Technika reliabilní (MSgS)

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo reliabilita ve Velkém sociologickém slovníku (1996))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

technika reliabilní (MSgS). Technika, která zpracováním téže informace dochází vždy k týmž výsledkům. Na rozdíl od toho validní technika je taková, která zpracovává informaci tím způsobem, který se od ní požaduje. Tak např. ztrátu reliability způsobí otázka „Co soudíte o nové koncepci programu televize“, jestliže část dotazovaných jedinců nemá vlastní názor a odpovídá náhodně. Nevalidní interpretace je např. pozorování hmotné úrovně rodiny pouze podle výše příjmů dotazovaného jedince. Technika, která není reliabilní, nemůže být validní. Naproti tomu může existovat reliabilní technika, která stále stejně zkresluje skutečnost, a proto není validní. Termín „spolehlivý“ užíváme pouze ve smyslu obvyklém ve statistice.

Přemysl Pergler


Viz též heslo reliabilita ve Velkém sociologickém slovníku (1996)