Rouček Joseph Slabey

Rouček Joseph Slabey

v Praze
v New Yorku (USA)

Po maturitě začal studovat práva a filosofii na Karlově univerzitě v Praze, ale v roce 1921 odejel do Spojených států, kde na Occidental College v Los Angeles vystudoval sociální vědy. Od roku 1929 působil na několika amerických univerzitách a vysokých školách, např. na Centenary Junior College (1929–34), State College of Pennsylvania, New York University (1934–48) a City University of New York (1948–67). Soustavně přitom spolupracoval také s českými sociology, názorově měl blízko jak k Josefu Královi, tak k I. A. Bláhovi (což se u něho nevylučovalo, ačkoliv původní sympatie byly orientovány spíše ke Královým Sociálním problémům). Přispíval jak do „pražských“ Sociálních problémů, tak do „brněnské“ Sociologické revue, kde byl dokonce ve třicátých letech uváděn jako „zahraniční spolupracovník“ (vedle např. Pitirima Sorokina či Celestina Bouglého). Spolupráci s českými sociology udržoval i v poválečném období do nástupu komunistického režimu, avšak informace o jeho dočasném návratu do Prahy a rektorátu na nově zřízené Vysoké škole politické a sociální v Praze jsou mylné. Ve Spojených státech spolupracoval s první exulantskou vlnou, přispíval do českých časopisů a československý exil všestranně podporoval. Podle některých údajů působil krátký čas na dvoře etiopského císaře Hailé Selassie I., který byl svržen v roce 1974.

Z Roučkova poměrně rozsáhlého díla (napsal a spolueditoval 68 knižních titulů a vydal nejméně 150 recenzí a anotací) nutno uvést dva významné texty z „regionální“ sociologie, které dokládají jeho trvalý zájem o země střední a východní Evropy (Contemporary Romania and Her Problems, 1932; Balkan Politics, 1948). Byl také hlavním editorem Slovanské encyklopedie (1949), do níž přispěl řadou hesel o československé společnosti a vývoji sociálních věd. Podobně se zabýval rovněž pobaltskými státy (Lotyšskem a Litvou). V obecné teorii, ale i studiu „národové psychologie“ osobitým způsobem navazoval na klasickou práci Znanieckého a Thomase spisem Poláci v USA (1937). Významné je i jeho syntetické dílo Současná sociologie (1958). Rouček byl muž mnoha zájmů – jednu z dominant nepochybně tvoří studium deviantního chování (roku 1970 vydal spis o problematice znásilnění, v tomtéž roce obecnější práce o sociální kontrole, zabýval se i dětskou delikvencí a „obtížně vychovatelným dítětem“). Do Sociálních problémů a Sociologické revue napsal celkem kolem sta anotací a recenzí ze všech tématických oblastí anglosaské sociologie, kromě toho vydal v roce 1935 pozoruhodnou studii Sociologie vojáka, která zůstává vlastně osamocena (kromě jedné původní české monografie).

Po únoru 1948 byl kontakt českých akademiků s Roučkem samozřejmě přerušen. Zůstává po něm stopa pilného recenzenta a zaujatého badatele středo- a východoevropských zemí. Pokud je známo, o těchto Roučkových zájmech se mezi českými autory teritoriálních studií nic neví.

Knihy: The Minority Principle as a Problem of Political Science (Orbis, Praha 1928); The Working of the Minorities System under the League of Nations (Orbis, Praha 1929); Problems of Assimilation (1932); Contemporary Romania and Her Problems: A Study in Modern Nationalism (H. Milford + Oxford University Press, London 1932); The Difficulties Facing the Higher Education in Bulgaria (Science Press, New York 1934); The Development of Sociology in Yugoslavia (New York, 1936); Poles in the United States of America (Baltic Institute, Gdyně 1937); The Politics of the Balkans (McGraw – Hill, New York – London, 1939); American Lithuanians (Lithuanian Alliance of America, New York 1940); Sociological Foundations of Education (T. Y. Crowell, New York 1942); American Slavs: A Bibliography (Bureau for Intercultural Education, New York 1944; spoluautorka P. N. Pinkham); Jan Amos Komenský, the Spiritual Founder of Modern Masonry (Czechoslovak National Council of America, Chicago 1944); The Moravian Brethren - John Wesley - and American Protestantism (Czechoslovak National Council of America, Chicago 1944); Recent Literature on Central-Eastern Europe (American Labour Conference on International Affairs, New York 1945); The Immigrant in Fiction and Biography (Bureau for Intercultural Education, New York 1945; spoluautoři A. Hero a J. Downey); Central-Eastern Europe (Prentice–Hall, New York 1946); Twentieth Century Political Thought (Philosophical Library, New York 1947); Social Control (D. Van Nostrand, New York 1947; s kolektivem); Balkan Politics: International Relations in No Man's Land (Standford UP, Stanford 1948); Central-eastern Europe, Crucible of World Wars (Prentice–Hall, New York 1948); Introduction to Political Science (Crowell, New York 1950; spoluautoři George B. De Huszar a kol.); School, Society and Sociology: A Survey of the Social and Sociological Aspects of Educational Theories and Experiments (Bridgeport 1955); Sociology. An Introduction (Littlefield, Adams & Co., Ames 1957; spoluautor Roland L. Warren); Contemporary Sociology (Philosophical Library, New York 1958); Juvenile Delinquency (Philosophical Library, New York 1958); The Challenge of Science Education (Philosophical Library, New York 1959); Readings in Contemporary American Sociology (Littlefield, Adams & Co., Paterson 1961); Contemporary Politoval Ideologies (Philosophical Library, New York 1961); Sociology of Crime (P. Owen, London 1961); The Unusual Child (Philosophical Library, New York 1962); Classics in Political Science (Philosophical Library, New York 1963); Behind the Iron Curtain – the Soviet Satellite States: East European Nationalisms and Education (Caxton, Caldwell 1964; spoluautoři Kenneth V. Lottich a Theodore H. E. Chen).

Studie: Rodinný život v Americe (Sociologická revue 1933); K sociologii diplomata (Sociologická revue 1937).

Sborníky: Governments and Politics Abroad (Funk & Wagnalls, New York 1947); Slavonic Encyclopaedia (Philosophical Library, New York 1949); The Difficult Child (Philosophical Library, New York 1964); The Czechs and Slovaks in America (Publications, Minneapolis 1967); The Study of Foreign Languages (Philosophical Library, New York 1968); The Negro Impact on Western Civilization (Philosophical Library, New York 1970; spolueditor Thomas Kiernan); Capital Punishment (SamHar Press, Charlotteville 1975); Sexual Attack and the Crime of Rape (SamHar Press, Charlotteville 1975); United States and the Persian Gulf (R. E. Krieger, Malabar 1985; spolueditor Michael V. Belok).

Literatura: Miloslav Petrusek: České sociální vědy v exilu 1948 až 1989 (Sociologické nakladatelství, Praha 2011).

Miloslav Petrusek


Joseph Slabey Rouček je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.