Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV

Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV (1967–1972)

Obnova sociologie v šedesátých letech 20. století vedla i k úvahám o opětovném pořádání demoskopických výzkumů, jejichž výsledky měly sloužit orientaci státní a stranické politiky a v jisté míře i k veřejné prezentaci společenských postojů. Příslušné pracoviště, jehož vznik schválil Ústřední výbor KSČ v roce 1965, přitom mělo navazovat na poválečný Československý ústav pro výzkum veřejného mínění, ovšem s celostátní působností a jednoznačným politickým (= stranickým) vedením. Ústav pro výzkum veřejného mínění (ÚVVM) ČSAV byl zřízen v roce 1972 a v jeho čele stanula Jarmila Zapletalová, na organizaci tazatelské sítě a metodologických otázkách se podílel především Čeněk Adamec, ale i další dobově renomovaní sociologové, například Dragoslav Slejška. Ústav prováděl výzkumy na přání státních organizací, výjimečně i bez této motivace, v období 1968–69 se zaměřil hlavně na aktuální politické otázky. Veřejná prezentace těchto výzkumů, po roce 1969 již výjimečná, stejně jako samotná „nezávislá“ existence ÚVVM se za nastupující normalizace staly předmětem stranické kritiky. Ústav byl proto k 31. srpnu 1972 zrušen a menší část jeho zaměstnanců přešla do Ústavu pro výzkum veřejného mínění FSÚ.

Literatura:

Josef Bečvář: Ústav pro výzkum veřejného mínění ČSAV 1967–1972. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1996.

Zdeněk R. Nešpor