Metoda experimentální (MSgS)

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo experiment ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

metoda experimentální (MSgS) záměrně a kontrolovaně ovlivňuje sledovaný jev. Naproti tomu deskriptivní metoda je taková, která záměrně neovlivňuje sledovaný jev. Při deskriptivní metodě je někdy nutné zasáhnout do sledované reality (např. položit otázku). Rozdíl proti experimentální metodě je v tom, že při deskriptivní metodě se snažíme neovlivnit samotný základní sledovaný jev (např. při obou metodách se ptáme jedince, kolik přečetl knih). Při deskriptivní metodě se snažíme samotnou četbu neovlivnit, zatímco při experimentální metodě zjišťujeme počet přečtených knih jednou před zahájením vlastního experimentu a podruhé po námi vyvolané definované změně ve způsobech práce místní knihovny.

Přemysl Pergler


Viz též heslo experiment ve Velkém sociologickém slovníku (1996)