KBCSg:Makovička Emanuel

Makovička EmanuelKnižní bibliografii české sociologie

MAKOVIČKA, Emanuel. Kázeň války a míru ve společnosti, v rodině i ve škole: drobné studium. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1887. 26 s.
MAKOVIČKA, Emanuel. Sociologické črty, poznámky a aforismy: příspěvek k dalšímu vzdělání učitelův. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1890. 57 s.