOVÁ, Lucie, Václav PETRBOK a Jan RANDÁK. Zločin a trest v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 25.–27. února 2010. Praha: Academia, 2011. 391 s. ISBN 978-80-200-1900-4.
KOSEK, Jan. Právo (n)a předsudek: historické, filozofické, sociálně psychologické, kulturní a právnické souvislosti stereotypů a předsudků. Praha: Dokořán, 2011. 351 s. Bod. ISBN 978-80-7363-312-7.
KOSEK, Jan. Člověk je (ne)tvor společenský: kapitoly ze sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 253 s. ISBN 80-7203-591-6.
KOSINOVÁ, Kristýna. Cestování před sto lety, aneb, Všude dobře, doma nejlépe: rozvoj českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině devatenáctého století. Praha: Dokořán, 2011. 222 s. Bod. ISBN 978-80-7363-384-4.
KOSÍK, Antonín. Pospojovaný svět. 1. vyd. Praha: Prostor, 1997. 132 s. ISBN 80-85190-55-9.
KOSTELECKÁ, Yvona. Žáci-cizinci v základních školách: fakta, analýzy, diagnostika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 179 s. ISBN 978-80-7290-630-7.
Rec.: GORČÍKOVÁ, Magdaléna. SČ. 2015, roč. 51, č. 2, s. 317-320.
KOSTELECKÁ, Yvona; BERNARD, Josef; KOSTELECKÝ, Tomáš. Zahraniční migrace vědců a výzkumníků a nástroje k jejímu ovlivnění. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2007. 117 s. ISBN 978-80-7330-134-7.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Koho volí Vaši sousedé?: prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Praha: Sociologický ústav, 2014. 173 s. Studie. ISBN 978-80-7419-166-4.
Rec.: MAŠKARINEC, Pavel. SČ. 2015, roč. 51, č. 4, s. 709-711.
KOSTELECKÝ, Tomáš, Renáta MIKEŠOVÁ, Markéta POLÁKOVÁ, Daniel ČERMÁK, Josef BERNARD a Martin ŠIMON. Geografie výsledků parlamentních voleb: vzorce volebního chování v Česku: 1992-2013. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. 209 s. ISBN 978-80-7330-284-9.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Regionální diferenciace sociálních problémů v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. 107 s. ISBN 80-901674-3-8.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Rozdíly v chování regionálních populací a jejich příčiny. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1995. 88 s. ISBN 80-85950-03-0.
KOSTELECKÝ, Tomáš; NEDOMOVÁ, Alena; VAJDOVÁ, Zdenka. Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti - situace v Praze a Brně. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998. 45 s. ISBN 80-85950-43-X.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Vzestup nebo pád politického regionalismu? Změny na politické mapě v letech 1992 až 1998 - srovnání České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 100 s. ISBN 80-7330-003-6.
KOSTELECKÝ, Tomáš. Political parties after communism: developments in East-Central Europe. Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2002. 213 s. ISBN 0-8018-6851-3.
Rec.: BROKL, Lubomír. SČ. 2003, roč. 39, č. 3, s. 432-435.
KOSTELECKÝ, Tomáš; STACHOVÁ, Jana; ČERMÁK, Daniel. Region a politika. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 76 s. ISBN 80-7330-030-3.
KOSTELECKÝ, Tomáš; ČERMÁK, Daniel. Metropolitan areas in the Czech Republic - Defensions, basic characteristics, patterns of suburbanisation and their impact on political bahaviour. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2004. 57 s. ISBN 80-7330-064-8.
KOSTELECKÝ, Tomáš; VOBECKÁ, Jana (eds.). Regionální elity 2004. 1. vyd. Praha: