KBCSg:Hájek František

Hájek FrantišekKnižní bibliografii české sociologie

HÁJEK, František; NÁRTA, Miroslav. Úvod do sociologie výchovy, vzdělání a vědy. 1. vyd. Praha: SPN, 1970. 96 s.
HÁJEK, František. Soudobé problémy americké a západoevropské školy: pedagogickosociologická studie. 1. vyd. Praha: SPN, 1971. 148 s.
HÁJEK, František. Sociologie a filosofie výchovy a vzdělání: historická genese. 1. vyd. Praha: SPN, 1973. 157 s.
HÁJEK, František. Kapitoly ze sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 228 s.
HÁJEK, František; MANOVÁ, Milena. Soudobá sociologie v SSSR. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 125 s.
HÁJEK, František; MANOVÁ, Milena. Současná sovětská sociologie. 1. vyd. Praha: Horizont, 1980. 237 s.
HÁJEK, František; KRAUS, Blahoslav. Sociologie výchovy. 1. vyd. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1983. 253 s.