KBCSg:Sociologická literatura do roku 1948

Verze z 16. 11. 2018, 08:37, kterou vytvořil imported>JD

Knižní bibliografie české sociologie:
Sociologická literatura do roku 1948

ADAMEC, Čeněk; POSPÍŠIL, Bohuš; TESAŘ, Milan. Za hlasem lidu: rok výzkumu veřejného mínění v Československu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo informací, 1947. 62 s.
BENEŠ, Edvard. Strannictví: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství J. Forejtka a V. Beneše, 1912. 249 s.
Rec.: KRÁL, Josef. Česká mysl. 1914, roč. 15, s. 70-79.
BENEŠ, Edvard. Problém alkoholové výroby a abstinence. 1. vyd. Praha: Českoslovanský abstinentní svaz, 1915. 82 s.
BENEŠ, Edvard. K budoucímu míru. Přel. Jan Reichmann. 1. vyd. Smíchov: Otto Girgal, 1919. 56 s.
BENEŠ, Edvard. Povaha politického stranictví. 1. vyd. Praha: Stát. škol. knihosklad, 1920. 32 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 103-105.
BENEŠ, Edvard. Válka a kultura: studie z filosofie a sociologie války. 1. vyd. Praha: Československý vědecký ústav vojenský, 1922. 66 s.
Rec.: JAROLÍMEK. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 342-345.
BENEŠ, Edvard. Smysl československé revoluce: první přednáška cyklu „Československá Revoluce“: proslovena 12. března 1923. 1. vyd. Praha: Památník odboje, 1923. 74 s.
BENEŠ, Edvard. Nesnáze demokracie: řeč pronesená v cyklu přednášek O demokracii, pořádaném sdruženými kulturními organisacemi v Praze. 1. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1924. 49 s.
BENEŠ, Edvard. Boj o vyšší politickou kulturu národa: řeč Edvarda Beneše na přátelském večeru důvěrníků Velké Prahy, Československé strany národně-socialistické, dne 22. ledna 1932. 1. vyd. Praha: Ústřední výkonný výbor Čs. strany národně-socialistické, 1932. 27 s.
BENEŠ, Edvard. Řeč k Slovákům / Reč k Slovákom o našej národnej prítomnosti a budúcnosti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1934. 77 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 185.
BEROUNSKÝ, Stanislav. Střední stav v dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1940. 40 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Město: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1914. 215 s.
Rec.: X. Česká mysl. 1917, roč. 16, s. 201-202.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Mravní výchova se stanoviska sociologického. 1. vyd. Nové Město na Moravě: Vydavatel. druž., 1921. 28 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Filosofie mravnosti. 1. vyd. Brno: A. Píša, 1922. 282 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 211.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. K psychologii doby: kniha studií. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1922. 148 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 345-348.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. T.G. Masaryk: philosophie du synergisme. 1. Aufl. Prague: E. Beaufort, 1923. 64 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu: proti Arne Novákovu hodnocení Peroutkovy knihy Jací jsme, znovu formuluje these o české národní tradici V. Sobotka. 1. vyd. Beroun: Václav Sobotka, 1924. 18 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev. 1. vyd. Praha: Orbis, 1925. 194 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Naše věda. 1925, roč. 7, s. 150-153.
Rec.: KREJČÍ, František. Česká mysl. 1926, roč. 22, s. 55-56.
Rec.: SMETÁNKA, Václav. Parlament. 1926, roč. 5, s. 16-17.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Problémy lidové výchovy: její pojem, úkoly a předpoklady. 1. vyd. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1927. 99 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 193-194.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 1. vyd. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských; Praha: Dědictví Komenského, 1927. 245 s.
Rec.: U. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 119-120.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 2., opr. a dopl. vyd. Brno: Ústřední spolek jednot učitelských na Moravě; Praha: Dědictví Komenského, 1930. 246 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Příčiny nespokojenosti; Morálka povolání. 1. vyd. Brno: Nákladem Čsl. strany pokrokové, 1933. 35 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Dítě a prostředí. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1933. 42 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Dnešní krise rodinného života. 1. vyd. Brno: n. vl., 1933. 118 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 164-167.
Rec.: MARŠALKA, J. P. M. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 118-120.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Česká mysl. 1935, roč. 31, s. 64.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie inteligence. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 395 s.
Polemika: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 338-341.
Polemika: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 334-337.
Rec.: F.R. Náboženská revue Církve československé. 1937, roč. 9, s. 363-365.
Rec.: VORÁČEK, Josef. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 102-106.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie sedláka a dělníka: příspěvek k sociologii společenských vrstev. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1937. 223 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 100-101.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Poznámky sociologovy na okraj tragických dnů = [A Sociologist’s Commentary on the Tragedy of the Present Day]. 1. vyd. Brno: Sociologický seminář Masarykovy university, 1938. 26 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 3., opr. a dopl. vyd. Brno: Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1946. 262 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 1, s. 71-72.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Problém lidu. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1947. 39 s.
BLÁHA, Arnošt Inocenc. Jak se dívat sociologicky na život. 1. vyd. Brno: Masarykova sociologická společnost, 1947. 39 s.
Rec.: HÁJEK, Mojmír. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 281-282.
BOČEK, Leon (ed.). Živá slova In. Arnošta Bláhy: sborník k jeho šedesátinám. 1. vyd. Brno: Pokorný a spol., 1939. 107 s.
BOHÁČ, Antonín. Studie o populaci v československé republice. [Sv.] 1., R. 1927 = Population de la République tchécoslovaque, études démographiques. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1928. 111 s.
Rec.: KREJČÍ, Dobroslav. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 121-124.
BOHÁČ, Antonín. Národnost a sčítání lidu: k Rádlovu sociologickému rozboru naší národnostní statistiky = Nationalité et recensement (analyse sociologique de la statistique des nationalités en Tchécoslovaquie. 1. vyd. Praha: n. vl, 1930. 22 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 139.
BOHÁČ, Antonín. Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí. 1. vyd. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1933. 31 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 168.
BOHÁČ, Antonín. Obyvatelstvo v Československé republice. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 96 s.
Rec.: SLAMINKA, Vladimír. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 123-124.
BORSKÝ, Lev. Vůdcové lidstva a jeho svůdci: základy biopolitiky. 1. vyd. Praha: Otakar Skýpala, 1935. 220 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 322-324.
BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1947. 405 s.
ČÁP, Josef. Alkoholismus a dítě. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1932. 28 s.
Rec.: ŠÍMA, Jaroslav. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 222.
ČAPEK, E. Politická příručka ČSR: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1931. 205 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 3, s. 524-525.
Rec.: Kl. Sociální problémy. 1931, roč. 1, č. 4-5, s. 377-378.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Protiklerikální legenda: pokus o marxistickou analysu. 1. vyd. Praha: Pospolitost, 1929. 230 s.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Marx a teorie hospodářských krisí. 1. vyd. Praha: Knihy Pospolitosti, 1933. 136 s.
ČECHÁČEK, Jaroslav. Vzpoura středního stavu. 1. vyd. Praha: Volná myšlenka, 1933. 128 s.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 4-5, s. 280-299.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 208-210.
ČEP, Tomáš. Kapitoly ze sociologie venkova. 1. vyd. Brno: Svobodné učení selské, 1933. 23 s. (zvl. otisk z Jubilejního sborníku Svobodného učení selského v zemi Moravskoslezské v letech 1922-1932)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 4, s. 366.
ČEP, Tomáš. Životní spotřeba zemědělské rodiny jako sociologický problém. 1. vyd. Brno: Svobodné učení selské, 1934. 71 s.
DOLEŽAL, Jan; ULLRICH, Zdeněk. Výzkum abiturientů českých středních škol v zemi České a Moravskoslezské ve školním roce 1933/34 = Recherches sur les bacheliers des écoles secondaires Tchèques en Bohême et en Moravie-Silésie dans l'année scolaire 1933/34. 1. vyd. Praha: Nákladem Státního úřadu statistického, 1936, s. 191-486. (zvl. otisk ze Statistického obzoru)
DOŠKOVÁ, Marie. Psychogenese sociálních případů: o vzniku sociální úchylnosti. 1. vyd. Praha: Nová Osvěta, 1946. 343 s.
DUŠEK, Jan. Sociologie: úvod do myšlení biosociologického. 1. vyd. Praha: n. vl., 1926. 355 s.
Rec.: FAJFR, František. Česká mysl. 1926, roč. 12, s. 118-119.
Rec.: SMETÁNKA, Václav. Parlament. 1926, roč. 5, s. 60-61.
Replika Jana Duška: Parlament. 1927-28, roč. 6, s. 28-29.
DVOŘÁK, Jan. Společnost bez trhu a bez peněz. 1. vyd. Praha: Družstvotisk, 1930. 416 s.
Rec.: R. Sociální problémy. 1931, roč. 1, č. 1, s. 75-76.
DYRHON, Josef. Jaký je zděděný charakter českého národa: separatismus uherských Slováků a vývoj české kultury od 15. století. Praha: Čas, 1903. 62 s. (publikováno pod pseudonymem Otakar Jozífek)
FAJFR, František. Masaryk a Comte. 1. vyd. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1925. 97 s.
