Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (2006–)

Západočeská univerzita vznikla v roce 1991 sloučením samostatné Pedagogické fakulty a Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, později byly zřízeny další fakulty. V roce 1999 šlo o Fakultu humanitních studií, roku 2005 přejmenovanou na Fakultu filozofickou. Jedním z klíčových oborů této fakulty byla od počátku antropologie, spojující kulturní/sociální a biologickou větev, garantovaná zakladatelem fakulty Ivo T. Budilem; později se k ní připojila zejména archeologie, blízkovýchodní studia, historie, sociologie a další obory. Budil postupně přešel na katedru historie, výuku a výzkum v oblasti sociální antropologie dále zajišťovali a zajišťují Tomáš Hirt, Marek Jakoubek, Jitka Kotalová, Petr Lozoviuk, Daniel Sosna, Laco Toušek a další. Katedra se přitom orientuje především na aplikovanou sociální antropologii, dlouhodobým výzkumným tématem se stalo romské etnikum. Vedle toho na Fakultě filozofické v roce 2006 vznikla menší katedra sociologie pod vedením Martina Kreidla (v roce 2010 přešel na Fakultu sociálních studií MU v Brně). Na této katedře působili a působí Jaroslava Hasmanová Marhánková, Hynek Jeřábek, František Kalvas, Dušan Lužný a Jan Váně.

Zdeněk R. Nešpor