KBCSg:Suda Zdeněk

Verze z 4. 12. 2018, 00:20, kterou vytvořil imported>JD
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Suda ZdeněkKnižní bibliografii české sociologie

SUDA, Zdeněk. Fašismus jako politické hnutí a společenská soustava: sociologická studie. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta University Karlovy, 1948. 133 s.
SUDA, Zdeněk. La division internationale socialiste du travail: le système communiste face à l'integration. Leyden: A. W. Sijthoff, 1967. 181 s.