Česká technická vysoká škola v Brně

Česká technická vysoká škola v Brně (1919–1920)

Česká technická vysoká škola Františka Josefa vznikla v září 1899 vedle již existující německé techniky, v meziválečném období se obě školy spojily a nesly název Vysoká škola technická. Po druhé světové válce Vysoká škola technická Dr. E. Beneše. Tato škola byla v roce 1951 zrušena, její část přešla pod Vojenskou technickou akademii Antonína Zápotockého, část pod samostatnou Vysokou školu stavitelství. Na jejím základě se od roku 1956 formovalo dnešní Vysoké učení technické.

Na české technice v roce 1916 žádal o habilitaci z filosofie se zvláštním zřetelem k sociologii I. Arnošt Bláha, jeho habilitace však nebyla pro odpor klerikálních kruhů rakouským ministerstvem kultu a vyučování uznána. Uznala ji teprve v březnu 1919 československá vláda, Bláha pak na technice vyučoval jako soukromý docent do roku 1920, kdy byla jeho venia docendi přenesena na nově zřízenou Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Sociologické přednášky na brněnské technice tím zanikly.

Zdeněk R. Nešpor