Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze

Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze (1928–1938)

Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze 01.jpg

Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze vycházel jako informační bulletin Svobodné školy politických nauk v Praze a (od roku 1935) Syndikátu československých novinářů, zaměřený především na aktuální politické otázky. Redaktorem byl Vladimír Reneš. Časopis přinášel kratší stati pedagogů i studentů vydavatelské instituce, v menší míře také dalších autorů, věnované hlavně analýzám politiky, ekonomického života, novinářství a jeho společenskému vlivu, okrajověji také dalším sociálním vědám či historii, dále recenze a zprávy, především ze SŠPN. Sociologicky relevantní texty v něm publikovali především Emanuel Chalupný, Jaroslav Šíma a Václav Verunáč. V letech 1928/29 – 1933/34 Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze vycházel devětkrát ročně, od následujícího ročníku byl spojen s časopisem Syndikátu československých novinářů Tisk, noviny a novinář; zachováno zůstalo obojí číslování ročníků. Nový časopis dostal jméno Tisk a politika, vycházel 10 x ročně za spoluredakce Vladimíra Reneše a Františka Vondráčka-Hrabětínka. Desátý ročník (1937/38) vyšel s novým titulem Politická revue, vydavatelem se opět stala jen Svobodná škola politických nauk v Praze a původní název časopisu začal sloužit jako podtitul. Redaktory se stali Emanuel Chalupný a F. J. Pavelka, z původně plánovaných deseti čísel vyšlo devět (poslední jako dvojčíslo), načež byl časopis v souvislosti s nástupem tzv. druhé republiky zastaven.

Zdeněk R. Nešpor