FIEDLEROVÁ, Bohumila. Poměr dnešního člověka k dějinám. 1. vyd. Brno: Nezávislá politika, 1939. 36 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1939, roč. 11, č. 2-4, s. 217-220.
FISCHER, Josef Ludvík. Saint-Simon a August Comte: příspěvek k dějinám sociologického racionalismu. Praha: Orbis, 1925. 175 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Glosy k české otázce. 1. vyd. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1926. 56 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Budoucnost evropské kultury. 1. vyd. Praha: Pokroková revue Nové Čechy, 1928. 19 s. (otisk vstupního čtení na Masarykově universitě v Brně 17.X.1927)
FISCHER, Josef Ludvík. Kultura a regionalism. 1. vyd. Brno: Index, 1930. 105 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 204-205.
FISCHER, Josef Ludvík. O neklidu dneška. 1. vyd. Praha: Čin, 1930. 36 s. (Příspěvek k stejnojmenné anketě revue Les Cahiers de l’Étoile v Paříži)
FISCHER, Josef Ludvík. Třetí říše: úvodem do současného politického stavu. 1. vyd. Brno: Sociologická revue, 1932. 117 s.
Rec.: ls. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 123-125.
Rec.: J.M. (= MERTL, Jan). Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s.125-126.
FISCHER, Josef Ludvík. Zrcadlo doby: abeceda skoro filosofická. 1. vyd. Praha: Orbis, 1932. 223 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Krise demokracie. D. 1. Svoboda. 1. vyd. Brno: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 150 s.
FISCHER, Josef Ludvík. Krise demokracie. D. 2. Řád. 1. vyd. Brno: Index: Pokrokový Obzor, 1933. 250 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 177-180.
Rec.: MERTL, Jan. Sociální problémy. 1935, roč. 4, č. 1, s. 80-83.
Rec.: NAVRÁTIL, J.(akub? = PROCHÁZKA, Arnošt). Naše doba. 1934, roč. 41, s. 446-447.
FISCHER, Josef Ludvík. Řád kapitalistický a skladebný: přednáška, proslovená ve Skupině mladých při Společnosti pro současnou kulturu v Olomouci dne 9. března 1933. 1. vyd. Olomouc: Index, 1933. 46 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 208.
FOŘT, Josef. Ven z přítmí: českých snah pohnutky, cíle a cesty. 1. vyd. Praha: Nákladem F. Šimáčka, 1905. 195 s.
FOŘT, Josef. O sociologických kořenech kapitálu a povaze kapitálu, zvlášť peněžního. 1. vyd. Praha: Česká národohospodářská společnost, 1926. 66 s.
Rec.: KŘÍŽ, Karel. Parlament. 1926, roč. 5, s. 99-100.
FOŘT, Josef. Náčrt vědy společenské na podkladě přírodopisném: rozbor vztahů mezi hospodářstvím, mravností a politikou. 1. vyd. Praha: Česká národohospodářská společnost, 1928. 126 s.
Rec.: BUŠKOVÁ, Jarka. Česká mysl. 1928, roč. 24, s. 375-377.
FOUSTKA, Břetislav. Turgot, sociolog: 1737-1781. 1. vyd. Třeboň: n. vl., 1891. 32 s. (otisk z programu gymnasia třeboňského)
FOUSTKA, Břetislav. Sociologie a školy střední. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1902. (zvl. otisk z programu c.k. Vyšší a reálné školy na Smíchově)
Rec.: ČÁDA, František. Česká mysl. 1903, roč. 4, s. 64.
FOUSTKA, Břetislav. Slabí v lidské společnosti, ideály humanitní a degenerace národů. 1. vyd. Praha: J. Laichter, 1904. 218 s. (habilitační práce)
Rec.: NEZMAR, Vladimír (= KUNTE, Ladislav). Česká mysl. 1905, roč. 6, s. 218.
Rec.: k. Naše doba. 1905, roč. 12, s. 548-549.
FOUSTKA, Břetislav. Ochrana dětství a mládí. 1. vyd. Praha: Edv. Leschinger, 1912. 194 s.
FOUSTKA, Břetislav. Péče o dítě: sociální postavení evropské mládeže a její ochrana. 1. vyd. Praha: Vilímek, 1915. 60 s.
FOUSTKA, Břetislav (ed.). Sociologický rozbor naší doby: soubor populárně vědeckých přednášek o soudobé společnosti. 1. vyd. Praha: Elzevir, 1930. 56 s.
FOUSTKA, Břetislav. Sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1939. 38 s.
FRYČEK, Václav. Integrace lidstva: sociologické předpoklady principu sebeurčení národů. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1929. 257 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 119-120.
FUCHS, Alfred. Dnešní myšlenková krise. 1. vyd. Praha: Čsl. akc. tiskárna, 1926. 32 s.
GALLA, Karel. Filosofie dějin. 1. vyd. Praha: B. Moser, 1929. 24 s.
GALLA, Karel. Pokrok jako idea a společenská skutečnost: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 390 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Naše věda. 1930, roč. 11, s. 181-188.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 314-317.
Rec.: KREJČÍ, František. Česká mysl. 1930, roč. 26, s. 471-472.
Rec.: MERTL, Jan. Česká mysl. 1930, roč. 26, s. 553-559.
GALLA, Karel. Sociology of the Cooperative Movement in the Czechoslovak Village. 1st ed. Prague: Spolek péče o blaho venkova, 1936. 124 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 3-4, s. 338-339.
Rec.: VORÁČEK, Josef. Sociální problémy. 1936, roč. 5, č. 3, s. 228-230.
GALLA, Karel. Sány: příspěvek k sociologii družstevnictví v československé vsi. 1. vyd. Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1937. 150 s.
GALLA, Karel. Vojsko, brannost národa a válka v pojetí T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1938. 37 s. (zvl. otisk ze sborníku Armáda a národ)
GALLA, Karel. Dolní Roveň: sociologický obraz české vesnice. 1. vyd. Praha: Spolek péče o blaho venkova, 1939. 408 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 103-105.
GALLA, Karel. Předmět sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 17 s.
HÁJEK, Mojmír. Jak funguje moravská vesnice (Neslovice) v oblasti života kulturního? 1. vyd. Praha: Sociologická společnost, 1940. 16 s.
HÁJEK, Mojmír. Sociologická šetření moravské vesnice v rozpětí generačním: (Neslovice, 1904-1934). 1. vyd. Praha: Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1948. 84 s.
HAJN, Alois. Ženská otázka v letech 1900-1920: retrospektiva a kulturně historický dokument: obsah ženského hnutí před válkou: ochrana mateřství: nové manželství podle Ellen Keyové: reforma manželského práva: celibát: rodina a domácnost: problém populační: novomalthusianismus: beztrestnost vyhnání plodu? 1. vyd. Praha: Pokrok, 1939. 191 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 137.
HLAVA, Karel. Hraničářské dítě na Mostecku, jeho hospodářské a sociální poměry a tělesný stav se zřetelem k dnešní nezaměstnanosti. 1. vyd. Most: Okresní akční výbor učitelských organizací, 1933. 31 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 218.
HOŘINA, Miloslav. Poslání inteligence v národě a ve státě. 1. vyd. Praha: Universum, 1947. 31 s.
HRDINA, Josef. Směrem k právu napříč životem. 1. vyd. Praha: Večernice, Vortel a Rejman, 1923. 110 s.
HRDINA, Josef. Stát, právo a třída. 1. vyd. Praha: Var: Rejman, 1923. 78 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. České studentstvo v posledním čtvrtstoletí. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1902. 32 s. (zvl. otisk z Almanachu Slavie)
CHALUPNÝ, Emanuel; PAVLÍK, Josef. Poměry dělnictva táborského. 1. vyd. Tábor: Dělnický spolek, 1903. 42 s.
CHALUPNÝ, Emanuel aj. Studentská otázka a studentské sebevraždy. Uspoř. Vl. Dorazil. 1. vyd. Praha: Vl. Dorazil, 1904. 140 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. Sv. I. 1. vyd. Praha: n. vl., 1905. 226 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1907, roč. 8, s. 163-166.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. Sv. II. 1. vyd. Praha: n. vl., 1905. 227 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1907, roč. 8, s. 163-166.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní povaha česká. 1. vyd. Praha: n. vl., 1907. 45 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1908, roč. 9, s. 222-225.
CHALUPNÝ, Emanuel. Antika a moderní život: časová úvaha. 1. vyd. Praha: Nákl. Přehledu, 1908. 66 s. (zvl. otisk z Přehledu)
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíček: obraz psychologický a sociologický. 1. vyd. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1908. 600 s.
Rec.: Anonym. Čas. 16. 5. 1908, roč. 22, s. 4. Přetištěno in Přehled. 1907/1908, roč. 6, s. 612-614.
Rec.: TOBOLKA, Zdeněk Václav. Česká Revue. 1907/1908, roč. 1, s. 570-572.
