Pilotáž (MSgS)

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo pilotáž ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

pilotáž (MSgS) se provádí na souboru několika desítek osob. Není rozhodující, zda četnosti mají stejný průběh jako v celém výběrovém souboru nebo v základním souboru. Malý počet četnosti má význam jen potud, aby bylo možno posoudit formulaci otázek. V pilotáži se totiž objeví mnoho otevřených otázek, které se uzavírají, tj. dostávají pevnou podobu odpovědí, na základě různých možností odpovědí.

Ve vývoji společenského výzkumu se ukázalo, že není možné sestavit dotazník a jít s ním rovnou do terénu zkoumat třeba několik tisíc lidí. Je třeba vyzkoušet předem mnoho věcí. Proto se provádí pilotáž, zejména při výzkumu veřejného mínění nebo při jiném výzkumu podobného typu.

Pilotáž se provádí pomocí vybraných tazatelů, kteří jsou schopni recenzovat dotazník. Recenze dotazníku (tj. předběžného dotazníku) obsahuje: a) posouzení, zda je dotazník správně sestaven (pořadí otázek, grafická úprava apod); b) posouzení, zda jsou správně formulovány jednotlivé otázky.

Při pilotáži se zaznamenává reakce dotázaného na otázku, zda porozuměl hned nebo až při opakování, zda se dotazoval na vysvětlení, zda byl ochoten odpovědět, nebo odmítl odpověď apod. Mnohé z těchto drobných poznatků mají také význam pro rozhodnutí, zda má být výzkumná akce anonymní nebo neanonymní.

Pilotáž je generální zkouškou výzkumné akce. Zpracovávají se údaje z dotazníků i poznámky tazatelů.

Miroslav Disman (?)


Viz též heslo pilotáž ve Velkém sociologickém slovníku (1996)