Otázka filtrační

Verze z 11. 12. 2017, 18:02, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

otázka filtrační – (z něm. Filter, to z lat. filtrum = cedidlo z plsti) – spec. typ otázky, vyskytující se nejčastěji v dotazníkovém šetření, resp. při interview, používaný se záměrem vydělit ze souboru respondentů určitou podskupinu, které se navíc položí spec. otázky, příp. vůbec rozdělit respondenty na podskupiny, kterým budou kladeny poněkud modifikované otázky vzhledem k cíli výzkumu, jejich soc. charakteristikám i kompetenci vypovídat k určitému tématu. O.f. v podstatě jednoduchým způsobem identifikuje respondenta a dá mu pokyn, kterých dalších otázek si má všímat a které má vynechat. O.f. se používají většinou v obsáhlejších a složitějších šetřeních (nedoporučují se např. pro ankety). Důležité je, aby byly formulovány srozumitelně a graficky přehledně umístěny ve formuláři výzk. nástroje.

filtration question question filtrante Filterfrage domanda filtro

Pavel Dvořák