Maiwald Karel

Maiwald Karel

v Oslavanech (okr. Brno–venkov)
v Londýně (Velká Británie)

Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (JUDr. 1925), pak absolvoval kratší studijní pobyty ve Spojených státech a Velké Británii, několik let působil v komerční sféře v Německu a Švýcarsku. Po návratu do Československa (1931) se stal odborným pracovníkem Státního úřadu statistického. V roce 1937 se habilitoval na právnické fakultě UK. Během druhé světové války působil v odboji, se spolupracovníky se věnoval přípravě programu poválečné ekonomické rekonstrukce. V letech 1945–48 byl předsedou Státního úřadu plánovacího (odvolán po únoru 1948), zároveň byl profesorem Vysoké školy politické a sociální v Praze a vyučoval na Palackého univerzitě v Olomouci. Od meziválečného období byl členem sociálně demokratické strany, za niž byl v letech 1945–46 poslancem prozatímního národního shromáždění. V říjnu 1948 odešel do exilu do Velké Británie, po několika letech pobytu v uprchlických táborech nastoupil jako vědecký pracovník katedry aplikované ekonomie univerzity v Cambridge. V 60. letech působil jako expert v afrických zemích.

Maiwald byl zakladatelem české ekonomické statistiky, ve 30. letech se výrazně podílel na sběru a analýzách ekonomických dat ve Státním úřadě statistickém a k metodologii jejich zpracování a analytického využití publikoval řadu studií ve Statistickém obzoru a v Sociologické revui. Roku 1932 zkonstruoval první domácí index průmyslové výroby, v období hospodářské krize propagoval myšlenku úvěrové expanze jako zdroje oživení národního hospodářství. Ve své habilitační práci Hospodářský život a úvěr (1937) zdůraznil potřebu teoreticky fundované kvantitativní analytické činnosti pro řízení ekonomiky a věnoval se sociálním důsledkům fungování trhu. V exilu se orientoval především na statistické studie z oblasti ekonomické historie.

Knihy: Hospodářské poměry národnostní v historických zemích ve světle statistiky daně důchodové (Státní úřad statistický, Praha 1931); Pokus o provisorní sestavení indexu průmyslové výroby v ČSR (Praha 1932); Nemožnost teleologického výkladu směny (Praha 1932); K. Engliš: Theorie státního hospodářství (F. Topič, Praha 1932); Co stály sanace bank? (Za nové hospodářství, Praha 1936); Hospodářský život a úvěr (Družstevní práce, Praha 1937); Vnitřní obchod během poslední hospodářské krise na území Protektorátu a někdejšího Československa (Ústav pro vnitřní obchod, Praha 1940); Národohospodářská teorie (Bursík a Kohout, Praha 1947); Domestic Capital Formation in the U. K. 1920–1938 (Cambridge University + National Institute, Cambridge – London 1960).

Studie: Hospodářské poměry národnostní v historických zemích ve světle statistiky daně důchodové (Statistický obzor 1931); Fiskální nexus v mechanismu směnného společenství (Sociologická revue 1932); Hospodářské prvky v krisi rodinného života (Sociologická revue 1934); K otázce statistiky našeho vnitřního trhu (Statistický obzor 1935); Úvěr v dynamice života (Sociologická revue 1935); Vývoj a skladba úvěrových vztahů (Statistický obzor 1936); Šetření o vnitřním obchodě v roce 1935 (Statistický obzor 1937); Pracovní důchody, výroba a spotřeba (Sociální revue 1938); Statistical Measurement of Investment and Saving (Statistický obzor 1938; spoluautor L. Šauer); Regionální rozložení podniků a pracovních sil (Naše doba 1943/44); An Index of Building Cista in the United Kingdom, 1845–1938 (Economic History Review 1954); The Effects of Maintained Consumption in the Unemployed Sector (Economic Journal 1955); The Construction Cista and the Total Value of the British Merchant Fleet 1850–1938 (Scottish Journal of Political Economy 1955); National Savings and Changing Employment in Canada 1926–54 (Canadian Journal of Economic and Political Science 1956); Fire Insurance and Capital Coeffiecient in Great Britain 1866–1952 (Economic History Review 1956); The Best and the Average in Productivity Studies and in Long-term Forecasting (Productivity Measurement Review 1957).

Zdeněk R. Nešpor


Karel Maiwald je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.