Jeřábek Hynek

Jeřábek Hynek

v Praze

Jeřábek Hynek 01.jpg

Vystudoval sociologii a andragogiku na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (1974). V letech 1975–90 pracoval v Ústavu pro sociologii a filosofii ČSAV, po roce 1990 přešel na fakultu sociálních studií UK v Praze, kde se v roce 1992 habilitoval a v roce 2009 byl jmenován profesorem. Od roku 2002 vyučuje rovněž na Západočeské univerzitě v Plzni. V letech 2009–10 byl předsedou a v letech 2010–11 místopředsedou Masarykovy české sociologické společnosti (viz Česká sociologická společnost).

Jeřábek se věnuje především metodologii empirických výzkumů. Jeho pohled zahrnuje jak analýzu a výuku metod samotných, tak i dějiny jejich vývoje. Didakticko-metodický aspekt Jeřábkova přístupu se výrazně prolíná s historickým, například ve sbornících příspěvků o klasických empirických studiích, které připravil se studentskou účastí (Klasické sociologické výzkumy, 1993; Advanced Lazarsfeldian Metodology, 2008). Zásadní roli v Jeřábkově bádání hraje postava Paula F. Lazarsfelda, jehož oceňuje jako institucionálního i programového zakladatele moderního empirického sociologického výzkumu a k jehož intelektuálnímu dědictví se opakovaně vrací.

Knihy: Úvod do sociologického výzkumu (Karolinum, Praha 1993); Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu (Karolinum, Praha 1997); Paul Lazarsfeld's Research Methodology: Biography, Methods, Famous Projects (Karolinum, Praha 2006).

Studie: Několik poznámek k základním pojmům teorie měření (Sociologický časopis 1974); Social Structure, Spatial Structure and Problems of Urban Research: The Example of Prague (International Journal of Urban and Regional Research 1979; spoluautoři P. Matějů a J. Večerník); Halley Cantrill a Robert K. Merton – dva výzkumy mimořádného působení rozhlasového vysílání: „Invasion from Mars“ a War Bond Drive (Sociologický časopis 1996); Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie (Sociologický časopis 2000); Paul Lazarsfeld – The Flunder of Modern Empirical Sociology (International Journal of Public Opinion Research 2001); Marienthal – The Beginnings of Lazarsfeld's Empirical Sociology in Central Europe (Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association 2002); Panelové šetření – metoda a výsledky výzkumu „The People's Choice“ (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2002); Měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech: PS škála jako nástroj pro zjišťování názorového vůdcovství (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2003); Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky“ (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2009).

Sborníky: Klasické sociologické výzkumy (Univerzita Karlova, Praha 1993; spolueditor J. Remr); Advanced Lazarsfeldian Methodology (Karolinum, Praha 2008; spolueditor P. Soukup); Aktuální otázky české a slovenské společnosti (Tribun EU, Brno 2010; spolueditoři R. Bednárik a L. Smékalová).

Michael Voříšek


Hynek Jeřábek se podílel na některých heslech této encyklopedie.
Hynek Jeřábek je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.