Kvantifikace (MSgS): Porovnání verzí

 
(Přidána poslední věta Viz též heslo techniky sběru informací ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
 
Řádek 7: Řádek 7:
 
''[[:Kategorie:Aut: Pergler Přemysl|Přemysl Pergler]]''<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Pergler Přemysl|Přemysl Pergler]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Pergler Přemysl]]
 
[[Kategorie:Aut: Pergler Přemysl]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[techniky sběru informací]] ve [[VSgS|Velkém sociologickém slovníku (1996)]]</span>
 
[[Kategorie:MSgS]]
 
[[Kategorie:MSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

kvantifikace (MSgS). Kvantifikací (v nejširším slova smyslu) rozumíme v sociologickém výzkumu buď užívání kvantitativní metody, techniky či znaku, nebo přechod k jejich užívání. Zejména se často pod pojem kvantifikace zahrnují tyto problémy:

  1. Kvantitativní metoda je způsob řešení výzkumné akce, při kterém se vychází ze zjištění, jaký počet jedinců má určitou hodnotu jednotlivých znaků. Užívá se přitom vhodných technik sběru informací (např. dotazníku), technik třídění (např. na děrnoštítkových strojích), statistického vyhodnocení (např. výpočtu korelací) apod. Takovou akci nazýváme akce kvantitativní. Na rozdíl od toho je kvalitativní akce taková, která je řešena kvalitativní metodou, jež je poměrně méně formalizovaná a zpracovává většinou bezprostřední informace o jedincích bez prostřednictví třídění.
    Důvod třídění na akce kvantitativní a kvalitativní je v tom, že při kvantitativních akcích je třeba od počátku respektovat některá pravidla, jejichž zanedbání by mohlo vést ke ztrátě validity při nasazení nebo interpretaci statistických technik. Při akcích kvantitativních a kvalitativních je třeba plně respektovat kvalitativní vlastnosti sledovaných jevů. Akci kvantitativní zpravidla předchází akce kvalitativní. Z toho, zda je určitá akce kvalitativní či kvantitativní, nelze soudit o její významnosti, validitě, serióznosti apod.
    Někdy se, v užším slova smyslu, rozumí kvantifikací přechod od metody kvalitativní k metodě kvantitativní.
  2. Škálování (viz škály a škálování).
  3. Užívání (zejména systematické a rozsáhlé) kvantitativních znaků.

Přemysl Pergler


Viz též heslo techniky sběru informací ve Velkém sociologickém slovníku (1996)