Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni

Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (1966–1991)

Vysoká škola strojní a elektrotechnická (VŠSE) vznikla v roce 1950 jako dislokovaná součást Českého vysokého učení technického, v roce 1953 se osamostatnila a v roce 1960 se rozdělila na dvě fakulty: Strojní a Elektrotechnickou. V roce 1991 se stala (spolu s plzeňskou Pedagogickou fakultou) základem Západočeské univerzity v Plzni. Při vzniku VŠSE na tuto školu přešli dva pracovníci někdejší sociologické laboratoře Škodových závodů (zřízena 1946 v Praze, v roce 1949 přesunuta do Plzně, od počátku padesátých let orientovaná na personalistiku) Vladimír Čech a Eduard Jukl, kteří se věnovali otázkám řízení a organizace práce. V roce 1966 vznikla v rámci Strojní fakulty VŠSE katedra obrábění a ekonomiky, na níž se (okrajově) přednášela i sociologie; již dříve Čech s Juklem začali organizovat výzkumy z oblasti sociologie podniku, spolupracovali rovněž s královéhradeckým Institutem pro sociální analýzu (viz Dům techniky ČSVTS Pardubice). V roce 1970 byla katedra přejmenována na katedru technologie a řízení, později se Čech stal jejím vedoucím. V roce 1983 byla katedra přejmenována na katedru obrábění a řízení výroby, v roce 1990 se rozdělila na technologickou katedru a katedru počítačově integrované výroby. Výuka sociologie, vždy okrajová, však již v tomto období nebyla realizována.

Literatura:

Vladimír Čech – Eduard Jukl: Sociologie v praxi Západočeského kraje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1966.

Vladimír Čech – Eduard Jukl: Čs. sociologie průmyslového podniku. Ve světle svého vývoje a využití v řízení. Dům techniky ČSVTS, Pardubice 1971.

Zdeněk R. Nešpor