CHALUPNÝ, Emanuel. Jungmann. 1. vyd. Praha: Přehled, 1909. 200 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úkol českého národa. 1. vyd. Praha: Přehled, 1910. 82 s. (zvl. otisk z Přehledu)
CHALUPNÝ, Emanuel. Karel Havlíček. 1. vyd. Praha: Mánes, 1911. 71 s.
Rec.: NOVÁK, Arne. Přehled. 1911/1912, roč. 10, s. 185-187.
Replika Chalupného s. 198-199.
Rec.: ŠIMEK, Otakar. Novina. 1910/1911, roč. 4, s. 668-670.
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíčkova osobnost, její ovzduší a kořeny. 2. vyd. Praha: Český čtenář, 1916. 88 s.
Rec.: K. (= KRÁL, Josef). Naše doba. 1917/1918, roč. 24, s. 624.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. 1. vyd. Praha: n. vl., 1916. 258 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
Rec.: KRÁL, Josef. Naše doba. 1919/1920, roč. 27, s. 63-67.
CHALUPNÝ, Emanuel. Poměr sociologie k vědám právním a státním. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1917. 18 s. (zvl. otisk ze Sborníku věd právních a státních, XVII)
CHALUPNÝ, Emanuel. První česká sociologie a poslední odpadky brněnské kritiky. 1. vyd. Tábor: n. vl. 1917. 40 s. (zvl. otisk z časopisu Český jih)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl. 5., Vývoj (dynamika). 1. vyd. Praha: n. vl. 1917. 254 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
Rec.: KRÁL, Josef. Naše doba. 1919/1920, roč. 27, s. 63-67.
CHALUPNÝ, Emanuel. Osudy české sociologie. 1. vyd. Praha: [s.n.] 1918, s. 197-202. (otisk z Památníku spolku českých právníků Všehrd)
CHALUPNÝ, Emanuel. Český stát s hlediska sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1918. 65 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I. Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. 1. vyd. Praha: n. vl. 1919. 255 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
CHALUPNÝ, Emanuel. Poněmčování české sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1920. 18 s. (zvl. otisk z čas. Český jih, 1920)
CHALUPNÝ, Emanuel. Karel Havlíček. 2. vyd. Praha: Mánes, 1921. 95 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Studium sociologie v Americe a u nás. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 14 s. (zvl. otisk z revue Parlament)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II. Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv.1., Úvod a první část nauky o výtvorech. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 179 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 100-103.
CHALUPNÝ, Emanuel. Přední tvůrcové našeho národního programu: Jungmann, Havlíček, Tyrš, Masaryk. 1. vyd. Praha: Československá obec sokolská, 1921. 101 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 239-240.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sokolstvo a socialism. 1. vyd. Praha: n. vl., 1921. 64 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Advokát a advokacie jako zřízení právní a sociální. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1922. 78 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 359-360.
CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Holeček. Praha: Topič, 1922. 16 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 2., Dějiny sociologie. Sv. 1., Od prvopočátku až po Comtea. 1. vyd. Praha: n. vl., 1922. 184 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 444-445.
CHALUPNÝ, Emanuel; KYPR, Ondřej (usp.). Anketa „O trestu smrti“. 1. vyd. Praha: Sociální služba, 1923. 200 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Husovo rodiště a jihočeská sociologie. 1. vyd. Praha: n. vl., 1924. 40 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Vltava. Praha: Fr. Borový, Vltava. 1924. 249 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Žižka: nástin psychologicko-sociologický. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1924. 212 s.
Rec.: ODLOŽILÍK, Otakar. Naše věda. 1926/1927, roč. 8, s. 34-36.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie citů dle nauky Vilfreda Pareto. Praha: Min. soc. péče, 1925. 39 s. (otisk ze Sociální revue, 1924)
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. 2., dopl. a oprav. vyd. ve 3 sv. Praha: Melantrich, 1925. 151 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše věda. 1926, roč. 8, s. 3-4.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. I. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1925. 151 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. II. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1926, s.157-296.
CHALUPNÝ, Emanuel. Úvod do sociologie. III. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1926, s. 301-448.
CHALUPNÝ, Emanuel. Dílo Josefa Holečka. 1. vyd. Praha: n. vl., 1926. 160 s. (obraz J. Holečka od Fr. Bílka. Sociologické studie E. Chalupného, II.)
Rec.: -rbr-. Sociologická studie Dra Em. Chalupného o Jos. Holečkovi. Český jih. 1926, roč. 54, č. 20.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 1. Podstata sociologie. Soustava věd. 2., nově zprac. a rozšíř. vyd. Praha: n. vl, 1927. 228 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. Sv. 2. Vědecká metoda. Sociologie a život. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1933. 234 s.
Rec.: F.M.H. (= HNÍK, František Miroslav). Náboženská revue Církve československé. 1934, roč. 6, s. 180-182.
CHALUPNÝ, Emanuel. Husitství, Táboři a prof. Pekař. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1928. 40 s. (rozš. znění přednášky proslovené v Masarykově sociologické společnosti dne 10. února 1928)
CHALUPNÝ, Emanuel. Systém sociologie v náčrtku. 1. vyd. Praha: n. vl., 1928. 135 s.
Rec.: J.N. Naše doba. 1928/1929, roč. 36, s. 189-190.
CHALUPNÝ, Emanuel. Havlíček: prostředí, osobnost a dílo. 2. vyd., upr. a dopl. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1929. 468 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie a filosofie práva a mravnosti. 1. vyd. Praha: n. vl., 1929. 214 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 147-151.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie a školy. 1. vyd. Praha: Orbis, 1929. 97 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. O otázce populační a reformě trestního práva: přednáška pronesená dne 10. ledna 1929 na schůzi Sociálního ústavu ČSR, a rozhovor o této přednášce. 1. vyd. Praha: Sociální ústav ČSR, 1929. 40 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 126.
CHALUPNÝ, Emanuel. Regionální sociologie a demokracie dle nauky Radhakamala Mukerdží. 1. vyd. Kdyně: Okresní osvětový sbor, 1931. 78 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 4, s. 501-502.
Rec.: J.Š. (= ŠIMSA, Jaroslav). Křesťanská revue. 1931/1932, roč. 5, s. 218.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní filosofie československá. Díl 1., Národní povaha československá. 1. vyd. Praha: n. vl., 1932. 256 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 217-219.
Rec.: F.F. (= FAJFR, František). Čin. 1934, roč. 4, s. 806-807.
Rec.: KRÁL, Josef. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 105-114.
CHALUPNÝ, Emanuel. Prolegomena k československé sociologii venkova. 1. vyd. Praha: n. vl., 1933. 16 s. (zvl. otisk z čas. Věstník Čsl. akademie zemědělské, r. IX, 1933, č. 4)
Rec.: B. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 256.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 1., Základy. 2. sv.: Vědecká metoda. Sociologie a život. Praha: n. vl., 1933. 228 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, s. 141-142.
Rec.: F.M.H. (=HNÍK, František Maria). Náboženská revue Církve československé. 1934, roč. 6, s. 180-182.
CHALUPNÝ, Emanuel. Základní pravdy sociologické a jejich význam pro praktický život. 1. vyd. Praha: n. vl., 1934. 16 s. (zvl. otisk ze Sociologie, Díl 1., sv. 2.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Vývoj lidské společnosti. 3., rozš. vyd. Praha: Družstevní práce, 1935. 359 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 307-308.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní povaha československá. 4., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1935. 256 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 98-99.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 5., Dynamika. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1935. 358 s. (vydáno také pod názvem Vývoj lidské společnosti)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 307-308.
CHALUPNÝ, Emanuel. Povaha evropských národů, zejména Němců. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 79 s. (zvl. otisk úvodní studie z 1. dílu Národní filosofie československá, 1935)
Rec.: SOUČEK, Jan. Sociální problémy. 1935, roč. 4, č. 4, s. 316-318.
CHALUPNÝ, Emanuel. Hra v šachy s hlediska sociologického. 1. vyd. Praha: Ústřední jednota čs. šachistů, 1936. 20 s. (zvl. otisk z čas. Český šach VI.)
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 1., Úvod, nauka o přírodním prostředí a o populaci. 2., nově zprac. a rozš. vyd. Praha: n. vl., 1936. 168 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše věda. 1938, roč. 9, s. 28-29.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1936, roč. 7, s. 315-316.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 3., Skladba (statika). I, Část úvodní a nauka o činitelích civilisace. Sv. 2., Sociologie věku, pohlaví, rodiny, rasy a národa. Nauka o kulturním prostředí a kulturních vlastnostech. 2. vyd., nově zprac. a rozš. Praha: n. vl., 1937. 263 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše věda. 1938, roč. 9, s. 252-254.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 98-100.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 3-4, s. 315-316.
Rec.: ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Náboženská revue Církve československé. 1937, roč. 9, s. 365-366.
CHALUPNÝ, Emanuel. Masaryk jako sociolog. 1. vyd. Praha: Masarykova sociologická společnost, 1937. 26 s.
Rec.: KONEČNÝ, Robert. Naše doba. 1937/1938, roč. 45, s. 377-378.
