Slaminka Vladimír

Slaminka Vladimír

v Horním Němčí (okr. Uherské Hradiště)
???

Po gymnaziálních studiích v Brně a Uherském Hradišti vystudoval historii a filosofii na filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (PhDr. 1929). Působil jako učitel obecných škol, v letech 1936–45 byl profesorem reálného gymnázia v Kroměříži, 1945–48 okresním školním inspektorem. V letech 1946–48 zároveň přednášel na pedagogické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, načež se v letech 1948–66 vrátil jako učitel do Kroměříže. Během brněnských vysokoškolských studií se seznámil s tamními sociology a vstoupil do Masarykovy sociologické společnosti, příležitostně publikoval v Sociologické revui. Rozsáhlá byla jeho popularizační a osvětová činnost realizovaná mj. prostřednictvím časopisů Nový lid, Ruch a Stráž Moravy; je také autorem řady popularizačních brožur a knih.

Slaminka nebyl ani tolik sociologem, jako spíš popularizátorem sociologického poznání – především základních demografických údajů a jejich jednoduchých analýz – pro potřeby širší veřejnosti. Ani jeho studie v Sociologické revui, zaměřené na tuto oblast sociologického bádání, příliš nepřekračují uvedený charakter. Všímal si především regionální podmíněnosti populačního vývoje, rozdílů mezi městem a venkovem apod., jejichž příčiny nalézal v ekonomické, sociální, případně i sociálně-psychologické oblasti. Vzrůst natality ve městech v období 1939–45 dával do souvislosti s vyšší zaměstnaností, obavami z nuceného nasazení a touhou po získání lepších potravinových přídělů určených kojencům a dětem. Ve druhé polovině 30. let jej zaujala také problematika soužití příslušníků různých národů v multietnickém Československu, již chtěl řešit prostřednictvím hlubšího vzájemného poznání a humanismu, stavěl se proti státnímu pojetí národa (proto plédoval za vytvoření zvláštního národa českých Němců, odlišného od Němců říšských).

Knihy: O vzniku světa, tvorstva a člověka (Nový lid, Brno 1926); Československá republika v číslech: Statistický přehled populačního, kulturního a hospodářského stavu ČSR (Pokorný a spol., Brno 1932); Malý vševěd I.-IV. (Pokorný a spol., Brno 1933; vedoucí kolektivu); Svět v nových číslech (Pokorný a spol., Brno 1933); Všeobecné dějiny: Stručný přehled (Pokorný a spol., Brno 1934); Boj o národnost: Příspěvek ke sporům o podstatu národnosti (OMOS, Kroměříž 1936); Národnostní vývoj Československé republiky (F. Obzina, Brno 1938).

Studie: Kam směřuje populační vývoj v Československu? (Sociologická revue 1933); Bláhova práce k sociologii národa (Sociologická revue 1939); Zlepšení populačního vývoje českého národa (Sociologická revue 1946).

Zdeněk R. Nešpor


Vladimír Slaminka je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.