Prognóza zpětná

prognóza zpětná – též zpětná simulace, retrognóza – předpověď minulosti, jejích možných alternativ, založená buď na zpětné extrapolaci, nebo na testování hypotéz. P.z. je standardní součástí testování prognostických modelů, protože model, který dokáže věrně reprodukovat retrospektivní vývoj, je i dobrým nástrojem pro generování prognostických informací. Použití p.z. je vhodné zejm. za těžko splnitelného předpokladu, že v prognózovaném intervalu času nedochází ke změnám struktury a pravidel chování daného spol. jevu, procesu. P.z. též slouží k ladění prognostického modelu, tj. k testování jeho věcné a formální konzistence a k zaplňování bílých míst v údajové základně.

retrospective forecasting prévision régressive (rétroactive, rétrograde) ex-post Prognose previsione retrospettiva (ex-post)

Literatura: viz prognóza normativní.

Fedor Gál