Rec.: TRAPL, Miloslav. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 73-79.
CHALUPNÝ, Emanuel. Národní filosofie československá. Díl 2., Náš národní úkol. 2., rozš. vyd. Praha: n. vl., 1938. 63 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Advokacie: příspěvek k sociologii advokátního stavu. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1938. 162 s. (publikováno pod pseudonymem Karel Květ)
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 3-4, s. 316-317.
Rec.: Kl. (= KRÁL, Josef). Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 237-238.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech civilisace. Sv. 2., Druhá část nauky o výtvorech: právo, mravnost, výchova, organisace (politika), náboženství. Závěr: Systém a sociální konsens. 1. vyd. Praha: n. vl., 1939. 286 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1939, roč. 10, č. 2-4, s. 198-200.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie. Díl 4., Skladba (statika). II, Nauka o výtvorech a činnostech kulturních. Sv. 3., Sociální činnosti A. (práce, hra, sport, tanec, zábava). Praha: n. vl., 1941. 315 s.
Rec.: A.B. (= BLÁHA, Arnošt Inocenc). Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 66-67.
CHALUPNÝ, Emanuel. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1942. 42 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Literární historie a sociologie. 1. vyd. Praha: Pohořelý, 1943. 28 s.
Rec.: J.O. (= OBRDLÍKOVÁ, Juliana). Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 67.
Rec.: KRÁL, Josef. Česká mysl. 1943, roč. 37, s. 159.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jaroslav. Sociologická dynamika. 2. část přehledu obecné sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 38 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Logika věd: základní orientace. 1. vyd. Praha: Jan Pohořelý, 1945. 89 s.
Rec.: STRMISKA, Zdeněk. Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 1, s. 47-48.
CHALUPNÝ, Emanuel; ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Základy sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1945. 31 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Systém sociologie v náčrtku: učebnice a příručka. 2., rozš. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 143 s.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie: vývoj sociologie v 19. století (1835-1904). Díl 2., sv. 2. 1. vyd. Praha: Samcovo knihkupectví, 1948. 472 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt. Sociologická revue. 1949, roč. 15, č. 1-3, s. 68-70.
CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologie pro každého. 1. vyd. Praha: Josef Hokr, 1948. 190 s.
Rec.: HÁJEK, Mojmír. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 158-160.
IBLÍK, Josef. Colmova sociologická theorie státního hospodářství. 1. vyd. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních; Liberec: Cíl, 1947. 122 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologický nárys praslovanského náboženství. 1. vyd. Praha: Sociologický klub, 1943. 16 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie a anthropologie. 1. vyd. Praha: Sociologický klub, 1943. 17 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie a biologie. 1. vyd. Praha: Sociologický klub, 1943. 22 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie: úvod k základům sociologické soustavy. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1946. 29 s.
KADLEC, Vladimír. Sociologie hospodářství: 1. část speciálních přednášek ze sociologie. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1946/7. 48 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 161-162.
KADLEC, Vladimír. Sociologie skupinového zřízení: II. část speciálních přednášek ze sociologie. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů inženýrství komerčního, 1947. 87 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 2-3, s. 161-162.
KAIZL, Josef. České myšlénky. 1. vyd. Praha: E. Beaufort, 1896. 157 s.
Rec.: F. Naše doba. 1896, roč. 3, s. 759.
KETTNER, Josef. Sociální politika venkova. 1. vyd. Praha: Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1925. 118 s.
KETTNER, Josef. Vesnické bydlení: příspěvek k sociologii a sociální politice venkova. 1. vyd. Praha: Péče o zdraví venkova, 1934. 111 s.
Rec.: BOCKOVÁ, Anna. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 4-5, s. 303-305.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 4, s. 360-361.
KLIČKA, Benjamin. Pouť do ráje. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1941. 170 s.
KLINEBERGER, Bohdan. Náboženský cit: rozbor hodnoty náboženství. 1. vyd. Praha: Lidové družstvo tiskařské a vydavatelské, 1906. 448 s.
Rec.: KREJČÍ, František. Česká mysl. 1908, roč. 9, s. 376-381.
KLINEBERGER, Bohdan. Národ a národnost. 1. vyd. Praha: Jednota pro péči hospodářskou a kulturní, 1919. 62 s.
KLOSSE, Antonín. Myšlenka a síla v dění sociálním. 1. vyd. Praha: Fr. Borový, 1920. 100 s.
KNÍŽEK, B. Sociologie družstevního hnutí. Předmluva František Modráček. 1. vyd. Praha: Orbis, 1929. 70 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 151.
KOBLÍŽEK, Oldřich. Donucení ke smlouvě soukromoprávní: studie sociologicko-právní. 1. vyd. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1933. 166 s.
Rec.: ČAKRT, Kazimír. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 1, s. 59-60.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 183-185.
KOHN, Jindřich. Asimilace a věky. 1. vyd. Praha: Akademický spolek Kapper, 1936, sv. 1. 452 s., sv. 2. s. 453-864.
Rec.: ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 115-116.
KOLLAR, Robert; REŽNÝ, Stanislav; NEČASOVÁ-POUBOVÁ, Marie. Vliv krise na rodiny nezaměstnaných dělníků. 1. vyd. Praha: Výzkumná sekce Sociálního ústavu Československé republiky s podporou Rockefellerovy nadace, 1933. 127 s.
Rec.: MAIWALD, Karel. Sociologická revue. 1933, roč. 5, č. 4, s. 374-376.
KORČÁK, Jaromír. Bytové poměry ve větších městech republiky československé na základě sčítání lidu ze dne 15. února 1921. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1929. 78 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 229-230.
KOŠÁTKO, Josef. Společenský vývoj: základy socialistického dějepisu. 1. vyd. Deštná u Soběslavě: n. vl., 1933. 54 s.
KOUBEK, Ladislav. Sociologický výzkum žactva měšťanských škol ve školním roce 1929-30. 1. vyd. Praha: n. vl., 1931. 109 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 3-4, s. 359-360.
KOZÁK, Jan Blahoslav; ČEP, Tomáš; KŘÍŽENECKÝ, Jaroslav. O vědeckém a filosofickém díle Emanuela Chalupného. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1938. 47 s.
Rec.: KONEČNÝ, Robert. Naše doba. 1939, roč. 46, s. 254.
KOZÁK, Jan Blahoslav. Rooseveltova Amerika. 1. vyd. Praha: Sociologický kruh, 1946. 51 s.
KRAKEŠ, Josef; KRAKEŠOVÁ-DOŠKOVÁ, Marie. Sociální případ. 1. vyd. Praha: Organisace sociálních pracovnic, 1934. 109 s.
KRÁL, Josef; BOCKOVÁ, Anna; ULLRICH, Zdeněk. Sociologické studie o poměšťování pražského okolí = Soziologische Studien zur Verstädterung der Prager Umgebung. 1. vyd. Praha: Sociologie a sociální problémy, 1938. 335 s.
KRÁL, Josef. Herbartovská sociologie. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1921. 269 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše doba. 1922, roč. 29, s. 567-568.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 35-36.
KRÁL, Josef. Vztahy sociologie k psychologii a pedagogice. 1. vyd. Praha: n. vl., 1923. 27 s. (zvl. otisk Ruchu filosofického)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Česká mysl. 1923, roč. 19, s. 178-179.
KRÁL, Josef. Na okraj Masarykovy „sebevraždy“. 1. vyd. Bratislava: Filosofická fakulta University Komenského, 1927. 28 s.
Rec.: V.K.Š. (= ŠKRACH, Vasil Kaprálek). Naše doba. 1928, roč. 7, s. 162-164.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Parlament. 1928, roč. 7, s. 162-164.
KRÁL, Josef. Studie o G.A. Lindnerovi. 1. vyd. Bratislava: Filosofická fakulta University Karlovy, 1930. 174 s.
KRÁL, Josef. Masaryk filosof a sociolog. 1. vyd. Praha: Slovanský ústav, 1931. 23 s. (separát z 1. svazku přednášek Slovanského ústavu)
KRÁL, Josef. Československá filosofie: nástin vývoje podle disciplin. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 337 s.
Rec.: NAVRÁTIL, Václav. Česká mysl. 1937, roč. 33, s. 236-238.
Rec.: KONEČNÝ, Robert. Naše doba. 1938, roč. 45, s. 189-191.
Rec.: PATOČKA, Jan. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 102-105.
KRÁL, Josef. Nad člověkem a společností: úvahy z rozhlasu. 1. vyd. Praha: Alois Svoboda, 1946. 151 s.
Rec.: ČEP, Tomáš. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 3, s. 177.
KRÁL, Josef. Nástin sociologie. 1. vyd. Praha: Soukromý tisk, 1945. 31 s.
KRAUS, Ota; SCHÖN, Erich. Továrna na smrt. 1. vyd. Praha: Čin, 1946. 234 s.
Rec.: BOČEK, Leonard. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 3, s. 182-183.
KREJČÍ, František Václav. České vzdělání: úvahy o jeho podstatě a budoucnosti. 1. vyd. Praha: G. Voleský, 1924. 111 s.
