Strategie výzkumná

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo strategie sociologického výzkumu v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

strategie výzkumná – apriorní rozvaha o způsobu realizace výzk. záměru, usilující o splnění výzk. úkolu nalezením nejadekvátnějších metod a optimální organizace výzk. akcí při minimalizaci ekon nákladů. S.v. integruje procedurální, org. a ekon. hlediska. Rozlišují se strategie kvantitativní a kvalitativní, příp. extenzívní a intenzívní (podle typu výzkumu). Prakticky vždy se s.v. týká zajištění org. a materiálně-tech. podmínek, sestavení výzk. týmu, výzkumného harmonogramu a rozpočtu. Součástí s.v. je vytvoření vyváženého celku, zaručení plynulé návaznosti jednotlivých výzk. kroků a racionální plánování jednotlivých vstupů a výstupů. Uvědomělé řízení výzk. procesu musí být navíc spojeno s dodržováním určitých pravidel profesionální etiky.

research strategy stratégie de recherche Untersuchungsstrategie strategia di ricerca


Jiří Buriánek


Viz též heslo strategie sociologického výzkumu v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)