Makovička Emanuel

Makovička Emanuel

v Praze
v Berouně

Po maturitě na gymnáziu v Praze začal studovat filosofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity (viz Karlova univerzita v Praze), avšak pro nedostatek prostředků musel studia zanechat. V roce 1873 se stal podučitelem v Unhošti, později byl učitelem na měšťankách ve Vodňanech a v Berouně. Publikoval v populárních časopisech (Světozor) a v časopisech určených vzdělávání učitelů (Beseda učitelská, Komenský, Paedagogium).

Makovička zpočátku patřil mezi české herbartovce, což jej vedlo k odmítnutí německé idealistické filosofie a k zájmu o filosofické subdisciplíny jako byla psychologie a sociologie (Počátkové kritického realismu, 1873). Vlivem J. S. Milla a Herberta Spencera však herbartismus opustil, odmítl metafyziku a přiklonil se k positivismu, jehož propagátorem mezi nižší českou inteligencí se stal. Positivistickou a evolucionistickou perspektivu opírající se o Comta, Spencera, Darwina, Bucklea a Lindnera uplatnil v brožuře Kázeň války a míru ve společnosti (1887) a především v nesoustavných Sociologických črtách (1889), které jsou souborem výkladů uvedených autorů a komentářů k nim. Za základ společenské organizace považoval individuální pocit nebezpečí a strachu. Celé Makovičkovo dílo má převážně kompilační povahu.

Knihy: Počátkové kritického realismu: Náčrtek o dvou kapitolách (Praha 1873); Z říše představ a citův: Sbírka článků se zvláštním zřetelem k učitelstvu (F. A. Urbánek, Praha 1880); Kázeň války a míru ve společnosti, v rodině i škole: Drobné studium (F. A. Urbánek, Praha 1887); Sociologické poznámky, črty a aforismy: Příspěvek k dalšímu vzdělání učitelův (F. A. Urbánek, Praha 1890).

Studie: Psychologie herbartovců a positivistů (Komenský 1883); Dobro ve společnosti (Paedagogium 1884); Sociologie (Paedagogium 1884); Nové zmatky v ethice (Paedagogium 1885); Spencerova ethika (Komenský 1885).

Literatura: Jiří Cetl: Český positivismus a sociologie (J. Obrdlíková – D. Slávik, eds.: O koncepci dějin československé sociologie. Socialistická akademie, Praha – Brno 1968); Jiří Cetl: Český pozitivismus: Příspěvek k jedné z tradic českého buržoazního myšlení (Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1981); Josef Zumr: Máme-li kulturu, je naší vlastí Evropa: Herbartismus a česká filosofie (Filosofia, Praha 1998).

Zdeněk R. Nešpor


Emanuel Makovička je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.