Neofilie

neofilie – (z řec. neos = nový; filó = miluji) – vysoce pozitivní hodnocení inovací v různých oblastech spol. života. Podle Jean Lenské a Gerharda Lenského je am. společnost 20. st. prototypem neofilní společnosti, protože se v ní vysoce, až nekriticky pozitivně hodnotí kreativita a inovace v umění, vědě, technologii, zábavním průmyslu a v poslední době dokonce i v technice a technologii. Někteří autoři, např. Charles S. Green, poukazují na to, že tento předpoklad není ani pro am. společnost dostatečně spolehlivě empir. doložen. Opakem n. je neofobie, strach z inovací a odpor až nenávist ke všemu novému.

neophilia néophilie Neophilie neofilia

Literatura: Lenski, J.Lenski, G.: Human Societies. New York 1982.

Miloslav Petrusek