VSgS

Velký sociologický slovník (1996)
eds. Hana Maříková, Miloslav Petrusek, Alena Vodáková

VSgS obalka 1.jpg
Logo SOU 2.jpg Logo Strategie V2 1.jpg Logo Karolinum 1.png

Velký sociologický slovník je nejobsáhlejším a nejkvalitnějším věcným sociologickým slovníkem v českém jazyce, obsahuje 2350 textových a 1860 odkazových hesel (v původním knižním vydání rovněž 2700 hesel biografické přílohy). Vznikal v letech 1988–93 na půdě Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, resp. obnoveného Sociologického ústavu ČSAV / AV ČR; vedoucím výkonné redakční skupiny byli Jiří Linhart (1988–90) a Alena Vodáková (1990–93), redakční radu vedl Miloslav Petrusek.

Do slovníku přispělo 260 českých, slovenských i dalších zahraničních autorů, dlouhodobými spolupracovníky redakce byli především Ivo Bayer, Michal Illner, Jaroslav Kapr, Jan Keller, Alena Miltová, Jiří Musil, Jiří Nehněvajsa, Jan Sedláček, Zdeněk Strmiska a Jan Vláčil.

Internetové vydání připravili Zdeněk R. Nešpor a Olga Vodáková. V roce 2018 došlo k aktualizaci některých hesel; aktualizaci z etických důvodů provedli pouze autoři původních hesel formou dodatku k příslušnému heslu. Aktualizační dodatky jsou vždy zřetelně označené a oddělené od korpusu příslušného hesla; současně však upozorňujeme, že aktualizace nemohly být provedeny zdaleka ve všech potřebných případech. Jinými slovy, neaktualizovaná hesla je třeba chápat spíše jako historický dokument, než (ve všech případech plně platné) shrnutí aktuálního akademického poznání.

Knižní vydání: Karolinum, Praha 1996, 1627 s., ISBN 80-7184-311-3.

Tématické okruhy

  1. Metodologie
  2. Směry, školy, teorie a koncepce sociologického a sociálního myšlení
  3. Oblasti a disciplíny sociologie
  4. Příbuzné společenskovědní oblasti a disciplíny a jejich základní směry
  5. Sociologie některých národů a států
  6. Terminologie jednotlivých tematických okruhů sociologie (s přesahem do příbuzných disciplín)

Všechna hesla


Více o Velkém sociologickém slovníku.

Seznam zkratek