Šmejkal Karel

Šmejkal Karel

v Dubči (dnes Praha–Dubeč)
v Mělníku

Po maturitě na střední průmyslové škole v Praze v letech 1924–26 studoval stojní a elektrotechnické inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se seznámil s Emanuelem Chalupným. Studií musel zanechat pro nedostatek prostředků, absolvoval roční vojenskou službu a na Chalupného přímluvu pracoval další rok jako úředník ve Škodových závodech. Vrátil se pak na techniku do Prahy a na Svobodnou školu politických nauk v Praze, avšak těsně před ukončením přestoupil na Vysoké učené technické do Brna (viz Česká vysoká škola technická v Brně), které absolvoval v roce 1933. Necelý měsíc po absolutoriu nešťastnou náhodou utonul. Od konce 20. let byl členem Masarykovy sociologické společnosti a přispíval do Sociologické revue.

Během vojenské služby začal Šmejkal psát sociologické črty o armádě a vojenském prostředí, které s pomocí Emanuela Chalupného uveřejňoval v Přítomnosti, Nové svobodě, Časopisu Svobodné školy politických nauk v Praze aj. Jejich doplněním a přepracováním vznikla Šmejkalova jediná kniha Sociologie vojáka (1931), jejíž vydání mělo původně financovat ministerstvo obrany, avšak odmítlo ji pro negativní stanovisko generálního štábu vůči některým autorovým názorům. Autor nepříliš soustavně pojednává o vlivu kasárenského prostředí, kulturním vlivu vojáka, kázeňských prostředcích, antimilitarismu a celkovém charakteru československého vojáka, aniž by rozlišoval kupř. mezi příslušníky různých etnik a sociálních skupin. Knize lze vytknout také metodickou neukotvenost a přílišné spoléhání na vlastní úsudek, recenze Otakara Machotky (Sociální problémy 1932) byla nicméně snad až příliš negativní, protože autor si jejím prostřednictvím „vyřizoval účty“ se Šmejkalovým učitelem Chalupným. Šmejkal se následně odborně profiloval v oblasti sociologie techniky, publikoval především v Sociologické revui, kam přispíval také recenzemi. Drobnější příspěvky publikoval v časopise Nová práce.

Kniha: Sociologie vojáka (Orbis, Praha 1931).

Studie: Příspěvek k sociologii studentstva (Časopis SČPN 1930/31); Odborně-technické a sociologické pojetí techniky (Nová práce 1931); Antimilitarism čsl. vojáka (Sociologická revue 1932); Ke krisi v technice (Sociologická revue 1933).

Literatura: Emanuel Chalupný et al.: Památce Karla Šmejkala (Sociologická revue 4, 1933, 4: 339–351; včetně úplné bibliografie).

Zdeněk R. Nešpor


Karel Šmejkal je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.