Třída střední: Porovnání verzí

(import na produkční server)
 
(Přidána poslední věta Viz též heslo třídy střední v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 10: Řádek 10:
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Goldhorpe, J. H.'' a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; ''Carter, B.'': Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; ''Wright, E. O.'' a kol.: The Debate on Classes. London 1989.
 
<span class="section_title">Literatura:</span> ''Goldhorpe, J. H.'' a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; ''Carter, B.'': Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; ''Wright, E. O.'' a kol.: The Debate on Classes. London 1989.
  
-- ''[[:Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga|Jadwiga Šanderová]]''<br />
+
''[[:Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga|Jadwiga Šanderová]]''<br />
 
[[Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga]]
 
[[Kategorie:Aut: Šanderová Jadwiga]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 
[[Kategorie:Terminologie/sociální strukturace a diferenciace]]
 +
----
 +
<span class="see-also">Viz též heslo [[třídy střední (MSgS)|třídy střední]] v historickém [[MSgS|Malém sociologickém slovníku (1970)]]</span>
 
[[Kategorie:VSgS]]
 
[[Kategorie:VSgS]]

Aktuální verze z 10. 11. 2018, 20:18

třída střední – rekrutuje se především z řad duševně pracujících, kteří mají v důsledku svého vyššího vzdělání a tech. kvalifikace ve srovnání s dělnickou třídou relativně lepší podmínky na trhu práce i lepší pracovní i mzdové podmínky, soc. však stojí níže než příslušníci buržoazie (příp. servisní třídy). Do t.s., někdy též (např. podle J. H. Goldhorpea) nazývané „mezilehlé“ (intermediate), bývají řazeni i představitelé svobodných povolání včetně všech pracujících „na svůj účet“, tj. těch, kdo zaměstnávají sami sebe, příp. členy své rodiny, a nejsou tedy ani námezdními pracujícími, ani zaměstnanci. T.s. je někdy chápána jako soubor relativně samostatných segmentů, tvořících určitou hierarchii; od těch, kteří jsou nejblíže třídě vlastníků či buržoazii, až po ty, kdo jsou nejblíže dělníkům. V této souvislosti někteří marx. orientovaní autoři hovoří spíše o soc. skupině třídně nevyhraněných (G. Carchedi) či o rozporných třídních pozicích (E. O. Wright). T.s. patří spolu s děl. třídou k nejdiskutovanějším pojmům, zejm. pokud jde o vymezení jejích hranic, místa a funkce v třídní struktuře (viz též třída). Diskuse souvisí zejm. s tzv. proletarizační tezí (viz proletarizace). Často se diskutuje o tom, zda „demarkační čára“ mezi t.s. a děl. třídou vede mezi představiteli manuálních a nemanuálních profesí, či zda je toto dělení v dnešní době již irelevantní. (Viz též límečky růžové.)

middle class classe moyenne Mittelklasse classe media

Literatura: Goldhorpe, J. H. a kol.: Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Oxford 1980; Carter, B.: Capitalism, Class Conflict And the New Middle Class. London 1985; Wright, E. O. a kol.: The Debate on Classes. London 1989.

Jadwiga Šanderová


Viz též heslo třídy střední v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)