Hájek František

Hájek František

v Postoloprtech (okr. Louny)

Po absolutoriu reálného gymnázia (1940) pracoval jako technik. Po skončení druhé světové války vystudoval filosofii a sociologii na filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze (absolv. 1948), od roku 1947 působil jako středoškolský učitel. V roce 1961 se stal zaměstnancem Výzkumného ústavu pedagogického a v letech 1963–70 přednášel marxismus-leninismus na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1971 přešel na filosofickou fakultu UK jako zástupce vedoucího katedry filosofie, 1972–73 byl zástupcem ředitele „normalizovaného“ Ústavu marxismu-leninismu UK, pak se vrátil na katedru filosofie jako zástupce vedoucího (do roku 1980). V letech 1980–82 byl proděkanem filosofické fakulty UK. Zabýval se sociologií výchovy a vzdělání, jeho díla však postrádají akademickou relevanci.

Knihy: Americká a západoevropská sociologie školy a výchovy (Praha 1967); Úvod do sociologie výchovy, vzdělání a vědy (SPN, Praha 1970; spoluautor M. Nárta); Soudobé problémy americké a západoevropské školy: Pedagogickosociologická studie (SPN, Praha 1971); Sociologie a filosofie výchovy a vzdělání: Historická genese (SPN, Praha 1973); Kapitoly ze sociologie výchovy (SPN, Praha 1975; 2. vyd. 1980); Soudobá sociologie v SSSR (SPN, Praha 1975; spoluautorka M. Manová); Současná sovětská sociologie (Horizont, 1980 Praha; spoluautorka M. Manová); Sociologie výchovy (Pedagogická fakulta, Hradec Králové 1983; spoluautor B. Kraus); Sociologie pro střední školy sociálně právní (SPN, Praha 1987; spoluautoři F. Zich a Z. Šafář).

Jiří Ryba


František Hájek je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.