Třída střední: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
m (finalizován tvar zápisu autorů hesel)
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Goldhorpe, J. H.'' a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; ''Carter, B.'': Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; ''Wright, E. O.'' a kol.: The Debate on Classes. London 1989.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Goldhorpe, J. H.'' a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; ''Carter, B.'': Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; ''Wright, E. O.'' a kol.: The Debate on Classes. London 1989.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga|Jadwiga Šanderová]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga|Jadwiga Šanderová]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga]]
 
[[Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Verze z 11. 12. 2017, 18:03

třída střední – rekrutuje se především z řad duševně pracujících, kteří mají v důsledku svého vyššího vzdělání a tech. kvalifikace ve srovnání s dělnickou třídou relativně lepší podmínky na trhu práce i lepší pracovní i mzdové podmínky, soc. však stojí níže než příslušníci buržoazie (příp. servisní třídy). Do t.s., někdy též (např. podle J. H. Goldhorpea) nazývané „mezilehlé“ (intermediate), bývají řazeni i představitelé svobodných povolání včetně všech pracujících „na svůj účet“, tj. těch, kdo zaměstnávají sami sebe, příp. členy své rodiny, a nejsou tedy ani námezdními pracujícími, ani zaměstnanci. T.s. je někdy chápána jako soubor relativně samostatných segmentů, tvořících určitou hierarchii; od těch, kteří jsou nejblíže třídě vlastníků či buržoazii, až po ty, kdo jsou nejblíže dělníkům. V této souvislosti někteří marx. orientovaní autoři hovoří spíše o soc. skupině třídně nevyhraněných (G. Carchedi) či o rozporných třídních pozicích (E. O. Wright). T.s. patří spolu s děl. třídou k nejdiskutovanějším pojmům, zejm. pokud jde o vymezení jejích hranic, místa a funkce v třídní struktuře (viz též třída). Diskuse souvisí zejm. s tzv. proletarizační tezí (viz proletarizace). Často se diskutuje o tom, zda „demarkační čára“ mezi t.s. a děl. třídou vede mezi představiteli manuálních a nemanuálních profesí, či zda je toto dělení v dnešní době již irelevantní. (Viz též límečky růžové.)

middle class classe moyenne Mittelklasse classe media

Literatura: Goldhorpe, J. H. a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; Carter, B.: Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; Wright, E. O. a kol.: The Debate on Classes. London 1989.

Jadwiga Šanderová