Spolehlivost (MSgS): Porovnání verzí

 
(Přidána poslední věta Viz též heslo reliabilita ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
 
Řádek 9: Řádek 9:
 
''[[:Kategorie:Aut: Disman Miroslav|Miroslav Disman]]'' (?)<br />
 
''[[:Kategorie:Aut: Disman Miroslav|Miroslav Disman]]'' (?)<br />
 
[[Kategorie:Aut: Disman Miroslav]]
 
[[Kategorie:Aut: Disman Miroslav]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[reliabilita]] ve [[VSgS|Velkém sociologickém slovníku (1996)]]</span>
 
[[Kategorie:MSgS]]
 
[[Kategorie:MSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

spolehlivost (MSgS) (reliabilita) se vztahuje k pozorování, zejména k pozorování spojenému s měřením. Patří k základním gnoseologickým vazbám mezi jevem a údajem z pozorování; další důležitou vazbou je platnost (validita) a ekvivalence.

Každé pozorování se skládá ze dvou složek, pozorování správného (pravdivého) a pozorování chybného (pozorovací chyby). Přesnost pozorování, zejména měření, se zvyšuje tím, že se opakuje. U měření se vypočítává výsledný údaj jako aritmetický průměr z několika měření, např. měření vzdáleností v geodézii. Čím je variabilita měření menší, tím je větší spolehlivost.

Hlavní obtíží při zjišťování spolehlivosti u společenských jevů je to, že je většinou nelze pozorovat opakovaně. Zvláště to platí o nepřímém pozorování prostřednictvím dotazníků nebo rozhovorů. Opakované předložení stejného dotazníku nebo opakovaný rozhovor vytváří nové situace. Lidé si pamatují první pozorování a opakování u nich může vyvolávat pocit nedůvěry a mnoho jiných představ, postojů apod. Zdrojem chyb v sociologickém pozorování jsou různé předsudky, které vyplývají ze společenského kontextu respondenta (dotazované osoby).

Spolehlivost pozorování společenských jevů a procesů lze kontrolovat těmito způsoby: a) srovnáním opakovaného pozorování, pokud nehrozí nebezpečí velkých změn při opakování (srovnávání za sebou); b) srovnáváním výsledků z pozorování druhově stejných objektů (např. postojů ke mzdě v přibližně stejných průmyslových závodech); c) srovnáním výsledků pozorování stejného objektu několika různými pozorovateli, přičemž lze používat bodování (jako např. při krasobruslení).

Miroslav Disman (?)


Viz též heslo reliabilita ve Velkém sociologickém slovníku (1996)