Vacek Lubomír

Vacek Lubomír

v Praze

Absolvoval Vysokou školu politickou a sociální v Praze (1952), načež působil jako civilní zaměstnanec Československé lidové armády (1952–69). Po tzv. normalizačních čistkách nastoupil jako vědecký pracovník Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV (1969–72), s nímž přešel do Federálního statistického úřadu. Stal se přitom vedoucím tohoto pracoviště a od roku 1977 zástupcem ředitele Ústavu pro výzkum veřejného mínění FSÚ. Vědeckou hodnost kandidáta věd (CSc.) získal v roce 1974. Vacek se zabýval teoretickými otázkami výzkumu veřejného mínění, jeho dílo však bylo zcela poplatné dobové marxistické ideologii.

Knihy: Sociologické problémy veřejného mínění (Praha 1968); Veřejné mínění a propagace (SPN, Praha 1974; 2. vyd. 1976; spoluautor V. Hanzl); Sociologická pracoviště v ČSSR (Československá sociologická společnost, Praha 1981); Klasikové marxismu-leninismu o veřejném mínění (SPN, Praha 1982).

Sborníky: Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů. Sborník příspěvků ze semináře konaného 18.–19.4.1985 v Liblicích (Československá sociologická společnost, Praha 1985).

Jiří Ryba


Lubomír Vacek je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.