KBCSg:Jeřábek Hynek

Jeřábek HynekKnižní bibliografii české sociologie

JEŘÁBEK, Hynek aj. Kapitoly ze sociologických metod a technik. II, Vybrané úlohy analýzy dat. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1979. 109 s.
JEŘÁBEK, Hynek (ed.). Teoretické a metodologické základy metod a technik sociologického výzkumu: sborník tezí referátů: Kosova Hora 5.5.-7.5.1986. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1986. 37 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Metoda měření v sociologii a její využití ve výzkumu reprodukce sociální struktury mládeže. Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1987. 151 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Měření ve společenských vědách: sborník statí k filozofickým východiskům a koncepcím měření v literatuře SSSR a NDR . Praha: Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV, 1989. 132 s.
SAK, Petr; KABÁTEK, Aleš; JEŘÁBEK, Hynek. On theoretical and methodological problems of youth research. Prague: Czechoslovak Academy of Sciences, Institute for Philosophy and Sociology,1988. 158 s. ISBN 80-7007-001-3.
BEDNÁRIK, Rastislav, Hynek JEŘÁBEK a Lucie SMÉKALOVÁ. Aktuální otázky české a slovenské společnosti: sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti. Brno: Tribun EU, 2010. 168 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-964-3.
JEŘÁBEK, Hynek. Mezigenerační solidarita v péči o seniory. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 316 s. Studie. ISBN 978-80-7419-117-6.
JEŘÁBEK, Hynek. Slavné sociologické výzkumy: (1899-1949). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 395 s. Klas. ISBN 978-80-7419-165-7.
JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992. 162 s. ISBN 80-7066-662-5.
JEŘÁBEK, Hynek; REMR, Jiří (eds.). Klasické sociologické výzkumy. Praha: Institut sociologických studií FSV UK, 1993. 143 s.
JEŘÁBEK, Hynek. Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 183 s. ISBN 80-7184-342-3.
JEŘÁBEK, Hynek. Vlivní lidé a názoroví vůdci v malém městě: výzkumná zpráva. Praha: Institut sociologických studií, 1997. 73 s.
JEŘÁBEK, Hynek aj. Utváření postojů obyvatel českého města: lidé s vlivem a osobní mezilidská komunikace při utváření politických postojů v lokální komunitě: (rozpracování projektu a metodika výzkumu). Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1999. 85 s. ISBN 80-85950-71-5.
JEŘÁBEK, Hynek; VEISOVÁ, Eva. 11th September: mezinárodní internetový komunikační výzkum: international on-line communication research. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 60 s. ISBN 80-7330-005-2.
JEŘÁBEK, Hynek; SOUKUP, Petr (eds.). Advanced Lazarsfeldian methodology. 1st ed. Prague: Karolinum, 2008. 250 s. ISBN 978-80-246-1521-9.
JEŘÁBEK, Hynek. Paul Lazarsfeld's research methodology: biography, methods, famous projects. 1st ed. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2006. 136 s. ISBN 80-246-1098-1.