KBCSg:Vacek Lubomír

Vacek LubomírKnižní bibliografii české sociologie

BERÁNEK, Miloslav; VACEK, Lubomír (eds.). K výsledkům výzkumu veřejného mínění a uplatnění faktorové anylýzy: sborník materiálů ze semináře sekce sociologie veřejného mínění konaného v dubnu 1974 v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1975. 96 s.
BERÁNEK, Miloslav; VACEK, Lubomír. Tazatelé a tazatelské sítě: sborník ze semináře konaného 19.-21. 1. 1981 v Hrádku u Trhových Svinů. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1982. 82 s.
VACEK, Lubomír. Sociologická pracoviště v ČSSR: informační přehled k roku 1981. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1981. 75 s.
VACEK, Lubomír. Závěrečné zprávy ze sociologických výzkumů: sborník příspěvků ze semináře konaného 18.-19.4.1985 v Liblicích. Praha: Československá sociologická společnost při ČSAV, 1985. 123 s.
VACEK, Lubomír. Čtení o veřejném mínění: pozvání do světa názorů lidí. Praha: Orego, 1997. 125 s. ISBN 80-902107-6-7.