Gaďourek Ivan

Gaďourek Ivan

v Brně
v Harenu (Nizozemsko)

Gaďourek Ivan 01.jpg

Po gymnaziálních studiích ve Strážnici pracoval během druhé světové války jako dělník, v letech 1945–48 studoval filosofii a anglistiku na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, mj. u I. A. Bláhy a J. L. Fischera. Studium nedokončil kvůli odchodu do emigrace v květnu 1948, v roce 1950 absolvoval Salzburg Seminar in American Studies a sociologii na univerzitě v nizozemském Leidenu, jako žák F. van Heeka (PhDr. 1953). Od roku 1948 působil jako dokumentátor a od roku 1950 jako vědecký pracovník Ústavu pro preventivní lékařství na univerzitě v Leidenu (do 1958), v letech 1958–84 jako profesor sociologie a ředitel sociologického ústavu na univerzitě v Groningen. Roku 1985 byl emeritován, zároveň obdržel čestný doktorát univerzity v Utrechtu, roku 1992 čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně. Gaďourek působil jako člen řady zahraničních vědeckých společností, v 60. letech byl spoluzakladatelem sekce sociologie medicíny Mezinárodní sociologické asociace. Působil rovněž jako člen zastupitelstva Rady svobodného Československa. Na počátku 90. let spoluzakládal Mezinárodní politologický ústav právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, později včleněný do nově založené fakulty sociálních studií. Do Československa / České republiky se nicméně trvale nevrátil.

Gaďourek patřil mezi průkopníky nizozemské sociologie, již budoval v podstatě jako samouk (oproti starší tradici sociografie, která nicméně nebyla univerzitní disciplínou). Je autorem přehledové práce o sociologii malých skupin (Sociologie poznávání, 1955) a učebnice sociologických výzkumných metod (1967). Jeho první akademické práce měly spíše politologický charakter a dokumentovaly komunistický převrat v Československu, resp. následné mocenské uspořádání (Politická kontrola Československa, 1953; Komunistická strana v Československu v post-stalinském období, 1957). V první polovině 50. let realizoval první moderní sociologický výzkum v Nizozemí, komunitní studii obce Sassenheim, zpracovanou po vzoru Middletownu manželů Lyndových. Pracoval přitom prostřednictvím kombinace (zúčastněného) pozorování a strukturovaných interview (Holandská komunita, 1956). Později se orientoval na celonárodní kvantitativní šetření především v oblasti adiktologie a sociologie práce (autor prvního reprezentativního šetření v Nizozemí: Nebezpečné návyky a duševní rovnováha, 1963).

Knihy: The Political Control of Czechoslovakia: A Study in Social Control of a Soviet Satellite State (S. Kroese, Leiden 1953; 2. vyd. 1974); Kennissociologie: Een korte inliding (Servire, Den Haag 1955); A Dutch Community: Social and Cultural Structure and Process in a Bulb-growing Region in the Netherlands (S. Kroese, Leiden 1956); Communist Party in Czechoslovakia in the Post-Stalinist Period (Czechoslovak Foreign Institute in Exile, Chicago 1957); Moral Problems of a Soviet Satellite State: The Right and Wrong in Today's Czechoslovakia (Czechoslovak Foreign Institute in Exile, Chicago 1963); Hazadous Habits and Human Well-being: A Structural-sociological Analysis of the Smoking and Drinking Habits and of Some Societa Aspects of the Psychical Well-being in a Representative Sample of the Netherlands Adult Population (J. B. Wolters, Groningen 1963); Absencesof Well-being of Workers: Social Matrix of Absence-behaviour, Satisfaction and Some Other Attitudes in Contrasted Groups of Workers from Large Industrial Plants in the Netherlands (Van Gorcum, Assen 1965); Sociologische onderzoekstechnischen: Inleiding tot de werkwijze bij het sociaalen gedragswetenschppelijk onderzoek (V. L. Staterus, Arnhem 1967; 2. vyd. 1971); Social Change as Redefinition of Roles: A Study of Structural and Causa Relationships in the Netherlands of t Seventies (Van Gorcum, Assen 1982); Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní: Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích (Masarykova univerzita, Brno 1997; spoluautor J. Nehněvajsa); Cestou Komenského: Vzpomínky z mládí účastníka třetího odboje (Barrister & Principal, Brno 2006); On the Variability of Social Life: A Few Empirica Studies (RUG, Groningen 1998).

Studie: Má cesta k Masarykovi a s Masarykem: Několik poznámek o recepci Masarykova myšlení u nás i na Západě (Sociologický časopis 1998).

Sborníky: Open smenleving? Sociale veranderingen op het terrein van geloof, huwelijk, onderwijs en arbeid in Nederland (V. L. Staterus, Deventer 1989; spolueditor J. L. Peschar); The Netherlands‘ Alternative (Masarykova univerzita, Brno 1992).

Literatura: S. Lindenberg – F. N. Stokman (eds.): Modellen in de sociologie: Bundel aangeboden aan prof. Dr. I. Gadourek ter gelegenheit van zijn vijfentwigjarig jubileum als hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversitiet te Groningen (V. L. Slaterus, Deventer 1983; obsahuje také bibliografii děl I. Gaďourka); Miloslav Petrusek: České sociální vědy v exilu 1948 až 1989 (Sociologické nakladatelství, Praha 2011).

Zdeněk R. Nešpor


Ivan Gaďourek je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.