Ústav pro výzkum veřejného mínění FSÚ

Ústav pro výzkum veřejného mínění FSÚ (1972–2000)

Likvidace Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV v roce 1972 byla jen částečná; zatímco ústav museli opustit „politicky nespolehliví“ pracovníci, menší část jeho zaměstnanců přešla do Federálního statistického úřadu, kde byl nově vytvořen Kabinet (od roku 1978 Ústav) stejného jména. Ředitelem tohoto ústavu se v roce 1977 stal Karel Rychtařík. Kabinet/Ústav nadále organizoval výzkumy veřejného mínění (asi 6–10 výzkumů ročně) a prováděl jejich analýzy pro potřeby státních a stranických orgánů (z výzkumných institucí spolupracoval častěji především s Ústavem vědeckého ateismu ČSAV), avšak pod silným ideologickým a politickým tlakem, jemuž byly podřizovány i interpretace výsledků. Ty každopádně zůstávaly neveřejné, jejich výsledky byly prezentovány formou dost obsáhlých výzkumných zpráv.

Ústav pro výzkum veřejného mínění FSÚ byl zrušen v roce 1990, část jeho zaměstnanců přešla do Českého statistického úřadu, kde byl zřízen Institut pro výzkum veřejného mínění, jehož vedením byl pověřen Čeněk Adamec (1990), Bohumil Jungmann (1990–93) a po něm Eliška Rendlová. I když se výzkumná orientace Institutu záhy zbavila ideologických a politických klišé a došlo k prohloubení metodologie, rovněž s postupnou obměnou zaměstnanců, pozice demoskopické agentury placené z veřejných zdrojů v rámci státního úřadu se stávala stále méně udržitelnou. Institut byl proto v roce 2001 organizačně včleněn do Sociologického ústavu AV ČR, kde působí dodnes (jako Centrum pro výzkum veřejného mínění – CVVM).

Zdeněk R. Nešpor