KBCSg:Jochmann Vladimír

Jochmann VladimírKnižní bibliografii české sociologie

JOCHMANN, Vladimír. Kapitoly ze sociologie výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1969. 54 s.
JOCHMANN, Vladimír. Úvod do sociologie. 1. Olomouc: Krajský pedagogický ústav v Olomouci, 1969. 142 s.
JOCHMANN, Vladimír. Úvod do sociologie. Most: SHD, 1970. 308 s.