KREJČÍ, František Václav. Češství a Evropanství: úvahy o naší kulturní orientaci. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 218 s.
KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. 1. vyd. Praha: Archiv Ústavu pro sociální a hospodářskou výchovu, 1944. 150 s.
KREJČÍ, Karel. Jazyk ve vývoji společnosti: studie ze sociologie spisovného jazyka. 1. vyd. Praha: Podroužek, 1947. 102 s.
Rec.: SVOBODA, Ludvík. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 314-315.
KUBÁLEK, Josef. Venkovská tradice výchovná a velkoměstské prostředí. 1. vyd. Praha: Svobodné učení selské, 1930. 31 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 1, s. 86.
KUNTE, Ladislav. Socialisace: zásady reálného socialismu. 1. vyd. Praha: Gustav Dubský, 1919. 136 s.
KUNTE, Ladislav. Vznik nového náboženství. 1. vyd. Praha: Minařík: Kvasnička a Hampl, 1920. 210 s.
KUNTE, Ladislav. Náboženství, socialism, národ: sociologické stati o podstatě náboženství a jeho praxi ve společenském životě. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1923. 117 s.
Rec.: ž. Naše doba. 1924, roč. 31, s. 57-58.
KUNTE, Ladislav. Boj o hrad. 1. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1926. 53 s.
LENZ, Antonín. Socialismus v dějinách lidstva a jeho povaha a církev katolická jedině schopná ku řešení sociální otázky. 1. vyd. Praha: Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví, 1893. 391 s.
LINDNER, Gustav Adolf. Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft. 1. Aufl. Wien: Herold, 1871. 366 s.
LINDNER, Gustav Adolf. Myšlenky k psychologii společnosti jako základ společenské vědy: o utajených představách. Přel. a úvodní studií opatřil Josef Král. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929. 258 s. Přel z: Ideen zu einer Psychologie der Gesellschaft als Grundlage der Sozialwissenschaft.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 307-312.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1929, roč. 25, s. 461-463.
LOUCKÝ, J.; SVOBODA, O. Anthropologický a sociologický výzkum učitelstva okresu prostějovského. Předmluvu napsal Jan Uher. 1. vyd. Prostějov: J.F. Buček, 1935. 67 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 209-210.
Rec.: ŠTAMPACH, František. Sociální problémy. 1935, roč. 4, č. 2, s. 171-172.
MACEK, Josef. Socialismus. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1925. 192 s.
MACEK, Josef. Základy sociální politiky. Díl 1. Úkoly a zásady. 1. vyd. Praha: A. Svěcený, 1925. 366 s.
Rec.: KŘÍŽ, Karel. Parlament. 1925, roč. 4, s. 245-248.
MACEK, Josef. Cesta z krise. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1935. 191 s.
Rec.: J.V. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 213-214.
MÁCHA, Václav. Útěk z venkova v českých zemích. 1. vyd. Praha: Novina, 1939. 29 s.
MACHOTKA, Otakar. Mravní problém ve světle sociologie: názory, metody, kritika. 1. vyd. Praha: Orbis, 1927. 190 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 181- 183.
MACHOTKA, Otakar; ULLRICH, Zdeněk. Sociologie v moderním životě: směry, organisace, úkoly. Předmluva Břetislav Foustka. 1. vyd. Praha: Orbis, 1928. 128 s.
Rec.: MERTL, Jan. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 439.
Rec.: WIESNER, Jaromír. Parlament. 1928, roč. 7, s. 166.
MACHOTKA, Otakar. K sociologii rodiny: příspěvek k metodám empirické sociologie: metoda statistická a individuální. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1932. 233 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 212-213.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 115-118.
MACHOTKA, Otakar. Sociálně potřebné rodiny v hlavním městě Praze. 1. vyd. Praha: Orbis, 1936. 302 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 110-112.
MACHOTKA, Otakar. Americká sociologie: sociální podmínky vzniku a rozvoje. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1938. 76 s.
MACHOTKA, Otakar. Amerika: její duch a život. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1946. 337 s.
MAKOVIČKA, Emanuel. Kázeň války a míru ve společnosti, v rodině i ve škole: drobné studium. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1887. 26 s.
MAKOVIČKA, Emanuel. Sociologické črty, poznámky a aforismy: příspěvek k dalšímu vzdělání učitelův. 1. vyd. Praha: Fr. A. Urbánek, 1890. 57 s.
MALÝ, Rudolf Ina. Kříž nad Evropou: revoluce 20. století. 1. vyd. Praha: A. Neubert, 1935. 256 s.
Rec.: FISCHER, Josef Ludvík. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 1-2, s. 176-177.
NEJEZCHLEB, Dominik. Město a vesnice. 1. vyd. Praha: n. vl., 28 s. (publikováno pod pseudonymem Jaroslav Marcha)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 182.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation. 1. Aufl. Wien: Carl Konegen, 1881. 245 s.
Rec.: d. (= SEYDLER, August). Čas. 1887, roč. 1, s. 147-151.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Theorie dějin dle zásad T.H. Bucklea. 1. vyd. Praha: Otto, 1884. 56 s.
Rec.: Z. Lumír. 1. 8. 1884, roč. 12, č. 22, s. 352.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Základové konkrétné logiky: třídění a soustava věd. 1. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1885. 200 s.
Rec.: A.S. (= SEYDLER, August). Athenaeum. 15. 2. 1885, roč. 3, č. 5, s. 174-178.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Česká otázka: snahy a tužby národního obrození. 1. vyd. Praha: Čas, 1895. 246 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Naše nynější krise: pád strany staročeské a počátkové směrů nových. 1. vyd. Praha: Čas, 1895. lxiv, 152 s.
Rec.: ŠALDA, František Xaver. Rozhledy. 1895, roč. 4, s. 641-650.
Rec.: ŠALDA, František Xaver. Rozhledy. 1895, roč. 4, s. 709-721.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 1. vyd. Praha: Čas, 1896. 62 s.
Rec.: F. Naše doba. 1895/1896, roč. 3, s. 759.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1896. 496 s.
Rec.: TOBOLKA, Zdeněk Václav. Obzor literární a umělecký. 3. 8. 1899, roč. 1, č. 7-8, s. 116-118.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Otázka sociální: základy marxismu sociologické a filosofické. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1898. 701 s.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Česká mysl. 1900, roč. 1, s. 138-140.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Palacký´s Idee des böhmischen Volkes von Dr. T.G. Masaryk. 1. Aufl. Prag: A. Žalud, 1898. 73 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Ideály humanitní: několik kapitol. 1. vyd. Praha: Čas, 1901. 62 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 3., opr. vyd. Praha: Čas, 1903. 118 s.
Rec.: ?. Čas. 1903, roč. 17, s. 2-3.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Karel Havlíček: snahy a tužby politického probuzení. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Jan Laichter, 1904. 522 s.
Rec.: TOBOLKA, Zdeněk Václav. Naše doba. 1904, roč. 11, s. 787-789.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. Přel. Antonín Žáček. 1. vyd. Praha: Jan Laichter. 1904. 351 s. Přel. z: Der Selbstmord als sociale Massenserscheinung der modernen Civilisation.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Naše doba. 1905, roč. 12, č. 6, s. 476-478.
Rec.: Kí (= KREJČÍ, František Václav). Česká mysl. 1. 9. 1904, roč. 5, č. 5, s. 384-385.
MASARYK, Tomáš Garrigue. V boji o náboženství. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1904. 54 s.
Rec.: ?. Akademie. 1904/1905, roč. 9, s. 95-96.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Osm hodin práce: o boji hospodářském a sociálním. 2. vyd. Praha: Čas, 1905. 29 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue aj. Inteligence a náboženství: náboženská diskuse v královéhradeckém Albertinu, 23. října 1906. 1. vyd. Praha: Čas, 1907. 189 s.
Rec.: PEŠEK, Josef; ČÁDA, František. Česká mysl. 1907, roč. 8, s. 332-333.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Palackého idea národa českého. 1. vyd. Praha: Grosman a Svoboda, 1912. 47 s. Přel z: Palacký´s Idee des böhmischen Volkes.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy. 1. kniž. vyd. Praha: Jan Laichter, 1919. 384 s.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Naše doba. 1920, roč. 27, s. 385-392.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství: sociologické skizzy. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1921. 385-730 s.
Rec.: FOUSTKA, Břetislav. Naše doba. 1922, roč. 29, s. 57-60.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Nová Evropa: stanovisko slovanské. 1. vyd. Praha: G. Dubský, 1920. 223 s.
Rec.: Z. Naše doba. 1920, roč. 27, s. 621-623.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Jan Hus: naše obrození a naše reformace. 4., rozš. vyd. Praha: Bursík a Kohout, 1923. 193 s.
Rec.: Kí (= KREJČÍ, František Václav). Česká mysl. 1923, roč. 19, s. 264-265.
