Česká sociologická společnost

Česká sociologická společnost (1993–)

Česká sociologická společnost (ČSS, v letech 1993–2016 Masarykova česká sociologická společnost) navazuje na (Masarykovu) Československou sociologickou společnost při ČSAV, formálně se ustavila po vzniku samostatné České republiky. Na rozdíl od předchůdkyně z dob komunistického režimu jde o dobrovolný akademický spolek, jehož institucionální podpora je jen omezená (příspěvky Rady vědeckých společností, dříve rovněž bezplatný nájem v prostorách Akademie věd v Husově ulici v Praze) a aktivity závisí především na zájmu členů. Pro většinu aktivních sociologů zůstalo sice členství formálním závazkem, počet akcí organizovaných společností však v devadesátých letech prudce klesl a řadu jejích funkcí převzaly jiné subjekty. Došlo k zániku regionálních poboček, aktivita jednotlivých subdisciplinárních sekcí je proměnlivá (v současnosti má ČSS 12 sekcí: sociální antropologie, sociální patologie, sociologické teorie, sociologie kultury a volného času, sociologie integrálního zkoumání člověka, sociologie medicíny a zdravotnictví, sociologie venkova a zemědělství, metod, sociologie rodiny, historické sociologie, sociologie náboženství a urbánní sociologie). Snižování významu ČSS bylo ovšem jen dočasné, v poslední dekádě do společnosti začali nově vstupovat mladší sociologové (v současnosti má necelých 300 členů) a jejími kolektivními členy jsou Sociologický ústav AV ČR a všechny katedry sociologie na veřejných vysokých školách. Aktivnější sekce pořádají konference a semináře a s finanční podporou společnosti vydávají příležitostné publikace, ČSS jako celek pořádá výroční konference s mezinárodní účastí (zprvu jednou za tři roky, v současnosti bianuálně) a každoročně vydává Sociologický bulletin, uděluje ceny studentům sociologie za akademické práce a publikace (Benes Award, Cena Miloslava Petruska). Dřívější systém rotujících předsedů a místopředsedů společnosti byl zrušen, od roku 2015 je předsedou společnosti Dušan Lužný. ČSS je členkou Mezinárodní i Evropské sociologické asociace.

Zdeněk R. Nešpor