Jochmann Vladimír

Jochmann Vladimír

v Lovčicích (okr. Hodonín)
v Olomouci

Jochmann Vladimír 01.jpg

V letech 1945–48 vystudoval filosofii a sociologii na filosofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, mj. jako žák J. L. Fischera. Následně v letech 1950–55 působil jako krajský inspektor pro kulturu v Olomouci, 1955–60 jako odborný pracovník Krajského vlastivědneho muzea tamtéž a 1960–66 jako středoškolský učitel. V letech 1966–74 byl odborným asistentem na katedře pedagogiky filosofické fakulty UP, měl podíl na obnovení výuky sociologie v Olomouci. V období tzv. normalizace musel akademickou sféru opustit a v letech 1974–90 pracoval jako učitel v psychiatrické léčebně ve Šternberku a v dělnických povoláních. Roku 1990 se vrátil na filosofickou fakultu UP, byl jmenován docentem a stal se vedoucím katedry sociologie a andragogiky. V roce 1997 odešel do penze. Kromě vlastní sociologické a andragogické práce hojně překládal odbornou literaturu (R. Aron, U. Beck, V. E. Frankl, A. de Tocqueville ad.).

Jochmann byl spíše učitelem a popularizátorem sociologie než sociologem, jeho dílo tvoří hlavně vysokoškolské učebnice. V 90. letech věnoval větší pozornost psychologii a andragogice, o jejíž rozvoj se velice zasloužil, nepominutelná je také jeho činnost překladatelská. Naopak vlastní sociologická práce je zanedbatelná.

Knihy: Kapitoly ze sociologie výchovy (Univerzita Palackého, Olomouc 1969); Úvod do sociologie I. (Krajský pedagogický ústav, Olomouc 1969; 2. vyd. 1970); Distanční vzdělávání (Česká asociace distančního univerzitního vzdělávání, Olomouc 1995); Logistika distančního vzdělávání (Andragogé, Olomouc 2001; spoluautor F. Koudelka).

Sborníky: Andragogika I.-II. (Středisko distančního vzdělávání, Olomouc 1994–95); Aktuální problémy distančního vzdělávání dospělých (Univerzita Palackého, Olomouc 1995).

Překlady: Raymond Aron: Esej o svobodách: Zkoumání moderní civilizace (Archa, Bratislava 1992); Raymond Aron: Demokracie a totalitarismus (Atlantis, Brno 1993); Ulrich Beck: Moc a protiváha moci v globálním věku: Nová ekonomie světové politiky (Sociologické nakladatelství, Praha 2007; spolupřekladatelka A. Bakešová); Raymond Boun et al.: Sociologický slovník (Univerzita Palackého, Olomouc 2004); Alain Finkielkraut: Destrukce myšlení (Atlantis, Brno 1993); Viktor E. Frankl: Lékařská péče o duši: Základy logoterapie a existenciální analýzy (Cesta, Brno 1994; 2. vyd. 2006); Viktor E. Frankl: Vůle ke smyslu: Vybrané přednášky o logoterapii (Cesta, Brno 1994); Wolfgang Kraus: Kultura a moc: Proměna přání (Votobia, Olomouc 1993); Alexis de Tocqueville: Demokracie v Americe I.-II. (Lidové noviny, Praha 1992); Alexis de Tocqueville: Starý režim a revoluce (Academia, Praha 2003; spolupřekladatelka A. Borovičková).

Literatura: Miroslav Dopita: Vzpomínka na doc. PhDr. Vladimíra Jochmanna (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44, 2008, 5: 1014–1016); Ferdinand Koudelka: Česká sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci v letech 1962–1970 (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 40, 2004, 5: 623–630).

Zdeněk R. Nešpor


Vladimír Jochmann je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.