MASARYK, Tomáš Garrigue. O ženě: se statí F.F. Plamínkové. Několik poznámek o práci československých žen. 2. kniž. vyd. Praha: Čin, 1929. 42 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 1., K ruské filosofii dějin a náboženství. 2., opr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1930. 663 s.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Rusko a Evropa: studie o duchovních proudech v Rusku. Díl 1., sv. 2., K ruské filosofii dějin a náboženství. 2., opr. vyd. Praha: Jan Laichter, 1933. 747 s.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1929/1930, roč. 37, s. 441-445.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 1., 1918-1920. 1. vyd. Praha: Čin, 1933. 530 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1933, roč. 6, č. 4, s. 380-381.
Rec.: PEROUTKA, Ferdinand. Přítomnost. 1936, roč. 13, s. 72-74.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1933/1934, roč. 41, s. 186-187.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1934/1935, roč. 42, s. 381.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Cesta demokracie: soubor projevů za republiky. Sv. 2., 1921-1923. 1. vyd. Praha: Čin, 1934. 559 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 4, s. 373-374.
Rec.: PEROUTKA, Ferdinand. Přítomnost. 1936, roč. 13, s. 72-74.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1933/1934, roč. 41, s. 186-187.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1934/1935, roč. 42, s. 381.
MASARYK, Tomáš Garrigue. Moderní člověk a náboženství. 1. soubor. kniž. vyd. Praha: Jan Laichter, 1934. 410 s.
Rec.: FRAENKL, Pavel. Naše doba. 1935, roč. 42, s. 58-60.
Rec.: ZBOŘIL, Blahoslav. Sociologická revue. 1936, roč. 7, č. 1-2, s. 128-130.
MATHESIUS, Vilém. Kulturní aktivismus: anglické paralely k českému životu. 1. vyd. Praha: Gustav Voleský, 1925. 91 s.
MERTL, Jan. Politické strany: jejich základy a typy v dnešním světě. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 268 s.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 1-2, s. 116-119.
Rec.: Kl. (= KRÁL, Josef). Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 2, s. 146-149.
MERTL, Jan. Byrokracie: studie sociologicko-politická. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 265 s. Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 113-114.
Rec.: POTUŽIL, František. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 113-116.
Rec.: NOVÁČEK, K. Naše doba. 1938, roč. 45, s. 374-376.
MODRÁČEK, František. Samospráva práce. 1. vyd. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1918. 240 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1921/1922, roč. 1, s. 341-345.
Rec.: F. Naše doba. 1920, roč. 27, s. 221-222.
MODRÁČEK, František. Republika a socialism. 1. vyd. Praha: Socialistické listy, 1919. 24 s.
MODRÁČEK, František. Družstevní statek a pozemková reforma s vylíčením pracovních, výrobních a pachtovních družstev v Italii a Rumunsku. 1. vyd. Praha: Ústřední tisk. druž. soc. strany čsl. lidu pracujícího, 1921. 237 s.
Rec.: KLIMT, Antonín. Parlament. 1922/1923, roč. 2, s. 202-205.
MODRÁČEK, František. Hospodářské a sociální řády v primitivních společnostech. 1. vyd. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1927. 64 s. (otisk ze Sociální revue)
Rec.: J.M. (=MERTL, Jan). Naše doba. 1928, roč. 35, s. 581-582.
MODRÁČEK, František. Společenský vývoj: dějiny společenských řádů. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1929. 160 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 312-313.
MODRÁČEK, František. Sociologie jako teorie dějin: nárys hlavních směrů historické sociologie. 1. vyd. Praha: Dělnická akademie, 1930. 62 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 117-118.
MODRÁČEK, František. Fašistické převraty: krise poválečných demokracií. 1. vyd. Praha: n. vl., 1937. 446 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 159.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. 1. vyd. Praha: n. vl., 1935. 51 s. (zvl. otisk ze Sociálních problémů)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 243-246.
Rec.: SVOBODA, Ludvík. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 242-243.
Rec.: VÁCLAVEK, Bedřich. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 345-348.
MÜLLER, František. Methody sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 1944. 24 s.
MURDOCH, Rudolf. Poměry číšnických učňů v Praze: sociologicko-psychologická studie. 1. vyd. Praha: Sociální ústav, 1929. 121 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 176-177.
NAVRÁTIL, Václav. O sociální myšlení. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1939. 31 s.
NECHLEBA, Alois. Příspěvky k sociologii křivoklátského venkova. 1. vyd. Praha: Čs. Akademie Zemědělská, 1928. 59 s.
NEUSCHL, Robert. Křesťanská sociologie. Sv. 1. 1. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1898. 645 s.
NEUSCHL, Robert. Křesťanská sociologie. Sv. 2. 1. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských, 1900. 662 s.
Rec.: F. Naše doba. 1899, roč. 6, s. 259-267.
NOVOTNÝ, Jan Osvald. Brána svědomí. 1. vyd. Praha: Pražská akciová tiskárna, 1944. 411 s.
OBERPFALZER, František. Jazykozpyt. 1. vyd. Praha: Jednota českých filologů, 1932. 424 s.
Rec.: HANÁČEK, Jaroslav. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 3-4, s. 361-362.
OBRDLÍK, Antonín. Povolání a veřejné blaho: prestiž povolání a veřejné blaho ve světle sociálních postojů. 1. vyd. Praha: Orbis, 1937. 262 s.
Polemika: MACHOTKA, Otakar. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 255-258.
Polemika: VORÁČEK, Josef. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 1-2, s. 106-113.
Polemika: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 341-343.
OBRDLÍK, Antonín (ed.). In. Arn. Bláhovi k šedesátým narozeninám: (příspěvek k dějinám české sociologie) [= In honor of professor In. Arn. Bláha]. 1. vyd. Brno: Sociologický seminář Masarykovy university, 1939. 296 s.
Rec.: KRÁL, Josef. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 233-238.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Pedagogická sociologie. 1. vyd. Brno: Komenium, 1947. 29 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociální distance jako vertikální vazba společnosti. [rukopis] [S.l.]: [s.n.], 1948. 140 s.
OKROUHLÝ, Jaroslav. Sociální a populační struktura českých zemí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1947. 26 s.
Rec.: SLAMINKA, Vladimír. Sociologická revue. 1948, roc. 14, č. 1, s. 52-54.
PEROUTKA, Ferdinand. Jací jsme. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1924. 254 s.
PEROUTKA, Ferdinand. Jací jsme. 2. vyd. Praha: Fr. Borový, 1934. 209 s.
PLUHAŘ, Bohumil. Pohledy do učitelského života: příspěvek k sociologii učitelstva. 1. vyd. Praha: Dělnické nakladatelství, 1946. 74 s.
POTUŽIL, František. Sociální pojištění a doba: sociálně politická studie. Předmluva Jan Gallas. 1. vyd. Praha: Svaz zaměstnanců sociálních pojišťovacích ústavů, 1931. 105 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 3, s. 361-362.
Rec.: MERTL, Jan. Sociální problémy. 1931, roč. 1, č. 2, s. 154-155.
POTUŽIL, František. O vzniku a významu hospodářské sociologie. 1. vyd. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1940. 57 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 3-4, s. 319-320.
PRAŽÁK, František. Americké dítě: studie z oboru psychologie, sociologie a pedagogiky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1933. 290 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 218.
PRAŽÁK, František. České dítě. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1948. 326 s.
PROCHÁZKA, Oldřich. Výhledy do budoucnosti jasné i pochmurné. 1. vyd. Praha: Práce, 1947. 156 s.
První zpráva o činnosti Sociologického ústavu České společnosti sociologické v Praze za rok 1941. Praha: [s.n.], 1941. 9 s.
RÁDL, Emanuel. Národ a stát: předneseno 5. února 1921 v Masarykově studentské koleji. 1. vyd. Praha: Samospráva Masarykovy studentské koleje, 1921. 31 s.
RÁDL, Emanuel. O smysl našich dějin: předpoklady k diskusi o této otázce. 1. vyd. Praha: Čin, 1925. 95 s.
RÁDL, Emanuel. Válka Čechů s Němci. 1. vyd. Praha: Čin, 1928. 220 s.
RÁDL, Emanuel. Krise inteligence. 1. vyd. Praha: Akademická YMCA, 1928. 39 s.
RÁDL, Emanuel. Národnost jako vědecký problém. 1. vyd. Praha: O. Girgal, 1929. 83 s.
Rec.: BLÁHA, Inocenc Arnošt. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 1-2, s. 137-139.
RÁDL, Emanuel. O ženském hnutí. 1. vyd. Praha: Čin, 1933. 78 s.
Rec.: TVRDÝ, Josef. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 1-3, s. 161-162.
Rec.: Kl. Sociální problémy. 1934, roč. 3, č. 2, s. 120-121.
Rec.: Z. Naše doba. 1934, roč. 41, s. 188-189.
RAUSCHER, Vladimír. Hrdinové a jejich společenská funkce: disertace ze sociologie. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 237 s.
REICH, E.; ŠÍMA, J.; TELŠTÍK, R. (eds.). Šedesát let Emanuela Chalupného: sborník vzpomínek. 1. vyd. Praha: Svobodná škola politických nauk, 1940. 115 s.
REYL, František. Sebevraždy studentů: sociální úvaha. 1. vyd. Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1904. 39 s.
REYL, František. Reforma manželství. 1. vyd. Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1906. 145 s.
REYL, František. Úkoly sociální politiky. 1. vyd. Hradec Králové: Politické družstvo tiskové, 1909. 320 s.
REYL, František. Jádro křesťanské sociologie. 1. vyd. Hradec Králové: Polit. družstvo tiskové, 1914. 351 s.
REYL, František. Sociologie v politice. 1. vyd. Praha: Českoslovanská akciová společnost tisková, 1924. 411 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1925, roč. 21, s. 181-183.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1926, roč. 5, s. 13-15.
RÝZNAR, Václav. Z výzkumu prostředí hraničářského dítěte na Šilpersku. 1. vyd. Olomouc: Národní jednota pro východní Moravu, 1929. 45 s.
RÝZNAR, Václav. Sociologický výzkum československého pohraničí: smíšená část Šilperska: rodina. 1. vyd. Olomouc: Krajské ústředí osvětových sborů, 1936. 67 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 1-2, s. 114-115.
Sborník Masarykovy akademie práce. Seš. 1 (1926-1939). 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1926-1939.
SCHMIDT, Otto. Hodnocení kancelářské práce. 1. vyd. Praha: Tiskové podniky Ústředního svazu čs. průmyslu, 1947. 152 s.
Rec.: BLÁHA, Aleš. Sociologická revue. 1948, roc. 14, č. 1, s. 74.
SKÁCEL, Miloslav. Člověk a společnost. 1. vyd. Praha: Universum, 1946. 30 s.
SKALÁK, Josef. Válka světová a marxism: sociologický smysl nauky Marxovy a její význam v přítomnosti. 1. vyd. Praha: Ant. Svěcený, 1919. 133 s.
SMETANA, Augustin. Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters. 1. Aufl. Prag: Friedrich Ehrlich, 1848. 80 s.
SMETANA, Augustin. Úvahy o budoucnosti lidstva: obrat ve vývoji filosofického myšlení a jeho konečný cíl. Přel. G. Tichý. Uprav. J. Glücklich a F. Krejčí. 1. vyd. Praha: Jan Laichter, 1903. 348 s. Přel. z Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters.
SOBOTKA, Václav. Masaryk a veliká naše minulost i budoucnost. 1. vyd. Beroun: Václav Sobotka, 1919. 23 s.
SOBOTKA, Václav. Masarykův realismus a dnešní problémy českého nacionalismu: proti Arne Novákovu hodnocení Peroutkovy knihy Jací jsme, znovu formuluje these o české národní tradici V. Sobotka. 1. vyd. Beroun: Václav Sobotka, 1924. 18 s.
SOLDÁT, Alois. Bytová otázka dělnická: dějiny a přehled úkolů reformy bytové. 1. vyd. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1905. 164 s.
SOLDÁT, Alois. Nástin základův a všeobecných zásad společensko-hospodářských: příspěvek katolické mravouky k řešení otázky sociální. 1. vyd. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1913. 1 sv.
SOLNAŘOVÁ, Božena. Naše životní úroveň: spotřeba nezbytných statků v novém hospodářství. 1. vyd. Praha: Práce, 1948. 114 s.
Rec.: B. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 4, s. 295-296.
SOUČEK, Jan. Sociologie výchovy. Č. 1: Socialisace dítěte. 1. vyd. Chrudim: Vysoká škola pedagogická, 1947. 63 s.
SOUČEK, Jan. Sociologie veřejného mínění. 1. vyd. Praha: Spolek posluchačů Vysoké školy politické a sociální, 1947-49. 38 s.
SRB, Vladimír. Bytová otázka a populační problém. 1. vyd. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1947. 54 s.
Rec.: SLAMINKA, Vladimír. Sociologická revue. 1948, roč. 14, č. 1, s. 56.
STANISLAV, Josef. Hudební kultura, umění a život: Studie z filosofie, estetiky a sociologie hudby. 1. vyd. Praha: Unie čes. hudebníků z povolání, 1940. 62 s.
STOCKÝ, Jan. Soběstačnost států s hlediska národohospodářského a sociologického: převrat v hospodářství jako důsledek hospodářské isolace mezistátní?: autarkie? 1. vyd. Praha: Spolek Švehlova malozemědělského ústavu, 1934. 91 s.
Rec.: km. Sociologická revue. 1935, roč. 6, č. 1-2, s. 174-175.
SUDA, Zdeněk. Fašismus jako politické hnutí a společenská soustava: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 133 s.
ŠEJHAR, Jan (ed.). Towards a better life: social welfare in Czechoslovakia. 1st ed. Prague: Orbis, 1947. 52 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sexuální revoluce: sociologický příspěvek k veřejné diskusi o sexuální mravnosti. Předmluva Emanuel Chalupný. 1. vyd. Praha: Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, 1933. 103 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 2-3, s. 214.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Výchova a sociální eubiotika: črta z užité sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: n. vl., 1934. 16 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Ježíš a bída. 1. vyd. Praha: Kruh, 1934. 67 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. K sociologii duchovního. 1. vyd. Praha: Akademický dům; Al. Pekárek, 1937. 12 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. K sociologii umění. 1. vyd. Praha: Knihkupectví a nakladatelství Akademického Domu Alois Pekárek, 1937. 47 s.
Rec.: HANÁČEK, Jaroslav. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 186-187.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie výchovy. 1. vyd. Praha: Československá grafická unie, 1938. 232 s.
Rec.: UHER, Jan. Naše doba. 1938, roč. 45, s. 507-509.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociologie a sociální problémy. 1938/1939, roč. 6, č. 3-4, s. 248-254.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1938, roč. 9, č. 1-2, s. 192-193.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Pohlaví a společnost: sociologická úvaha. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1940. 28 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Platové systémy veřejných zaměstnanců s hlediska sociologického. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav, 1942. 25 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Přehled americké sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1943. 4 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Přehled italské sociologie: poznámky z přednášky Jaroslava Šímy. Praha: [s.n.], 1943. 3 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie a sociálně zdravotní problémy. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 17 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociologie a vývoj našeho školství. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Úvod do sociologie pro sociální pracovníky a pracovnice. Část prvá, obecná, Poznámky z přednášek. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1943. 29 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Sociální filosofie, sociologie a speciální vědy sociální. 1. vyd. Praha: Česká společnost sociologická, 1944. 16 s.
ŠÍMA, Jiří Jaroslav. Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938-1945: příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Societas, 1945. 287 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1946, roč. 12, č. 2-3, s. 125-126.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek. Aforismy z Masaryka o demokracii. 1. vyd. Praha: Sociální služba, 1923. 46 s.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek (ed.). Vůdce generací. D. 1.: 1930-1931. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 483 s.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek (ed.). Vůdce generací. D. 2.: 1930-1931. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 444 s.
Rec.: MERTL, Jan. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 5-6, s. 457-461.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek (ed.). Velicí mužové: T.G. Masaryk. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1926. 200 s.
ŠKRACH, Vasil Kaprálek. Z tradice našeho dějinného myšlení: František Palacký, Augustin Smetana, Tomáš G. Masaryk. 1. vyd. Praha: Akce pro rozšíření spisů T.G. Masaryka, 1938. 13 s.
ŠMEJKAL, Karel. Sociologie vojáka. Úvod E. Chalupný. 1. vyd. Praha: Orbis, 1931. 169 s.
Rec.: FAJFR, František. Česká mysl. 1932, roč. 28, s. 48.
Rec.: MACHOTKA, Otakar. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 3, s. 227-230.
Rec.: OBRDLÍK, Antonín. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 1-2, s. 73-74.
Rec.: ŠIMSA, Jaroslav. Naše doba. 1932, roč. 39, s. 252-253.
ŠPALDÁK, Adolf. Jak předejíti sociální revoluci? 1. vyd. Olomouc: [s.n.], 1932. 11 s.
ŠTAMPACH, František. Kulturní primitivismus a civilisace: studie a příklady o primitivních prvcích kulturních u Slovanů. 1. vyd. Brno: František Štampach, 1931. 205 s.
ŠTAMPACH, František. Dítě nad propastí: dítě toulavé, tulácké a cikánské, jeho záchrana, výchova a výučba. 1. vyd. Plzeň; Košice: Vědecké nakladatelství Marie Lábkové, 1933. 138 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 4, s. 389-390.
ŠTAMPACH, František. Rodinná výchova: národní vychovatelství rodinné v rámci branné průpravy mimoškolní. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1939. 83 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 142-143.
ŠTERN, Evžen. Krise a nezaměstnanost. 1. vyd. Praha: Čin, 1932. 91 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1933, roč. 4, č. 1, s. 82-87.
ŠTERN, Evžen aj. Masaryk myslitel: cyklus přednášek Masarykovy sociologické společnosti. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1938. 111 s.
TEIGE, Karel. K sociologii architektury. 1. vyd. Praha: Odeon, 1930. 64 s.
Rec.: VÁCLAVEK, Bedřich. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 404-405.
TEIGE, Karel. Nejmenší byt: bytová krise: reforma bydlení: byt pro existenční minimum: rodinný, nájemný a kolektivní dům: regulace obytných čtvrtí: nové formy domu a bytu: hnutí za lidový byt. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1932. 367 s.
TRAKAL, Josef. Hlavní směry novější právní a státní filosofie. 1. vyd. Praha: Fr. Řivnáč, 1885. 164 s.
TRAPL, Miloslav. Vědecké základy Masarykovy politiky: pokus o soustavný výklad Masarykovy politické theorie: poctěno cenou osvobození Zemského Národního Výboru v Brně roku 1946. 1. vyd. Brno: Zář, 1947. 192 s.
Rec.: B. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 271-272.
TVRDÝ, Josef. Názory o hrdinství v životě společenském. 1. vyd. Praha: Václav Petr, 1940. 34 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1940, roč. 11, č. 1-2, s. 309-310.
UHLÍŘ, Antonín. Sociální filosofie. 1. vyd. Praha: O. Janáček, 1913. 106 s.
UHLÍŘ, Antonín. Husova lidová univerzita. 1. vyd. Praha: Bočánek, 1914. 16 s.
UHLÍŘ, Antonín. K české demokracii kulturní. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Knihovny sociálně filosofické, 1914. 20 s.
UHLÍŘ, Antonín. Český socialism, jeho filosofie a politika: řeč prosl. dne 30. září 1917 v Č.O.D. 1. vyd. Praha: Čes. obec dělnická, 1917. 28 s.
UHLÍŘ, Antonín. Občanská výchova. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1919. 23 s. (zvl. otisk z Nár. politiky ze dne 13. února 1919)
UHLÍŘ, Antonín. Politické a sociální pojetí státu. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1930. 1 sv. (zvl. otisk ze Sociální revue)
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 241-242.
UHLÍŘ, Antonín. Sociologická idea: sociální věda. 1. vyd. Praha: Otakar Janáček, 1932. 257 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologická revue. 1932, roč. 3, č. 3-4, s. 304-305.
Rec.: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 2, s. 149-164.
Polemika: UHLÍŘ, Antonín. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 3, s. 209-214.
Polemika: ULLRICH, Zdeněk. Sociální problémy. 1932, roč. 2, č. 3, s. 214-221.
UHLÍŘ, Antonín. Škola a sociologie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1933. 68 s.
UHLÍŘ, František. Pohledy do sociologické pedagogiky dítěte předškolního věku. 1. vyd. Brno: Komenium, 1947. 28 s.
UHLÍŘ, František. Sociologie rodiny s hlediska dětského vývoje. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1947. 292 s.
Rec.: OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologická revue. 1947, roč. 13, č. 4, s. 287-295.
ULLRICH, Zdeněk. Společnosti ve světě zvířat. 1. vyd. Praha: Ústřední osvětový sbor hl. m. Prahy, 1928. 16 s.
Rec.: J.N. Naše doba. 1928, roč. 35, s. 645-646.
ULLRICH, Zdeněk. Sociologický rozbor dnešní společnosti. 1. vyd. Praha: Vyšší škola sociální péče, 1936. 24 s. (zvl. otisk z díla Sociální práce)
ULLRICH, Zdeněk. Osvobození práce: sociologický rozbor názorů na práci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství L. J. Peroutka, 1947. 289 s.
ULLRICH, Zdeněk. Nástin sociologické analysy pražského okolí. 1. vyd. Praha: Sociologický seminář VŠPS, 1948. 132 s.
VÁCLAVEK, Bedřich. Poesie v rozpacích: studie k sociologii umění a kultury. 1. vyd. Praha: Jan Fromek, 1930. 246 s.
Rec.: P.F. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 2, s. 266-268.
VÁCLAVEK, Bedřich. Společenské vlivy v životě a díle K.H. Máchy. 1. vyd. Olomouc: n. vl., 1938. 27 s.
Rec.: SVOBODA, Ludvík. Sociologická revue. 1939, roč. 10, č. 2-4, s. 247-248.
VAŠEK, Bedřich. Moderní člověk: studie eticko-pastorální. 1. vyd. Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 1919. 241 s.
VAŠEK, Bedřich. Rodina dvacátého století: studie sociologická. 1. vyd. Olomouc: Cyrilometodějská matice, 1924. 264 s.
Rec.: BLÁHA, Arnošt Inocenc. Parlament. 1925, roč. 4, s. 148-150.
VAŠEK, Bedřich. Z problémů dnešní společnosti: studie sociálně-psychologické a sociálně-etické. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1926. 288 s.
VAŠEK, Bedřich. Křesťanská sociologie: se zvláštním zřetelem k sociální činnosti kněžské. Díl 3., Sociální práce. 1. vyd. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1929. 365 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1931, roč. 2, č. 3, s. 340-341.
VAŠEK, Bedřich. Křesťanská sociologie: život sociální. Díl 1., Život sociální. 1. vyd. Praha: Universum, 1933. 317 s.
Rec.: ZWICKER, Bruno. Sociologická revue. 1934, roč. 5, č. 4, s. 321-323.
VAŠEK, Bedřich. Křesťanská sociologie. Díl 2., Spravedlnost v životě hospodářském. 1. vyd. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1931. 460 s.
VERUNÁČ, Václav (ed.). Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální: vývoj, rozsah, sociální důsledky racionalisace. 1. vyd. Praha: Sociální ústav republiky Československé, 1930. 303 s.
Rec.: CHALUPNÝ, Emanuel. Sociologická revue. 1930, roč. 1, č. 3-4, s. 333-335.
VOHRYZEK, Viktor. Kniha životní moudrosti. 1. vyd. Praha: Obelisk, 1925. 132 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1925, roč. 21, s. 350-351.
VORÁČEK, Josef. Počátky vlastnictví a práva ve světle etnologie a sociologie. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1936. 73 s.
VORÁČEK, Josef. Úvod do studia člověka, společnosti a civilizace: člověk a společnost na nižších stupních vývoje a kultury. 1. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1940. 259 s.
VORÁČEK, Josef. Primitivní rodina: Rozprava o theoriích a metodách ethnologické sociologie. 1. vyd. Praha: Česká akademie věd a umění, 1941. 203 s.
WEINGART, Miloš. Český jazyk v přítomnosti: úvahy a podněty z jazykové therapie a kultury. 1. vyd. Praha: Československá grafická Unie, 1934. 125 s.
Rec.: HANÁČEK, Jaroslav. Sociologická revue. 1937, roč. 8, č. 3-4, s. 410-411.
WEYR, František. Veřejné mínění v demokracii: jeho podstata, organizace a význam. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1925. 36 s.
Rec.: SÝKORA, Hanuš. Parlament. 1925, roč. 4, s. 199-201.
WEYR, František. Nadprůměrná inteligence jako hromadný zjev: statistika vynikajících lidí. 1. vyd. Praha: Státní úřad statistický, 1927. 108 s.
Rec.: FAJFR, František. Česká mysl. 1927, roč. 23, s. 235.
WEYR, František. O metodě sociologické. 1. vyd. Brno: Barvič & Novotný, 1927. 63 s.
ZELENKA, Jindřich. Přehledná zpráva o patnáctileté činnosti české společnosti sociologické: od založení 1925 do r. 1941. 1. vyd. Praha: [s.n.], 1941. 76 s.
ŽMAVC, Johann (Ivan). Elemente einer allgemeinen Arbeitstheorie: Beiträge zur Grundlegung einer neuen Wirtschafts- und Rechtsphilosophie. 1. Aufl. Bern: Scheitlin, Spring: 1906. 75 s.
ŽMAVC, Johann (Ivan). Die Gesundung des sozialen Lebens durch die angewandte Naturwissenschaft: gemeinverständliche Anregungen zu einer arbeitsgemeinverständlicheLösung der sozialen Frage. 1. Aufl. Gautzsch bei Leipzig: Dietrich, 1908. 34 s.
Rec.: HORÁČEK, O. Česká mysl. 1908, roč. 9, s. 305-308.
ŽMAVC, Ivan. Úvod do sociální energetiky. 1. vyd. Praha: F. Topič, 1919. 67 s.
ŽMAVC, Ivan. O přírodovědeckých základech sociálních náprav: čtyři sociotechnické přednášky. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1922. 55 s.
ŽMAVC, Ivan. Energetické základy sociotechniky: obecná nauka o lidské práci jakožto prvku vědecky založené společnosti. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1923. 114 s.
Rec.: KREJČÍ, František Václav. Česká mysl. 1923, roč. 19, s. 52-53.
ŽMAVC, Ivan. Přírodovědecký rozbor funkcí sociálního úvěru: o sociotechnické racionalisaci a normalisaci peněžnictví a úvěrnictví. 1. vyd. Praha: Masarykova akademie práce, 1930. 48 s.
ŽMAVC, Ivan. O sociotechnickém dlouhodobém plánu řešení krise a o základech sociální technokracie. 1. vyd. Praha: Československá technokratická společnost, 1935. 48 s.